Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

KPF-ja ka mbajtur takimin e njëmbëdhjetë me radhë për këtë vit

2022/11/22 - 3:19

KPF (Komiteti për Politikë dhe Financa) sot kanë mbajtur  takimin e njëmbëdhjetë  me radhë për këtë vit ku kanë diskutuar për pikat të rendit të ditës:

  1. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar;

 

2.Shqyrtimi i projekt-vendimit për miratimin e Plani për Integritetit për Komunën e Suharekës për periudhën 2023 -2027;

 

  1. Shqyrtimi i raportit të përformancës për Komunën e Suharekës për vitin 2021;

 

  1. Raporti për procesin zgjedhor të këshillave lokale të fshatrave dhe lagjeve urbane në tërë territorin e Komunës së Suharekës.

 

  1. Diskutim për sensibilizimin e qytetarëve kundër dhunës në familje;

 

Pas diskutimeve që u bënë të gjitha  pikat u miratuan për të dal para anëtarëve të Kuvendit në takimin e radhës