Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

Procesverbalet e Diskutimeve Publike