Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

Raporti i Realizimit THV. Janar- Dhjetor 2018 Realizimi

2019/01/28 - 7:48

Raporti i Realizimit THV. Janar- Dhjetor 2018 Realizimi

Forma e aplikacionit: Raporti i Realizimit THV. Janar- Dhjetor 2018 Realizimi