Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

Shpallje Publike – Kontrata per pune dhe detyra specifike Rojtar 2020

2020/06/18 - 5:06

Shpallje Publike - Kontrata per pune dhe detyra specifike Rojtar 2020

Forma e aplikacionit: Shpallje Publike – Kontrata per pune dhe detyra specifike Rojtar 2020