Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

1. SHTOJCA Nr.1 – Kerkese per Kushte Ndertimore kategoria I dhe II

2. SHTOJCA Nr.2 – Kerkese per Leje Ndertimore kategoria I

3. SHTOJCA Nr.10 – Kerkese per Leje Rrenimi

4. SHTOJCA Nr.2 – Kerkese per Leje Ndertimore kategoria II

5. Kerkese per Parcelizim

6. Kerkese per Pelqim ne Parim.pdf

7. Kerkese per Pershkrim te Parceles

8. Kerkese per ndertim te perkohshem

10. Kerkese per shfrytezim te hapesires publike.pdf

11. Njoftim rreth Planeve

12. Kerkese per sinjalizim Horizontal-Vertikal