Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

Njoftim për anulimin e shpalljeve publike 2020

2020/02/14 - 5:24

Njoftim për anulimin e shpalljeve publike 2020

Forma e aplikacionit: Njoftim për anulimin e shpalljeve publike 2020