Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

Lorika Gashi

Emri: Lorika Gashi

Viti i lindjes: 04.01.1996
Vendbanimi: Savrovë – Suharekë
Statuti martesor: E pa martuar
Edukimi: FSHM – Master i shkencave farmaceutike