Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

Sot u raportua për Projektin- “Fuqizimi i Veprimit Lokal për Klimen” i cili së bashku me Komunën e Suharekës zhvillohet edhe nga UNDP, Austrian Development Agency dhe MGGC.

2023/03/17 - 3:07

Ky projekt synon ti ketë disa rezultate si :
– Fuqizimi i kapaciteteve lokale për të vendosur objektiva ambicioze dhe të arritshme për reduktimin e gazrave serrë dhe për të ndërmarrë veprime klimatike të përgjegjshme ndaj gjinisë;
– Zbatimi efektiv i veprimeve zbutëse ndërsektoriale dhe të përgjegjshme ndaj gjinisë në zonat rurale dhe urbane të komunës tonë;
– Avansimi në nivel komunal i tranzicionit të gjelbër dhe kalimit në rrugët e zhvillimit të qëndrushëm përmes promovimit të financimit inovativ etj.