Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

Vendim për plotsim ndryshimin e Vendimit te KKSB

2020/01/12 - 11:05

Vendim për plotsim ndryshimin e Vendimit te KKSB

Forma e aplikacionit: Vendim për plotsim ndryshimin e Vendimit te KKSB