Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

Plani i Veprimit per Transparence ne Komunen e Suharekes 2020-2023

2020/01/12 - 10:55

Plani i Veprimit per Transparence ne Komunen e Suharekes 2020-2023

Forma e aplikacionit: Plani i Veprimit per Transparence ne Komunen e Suharekes 2020-2023