Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

Driton Maliqaj

Emri: Driton Maliqaj

Data e lindjes: 27.06.1986

Vendbanimi/adresa – Dubrave/Suharekë

Statusi martesor- i martuar ( baba i 2 fëmijëve)

Edukimi: Fakulteti Juridik

Partia Politike: AAK

BIOGRAFIA
Driton Maliqaj u lind me datë 27.06.1986, në fshatin Dubravë Komuna e Suharekës. Shkollën fillore e përfundoj në vendlindje, ndërsa shkollën e mesme e përfundoj në Prizren në drejtimin elektrokompujter, në studimet posdiplomike ka përfunduar drejtimin Juridik i përgjithshëm për të vazhduar studimet master në drejtimin Shkencat e Sigurisë në Prishtinë.
Para se të emrohej në këtë postë kapunuar në disa ndërmarrje private, e gjithashtu edhe në organizata jo qeveritare.
Eshtë i martuar dhe kadyfëmijë.