Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

Shpallje publike marrëveshje për shërbime te veçanta në Drejtorin për DEBF 2020

2020/01/24 - 7:53

Shpallje publike marrëveshje për shërbime te veçanta në Drejtorin për DEBF 2020

Forma e aplikacionit: Shpallje publike marrëveshje për shërbime te veçanta në Drejtorin për DEBF 2020