Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

Vendim për plotsim ndryshimin e Vendimit te KPF

2020/03/10 - 6:06

Vendim për plotsim ndryshimin e Vendimit te KPF

Forma e aplikacionit: Vendim për plotsim ndryshimin e Vendimit te KPF