Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

Vendim nga Kuvendi Komunal te shqyrtimit te ankesave per emertimet e rrugeve

2019/02/11 - 6:52

Vendim nga Kuvendi Komunal te shqyrtimit te ankesave per emertimet e rrugeve

Forma e aplikacionit: Vendim nga Kuvendi Komunal te shqyrtimit te ankesave per emertimet e rrugeve