Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

KPF-ja ka mbajtur takimin e  njëmbëdhjetë  me radhë për këtë vit

2021/12/22 - 12:25

Anëtarët (struktura e re) e KPF-së (Komiteti për Politikë dhe Financa) sot kanë mbajtur  takimin e njëmbëdhjetë  me radhë për këtë vit ku kanë diskutuar për një pikë të rendit të ditës: Shqyrtimi i projekt-vendimit për miratimin e të hyrave e të dalurave të buxhetit të Komunës së Suharekës për vitin 2022;

Pasi u diskutua dhe u dhanë edhe mendime e sqarime më pas me 4 vota pro dhe 2 kundër u propozua që projekt-vendimi për miratimin e të hyrave e të dalurave të buxhetit të Komunës së Suharekës për vitin 2022 të dal para anëtarëve të Kuvendit në mbledhjen e radhës e cila do të mbahet  me 24 dhjetor 2021 në ora 10:00