Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

Driton Maliqaj

Emri: Driton Maliqaj

Data e lindjes: 27.06.1986

Vendbanimi/adresa – Dubrave/Suharekë

Statusi martesor- i martuar ( baba i 2 fëmijëve)

Edukimi: Fakulteti Juridik

Partia Politike: AAK