Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

Në secilën zonë të Komunës së Suharekës po vazhdon eliminimi i deponive ilegale Lokacioni: Javor

2020/06/29 - 2:29

Lokacioni: Javor