Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

Xhevxhet Gashi

Emri: Xhevxhet Gashi

Data e lindjes: 01.02.1962

Vendbanimi/adresa – Studençan / Suharekë

Statusi martesor- i martuar ( baba i 3 fëmijëve)

Edukimi: Fakulteti i Agronomisë

Partia Politike: AAK