Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

Vendim për plotsim ndryshimin e Vendimit te KPF

2020/03/23 - 2:52

Vendim për plotsim ndryshimin e Vendimit te KPF

Forma e aplikacionit: Vendim për plotsim ndryshimin e Vendimit te KPF