Republika e Kosoves

Viti

Drafte dokumentet për Seancën e pestë të KK-së

2019/05/27 - 2:59

Matriali i mbledhjes se -V- te rregullt te KK-se

Forma e aplikacionit: Drafte dokumentet për Seancën e pestë të KK-së