Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

VENDIM 009 2019 I AUTORITETIT KONTRAKTUES NE KERKESEN PER RISHQYRTIM 08072019

2019/07/08 - 9:36

VENDIM 009 2019 I AUTORITETIT KONTRAKTUES NE KERKESEN PER RISHQYRTIM 08072019

Forma e aplikacionit: VENDIM 009 2019 I AUTORITETIT KONTRAKTUES NE KERKESEN PER RISHQYRTIM 08072019