Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

Vendim për plotsim ndryshimin e Vendimit te KKSB

2019/11/11 - 10:18

Vendim për plotsim ndryshimin e Vendimit te KKSB

Forma e aplikacionit: Vendim për plotsim ndryshimin e Vendimit te KKSB