Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

Vendim per shfrytezim te banesave nga familjet e deshmoreve 4

2020/07/29 - 3:45

Vendim per shfrytezim te banesave nga familjet e deshmoreve 4

Forma e aplikacionit: Vendim per shfrytezim te banesave nga familjet e deshmoreve 4