Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

Besa Kuqi

Emri – Besa

Mbiemri – Kuqi

Data e lindjes – 14.09.1987

Statusi martesor – E martuar ( 1 Fëmijë )

Edukimi – Psikologe Klinike dhe Shëndeti
( MaSc)

Partia Politike – AAK

besa.kuqi@rks-gov.net

Tel – 0383-44-460-939

029-271-015