Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

U mbajt mbledhja e rregullt e KPF-së

2020/09/16 - 2:58

U mbajt mbledhja e 9, (nëntë) të rregullt për vitin 2020, të Komitetit për Politikë dhe Financa, me këtë:

 

                                                         REND  DITE

 

  1. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar;

 

  1. Shqyrtimi i projekt-vendimit për dhënien e pëlqimit për ti zhvilluar procedurat e ankandit publik për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të Komunës;

 

  1. Shqyrtimi projekt-vendimit për ndryshim-plotësimin e vendimit 01-Nr-016-18197, tё datës 21.05.2020

 

  1. Shqyrtimi projekt-vendimit për miratimin e të hyrave e të dalurave të buxhetit të Komunës së Suharekës për vitin 2021;

 

Për secilën pikë u diskutua dhe të gjitha këto me vota pro, u procesuan për në mbledhjen e ardhshme të Asamblesë Komunale e cila do të mbahet në fund të këtij muaji.