Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

Vendim për plotsim ndryshimin e Vendimit te Bursav

2020/06/16 - 2:03

Vendim për plotsim ndryshimin e Vendimit te Bursav

Forma e aplikacionit: Vendim për plotsim ndryshimin e Vendimit te Bursav