Republika e Kosoves

Viti

Deklarata e Kuvendit Komunal nga Mbledhja e jashtëzakonshme

2019/03/19 - 10:48

Deklarata e Kuvendit Komunal te Vitise

Forma e aplikacionit: Deklarata e Kuvendit Komunal nga Mbledhja e jashtëzakonshme