Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Viti

Ankand publik per dhenien ne shfrytezim te prones publike per destinim kafeteri

2020/11/13 - 12:01

Forma e aplikacionit: Ankand publik per dhenien ne shfrytezim te prones publike per destinim kafeteri