Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

Plani i Veprimit per Transparence ne Komunen e Suharekes per vitin 2019

2019/01/22 - 11:12

Plani i Veprimit per Transparence ne Komunen e Suharekes per vitin 2019

Forma e aplikacionit: Plani i Veprimit per Transparence ne Komunen e Suharekes per vitin 2019