Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

KPF-ja ka mbajtur takimin e nëntë  për këtë vit

2021/09/21 - 2:20

KPF ( Komitetit për Politikë dhe Financa) ka mbajtur takimin  e radhës të nëntin për këtë vit me këtë rend dite: 1. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar; 2. Shqyrtimi i projekt-vendimit për miratimin e të hyrave e të dalurave të buxhetit të Komunës së Suharekës për vitin 2022; Pas diskutimeve që u bënë të dy pikat u miratuan për të dal para anëtarëve të Kuvendit në takimin e radhës që do të mbahet të premten me 28.09.2021.,