Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

Po vizitohen projektet që janë në realizim e sipër

2020/12/18 - 4:09

Në të gjitha projektet ku është duke u punuar, kryetari i Komunës po bënë vizita dhe po interesohet për mbarëvajtjen e punimeve. Ai sot ka vizituar punimet në rregullimin e kanalizimit në fshatin Vraniç. Kryetari premton se nuk do të lejoj që punët të kryhen jashtë marrëveshjes së nënshkruar nga punëkryesi. Ai thorë se : “Ne po angazhohemi që ti vizitojmë projektet dhe të shohim se si po shkon ecuria e zbatimit të tyre.”