Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

Vendim për plotsim ndryshimin e Vendimit te KKSB-2

2020/05/21 - 3:19

Vendim për plotsim ndryshimin e Vendimit te KKSB-2

Forma e aplikacionit: Vendim për plotsim ndryshimin e Vendimit te KKSB-2