Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

Po vazhdojnë Diskutimet Publike

2021/06/09 - 8:10

Kanë vazhduar Diskutimet Publike edhe mbrëm, me banorët e fshatrave: Studençan, Doberdelan dhe Reshtan.

Banorët e këtyre fshatrave i paraqitën kërkesat dhe prioritetet, të cilat u procesuan për Kornizën Afatmesme Buxhetore 2022-2024, dhe të cilat do të inkorporohen në këtë kornizë.

Diskutimet Publike do të vazhdojnë tutje…