Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

Vendim për plotsim ndryshimin e Vendimit te KPF-s

2019/06/10 - 2:58

Vendim për plotsim ndryshimin e Vendimit te KPF-s

Forma e aplikacionit: Vendim për plotsim ndryshimin e Vendimit te KPF-s