Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

PLANI STRATEGJIK-2020-2022

2020/01/12 - 10:59

PLANI STRATEGJIK-2020-2022

Forma e aplikacionit: PLANI STRATEGJIK-2020-2022