Republika e Kosoves

Viti

Detajet e Tenderit

N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
01-01-1970
Data e mbylljes së tenderit:
01-01-1970
Kriteri i dhënies:
Vlera e parashikuar:
Vlera e kontratës:
Lloji i kontratës:
Procedura:
Lots:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in E:\Apache24\htdocs\komunat\wp-content\themes\municipalities\single_tender.php on line 149
Lot name: Cmimi:
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
Medical Group SH.P.K. Lot 7 capecitabine 145600 EUR
" EXCLUSIVE CORPORATION " SH.P.K. Lot 7 capecitabine 134400 EUR
M & Sillosi SH.P.K. FURNIZIM ME MIELL PER FAMILJET NË NEVOJË SKAMNORE ME RASTIN E SHFAQJES SË PANDEMIS SË KORONAVIRUS-IT, COVID 19 DHE KARANTINES SË CAKTUAR NGA QRKS. 9900 EUR
Ideal Shala B.I. Furnizim me goma dhe bateri për automjetet në autoparkun Trepça në Kishnicë 8848.44 EUR
,, Eurogoma " Sh.p.k. Furnizim me goma dhe bateri për automjetet në autoparkun Trepça në Kishnicë 7134.58 EUR
Roza Komani B.I. Ndertimi i terreneve sportive ne shkolla 62094.6 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik TIMEPROJECT SH.P.K.; Art - Konstruksion SH.P.K. Ndertimi i terreneve sportive ne shkolla 64881.97 EUR
N.N.P."VETONI" Ndertimi i terreneve sportive ne shkolla 67944.03 EUR
Ndërmarrje Tregtare Shërbyese " TINI " Ndertimi i terreneve sportive ne shkolla 73585.64 EUR
N.N.P.,,Valbona - Gj" Ndertimi i terreneve sportive ne shkolla 68045.18 EUR
Jetmir Zenelaj B.I. Ndertimi i terreneve sportive ne shkolla 77882.87 EUR
N.N.T. " Etniku " LOT PJESA 5 Ndërtimi i rrugës Vesel Pagarusha në Luzhnicë vazhdim 3206.65 EUR
"ART PROJECT" SH.P.K. LOT PJESA 5 Ndërtimi i rrugës Vesel Pagarusha në Luzhnicë vazhdim 3214.21 EUR
N.P.SH." Te Iliri Kopshtar " LOT PJESA 5 Ndërtimi i rrugës Vesel Pagarusha në Luzhnicë vazhdim 2947.38 EUR
" Liria " SH.P.K. Furnizim me material per zdrukthtari dhe material per molera 31955.1 EUR
N.P.SH. " SVARÇA " Furnizim me material per zdrukthtari dhe material per molera 37908.04 EUR
Furnizim me material per zdrukthtari dhe material per molera 33111.3 EUR
N.T.P. " Mobelland " Furnizim me inventarë 14020.76 EUR
N. P.T. " Haxhijaha" Sh.p.k. Furnizim me Bateri (Akumulator) 4354.2 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik INFINITT SH.P.K.; Samire Osmani Furnizim me Bateri (Akumulator) 4194.9 EUR
JOLIX SH.P.K. Ri-konfigurimi i Serverëve si dhe të pajisjeve të rrjetit 8950 EUR
Grupi Benita, ASFALT GROUP LOTO4 - ASFALTIMI I RRUGES SOKOL MEHMETAJ 8550 EUR
N.T.P. " TE SELI " Furnizim me material per zdrukthtari dhe material per molera 33640 EUR
Rexha Ndertimi i URËS te Liqeni Artificial-Marrëveshtje Mirëkuptimi KOMUNA-MZHR-MAPL dhe DEMOS. 212716 EUR
N.N. " Haxha Kom" Ndertimi i URËS te Liqeni Artificial-Marrëveshtje Mirëkuptimi KOMUNA-MZHR-MAPL dhe DEMOS. 299893 EUR
Ndertimi i URËS te Liqeni Artificial-Marrëveshtje Mirëkuptimi KOMUNA-MZHR-MAPL dhe DEMOS. 279571.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Astraplan SH.P.K.; GËRGURI SH.P.K.; UNICRON SH.P.K. Ndertimi i URËS te Liqeni Artificial-Marrëveshtje Mirëkuptimi KOMUNA-MZHR-MAPL dhe DEMOS. 344339.25 EUR
" KONTI " SH.P.K. Furnizimi me paisje medicinale 9940.66 EUR
Atom - Med Furnizimi me paisje medicinale 10716 EUR
Furnizimi me paisje medicinale 10225 EUR
Flamur Isufi B.I. Lot-2- ''Furnizim me paisje Laboratorike për FNA'' 79150 EUR
DEA GROUP SH.P.K. Pergatitja e kushteve ndertimore per objektin SNRC 1945.82 EUR
N.N.P." DATA ING " Pergatitja e kushteve ndertimore per objektin SNRC 2899.96 EUR
N.P.T. "Arhing" Pergatitja e kushteve ndertimore per objektin SNRC 1660 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik AXIS G.C.W. SH.P.K.; ADEMAJ ARCH - ING SH.P.K. LOTO4 - ASFALTIMI I RRUGES SOKOL MEHMETAJ 9770 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik LURN SH.P.K.; Pro & Co Group SH.P.K. LOTO4 - ASFALTIMI I RRUGES SOKOL MEHMETAJ 9875 EUR
. Limit L & B SH.P.K. Sinjalizimi i Qendrës Kryesore të Mjeksisë Familjare 2292.5 EUR
N.T.SH. " Fokus Design " Sinjalizimi i Qendrës Kryesore të Mjeksisë Familjare 2431.25 EUR
N.T.SH. " Gorenje Univerzal " SHERBIMI ME MJETE TË ZERIMIT, BINË, TENDA,KARRIGE PËR ORGANIZIMIN E FESTIVALIT FOLKLORIK ,,ODA E LLAPUSHES 3600 EUR
Adelina Bytyqi Shërbime Konsulente nëpërmjet Marrëveshjeve për Shërbime të Veçanta (Konsulentë Individë) për nevoja të MTI-së 2370 EUR
Donjeta Rafuna Kadriu Shërbime Konsulente nëpërmjet Marrëveshjeve për Shërbime të Veçanta (Konsulentë Individë) për nevoja të MTI-së 2430 EUR
Valon Ruhani Shërbime Konsulente nëpërmjet Marrëveshjeve për Shërbime të Veçanta (Konsulentë Individë) për nevoja të MTI-së 2370 EUR
Granit S. Hyseni B.I. Furnizim me paisje elektronike 15770 EUR
N.P.SH. " ONI DESIGN " Furnizim me paisje elektronike 17117 EUR
N. P.T. " Haxhijaha" Sh.p.k. FURNIZIM ME MEKANIZËM BUJQËSOR 11160 EUR
NIL ARCHITECS SH.P.K. ‘’Renovimi i objektit për kontrollin e vijës së dytë në PPKK Morinë-Vërmicë’’- Lot 1 9330 EUR
" ROGOVA & Associates " SH.P.K. Angazhimi i një avokati apo firme të avokatisë për ofrimin e këshillave ligjore nga ligji anglez lidhur me çështje komerciale ndërkombëtare dhe interpretim të kontratës 14900 EUR
BMS Solicitors Angazhimi i një avokati apo firme të avokatisë për ofrimin e këshillave ligjore nga ligji anglez lidhur me çështje komerciale ndërkombëtare dhe interpretim të kontratës 15000 EUR
,,Menti Sh.p.k. LLOTO 1-HAPJA E RRUGES MALORE CERKOLEZ-LIPË , 43365 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " SIB " SH.P.K.; N.N.T.'' Burimi '' LLOTO 1-HAPJA E RRUGES MALORE CERKOLEZ-LIPË , 34800 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " GURI GROUP " SH.P.K.; " Pro & Co Group " SH.P.K. LLOTO 1-HAPJA E RRUGES MALORE CERKOLEZ-LIPË , 29970 EUR
Nismetare Dukolli Shërbime Konsulente nëpërmjet Marrëveshjeve për Shërbime të Veçanta (Konsulentë Individë) për nevoja të MTI-së 2640 EUR
GENTIJANA TOLAJ Shërbime Konsulente nëpërmjet Marrëveshjeve për Shërbime të Veçanta (Konsulentë Individë) për nevoja të MTI-së 2400 EUR
Qendresë Mazreku Shërbime Konsulente nëpërmjet Marrëveshjeve për Shërbime të Veçanta (Konsulentë Individë) për nevoja të MTI-së 2640 EUR
Shqipdon Shurdhaj Shërbime Konsulente nëpërmjet Marrëveshjeve për Shërbime të Veçanta (Konsulentë Individë) për nevoja të MTI-së 2640 EUR
Te Aleni SH.P.K. LLOTO 1-HAPJA E RRUGES MALORE CERKOLEZ-LIPË , 31935 EUR
,,Guri" Sh.p.k. LLOTO 1-HAPJA E RRUGES MALORE CERKOLEZ-LIPË , 34945 EUR
GE STEAM POWER SERVICE FRANCE REPRESENTATIVE OFFICE IN KOSOVO DEGA NË KOSOVË PJESËT E NEVOJSHME PËR RIPARIMIN TE GJENERATORIT ELEKTRIK B2 DHE PUNA PËR RIPARIM 832009 EUR
"MEDITECH" SH.P.K. Servisimi dhe mirëmbajtja e Aparateve funksionale të Hemodializes si dhe funksionalizimi, servisimi dhe mirëmbajtja e Aparateve jofunksionale të Hemodializes në Njësitë organizative të SHSKUK-së 189277.9 EUR
Lavdije Abazi Shërbime Konsulente nëpërmjet Marrëveshjeve për Shërbime të Veçanta (Konsulentë Individë) për nevoja të MTI-së 2442 EUR
Valdete Sadiku Beqiri Shërbime Konsulente nëpërmjet Marrëveshjeve për Shërbime të Veçanta (Konsulentë Individë) për nevoja të MTI-së 2597.4 EUR
Feride Gashi Shërbime Konsulente nëpërmjet Marrëveshjeve për Shërbime të Veçanta (Konsulentë Individë) për nevoja të MTI-së 2400 EUR
Naser Gashi Shërbime Konsulente nëpërmjet Marrëveshjeve për Shërbime të Veçanta (Konsulentë Individë) për nevoja të MTI-së 2580 EUR
" SIB-BKA " SH.P.K Sinjalizimi i Qendrës Kryesore të Mjeksisë Familjare 2391.25 EUR
Ridvan Elezi B.I. Projekte të vogla për rregullime ambientale në Komunën e Prizrenit -riparimi i Urës së Marashit 5366 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.P.,,Smakaj ; ISEFERI SH.P.K. Projekte të vogla për rregullime ambientale në Komunën e Prizrenit -riparimi i Urës së Marashit 5064 EUR
" EdiBau- ing " SH.P.K. Projekte të vogla për rregullime ambientale në Komunën e Prizrenit -riparimi i Urës së Marashit 8262.5 EUR
Virtuo O.P. Blerjen e licencave për Firewall 74900 EUR
Ardita Sinani Shërbime Konsulente nëpërmjet Marrëveshjeve për Shërbime të Veçanta (Konsulentë Individë) për nevoja të MTI-së 2442 EUR
Shkendie Uruqi Shërbime Konsulente nëpërmjet Marrëveshjeve për Shërbime të Veçanta (Konsulentë Individë) për nevoja të MTI-së 450 EUR
Donik Begaj Shërbime Konsulente nëpërmjet Marrëveshjeve për Shërbime të Veçanta (Konsulentë Individë) për nevoja të MTI-së 2400 EUR
Arita Tërmkolli Shërbime Konsulente nëpërmjet Marrëveshjeve për Shërbime të Veçanta (Konsulentë Individë) për nevoja të MTI-së 2400 EUR
" L-Group " SH.P.K. Pune - Izolimi i hyrjes në përdhesë dhe kat në objektin e Laboratorit dhe shëndetit të kafshëve 4331 EUR
" I.P.N.EU " SH.P.K. Pune - Izolimi i hyrjes në përdhesë dhe kat në objektin e Laboratorit dhe shëndetit të kafshëve 4692.2 EUR
ASSECO SEE SH.P.K. Sherbim për mirëmbajtje, avancim dhe përkrahje të aplikacionit Billing-CRM 4150 EUR
"ARLINDI"SHPK Asfaltimi i rrugëve dhe kanalizimit në fshatin Pjetershticë (Punë Shtesë) 3978.2 EUR
Kombi Taxi Imer Basholli Lot29 Transporti i nxënësve nga fshatrat Vilanc, Ropicë në SHFMU ,,Lumni Surdulli'' në Samadrexhë dhe anasjelltas 4847 EUR
Besnike Shala Shërbime Konsulente nëpërmjet Marrëveshjeve për Shërbime të Veçanta (Konsulentë Individë) për nevoja të MTI-së 2400 EUR
Amire Isufi Shërbime Konsulente nëpërmjet Marrëveshjeve për Shërbime të Veçanta (Konsulentë Individë) për nevoja të MTI-së 2430 EUR
Nora Dragusha Shërbime Konsulente nëpërmjet Marrëveshjeve për Shërbime të Veçanta (Konsulentë Individë) për nevoja të MTI-së 2430 EUR
Azize Selimi Shërbime Konsulente nëpërmjet Marrëveshjeve për Shërbime të Veçanta (Konsulentë Individë) për nevoja të MTI-së 2700 EUR
CONSTRUCTION GROUP SH.P.K. LOT2- RREGULLIMI I TROTUAREVE NE BANJE (ZONAT URBANE). 28714.9 EUR
Tahir Batatina B.I. Asfaltimi i rrugëve në qytet - llot II 176804.99 EUR
Bujar Shabani B.I. Asfaltimi i rrugëve në qytet - llot II 167724.94 EUR
MILENIUM KONSTRUCTION SH.P.K. Asfaltimi i rrugëve në qytet - llot II 171612.98 EUR
" INTEGRAL " Sh.p.k. Asfaltimi i rrugëve në qytet - llot II 174951.98 EUR
" Rahovica Comerce " SH.P.K. Asfaltimi i rrugëve në qytet - llot II 155026.19 EUR
Sabahudi Mema Shërbime Konsulente nëpërmjet Marrëveshjeve për Shërbime të Veçanta (Konsulentë Individë) për nevoja të MTI-së 2640 EUR
Lumni Zejnullahu Shërbime Konsulente nëpërmjet Marrëveshjeve për Shërbime të Veçanta (Konsulentë Individë) për nevoja të MTI-së 2640 EUR
REFKI Q.ÇOÇAJ B.I. Furnizim me shuajtë ushqimore 10000 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " FAM - ing " SH.P.K.; Npsh Bageri Punët Shtesë - Ndërtimi i Infrastrukturës Përcjellëse e Shtigjeve dhe Lapidareve Përkujtimor ku ka Rene Muje Krasniqi dhe Dyzet Bashkëluftëtaret ne Fshatin Gorozhup ne Rajonin e Hasit – Komuna e Prizrenit 11338 EUR
" Kater A " SH.P.K. Furnizimi me rafta me sisteme modulare për Arkivën në objektin e Komunës se Skenderajt 9312 EUR
"PROTEC" SH.P.K. Furnizimi me rafta me sisteme modulare për Arkivën në objektin e Komunës se Skenderajt 9696 EUR
ELEGANCA - COM SH.P.K. Furnizimi me rafta me sisteme modulare për Arkivën në objektin e Komunës se Skenderajt 9240 EUR
Company " Murseli "SH.P.K. Ndërtimi i rrugëve në fshatin Biqec, rruga Koraq - Bunjak 39000.76 EUR
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Biqec, rruga Koraq - Bunjak 29053.69 EUR
Burimi - E Sh.p.k. Ndërtimi i rrugëve në fshatin Biqec, rruga Koraq - Bunjak 27889.79 EUR
EL TEX GROUP SH.P.K. Furnizim me shtylla druri, koka dhe lidhese kabllovike 47967 EUR
RISAMONT SH.P.K. Furnizim me shtylla druri, koka dhe lidhese kabllovike 33441.2 EUR
EKSIM COM SH.P.K. Furnizim me shtylla druri, koka dhe lidhese kabllovike 47966.29 EUR
Furnizim me shtylla druri, koka dhe lidhese kabllovike 45123.2 EUR
" BAK - ING " SH.P.K. Furnizim me shtylla druri, koka dhe lidhese kabllovike 46073.22 EUR
Besim Ha. Gashi B.I. Furnizimi me herbicide. 6000 EUR
"eor group " SH.P.K. Furnizimi me herbicide. 6549 EUR
RILIND OBERTINCA Angazhimi i ekspertëve të fushave të ndryshme për nevojat e UGJFA-së, Konsulent për Sigurimin e cilësisë 6240 EUR
ADI TE CONSTRUCTION SH.P.K. MIREMBAJTJA E POLIGONEVE SPORTIVE NE SHKOLLAT E KOMUNES SE ISTOGUT DHE TERENIT SPORTIV RRUGES PER TE BURIMI 20317 EUR
ER - LIS SH.P.K. MIREMBAJTJA E POLIGONEVE SPORTIVE NE SHKOLLAT E KOMUNES SE ISTOGUT DHE TERENIT SPORTIV RRUGES PER TE BURIMI 22785.5 EUR
Asfaltimi i rrugëve në qytet - llot II 151579.78 EUR
NNSh VAAKAL Asfaltimi i rrugëve në qytet - llot II 162184.63 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik B CORP SH.P.K.; Europa Partners SH.P.K. Asfaltimi i rrugëve në qytet - llot II 182894.56 EUR
Rojet E Nderit SH.P.K. Sigurimi Fizik i Objekteve 16233 EUR
MIRUSHA COMPANY SH.P.K. RENOVIM I OBJEKTEVE SHKOLLORE DHE FUSHAVE SPORTIVE LOT 3-RREGULLIMI I OBORRIT NE SHFMU JAGOD 18480.97 EUR
Nuhi Azemi Ndarja dhe rregullimi i hapësirave në objektin e ri të Komunës 36045.29 EUR
" AC ing " SH.P.K. Ndarja dhe rregullimi i hapësirave në objektin e ri të Komunës 33306.44 EUR
" ARAD 94 " SH.P.K. Ndarja dhe rregullimi i hapësirave në objektin e ri të Komunës 35989.3 EUR
Olti Trasing SH.P.K. Ndarja dhe rregullimi i hapësirave në objektin e ri të Komunës 36250 EUR
" Kompania Prishtina " Sh.p.k Ndarja dhe rregullimi i hapësirave në objektin e ri të Komunës 41222 EUR
" LURN " SH.P.K. MIREMBAJTJA E POLIGONEVE SPORTIVE NE SHKOLLAT E KOMUNES SE ISTOGUT DHE TERENIT SPORTIV RRUGES PER TE BURIMI 23666 EUR
BLENOR SH.P.K. MIREMBAJTJA E POLIGONEVE SPORTIVE NE SHKOLLAT E KOMUNES SE ISTOGUT DHE TERENIT SPORTIV RRUGES PER TE BURIMI 36841 EUR
" Liri - Med " SH.P.K. Lot 7 105000 EUR
"VALI" SH.P.K. Ndërtimi i rrugëve Amerllah Hoxha Kolonja 13 Korriku dhe rrugë të tjera lokale në Peqan -Faza e dytë 9938.85 EUR
NK CONSTRUCTION SH.P.K. Ndërtimi i rrugëve Amerllah Hoxha Kolonja 13 Korriku dhe rrugë të tjera lokale në Peqan -Faza e dytë 8805.46 EUR
. Limit L & B SH.P.K. Ndarja dhe rregullimi i hapësirave në objektin e ri të Komunës 37777.37 EUR
N.P.T."DINAMIKA" Furnizim me tambura për shiritat te zgurës me reduktor dhe elektromotor,dhe reduktorë me elektromotor 17936 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik CAPITAL X FET SH.P.K.; Pro & Co Group SH.P.K. Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës Kalaticë - Brainë, Bërvenik -lagjja Abdullahu 419819.17 EUR
Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës Kalaticë - Brainë, Bërvenik -lagjja Abdullahu 490745.42 EUR
KOSOVA ASFALT SH.P.K. Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës Kalaticë - Brainë, Bërvenik -lagjja Abdullahu 443641.85 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik ADEA CONSTRUCTION SH.P.K.; SABA BELCA Dega në Kosovë RENOVIM I OBJEKTEVE SHKOLLORE DHE FUSHAVE SPORTIVE LOT 3-RREGULLIMI I OBORRIT NE SHFMU JAGOD 20708.63 EUR
. Limit L & B SH.P.K. RENOVIM I OBJEKTEVE SHKOLLORE DHE FUSHAVE SPORTIVE LOT 3-RREGULLIMI I OBORRIT NE SHFMU JAGOD 37287.97 EUR
RENOVIM I OBJEKTEVE SHKOLLORE DHE FUSHAVE SPORTIVE LOT 3-RREGULLIMI I OBORRIT NE SHFMU JAGOD 22677.18 EUR
"FLORI"SH.P.K. Ndërtimi i rrugëve Amerllah Hoxha Kolonja 13 Korriku dhe rrugë të tjera lokale në Peqan -Faza e dytë 7885.35 EUR
Xhevat Kokollari B.I. Ndërtimi i rrugëve Amerllah Hoxha Kolonja 13 Korriku dhe rrugë të tjera lokale në Peqan -Faza e dytë 8306.91 EUR
EBK SH.P.K. Renovimi i QMF-ve në Reqan dhe Pllanjane 14989.85 EUR
N.P.T. " a - com " Furnizimi me pjesë këmbimi për Cavo, TTM1 dhe për T2GH, Lot 1 44969.8 EUR
SIGMA PROJEKT ARH D.O.O. Nabavka i isporuka materijala za sanaciju podrumskih instalacija ulaza Beriljskih zgrada u Severnoj Mitrovici 4815.2 EUR
Berisha Company SH.A. Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës Kalaticë - Brainë, Bërvenik -lagjja Abdullahu 569927.76 EUR
NNSh VAAKAL Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës Kalaticë - Brainë, Bërvenik -lagjja Abdullahu 604938.18 EUR
" Rahovica Comerce " SH.P.K. Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës Kalaticë - Brainë, Bërvenik -lagjja Abdullahu 520527.17 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Agim Morina B.I.; ASFALT Corp. SH.P.K.; AVAG GROUP SH.P.K. Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës Kalaticë - Brainë, Bërvenik -lagjja Abdullahu 466727.55 EUR
Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës Kalaticë - Brainë, Bërvenik -lagjja Abdullahu 464526.31 EUR
RENOVIM I OBJEKTEVE SHKOLLORE DHE FUSHAVE SPORTIVE LOT 3-RREGULLIMI I OBORRIT NE SHFMU JAGOD 21871.18 EUR
RENOVIM I OBJEKTEVE SHKOLLORE DHE FUSHAVE SPORTIVE LOT 3-RREGULLIMI I OBORRIT NE SHFMU JAGOD 22055.11 EUR
" LURN " SH.P.K. RENOVIM I OBJEKTEVE SHKOLLORE DHE FUSHAVE SPORTIVE LOT 3-RREGULLIMI I OBORRIT NE SHFMU JAGOD 23147.69 EUR
CONSTRUCTION GROUP SH.P.K. RENOVIM I OBJEKTEVE SHKOLLORE DHE FUSHAVE SPORTIVE LOT 3-RREGULLIMI I OBORRIT NE SHFMU JAGOD 21986.15 EUR
UNIVERS KIM SH.P.K. Nabavka i isporuka materijala za sanaciju podrumskih instalacija ulaza Beriljskih zgrada u Severnoj Mitrovici 4995.55 EUR
Radojko Vlaškovic B.I. Nabavka i isporuka materijala za sanaciju podrumskih instalacija ulaza Beriljskih zgrada u Severnoj Mitrovici 4308.25 EUR
DEA GROUP SH.P.K. HARTIMI I PROJEKTEVE IDEORE DHE ATYRE KRYESORE TË KOMUNËS SË MAMUSHËS PËR VITIN 2021 1448.8 EUR
Arhiko .ING O.P. HARTIMI I PROJEKTEVE IDEORE DHE ATYRE KRYESORE TË KOMUNËS SË MAMUSHËS PËR VITIN 2021 3500 EUR
" STUDIO HAPSIRA " SH.P.K. HARTIMI I PROJEKTEVE IDEORE DHE ATYRE KRYESORE TË KOMUNËS SË MAMUSHËS PËR VITIN 2021 2624.8 EUR
BENI - COM SH.P.K. Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës Kalaticë - Brainë, Bërvenik -lagjja Abdullahu 485986.36 EUR
" TOSI - V " SH.P.K. “Rregullimi i PKK-ve në kuadër të MIK-ut ” Pjesa I Materiale dhe shërbime për meremetimin hapësirave si në brendi të objektit, jashtë objektit dhe në shiritin hyrës dhe dalës të PKK Kulla 22222 EUR
“Rregullimi i PKK-ve në kuadër të MIK-ut ” Pjesa I Materiale dhe shërbime për meremetimin hapësirave si në brendi të objektit, jashtë objektit dhe në shiritin hyrës dhe dalës të PKK Kulla 22750 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik NIL ARCHITECS SH.P.K.; ADEMAJ ARCH - ING SH.P.K. “Rregullimi i PKK-ve në kuadër të MIK-ut ” Pjesa I Materiale dhe shërbime për meremetimin hapësirave si në brendi të objektit, jashtë objektit dhe në shiritin hyrës dhe dalës të PKK Kulla 18888 EUR
Enver Gruda B.I. FURNIZIMI I FERËMERËVE ME KOSHERE (ZGJOJE) BLETËSH 13625 EUR
PAJTIM GJOSHI B.I. FURNIZIMI I FERËMERËVE ME KOSHERE (ZGJOJE) BLETËSH 14812.5 EUR
Euro Roleta SH.P.K. Furnizimi dhe montimi i perdeve vertikale nga bezi për shkolla në Deçan 3371.2 EUR
XHEVDET METAJ Roje pylli per laure 3600 EUR
VLLAZNIM DRESHAJ Roje pylli per laure 3600 EUR
ENVER BUJUPAJ Roje pylli per laure 3600 EUR
BLERIM HYSENAJ Roje pylli per laure 3600 EUR
BEKIM JANUZAJ Roje pylli per laure 3600 EUR
Medical Lot 2 99902.48 EUR
N.T.SH."M.S.MEDICOM" Lot 2 145366.4 EUR
" I.P.N.EU " SH.P.K. Furnizim me Nxemse Termoakumuluese dhe Kalorifere. 8829.28 EUR
N.P.T. "Arhing" Furnizim me Nxemse Termoakumuluese dhe Kalorifere. 7250 EUR
ELEKTRO - AB SH.P.K. Furnizim me Nxemse Termoakumuluese dhe Kalorifere. 7488 EUR
OLTI SH.P.K. Furnizim me Nxemse Termoakumuluese dhe Kalorifere. 8580 EUR
" N - LARGE " SH.P.K. Furnizimi dhe montimi i perdeve vertikale nga bezi për shkolla në Deçan 2706 EUR
Teuta Ne. Berisha B.I. Furnizimi dhe montimi i perdeve vertikale nga bezi për shkolla në Deçan 4748 EUR
" C&E WINDOW DECORATION L.L.C. Furnizimi dhe montimi i perdeve vertikale nga bezi për shkolla në Deçan 3438.6 EUR
"TRENDY HOME" SH.P.K. Furnizimi dhe montimi i perdeve vertikale nga bezi për shkolla në Deçan 4410 EUR
" KEGA " SH.P.K. Furnizimi dhe montimi i perdeve vertikale nga bezi për shkolla në Deçan 4351.2 EUR
Dashmir Limaj Punët Shtesë në Ekzekutimi i Punëve në “Ndërtimi (vazhdimi) i fazës se tretë te K.M. “Beteja e Koshares” Koshare 111675 EUR
" Shkembi " Sh.p.k. LOT2- ASFALTIMI I RRUGES 8 MAJI KRAHU 1 NE KASHICE. 12428 EUR
,,Menti" Sh.p.k. LOT2- ASFALTIMI I RRUGES 8 MAJI KRAHU 1 NE KASHICE. 11976 EUR
RIFAT ZEKAJ Roje pylli per laure 3600 EUR
ZARKO DUBIC Roje pylli per laure 3600 EUR
XHEVDET RAMQAJ Roje pylli per laure 3360 EUR
" PBC " SH.P.K. PLATFORMA E-BUJKU (blerja e sofwarit) 22400 EUR
"DataProgNet" SH.P.K. PLATFORMA E-BUJKU (blerja e sofwarit) 19200 EUR
"AXIS G.C.W." SH.P.K. LOT2- ASFALTIMI I RRUGES 8 MAJI KRAHU 1 NE KASHICE. 12715 EUR
CONSTRUCTION GROUP SH.P.K. LOT2- ASFALTIMI I RRUGES 8 MAJI KRAHU 1 NE KASHICE. 12680 EUR
"€ EURO-GROUP " SH. P.K. Ndërtimi i rrugëve lokale në fshatrat Budakovë dhe Gelancë 111357.5 EUR
" ELEKTRO - GG " SH.P.K. Furnizim me Nxemse Termoakumuluese dhe Kalorifere. 7609 EUR
"eor group " SH.P.K. Furnizim me Nxemse Termoakumuluese dhe Kalorifere. 7780 EUR
N.T.SH. " TAPP " Furnizim me Nxemse Termoakumuluese dhe Kalorifere. 8860 EUR
N.N.P. " Wenda " Fusha e trashëgimisë kulturore dhe arkitektonike- Rikonstruimi i krojeve në fshatin Shipitull 27888.81 EUR
"ALBI COMPANY" SH.P.K Fusha e trashëgimisë kulturore dhe arkitektonike- Rikonstruimi i krojeve në fshatin Shipitull 47359 EUR
" ISEFERI " SH.P.K. Ndërtimi i rrugëve lokale në fshatrat Budakovë dhe Gelancë 154852.5 EUR
"SEFERI-CO" SH.P.K. Ndërtimi i rrugëve lokale në fshatrat Budakovë dhe Gelancë 159472.5 EUR
Seticommerc SH.P.K. Ndërtimi i rrugëve lokale në fshatrat Budakovë dhe Gelancë 142990 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.T VEHA ; Bujar Shabani B.I. Ndërtimi i rrugëve lokale në fshatrat Budakovë dhe Gelancë 129865 EUR
Naim Sopaj B.I. Ndërtimi i rrugëve lokale në fshatrat Budakovë dhe Gelancë 148319 EUR
PLATFORMA E-BUJKU (blerja e sofwarit) 14450 EUR
N.SH. " TECH VISION " PLATFORMA E-BUJKU (blerja e sofwarit) 23500 EUR
Company " Murseli "SH.P.K. Izgradnja armirano betonskog mosta u Donjoj Gušterici 26816.18 EUR
N.N.P. " Wenda " Izgradnja armirano betonskog mosta u Donjoj Gušterici 25884.44 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik B CORP SH.P.K.; Europa Partners SH.P.K. Izgradnja armirano betonskog mosta u Donjoj Gušterici 23297.92 EUR
N.SH.T " NERAMED " Nabavka potrošnog medicinskog materijala 14870.16 EUR
" Infra-Plus " SH.P.K. Rehabilitimit i Rrjeti te ujesjellesit ne LOT 1 - Vendosja e Mbyllësave ne Gypin AC në Qutet, - Ndrimi i Gypit të Ura e gurit deri te Dulia, - Ndrimi Gypit në lagjen Fidanishtë, dhe - Ndrimi Gypit te Rrethi i Kastratve. 43853.52 EUR
KIBERNETIKA SH.P.K. Furnizim me Televizor SmartTV 14940 EUR
N.T.P. " VLORA " Furnizim me Televizor SmartTV 13800 EUR
"eor group " SH.P.K. Furnizim me Televizor SmartTV 16500 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " AGRO INVEST 1 " SH.P.K.; N.T.P FIDANI-L Ndërtimi i rrugëve lokale në fshatrat Budakovë dhe Gelancë 147783.7 EUR
"AM GROUP"SH.P.K. Ndërtimi i rrugëve lokale në fshatrat Budakovë dhe Gelancë 149167.5 EUR
GASHI ING SH.P.K Ndërtimi i rrugëve lokale në fshatrat Budakovë dhe Gelancë 162872.5 EUR
N.P.T. "Bamirs" Ndërtimi i rrugëve lokale në fshatrat Budakovë dhe Gelancë 145545 EUR
"SEFERI-CO" SH.P.K. “Ndërtimi dhe asfalltimi i rrugës lokale Mamushë-Smaq -Faza e dytë”-Punë shtesë 4255 EUR
NITI - N SH.P.K. Shërbimet e mirëmbajtjes së pompave të ujit, barkat dhe pajisjeve tjera në GK 29994.5 EUR
AHM SERVICE SH.P.K. Shërbimet e mirëmbajtjes së pompave të ujit, barkat dhe pajisjeve tjera në GK 38755 EUR
" ISEFERI " SH.P.K. Ndertimi i rrugeve lokale segment Pavarsia, Rrustem Muharremaj, Nebih Osmani, Hajdar Avdullahu në Gjinoc 35487.3 EUR
"SEFERI-CO" SH.P.K. Ndertimi i rrugeve lokale segment Pavarsia, Rrustem Muharremaj, Nebih Osmani, Hajdar Avdullahu në Gjinoc 32237.3 EUR
Seticommerc SH.P.K. Ndertimi i rrugeve lokale segment Pavarsia, Rrustem Muharremaj, Nebih Osmani, Hajdar Avdullahu në Gjinoc 34773.3 EUR
N.T.SH. " KASTRATI-L " INTERVENIMET EMERGJENTE 29096 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " KOSOVA ASFALT " SH.P.K.; Npsh Bageri Asfaltimi i rrugëve në fshatin Bregu i Zi-Kontratë dy Vjeqare 77300.38 EUR
NNTPP " Gashi Ing " Asfaltimi i rrugëve në fshatin Bregu i Zi-Kontratë dy Vjeqare 77076.42 EUR
Companya " Eskavatori " Sh.p.k. Asfaltimi i rrugëve në fshatin Bregu i Zi-Kontratë dy Vjeqare 77372.38 EUR
XHEVDET RAMQAJ Roje pylli per laure 3360 EUR
N.T.SH." BIZUN " LOT 2 Furnizim me acid klorhidrik (HCl) 296085.6 EUR
N.P."EURO ENERGJI" LOT 2 Furnizim me acid klorhidrik (HCl) 296100 EUR
" AR - TECH " SH.P.K. LOT 2 Furnizim me acid klorhidrik (HCl) 279093.6 EUR
" I- PHARMA " SH.P.K. LOT 2 Furnizim me acid klorhidrik (HCl) 263808 EUR
Afrim Sadriu B.I. LOT 2 Furnizim me acid klorhidrik (HCl) 323676.36 EUR
"H.SEFERI" SH.P.K. Ndertimi i rrugeve lokale segment Pavarsia, Rrustem Muharremaj, Nebih Osmani, Hajdar Avdullahu në Gjinoc 30267.3 EUR
GASHI ING SH.P.K Ndertimi i rrugeve lokale segment Pavarsia, Rrustem Muharremaj, Nebih Osmani, Hajdar Avdullahu në Gjinoc 39581 EUR
FORTESA SH.P.K. Ndertimi i rrugeve lokale segment Pavarsia, Rrustem Muharremaj, Nebih Osmani, Hajdar Avdullahu në Gjinoc 42749.5 EUR
N.T. ,,Fer-Petroll" ASFALTIMI I RRUGËVE LOKALE NË FSHATRAT NEGROC,VUQAK (faza e pare) DHE TERDEC -VUQAK 54907 EUR
Grami SH.P.K. LOT 2 Furnizim me acid klorhidrik (HCl) 315201.6 EUR
" ERA TRADE " SH.P.K. LOT 2 Furnizim me acid klorhidrik (HCl) 321573.6 EUR
N.T.SH. " Redoni H M " LOT 2 Furnizim me acid klorhidrik (HCl) 302472 EUR
Furnizimi dhe montimi i kompresorit te ajrit ( pa elektromotor dhe pa tharës) për Bllokun A, A4, A5 ne TCA 243603.75 EUR
,,Epoka e Re" Publikimi i Njoftimeve të AKKVP-së, në Gazetat Ditore (Shtypin Ditor). 1460 EUR
RIFAT ZEKAJ Roje pylli per laure 3600 EUR
ZARKO DUBIC Roje pylli per laure 3600 EUR
BEKIM JANUZAJ Roje pylli per laure 3600 EUR
ENVER BUJUPAJ Roje pylli per laure 3600 EUR
XHEVDET METAJ Roje pylli per laure 3600 EUR
N.T.P. " Agro Vita " Mirëmbajtja e vreshtit koleksionues dhe serrës, rrjetit për konservimin e verarieteteve klonale të hardhisë. 6450 EUR
Mirëmbajtja e vreshtit koleksionues dhe serrës, rrjetit për konservimin e verarieteteve klonale të hardhisë. 5644 EUR
Mirëmbajtja e vreshtit koleksionues dhe serrës, rrjetit për konservimin e verarieteteve klonale të hardhisë. 6369 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik " NEW-LINE " SH.P.K.; npt " bajraktari com " Furnizim me Buke dhe Produkte te saj 10620.1 EUR
N.T.SH. " TRADITA TREGTARE " Furnizim me Buke dhe Produkte te saj 11023.9 EUR
Publikimi i Njoftimeve të AKKVP-së, në Gazetat Ditore (Shtypin Ditor). 2400 EUR
'' FAB '' SH.P.K. Publikimi i Njoftimeve të AKKVP-së, në Gazetat Ditore (Shtypin Ditor). 1990 EUR
Publikimi i Njoftimeve të AKKVP-së, në Gazetat Ditore (Shtypin Ditor). 1400 EUR
B CORP SH.P.K. Asfaltimi i disa rrugëve në fshatrat Orllan - Brainë-Turuqicë-Herticë-Barainë 115917.07 EUR
BENI - COM SH.P.K. Asfaltimi i disa rrugëve në fshatrat Orllan - Brainë-Turuqicë-Herticë-Barainë 113023.24 EUR
Asfaltimi i disa rrugëve në fshatrat Orllan - Brainë-Turuqicë-Herticë-Barainë 101730.96 EUR
VLLAZNIM DRESHAJ Roje pylli per laure 3600 EUR
BLERIM HYSENAJ Roje pylli per laure 3600 EUR
N.T.P. "FERRA INDUSTRIAL" Furnizim me mjete të punës për K.R.M UNITETI SH.A 30657.35 EUR
" HPI " SH.P.K. Furnizim me mjete të punës për K.R.M UNITETI SH.A 24091.39 EUR
D & L GROUP SH.P.K. Furnizim me mjete të punës për K.R.M UNITETI SH.A 29063.2 EUR
N.N.P. " Wenda " Ndërtimi i pllatos dhe infrastrukturës në oborrin e shkollës në fshatin Qylagë 13875.83 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik TRIANGLE SH.P.K.; AAB CONSTRUCTION SH.P.K. Ndërtimi i pllatos dhe infrastrukturës në oborrin e shkollës në fshatin Qylagë 14883.31 EUR
N.N.P."NDERTIMTARI-MAXHUNAJ" Ndërtimi i pllatos dhe infrastrukturës në oborrin e shkollës në fshatin Qylagë 15474 EUR
RI Tenderim - Furnizim me Sondë abdominale C5-2 , për ultrazerin modeli Philips HD5,ns CI55140416 4987 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik ,,Benita Company Sh.p.k.; DREONI SH.P.K.; ALTICOM SH.P.K.; ASFALT GROUP SH.P.K. PUNE SHTES NE PROJEKTIN ASFALTIMI I RRUGEVE GJURGJEVIK I VOGEL-KLINAVC 3406.6 EUR
" Rahovica Comerce " SH.P.K. Asfaltimi i disa rrugëve në fshatrat Orllan - Brainë-Turuqicë-Herticë-Barainë 106478.3 EUR
KOSOVA ASFALT SH.P.K. Asfaltimi i disa rrugëve në fshatrat Orllan - Brainë-Turuqicë-Herticë-Barainë 106795.7 EUR
N.N.SH."WORLD MEDIUM" Rregullimi me kocka betoni i rrugëve në lagjen III të Komunës së Skenderajt (punë shtesë) 2010 EUR
" FER-INVEST " SH.P.K. Ndërtimi i depos për lëndë djegëse për SHFMU Vëllëzerit Frasheri në Vragoli dhe në SHFMU 'Daut Bogujevci në Fushe Kosove 14300 EUR
,, ENGRUP " SH.P.K. Ndërtimi i depos për lëndë djegëse për SHFMU Vëllëzerit Frasheri në Vragoli dhe në SHFMU 'Daut Bogujevci në Fushe Kosove 14695 EUR
" Euroasphalt "Sh.p.k. LOT1 - Kubëzimi i rrugëve dhe infrastruktures tjera në fshatin Shajne 0 EUR
RENELUAL TAHIRI SH.P.K. LOT1 - Kubëzimi i rrugëve dhe infrastruktures tjera në fshatin Shajne 49706.83 EUR
N.N.T. " Shabanaj " LOT1 - Kubëzimi i rrugëve dhe infrastruktures tjera në fshatin Shajne 42759.4 EUR
N.N." BRRUTI ING " LOT1 - Kubëzimi i rrugëve dhe infrastruktures tjera në fshatin Shajne 52709.5 EUR
N.P.N. "A-K Company"Sh.p.k. LOT1 - Kubëzimi i rrugëve dhe infrastruktures tjera në fshatin Shajne 51365.9 EUR
SERENA Sh.p.k. LOT1 - Kubëzimi i rrugëve dhe infrastruktures tjera në fshatin Shajne 62438.8 EUR
Furnizim me mjete të punës për K.R.M UNITETI SH.A 28350.6 EUR
" L-Group " SH.P.K. Izgradnja ostave za sportske rekvizite za fiskulturnu salu u Ranilugu 11717.12 EUR
N.T.SH. " Elektromontimi " Furnizimi dhe montimi i kompresorit te ajrit 3150 EUR
" SMART plus " SH.P.K. Furnizimi dhe montimi i kompresorit te ajrit 4480 EUR
ANA CO SH.P.K. Mekanizmi përcjellës për bujqesi 50850 EUR
Mekanizmi përcjellës për bujqesi 52160 EUR
N.T.SH."€ $ COMERCE" Ndërtimi i depos për lëndë djegëse për SHFMU Vëllëzerit Frasheri në Vragoli dhe në SHFMU 'Daut Bogujevci në Fushe Kosove 11240 EUR
N.N.P."VETONI" Ndërtimi i depos për lëndë djegëse për SHFMU Vëllëzerit Frasheri në Vragoli dhe në SHFMU 'Daut Bogujevci në Fushe Kosove 13793.5 EUR
"Detari " SH.P.K. Ndërtimi i depos për lëndë djegëse për SHFMU Vëllëzerit Frasheri në Vragoli dhe në SHFMU 'Daut Bogujevci në Fushe Kosove 13863.1 EUR
NPT,,Beli" Ndërtimi i depos për lëndë djegëse për SHFMU Vëllëzerit Frasheri në Vragoli dhe në SHFMU 'Daut Bogujevci në Fushe Kosove 12506 EUR
Ndërtimi i depos për lëndë djegëse për SHFMU Vëllëzerit Frasheri në Vragoli dhe në SHFMU 'Daut Bogujevci në Fushe Kosove 14478.5 EUR
Nuhi Azemi Ndërtimi i depos për lëndë djegëse për SHFMU Vëllëzerit Frasheri në Vragoli dhe në SHFMU 'Daut Bogujevci në Fushe Kosove 10689 EUR
"PUNTEX" SH.P.K. Blerja e uniformave verore . 17986 EUR
" EXIM JATEX " SH.P.K. Blerja e uniformave verore . 22873.5 EUR
" Sankos " Sh.p.k. Blerja e uniformave verore . 19377.96 EUR
N. Ndërtimore T. Teknica 2001 LOT1 - Kubëzimi i rrugëve dhe infrastruktures tjera në fshatin Shajne 53574.8 EUR
. Vëllezërit E Bashkuar SH.P.K. LOT1 - Kubëzimi i rrugëve dhe infrastruktures tjera në fshatin Shajne 55406.84 EUR
NNTPP " Gashi Ing " LOT1 - Kubëzimi i rrugëve dhe infrastruktures tjera në fshatin Shajne 56230.9 EUR
N.N.P."ART " LOT1 - Kubëzimi i rrugëve dhe infrastruktures tjera në fshatin Shajne 37821.4 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Lorenco & Co Sh.p.k; GEOMATICS SA KRIJIMI I MODELIT DIGJITAL TË TERRENIT (DTM), MODELIT DIGJITAL TË SIPËRFAQES (DSM), OBJEKTET 3D DHE VEKTORIZIMI I OBJEKTEVE 399150.5 EUR
N.P.T. " Bajra " Mekanizmi përcjellës për bujqesi 50490 EUR
Infosoft Systems SH.P.K. Furnizim me Tape Library LTO 7 12916.33 EUR
Virtuo O.P. Furnizim me Tape Library LTO 7 12749.35 EUR
" PBC " SH.P.K. Furnizim me Tape Library LTO 7 18800 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.T.SH. " Infratek "; N.SH. " Geo - Kos " Shërbimet Gjeodezike -Hartimi i Elaboratit për shpronsim për Poligonin Kryesor të Trajnimeve për nevojat e FSK-së 13440 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.SH. " GEO-MAP "; " STUDIO HAPSIRA " SH.P.K. Shërbimet Gjeodezike -Hartimi i Elaboratit për shpronsim për Poligonin Kryesor të Trajnimeve për nevojat e FSK-së 6300 EUR
Agron Commerce SH.P.K. Blerja e uniformave verore . 12903 EUR
" KIGA " SH.P.K. Furnizim me Paijsje Elektronike -per nevojat e QIRSKP Shtime 2100 EUR
N. Ndërtimore T. Teknica 2001 LOT3 - Kubëzimi i rrugëve në fshatin Zlipotok 18000 EUR
N.N." BRRUTI ING " LOT3 - Kubëzimi i rrugëve në fshatin Zlipotok 14957.5 EUR
N.N.T. " Shabanaj " LOT3 - Kubëzimi i rrugëve në fshatin Zlipotok 14929.1 EUR
NNTPP " Gashi Ing " LOT3 - Kubëzimi i rrugëve në fshatin Zlipotok 14995.9 EUR
MESCIOGLU MUHENDISLIK VE MUSAVIRLIK A.S KRIJIMI I MODELIT DIGJITAL TË TERRENIT (DTM), MODELIT DIGJITAL TË SIPËRFAQES (DSM), OBJEKTET 3D DHE VEKTORIZIMI I OBJEKTEVE 395940.65 EUR
CONSTRUCTION GROUP SH.P.K. Renovimi i stadiumit Ferkia Aliu 6515 EUR
Infosoft Systems SH.P.K. Pjesa 3 – Furnizim me Storage Solution ,Server, etj për Zyrën e Rregullatorit për Energji 32888.61 EUR
Virtuo O.P. Pjesa 3 – Furnizim me Storage Solution ,Server, etj për Zyrën e Rregullatorit për Energji 40280 EUR
Nita Macula B.I. Format Zgjedhore 70501 EUR
" URBAN METROPOL " SH.P.K. Shërbimet Gjeodezike -Hartimi i Elaboratit për shpronsim për Poligonin Kryesor të Trajnimeve për nevojat e FSK-së 7777.2 EUR
" Geo- Group " SH.P.K. Shërbimet Gjeodezike -Hartimi i Elaboratit për shpronsim për Poligonin Kryesor të Trajnimeve për nevojat e FSK-së 8599.8 EUR
KOMPANIA E SIGURIMEVE EUROSIG SH.A. Shërbimet e sigurimit të punëtorve të Trepçës ndaj aksidenteve 45993.6 EUR
SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP SH.A.- DEGA KOSOVË Shërbimet e sigurimit të punëtorve të Trepçës ndaj aksidenteve 103651.4 EUR
N.N.P."ART " LOT3 - Kubëzimi i rrugëve në fshatin Zlipotok 13789.3 EUR
Shefqet Mehmetukaj B.I. FURNIZIM ME MATERJAL TE NEVOJESHEM MEDICINAL LOT 1- BARERA 562635 EUR
Ndërmarrja Shëndetsore " Dreni Pharm " FURNIZIM ME MATERJAL TE NEVOJESHEM MEDICINAL LOT 1- BARERA 695433 EUR
Medical FURNIZIM ME MATERJAL TE NEVOJESHEM MEDICINAL LOT 1- BARERA 486477.7 EUR
" Sankos " Sh.p.k. Furnizim me veshëmbathje për ISSH, SHFSH, SHPMPF dhe Strehimorja Lipjan 14438.5 EUR
Furnizim me veshëmbathje për ISSH, SHFSH, SHPMPF dhe Strehimorja Lipjan 13834 EUR
N.T.SH. " ORI " Furnizim me veshëmbathje për ISSH, SHFSH, SHPMPF dhe Strehimorja Lipjan 14884.35 EUR
N.T.SH. " MERCEDES - BEN " RI TENDER -SERVISIMI DHE MIRËMBAJTJA E AUTOMJETEVE 2990 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Adem Me. Zeqiri B.I.; GENIUS KOSOVA SH.P.K. Furnizim me inventar medicional dhe administrativ per kerkesat e Spitalit 10894 EUR
MADEKOS SH.P.K. Furnizim me inventar medicional dhe administrativ per kerkesat e Spitalit 9530 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Format Zgjedhore 88019.5 EUR
" Dukagjini" Sh.p.k. Format Zgjedhore 88070.08 EUR
G.I.Grafo - Loni SH.P.K. Format Zgjedhore 57000 EUR
N.P.T. " a - com " Furnizm me sulfat zinku dhe sulfat bakri 99450.4 EUR
Hatixhe Miftari B.I. Furnizm me sulfat zinku dhe sulfat bakri 72770.6 EUR
" Interlab" SH.P.K. Furnizm me sulfat zinku dhe sulfat bakri 109120 EUR
" CMC GROUP " SH.P.K. Furnizm me sulfat zinku dhe sulfat bakri 95854.77 EUR
Kompania e Sigurimeve " SCARDIAN " J.S.C. Shërbimet e sigurimit të punëtorve të Trepçës ndaj aksidenteve 164767.33 EUR
" VICTORIA TOURS " SH.P.K. Lot 1 - Transporti i nxënsëve të fshatit Petroc deri në SHFMU Rexhep Mala në Topanicë dhe anasjelltas-ritender 21090 EUR
"Merkatori" SH.A. Lot 1 - Transporti i nxënsëve të fshatit Petroc deri në SHFMU Rexhep Mala në Topanicë dhe anasjelltas-ritender 18204 EUR
Qendrim Gashi B.I. Furnizimi dhe montimi i foljeve të zalluara për hapësirat ndarëse në objektin e ri të Komunës 3730.63 EUR
N.SH.T. " METTON REKLAMA " Furnizimi dhe montimi i foljeve të zalluara për hapësirat ndarëse në objektin e ri të Komunës 3720 EUR
N.T.P." VERTIGO " Furnizim me material zyrtar për nevojat e Kompanisë ”Hidroregjioni Jugor” Prizren. 24088.9 EUR
" A.R.F." SH.P.K. Furnizim me material zyrtar për nevojat e Kompanisë ”Hidroregjioni Jugor” Prizren. 21269 EUR
Medical Lot 1 11991.4 EUR
KO MED L.L.C. Lot 1 14736.6 EUR
Ndërtimi i kanaleve të hapura të ujitjes në fshatin Doganaj dhe Nikaj 49138.13 EUR
Ndërtimi i kanaleve të hapura të ujitjes në fshatin Doganaj dhe Nikaj 43937.32 EUR
AGS Corporation SH.P.K. Ritenderim-Mirëmbajtja dhe servisimi I impiantit-EKODAST-300 13676.5 EUR
" Termovision " SH.P.K. Efiqenca e ndriçimit puublik në Komunën e Prizrenit 237736 EUR
" Multi Business Group" SH.P.K. Efiqenca e ndriçimit puublik në Komunën e Prizrenit 295410 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik EVERLIGHT SH.P.K.; H & B - Consulting SH.P.K. Efiqenca e ndriçimit puublik në Komunën e Prizrenit 226900 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik AFIONI SH.P.K.; ,,Elektrostublla Sh.p.k. Efiqenca e ndriçimit puublik në Komunën e Prizrenit 278000 EUR
Furnizimi dhe montimi i foljeve të zalluara për hapësirat ndarëse në objektin e ri të Komunës 4672.8 EUR
N.P.T. "Arhing" Furnizimi dhe montimi i foljeve të zalluara për hapësirat ndarëse në objektin e ri të Komunës 2200.7 EUR
Drini Company Sh.p.k. RITENDER ADAPTIMI I HAPËSIRAVE PER ANGIOGRAF NE QKUK 21619045 EUR
" Kompania Prishtina " Sh.p.k RITENDER ADAPTIMI I HAPËSIRAVE PER ANGIOGRAF NE QKUK 138222 EUR
N.N.P. Arbëria Com RITENDER ADAPTIMI I HAPËSIRAVE PER ANGIOGRAF NE QKUK 21664254 EUR
N.T.SH. " AR - DRITI " Ndërtimi i kanaleve të hapura të ujitjes në fshatin Doganaj dhe Nikaj 48476.76 EUR
Company " Murseli "SH.P.K. Ndërtimi i kanaleve të hapura të ujitjes në fshatin Doganaj dhe Nikaj 65574.59 EUR
Usluge iznajmljivanja kamiona za sakupljanje smeca, kamiona cisterne i kamiona kipera sa plugom za sneg 300 EUR
NNSh VAAKAL Përgatitja e lokacionit për ndërtimin e fushës sportive te Polonicët 17287 EUR
N.N.P. " Wenda " Përgatitja e lokacionit për ndërtimin e fushës sportive te Polonicët 11174.6 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik NABS SH.P.K.; N.T.SH. Eling Efiqenca e ndriçimit puublik në Komunën e Prizrenit 238152.3 EUR
" MONDI " SH.P.K. Ndërtimi i shtëpisë emergjente për strehim në Pejë 84369.5 EUR
"ALBI COMPANY" SH.P.K Ndërtimi i shtëpisë emergjente për strehim në Pejë 98333 EUR
N.T.P.,, Jeta" Ndërtimi i shtëpisë emergjente për strehim në Pejë 96769.7 EUR
''Euro Project '' SH.P.K. Ndërtimi i shtëpisë emergjente për strehim në Pejë 122772.6 EUR
N.P.T." Loni" Ndërtimi i shtëpisë emergjente për strehim në Pejë 98097.5 EUR
Astraplan SH.P.K. RITENDER ADAPTIMI I HAPËSIRAVE PER ANGIOGRAF NE QKUK 214960.84 EUR
"CONTECH KOSOVA" L.L.C. RITENDER ADAPTIMI I HAPËSIRAVE PER ANGIOGRAF NE QKUK 187860.66 EUR
N.P.N."VISION PROJEKT" RITENDER ADAPTIMI I HAPËSIRAVE PER ANGIOGRAF NE QKUK 19619696 EUR
NTP,,Artini " Furnizimi me libra në bibliotekën e qytetit Sadik Tafarshiku - Ferizaj 99015 EUR
N.T.SH." BIZUN " Lot 3 - Furnizim me Koagulant Katjonik 46320.9 EUR
N.N.P."VLLËZËRIT SAHITI" Përgatitja e lokacionit për ndërtimin e fushës sportive te Polonicët 34751 EUR
Tahir Batatina B.I. Përgatitja e lokacionit për ndërtimin e fushës sportive te Polonicët 12856.1 EUR
SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP SH.A.- DEGA KOSOVË Sigurimi dhe kontrolla teknike e Automjeteve 4669.22 EUR
SHKOLLA FILLORE MARTIN CAMAJ - GURRAKOC 509.76 EUR
ELEKTRA L.L.C. SHKOLLA FILLORE MARTIN CAMAJ - GURRAKOC 468 EUR
N.N.T."A.B.C." Rekonstrukcija Doma Kulture u Lapljem Selu – Faza II 80118 EUR
N.P.N "Npe- Ing" Ndërtimi i shtëpisë emergjente për strehim në Pejë 95426.9 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " BK - CONSTRUCTION " SH.P.K.; N.N.P. "EURO CONSTRUCTION"; N.P.T. " Berisha Com " Ndërtimi i shtëpisë emergjente për strehim në Pejë 85737 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.N.SH. " P & I "; " ADA CONSULTING GROUP " SH.P.K. FAZA E DYTË-NDËRTIMI I PALESTRËS SPORTIVE NË KOMUNËN E KAÇANIKUT 677587.35 EUR
FAZA E DYTË-NDËRTIMI I PALESTRËS SPORTIVE NË KOMUNËN E KAÇANIKUT 715301.4 EUR
Mercom Company SH.P.K. FAZA E DYTË-NDËRTIMI I PALESTRËS SPORTIVE NË KOMUNËN E KAÇANIKUT 733423.77 EUR
Mercom Company SH.P.K. Rekonstrukcija Doma Kulture u Lapljem Selu – Faza II 99826.6 EUR
" Kompania Prishtina " Sh.p.k Rekonstrukcija Doma Kulture u Lapljem Selu – Faza II 102222 EUR
"CDC" SH.P.K. Rekonstrukcija Doma Kulture u Lapljem Selu – Faza II 82240.35 EUR
''Euro Project '' SH.P.K. Rekonstrukcija Doma Kulture u Lapljem Selu – Faza II 87702.13 EUR
Astraplan SH.P.K. Rekonstrukcija Doma Kulture u Lapljem Selu – Faza II 78735.31 EUR
Rekonstrukcija Doma Kulture u Lapljem Selu – Faza II 72777 EUR
Grami SH.P.K. Lot 3 - Furnizim me Koagulant Katjonik 34833.6 EUR
N.T.P. " Keni " Ndërtimi i kolektorëve të ujërave të zeza - kyçjet dhe kanalizimet fekale 62222.76 EUR
Tahir Batatina B.I. Ndërtimi i kolektorëve të ujërave të zeza - kyçjet dhe kanalizimet fekale 63705.98 EUR
NNT BINI SH.P.K. Ndërtimi i kolektorëve të ujërave të zeza - kyçjet dhe kanalizimet fekale 54711.18 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Globi - M.I. SH.P.K.; Rahovica Comerce SH.P.K. Ndërtimi dhe asfalltimi i rrugës lokale Mamushë-Smaq -Faza e dytë 42120 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " Kompania Prishtina " Sh.p.k; "EUROVIA"SH.P.K. FAZA E DYTË-NDËRTIMI I PALESTRËS SPORTIVE NË KOMUNËN E KAÇANIKUT 718440 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: KUSHTRIMI NM SH.P.K.; N.P.T. " Mozaiku "; "Ingjinjering group" Sh.p.k. FAZA E DYTË-NDËRTIMI I PALESTRËS SPORTIVE NË KOMUNËN E KAÇANIKUT 744408.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.N.P. " ARIAN - CO "; N.P.N. "ALPING"; " Enggroup " SH.P.K. FAZA E DYTË-NDËRTIMI I PALESTRËS SPORTIVE NË KOMUNËN E KAÇANIKUT 568524.15 EUR
,,Raf II"sh.p.k. FAZA E DYTË-NDËRTIMI I PALESTRËS SPORTIVE NË KOMUNËN E KAÇANIKUT 869641.65 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: ,,Astraplan" SH.P.K.; N.P.T." Univërsal " FAZA E DYTË-NDËRTIMI I PALESTRËS SPORTIVE NË KOMUNËN E KAÇANIKUT 784495.98 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.N."PRISHTINA"; " Puna" Sh.p.k. FAZA E DYTË-NDËRTIMI I PALESTRËS SPORTIVE NË KOMUNËN E KAÇANIKUT 735723.2 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.N.P."TONI"; " BASHKIMI PROJEKT " SH.P.K. FAZA E DYTË-NDËRTIMI I PALESTRËS SPORTIVE NË KOMUNËN E KAÇANIKUT 752418.7 EUR
SINANI - ING SH.P.K. Ndërtimi i Varrezave të Dëshmorëve si dhe Restaurimi dhe Konservimi i Shtabit të UÇK – së në Kostërc, Skenderaj 48848.45 EUR
,, ENGRUP " SH.P.K. Rekonstrukcija Doma Kulture u Lapljem Selu – Faza II 78853.85 EUR
" AC ing " SH.P.K. Rekonstrukcija Doma Kulture u Lapljem Selu – Faza II 67169.05 EUR
Zajednica ponuditelja: " Gama Ing " SH.P.K.; " DELTA-ING " SH.P.K. Rekonstrukcija Doma Kulture u Lapljem Selu – Faza II 95385.19 EUR
Radule Stevic B.I. Rekonstrukcija Doma Kulture u Lapljem Selu – Faza II 10086009 EUR
ARITECH Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 48650 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " ILIR - KOSOVA " SH.P.K.; Comtrade Computers O.K. Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 47762.4 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Eco Konstruction SH.P.K.; Agim Morina B.I. Ndërtimi i Varrezave të Dëshmorëve si dhe Restaurimi dhe Konservimi i Shtabit të UÇK – së në Kostërc, Skenderaj 45628.87 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik LIMORA SH.P.K.; Eurokod SH.P.K.; Astraplan SH.P.K. Ndërtimi i Varrezave të Dëshmorëve si dhe Restaurimi dhe Konservimi i Shtabit të UÇK – së në Kostërc, Skenderaj 39733.35 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik JETMIRI SH.P.K.; TRIBUNE SH.P.K.; Con - Des Ndërtimi i Varrezave të Dëshmorëve si dhe Restaurimi dhe Konservimi i Shtabit të UÇK – së në Kostërc, Skenderaj 47175.95 EUR
"SEFERI-CO" SH.P.K. Ndërtimi dhe asfalltimi i rrugës lokale Mamushë-Smaq -Faza e dytë 43027.5 EUR
Ndërtimi dhe asfalltimi i rrugës lokale Mamushë-Smaq -Faza e dytë 47210 EUR
" Omega - I " SH.P.K Furnizim me pompa zhytëse elekrike 6372 EUR
" ARDI & ARI " SH.P.K. Furnizim me pompa zhytëse elekrike 5750 EUR
N.T.P. " Eldi-Com" Furnizim me pompa zhytëse elekrike 21695.48 EUR
N.SH.P. " DONI ENGINEERING " Furnizim me pompa zhytëse elekrike 8496 EUR
InterAdria L.L.C. Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 47880 EUR
Rojet E Nderit SH.P.K. Sigurimi fizik për objektet e Komunës së Prishtinës 77932.8 EUR
ORIOVISION SH.P.K. Servisimi dhe mirëmbajtja e Automjeteve Peugeot Partner Peugeot Bipper dhe Kia Sportage 15289 EUR
N.T.P. " D-RRAHMANI " Servisimi dhe mirëmbajtja e Automjeteve Peugeot Partner Peugeot Bipper dhe Kia Sportage 9085.2 EUR
Bastri Ademi B.I. Servisimi dhe mirëmbajtja e Automjeteve Peugeot Partner Peugeot Bipper dhe Kia Sportage 18574.3 EUR
" Profitech " SH.P.K. Furnizim me pompa zhytëse elekrike 5846 EUR
"PROFESSIONAL ALARM" L.L.C. Digjitalizimi i sherbimeve dhe proceseve te punës 48888 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik DAMASTION PROJECT SH.P.K; VIA SH.P.K.; Companya Eskavatori Sh.p.k. 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 88472 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik DAMASTION PROJECT SH.P.K; VIA SH.P.K.; Companya Eskavatori Sh.p.k. 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 88472 EUR
ELEKTROSERVISI "ARDI" Mirmbajtja e paisjeve shëndetsore 15100 EUR
MSS Mobile Sanitary Services SH.P.K. Shërbime të mirëmbajtjes dhe pastrimit të objektit të marrë me qira nga MF 993.99 EUR
CONSTRUMAX SH.P.K. Lot 1 Renovimi i disa pjeseve ne objektin e Prokurorise Themelore ne Peje 51151 EUR
" AC ing " SH.P.K. Lot 1 Renovimi i disa pjeseve ne objektin e Prokurorise Themelore ne Peje 38271 EUR
Vizioni - B SH.P.K. Lot 1 Renovimi i disa pjeseve ne objektin e Prokurorise Themelore ne Peje 47542 EUR
" TOSI - V " SH.P.K. Lot 1 Renovimi i disa pjeseve ne objektin e Prokurorise Themelore ne Peje 38888.88 EUR
"NBT -ING" SH.P.K. Lot 1 Renovimi i disa pjeseve ne objektin e Prokurorise Themelore ne Peje 46109 EUR
" Kompania Prishtina " Sh.p.k Lot 1 Renovimi i disa pjeseve ne objektin e Prokurorise Themelore ne Peje 45454 EUR
Ridvan Elezi B.I. Mirëmbajtja dhe renovimi i ndërtesave të shëndetësisë primare në Komunën e Prizrenit 2566.73 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik INTEGRAL Sh.p.k.; MILENIUM KONSTRUCTION SH.P.K.; NITI - N SH.P.K. 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 65.64 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik INTEGRAL Sh.p.k.; MILENIUM KONSTRUCTION SH.P.K.; NITI - N SH.P.K. 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 65.64 EUR
EUROKOS HOLDING SH.P.K. 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 98415.75 EUR
Ideal Shala B.I. Servisimi dhe mirëmbajtja e Automjeteve Peugeot Partner Peugeot Bipper dhe Kia Sportage 21016.31 EUR
Agronomi Group SH.P.K. Ngritja e pemishteve me lajthi në Komunën e Prizrenit 97937 EUR
ECO FRUITS SH.P.K. Ngritja e pemishteve me lajthi në Komunën e Prizrenit 113713 EUR
Fehim Sali B.I. Ngritja e pemishteve me lajthi në Komunën e Prizrenit 99994 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Asim Thaqi B.I.; N.P.Sh.,,Fidanishtja Ngritja e pemishteve me lajthi në Komunën e Prizrenit 88597.2 EUR
"NBT -ING" SH.P.K. Mirëmbajtja dhe renovimi i ndërtesave të shëndetësisë primare në Komunën e Prizrenit 963.01 EUR
"HARST Group" SH.P.K. Mirëmbajtja dhe renovimi i ndërtesave të shëndetësisë primare në Komunën e Prizrenit 2414.24 EUR
EBK SH.P.K. Mirëmbajtja dhe renovimi i ndërtesave të shëndetësisë primare në Komunën e Prizrenit 1993.84 EUR
" EdiBau- ing " SH.P.K. Mirëmbajtja dhe renovimi i ndërtesave të shëndetësisë primare në Komunën e Prizrenit 3197.83 EUR
GOE Limit L&B sh.p.k.; dhe NPN EUROING SH.P.K. Mirëmbajtja dhe renovimi i ndërtesave të shëndetësisë primare në Komunën e Prizrenit 2299.77 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik TRIANGLE SH.P.K.; AAB CONSTRUCTION SH.P.K. Mirëmbajtja dhe renovimi i ndërtesave të shëndetësisë primare në Komunën e Prizrenit 1689.07 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik MBB Construction SH.P.K.; N.T.SH. QAMILI Mirëmbajtja dhe renovimi i ndërtesave të shëndetësisë primare në Komunën e Prizrenit 619.25 EUR
"ALBOSS"SH.P.K. Mirëmbajtja dhe renovimi i ndërtesave të shëndetësisë primare në Komunën e Prizrenit 2287.34 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik BAJRAM HA.GASHI B.I.; N.P.T. Bamirs Mirëmbajtja dhe renovimi i ndërtesave të shëndetësisë primare në Komunën e Prizrenit 936.51 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik AGRIUM SH.P.K.; '' Agro-Rural Consultancy Group'' Sh.P.K Ngritja e pemishteve me lajthi në Komunën e Prizrenit 75546.3 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik EBK SH.P.K.; N.T.P.,,Shpresa Ngritja e pemishteve me lajthi në Komunën e Prizrenit 105498.6 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " I.P.N.EU " SH.P.K.; " BEREQETI - ING " SH.P.K. Furnizim me perde për objektin e komunës së re 6671.39 EUR
" C&E WINDOW DECORATION L.L.C. Furnizim me perde për objektin e komunës së re 4484.1 EUR
N.P.T. "Arhing" Furnizim me perde për objektin e komunës së re 5066.88 EUR
EUROKOS HOLDING SH.P.K. 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 98415.75 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik SALLAHU SH.P.K.; SALILLARI 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 1672737.2 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik SALLAHU SH.P.K.; SALILLARI 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 1672737.2 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik KAG - Asphalt Company SH.P.K.; GECI; Florida Sh.p.k. 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 117611.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik KAG - Asphalt Company SH.P.K.; GECI; Florida Sh.p.k. 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 117611.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik KOSOVA ASFALT SH.P.K.; EL-BAU SH.P.K.; SH. Drini Company SH.P.K.; SABA BELCA Dega në Kosovë 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 225856.65 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik KOSOVA ASFALT SH.P.K.; EL-BAU SH.P.K.; SH. Drini Company SH.P.K.; SABA BELCA Dega në Kosovë 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 225856.65 EUR
" I.P.N.EU " SH.P.K. Furnizimi dhe montimi i pjesëve të Qilerit të PALLATIT TË DREJTËSISË 2323 EUR
Comfort Clima Furnizimi dhe montimi i pjesëve të Qilerit të PALLATIT TË DREJTËSISË 2300 EUR
Company " Murseli "SH.P.K. Ndërtimi i rrugëve në fshatin Ivajë 31718.2 EUR
" LODA DESIGN " SH.P.K. Ndërtimi i rrugëve në fshatin Ivajë 33287 EUR
" I.E.C - BIO " L.L.C Furnizim me shamot dhe tulla te shamotit 97261.5 EUR
" AR - TECH " SH.P.K. Furnizim me shamot dhe tulla te shamotit 96944.08 EUR
"E.P.T." SH.P.K. Furnizim me perde për objektin e komunës së re 5193.55 EUR
NEW-LINE SH.P.K. Furnizim me perde për objektin e komunës së re 5383.56 EUR
Euro Roleta SH.P.K. Furnizim me perde për objektin e komunës së re 3947.94 EUR
N.T.P." NITI " Furnizim me perde për objektin e komunës së re 5484.89 EUR
"eor group " SH.P.K. Ri-tender Furnizim me gjenerator për kontejner për nevojat e FSK-së 9630 EUR
SMART MODEL L.L.C. Ri-tender Furnizim me gjenerator për kontejner për nevojat e FSK-së 9400 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik 2A Group SH.P.K.; NNT ABC SH.P.K.; B CORP SH.P.K.; JUBICA shpk 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 116158.61 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik 2A Group SH.P.K.; NNT ABC SH.P.K.; B CORP SH.P.K.; JUBICA shpk 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 116158.61 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: "TALI" SH.P.K.; "Company Zuka Commerce" Sh.p.k. 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 283502.79 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: "TALI" SH.P.K.; "Company Zuka Commerce" Sh.p.k. 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 283502.79 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik ALKO - IMPEX -General Constuction -Sh.p.k.; Ex Fis Sh.p.k. 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 764412.85 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik ALKO - IMPEX -General Constuction -Sh.p.k.; Ex Fis Sh.p.k. 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 764412.85 EUR
" MONTING ENERGJETIKA " SH.P.K. Furnizim me shamot dhe tulla te shamotit 88887.81 EUR
BUSINESS PRO SH.P.K. Furnizim me shamot dhe tulla te shamotit 94563.75 EUR
" ELICO " SH.P.K. Furnizim me shamot dhe tulla te shamotit 84124.56 EUR
CMF International SH.P.K. Furnizim me shamot dhe tulla te shamotit 96401.28 EUR
Furnizim dhe montim të shtyllave të betonit për përforcimin e rrjetit optik WAN të KEK-ut. 9280 EUR
N.N.P. " NDRIQIMI " Furnizim dhe montim të shtyllave të betonit për përforcimin e rrjetit optik WAN të KEK-ut. 10525.6 EUR
Osa -Termosistem Ri-tender Furnizim me gjenerator për kontejner për nevojat e FSK-së 9998 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik SOLUTION D MEDICAL SH.P.K.; SOLUTION D SH.P.K. Lot 23 7900 EUR
K.N.P.SH. PAPENBURG & ADRIANI COMPANY SH.P.K. Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Sibofc, Penuhë dhe Godishnjak 89641.01 EUR
MILENIUM KONSTRUCTION SH.P.K. Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Sibofc, Penuhë dhe Godishnjak 87024.32 EUR
" INTEGRAL " Sh.p.k. Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Sibofc, Penuhë dhe Godishnjak 81879.29 EUR
RSM Company SH.P.K. 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 17360.99 EUR
RSM Company SH.P.K. 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 17360.99 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Rahovica Comerce SH.P.K.; Quality Asphalt SH.P.K.; IRIDIANI SHPK; Dashnim Jashari B.I.; AAB CONSTRUCTION SH.P.K.; MIRUSHA COMPANY SH.P.K. 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 34828.01 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Rahovica Comerce SH.P.K.; Quality Asphalt SH.P.K.; IRIDIANI SHPK; Dashnim Jashari B.I.; AAB CONSTRUCTION SH.P.K.; MIRUSHA COMPANY SH.P.K. 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 34828.01 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Lika Company SH.P.K.; ,,Lika Trade Sh.p.k. 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 140753.9 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Lika Company SH.P.K.; ,,Lika Trade Sh.p.k. 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 140753.9 EUR
BENI - COM SH.P.K. Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Sibofc, Penuhë dhe Godishnjak 86339.13 EUR
NNSh VAAKAL Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Sibofc, Penuhë dhe Godishnjak 76631.98 EUR
Toifor Sh.p.k. Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Sibofc, Penuhë dhe Godishnjak 79326.2 EUR
Tahir Batatina B.I. Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Sibofc, Penuhë dhe Godishnjak 79620.86 EUR
Bujar Shabani B.I. Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Sibofc, Penuhë dhe Godishnjak 84457.51 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik KOSOVA ASFALT SH.P.K.; Agim Morina B.I. Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Sibofc, Penuhë dhe Godishnjak 77258.64 EUR
"MONTING" SH.P.K. Furnizim dhe montim të shtyllave të betonit për përforcimin e rrjetit optik WAN të KEK-ut. 6707.2 EUR
Albo Group SH.P.K. Botime dhe Publikime 3850 EUR
Infosoft Systems SH.P.K. FURNIZIM ME SERVER DHE KONFIGURIM 5022 EUR
InterAdria L.L.C. FURNIZIM ME SERVER DHE KONFIGURIM 5780 EUR
" TRIO TEK " SH.P.K. FURNIZIM ME SERVER DHE KONFIGURIM 4990 EUR
Radule Stevic B.I. Renoviranje fasade osnovne skole Sveti Sava u Severnoj Mitrovici 69990 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik GALA-BAU-AMEND DEGA KOSOVË; N.T. ,,Fer-Petroll 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 63052.57 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik GALA-BAU-AMEND DEGA KOSOVË; N.T. ,,Fer-Petroll 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 63052.57 EUR
"FAMIS CO-HC" SH.A 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 98515.12 EUR
"FAMIS CO-HC" SH.A 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 98515.12 EUR
Granit SH.P.K. 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 135434 EUR
Granit SH.P.K. 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 135434 EUR
" EUROTITAN " SH.P.K. 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 124622.37 EUR
" EUROTITAN " SH.P.K. 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 124622.37 EUR
" AS Tech " SH.P.K. Servisimi i kondicionerëve 10462.26 EUR
N.N.SH."A & E COM" Servisimi i kondicionerëve 2924.39 EUR
Reuters News & Media Ltd Rrjeti i Lajmëve Nderkombtare 171540 EUR
Mirsad Gashi B.I. Servisimi dhe Mirëmbajtja e Automjeteve të IP 2877.64 EUR
Gani B. Krasniqi B.I. Servisimi dhe Mirëmbajtja e Automjeteve të IP 3253 EUR
N.T.SH." BESI " Servisimi dhe Mirëmbajtja e Automjeteve të IP 3698.95 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik SFISHTA AUTO HOME SH.P.K.; N.T.SH. SFISHTA Servisimi dhe Mirëmbajtja e Automjeteve të IP 3954.6 EUR
ABKONS SH.P.K Shërbime shtesë për zhvendosjen fizike dhe ekonomike e një pjese të fshatrave Hade, Palaj, Sibovc, Shipitullë Dhe Leshkoshiq, Komuna Obiliq 38362.27 EUR
UNION L.L.C Furnizim me pjese per filtra elektrik 9676 EUR
N.P.T."DINAMIKA" Furnizim me pjese per filtra elektrik 8850 EUR
N.T.P. " Xani-Inex " Furnizim me pjese per filtra elektrik 6136 EUR
N.T.SH. " Start - GE " Furnizim me pjese per filtra elektrik 8496 EUR
N.N.P. " Wenda " Punë shtesë-(Fusha e trashëgimisë kulturore dhe arkitektonike- Rikonstruimi i krojeve në fshatin Shipitull) 2439.3 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik VIA EGNATIA SH.P.K.; GASHI ING SH.P.K; HUMOLLI-S - PETROL SH.P.K.; VJV GROUP L.L.C. 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 89020.37 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik VIA EGNATIA SH.P.K.; GASHI ING SH.P.K; HUMOLLI-S - PETROL SH.P.K.; VJV GROUP L.L.C. 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 89020.37 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Arbotec SH.P.K.; ARBOTEC GMBH - DEGA NË KOSOVË 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 68954.75 EUR
MERITON TËRSHNJAKU B.I. Ritender-Furnizim me telefona per IAP 3112 EUR
"Aztech" Sh.p k Ritender-Furnizim me telefona per IAP 3999.02 EUR
Botek shpk Ritender-Furnizim me telefona per IAP 3826.1 EUR
EUROPRINTY Ritender-Furnizim me telefona per IAP 3384.24 EUR
" TRIO TEK " SH.P.K. Prokurimi i pajisjeve dixhitale (tabletëve) për nevojat e shkollave të mesme 22410 EUR
ARITECH Prokurimi i pajisjeve dixhitale (tabletëve) për nevojat e shkollave të mesme 17577 EUR
Bastri Ademi B.I. Servisimi dhe Mirëmbajtja e Automjeteve të IP 5986.45 EUR
" Euroasphalt "Sh.p.k. LOT3 - Kubëzimi I rrugëve dhe infrastrukturës tjetër në fshatin Bellobrad-(FAZA II) 5220 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.N.SH. " MEGA - ALBI "; " SKY LINE CO " SH.P.K. LOT3 - Kubëzimi I rrugëve dhe infrastrukturës tjetër në fshatin Bellobrad-(FAZA II) 4545 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik EUROPRINT GROUP SH.P.K.; MEDIATECH & PRINT SH.P.K. Furnzim me pajisje Smartboard per nevoja te FSK-se 22500 EUR
Infosoft Systems SH.P.K. Furnzim me pajisje Smartboard per nevoja te FSK-se 25502.2 EUR
" E - TECH " SH.P.K. Furnzim me pajisje Smartboard per nevoja te FSK-se 28500 EUR
" INFINITT " SH.P.K. Furnzim me pajisje Smartboard per nevoja te FSK-se 24780 EUR
N.T. '' INFO COM '' Furnzim me pajisje Smartboard per nevoja te FSK-se 23490 EUR
SIGMA PROJEKT ARH D.O.O. Prokurimi i pajisjeve dixhitale (tabletëve) për nevojat e shkollave të mesme 20250 EUR
" ILIR - KOSOVA " SH.P.K. Prokurimi i pajisjeve dixhitale (tabletëve) për nevojat e shkollave të mesme 19980 EUR
N.T.SH. " LABELA TEAM " Prokurimi i pajisjeve dixhitale (tabletëve) për nevojat e shkollave të mesme 24201 EUR
Alfa Trade SH.P.K. Kontrollimi teknik i automjeteve zyrtare në Komunë Skenderaj 1809.78 EUR
PROMEDIA SH.P.K. Shpallje, reklama dhe konkurse në gazetë ditore 2264.2 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Arbotec SH.P.K.; ARBOTEC GMBH - DEGA NË KOSOVË 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 68954.75 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " LEDI ING " SH.P.K.; N.T.P. "Bashkimi" Rregullimi i oborrit te objekteve me banim social ne Hajvali 213641.51 EUR
Delta -Ing SH.P.K. Rregullimi i oborrit te objekteve me banim social ne Hajvali 196579.09 EUR
N.N.SH. " CO- ING " Rregullimi i oborrit te objekteve me banim social ne Hajvali 196090.32 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.N.P. " Ndertimi "; " LIMORA " SH.P.K. Rregullimi i oborrit te objekteve me banim social ne Hajvali 237000 EUR
N.T.SH." BESI " Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve të MKK-së 59954.6 EUR
Gani B. Krasniqi B.I. Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve të MKK-së 30491.6 EUR
Bastri Ademi B.I. Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve të MKK-së 64273.8 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik SAMA GROUP SH.P.K.; TOP PROJEKT SH.P.K. Ndërtimi i objektit të qerdhës në Dobërçan-Gjilan S+P+1 274755.41 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik P&I SH.P.K.; N.N.SH. Vizion Project Ndërtimi i objektit të qerdhës në Dobërçan-Gjilan S+P+1 312899.5 EUR
Shpallje, reklama dhe konkurse në gazetë ditore 1809 EUR
Furnizimi me Material Sanitar Paisje te ujit 1574.71 EUR
N.T.P." Bardhi " Furnizimi me Material Sanitar Paisje te ujit 2094.5 EUR
'' Albini Group '' SH.P.K. Furnizimi me Material Sanitar Paisje te ujit 1608.93 EUR
Deratizimi, Dezinfektimi dhe Dezinsektimi i Ndertesave Qeveritare që menaxhohen nga MPB -Ritender 299360.53 EUR
Megi Bau GmbH SH.P.K. Ndërtimi i kanalizimit fekal në Repë dhe Pollatë 100925.46 EUR
" HIDRO PROJECT " SH.P.K. Ndërtimi i objektit të qerdhës në Dobërçan-Gjilan S+P+1 297705.35 EUR
"AL-BER" SH.P.K. Ndërtimi i objektit të qerdhës në Dobërçan-Gjilan S+P+1 378003.21 EUR
Naim Sopaj B.I. Ndërtimi i objektit të qerdhës në Dobërçan-Gjilan S+P+1 299548.28 EUR
Pro & Co Group SH.P.K. Ndërtimi i objektit të qerdhës në Dobërçan-Gjilan S+P+1 331582.91 EUR
NPN EUROING SH.P.K. Ndërtimi i objektit të qerdhës në Dobërçan-Gjilan S+P+1 348911.73 EUR
N.N.T." EING COM " Rregullimi i oborrit te objekteve me banim social ne Hajvali 207145.09 EUR
Rregullimi i oborrit te objekteve me banim social ne Hajvali 198873.27 EUR
Naim Sopaj B.I. Rregullimi i oborrit te objekteve me banim social ne Hajvali 192167.17 EUR
"NBT -ING" SH.P.K. Rregullimi i oborrit te objekteve me banim social ne Hajvali 154687.76 EUR
Ragip H. Veseli B.I. Rregullimi i oborrit te objekteve me banim social ne Hajvali 208300 EUR
" Kompania Prishtina " Sh.p.k Rregullimi i oborrit te objekteve me banim social ne Hajvali 234440 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Edona Sh.p.k.; KALAJA EPOX SH.P.K. Ndërtimi i objektit të qerdhës në Dobërçan-Gjilan S+P+1 339622.91 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik HIDROING 2SH SH.P.K.; TAFA - S SH.P.K.; TRIANGLE SH.P.K. Ndërtimi i objektit të qerdhës në Dobërçan-Gjilan S+P+1 302903.3 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik AC ing SH.P.K.; A con SH.P.K. Ndërtimi i objektit të qerdhës në Dobërçan-Gjilan S+P+1 303297.86 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Global Holding SH.P.K.; N.N.P.T. Engineering Ndërtimi i objektit të qerdhës në Dobërçan-Gjilan S+P+1 347271.55 EUR
Muhamet Muçiqi Ndërtimi i kanalizimit fekal në Repë dhe Pollatë 107869.33 EUR
NNT BINI SH.P.K. Ndërtimi i kanalizimit fekal në Repë dhe Pollatë 92933.89 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.T.P. Keni ; NNSh VAAKAL Ndërtimi i kanalizimit fekal në Repë dhe Pollatë 85065.13 EUR
Tahir Batatina B.I. Ndërtimi i kanalizimit fekal në Repë dhe Pollatë 98434.87 EUR
Ramë Haklaj B.I. Faza përfundimtare ne kompleksin Emin Gjiku - Prishtinë 33768.2 EUR
Nabavka konzola,nosaca i izolatora za potrebe Flotacije Leposavic 8243.48 EUR
Olti Trasing SH.P.K. Rregullimi i oborrit te objekteve me banim social ne Hajvali 238415.62 EUR
" Kema - Company " Sh.p.k. Rregullimi i oborrit te objekteve me banim social ne Hajvali 230718.62 EUR
"VEHA Group" SH.P.K. Rregullimi i oborrit te objekteve me banim social ne Hajvali 190714.02 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " BEREQETI - ING " SH.P.K.; N.N.T. " Brezi Kufitar " Rregullimi i oborrit te objekteve me banim social ne Hajvali 199371.15 EUR
EUROFAMIS SH.A. Rregullimi i oborrit te objekteve me banim social ne Hajvali 223689.8 EUR
JETMIRI SH.P.K. NDERTIMI I PLLATOVE PER RRESHTIMIN E NXENESVE DHE TROTUAREVE ME KUBEZA-FAZA III-të 1324.25 EUR
Kombi Taxi Isak Gjata Bartja e nxënësve me nevoja të veçanta nga shtëpia në shkollën Kongresi i Manastirit dhe anasjelltas 14635.35 EUR
N.T. "Xhafa Tours" TRANSPORTI NXENESVE 4.5 EUR
N.T.SH."Koslabor" Furnizimi me Material Medicinal per nevojat e QKSUK 5977.75 EUR
" MATKOS PHARM " SH .P.K. Furnizimi me Material Medicinal per nevojat e QKSUK 6093.65 EUR
RISAMONT SH.P.K. Nabavka konzola,nosaca i izolatora za potrebe Flotacije Leposavic 9274.8 EUR
Company " Murseli "SH.P.K. Kanali për uji dhe parandalimin e rrëshqitjes së tokës në lagj smalaj dhe Rudaj në Brod, Komuna e Shtërpcës 94175.2 EUR
"Linda" Sh.p.k Kanali për uji dhe parandalimin e rrëshqitjes së tokës në lagj smalaj dhe Rudaj në Brod, Komuna e Shtërpcës 55977.77 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik BD Trade SH.P.K.; Muharrem Z. Berisha B.I. Kanali për uji dhe parandalimin e rrëshqitjes së tokës në lagj smalaj dhe Rudaj në Brod, Komuna e Shtërpcës 93930 EUR
Ermal Sylaj B.I. Ndërtimi i rrugës lokale Rizah Shala dhe Qamil Ilazi në Baqevc-faza e dytë 14470 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik ARM ING SH.P.K.; Roza Komani B.I. Ndërtimi i rrugës lokale Rizah Shala dhe Qamil Ilazi në Baqevc-faza e dytë 11500 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik LIMITPROJECT SH.P.K.; DAR ING SH.P.K. Ndertimi i Shtepise se Kultures Imri Curri - Hani i Elezit (faza e II) 498914.52 EUR
N.N.P."TONI" Ndertimi i Shtepise se Kultures Imri Curri - Hani i Elezit (faza e II) 513479.91 EUR
N.N.SH."WORLD MEDIUM" Ndertimi i Shtepise se Kultures Imri Curri - Hani i Elezit (faza e II) 529582.3 EUR
Medical Furnizimi me Material Medicinal per nevojat e QKSUK 4777 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik PRO MEDICAL SH.P.K.; N.Sh.Sh. Poliklinika. Donadent Furnizimi me Material Medicinal per nevojat e QKSUK 7885 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik LIMITPROJECT SH.P.K.; DELTA - CCD SH.P.K.; Rinesa SH.P.K. Lot-2- ''Renovimi i Fakultetit të Arteve '' 89617.77 EUR
N.T.P. " VLORA " “Furnizim me pajisje tjera të TI-së” 7268 EUR
MEDIATECH & PRINT SH.P.K. “Furnizim me pajisje tjera të TI-së” 7200 EUR
Kanali për uji dhe parandalimin e rrëshqitjes së tokës në lagj smalaj dhe Rudaj në Brod, Komuna e Shtërpcës 62007.5 EUR
Ndërtimi i Infrastrukturës në Lagjen e RE në Frashër-PUNË SHTESË. 47127.65 EUR
" L-Group " SH.P.K. Punë tipike civile për infrastrukturën telekomunikuese në Regjionin e Prishtinës 54368.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik LIMITPROJECT SH.P.K.; Rinesa SH.P.K.; ,, ENGRUP SH.P.K.; AKSI PROJEKT SH.P.K. Lot 8 Renovimi i Fakultetit Juridik 43517.11 EUR
LIMORA SH.P.K. Lot 8 Renovimi i Fakultetit Juridik 39266 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.P.T. Engineering ; P&I SH.P.K.; GASHI ING SH.P.K Ndertimi i Shtepise se Kultures Imri Curri - Hani i Elezit (faza e II) 428428 EUR
" Vizioni BD " SH.P.K. Ndertimi i Shtepise se Kultures Imri Curri - Hani i Elezit (faza e II) 526258.67 EUR
" VERDH " SH.P.K. Shërbime me SMS ONLINE Bulk ( ritender) 5900 EUR
" Cacttus " Sh.a. Shërbime me SMS ONLINE Bulk ( ritender) 5900 EUR
Ndërmarrje Tregtare Shërbyese " TINI " Ndertimi parqeve rekroative sportive Sopijë , Gelanc Studençan Samadrexhë dhe Komunë 29143.7 EUR
ANA INTERNATIONAL L.L.C. “Furnizim me pajisje tjera të TI-së” 3822.25 EUR
InterAdria L.L.C. “Furnizim me pajisje tjera të TI-së” 4824 EUR
First Solution L.L.C. “Furnizim me pajisje tjera të TI-së” 7278.2 EUR
TRIO TECH SH.P.K. “Furnizim me pajisje tjera të TI-së” 6785 EUR
Infosoft Systems SH.P.K. “Furnizim me pajisje tjera të TI-së” 3617.06 EUR
AWA SH.P.K. “Furnizim me pajisje tjera të TI-së” 6770 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik FLO-CO SH.P.K.; LEDIONI GROUP SH.P.K. Ndertimi parqeve rekroative sportive Sopijë , Gelanc Studençan Samadrexhë dhe Komunë 29618.6 EUR
N.T.P. " OPHARM " Lot 2 19870 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: Company " Murseli "SH.P.K.; " GRAND Construction " SH.P.K.; ALKO - IMPEX -General Constuction -Sh.p.k.; NNSh VAAKAL Lot -III- Pjesa lindore e fshatrave nga ana hekurudhës, Komogllavë, Rakaj, Gurëz, F.Vjetër, Nikadin, Bibaj, Sojevë, Mirosalë, Dardani, Zllatar. 42624 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.T. "Rahovica Comerce"; " Europa Partners " SH.P.K. Lot -III- Pjesa lindore e fshatrave nga ana hekurudhës, Komogllavë, Rakaj, Gurëz, F.Vjetër, Nikadin, Bibaj, Sojevë, Mirosalë, Dardani, Zllatar. 149184 EUR
"HARST Group" SH.P.K. Lot 8 Renovimi i Fakultetit Juridik 43552.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Europrojekt Plus SH.P.K.; AL - GROUP SH.P.K. Lot 8 Renovimi i Fakultetit Juridik 35204.4 EUR
Rexha Lot 8 Renovimi i Fakultetit Juridik 39442 EUR
" MBB Construction " SH.P.K. Lot 8 Renovimi i Fakultetit Juridik 35679.95 EUR
" HIDRO PROJECT " SH.P.K. Lot 8 Renovimi i Fakultetit Juridik 42780.5 EUR
SINANI - ING SH.P.K. Lot 8 Renovimi i Fakultetit Juridik 35105 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik IBM SH.P.K.; Majlinda Bajraktari B.I.; P-DELTA SH.P.K. Lot 8 Renovimi i Fakultetit Juridik 43741 EUR
N.P.SH. " Mbrojtja e Ambientit " Lot -III- Pjesa lindore e fshatrave nga ana hekurudhës, Komogllavë, Rakaj, Gurëz, F.Vjetër, Nikadin, Bibaj, Sojevë, Mirosalë, Dardani, Zllatar. 78854.4 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " VIA " SH.P.K.; N.T.P. "EUROKOS" SH.P.K. Lot -III- Pjesa lindore e fshatrave nga ana hekurudhës, Komogllavë, Rakaj, Gurëz, F.Vjetër, Nikadin, Bibaj, Sojevë, Mirosalë, Dardani, Zllatar. 92280.96 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: K. Regj. e Mbeturinave " Pastërtia " SH.A.; " ANUAR " SH.P.K. Lot -III- Pjesa lindore e fshatrave nga ana hekurudhës, Komogllavë, Rakaj, Gurëz, F.Vjetër, Nikadin, Bibaj, Sojevë, Mirosalë, Dardani, Zllatar. 110822.4 EUR
Botek shpk FURNIZIM ME PAJISJE PËR KONTROLLIN TË DOKUMENTAVE NË PIKAT KUFITARE. 23985 EUR
ARITECH “Furnizim me pajisje tjera të TI-së” 7101.5 EUR
" TRIO TEK " SH.P.K. “Furnizim me pajisje tjera të TI-së” 7343 EUR
Mihrije Lahu B.I. Servisimi dhe Mirëmbajataj e Automjetev. 8417.93 EUR
Ndërmarrja Tregtare Private ,,Miri" Servisimi dhe Mirëmbajataj e Automjetev. 6230.52 EUR
Bastri Ademi B.I. Servisimi dhe Mirëmbajataj e Automjetev. 11415.65 EUR
Servisimi dhe Mirëmbajataj e Automjetev. 10147.9 EUR
N.T.SH." BESI " Servisimi dhe Mirëmbajataj e Automjetev. 24588.3 EUR
ALFA.i Lot 8 Renovimi i Fakultetit Juridik 41420.8 EUR
,,Santefarm" Sh.p.k. TRAMADOL 6629.7 EUR
Ndërmarrja Shëndetsore " Dreni Pharm " TRAMADOL 7576.8 EUR
EUROFAMIS SH.A. Ndërtimi i Infrastrukturës për Bujqësi dhe Pylltari -hapja e rrugëve fushore 72985 EUR
Ermal Sylaj B.I. Ndërtimi i Infrastrukturës për Bujqësi dhe Pylltari -hapja e rrugëve fushore 64330 EUR
Vehbi Mamaj B.I. Ndërtimi i Infrastrukturës për Bujqësi dhe Pylltari -hapja e rrugëve fushore 51200 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.T.SH. " SFISHTA "; " SFISHTA AUTO HOME " SH.P.K. Servisimi dhe Mirëmbajataj e Automjetev. 5986.16 EUR
N.T.P. Univerzal - Comerc Servisimi dhe Mirëmbajataj e Automjetev. 4783.48 EUR
Petrol Company - SH.P.K. Furnizim me mazut 244797 EUR
" Liri - Med " SH.P.K. Lot 8 116376 EUR
Durim Dula B.I. Servisim, Mirëmbajtje dhe Furnizim me pjesë rezervë për Automjete 6349.8 EUR
"KEIS(KOSOVA EX.IMP.SUPPLY PHARMACEUT)"SH.P.K. Lot 3 202500 EUR
N.N.T. " Etniku " Ndërtimi i Infrastrukturës për Bujqësi dhe Pylltari -hapja e rrugëve fushore 75868 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik FLAMURI V SH.P.K.; N.T. FLAMURI Ndërtimi i Infrastrukturës për Bujqësi dhe Pylltari -hapja e rrugëve fushore 81148 EUR
"H.SEFERI" SH.P.K. Ndërtimi i Infrastrukturës për Bujqësi dhe Pylltari -hapja e rrugëve fushore 56650 EUR
N.P.T. "Bamirs" Ndërtimi i Infrastrukturës për Bujqësi dhe Pylltari -hapja e rrugëve fushore 58460 EUR
Ndërtimi i Infrastrukturës për Bujqësi dhe Pylltari -hapja e rrugëve fushore 65455 EUR
" PROMPT INTERNATIONAL " SH.P.K. Mirëmbajtja e sistemit TI (Aklimatizim dhe UPS, në dhomën e serverëve) 21401.6 EUR
Gërmia Gashi Lot XXII – Konsulent individual – Zyrtar për pranimin e lendeve, shkresave dhe dokumenteve tjera 3960 EUR
Hanife Mustafa Kelmendi Lot XXII – Konsulent individual – Zyrtar për pranimin e lendeve, shkresave dhe dokumenteve tjera 7920 EUR
Ndërmarrja Tregtare Private ,,Miri" Servisimi dhe mirëmbajtja e veturave zyrtare (lloji Hyndai starex -kombi), sipas kërkesave dhe nevojave te AK-së 3193.33 EUR
" SAF " SH.P.K. Shërbimet të pastrimit dhe mirmbajtjes së objekteve komunale 113247.6 EUR
" Liri - Med " SH.P.K. Lot 18 15300 EUR
N.SH. " PRESTIGE " Sherbime te përkthimit per nevojat e MBPZHR-së 5955 EUR
Botek shpk Pjesa (Lot)-1 Krijimi I Sistemit të Unifikuar i Raportimit Statistikor 52688 EUR
" PBC " SH.P.K. Pjesa (Lot)-1 Krijimi I Sistemit të Unifikuar i Raportimit Statistikor 49604.19 EUR
NSH."DATAPROGNET" Pjesa (Lot)-1 Krijimi I Sistemit të Unifikuar i Raportimit Statistikor 41595 EUR
CREA-KO sh.p.k. Pjesa (Lot)-1 Krijimi I Sistemit të Unifikuar i Raportimit Statistikor 85356.75 EUR
FORTESA SH.P.K. Ndërtimi i Infrastrukturës për Bujqësi dhe Pylltari -hapja e rrugëve fushore 79495 EUR
"AM GROUP"SH.P.K. Ndërtimi i Infrastrukturës për Bujqësi dhe Pylltari -hapja e rrugëve fushore 54295 EUR
G-PROJECT Ndërtimi i Infrastrukturës për Bujqësi dhe Pylltari -hapja e rrugëve fushore 52120 EUR
"NBT -ING" SH.P.K. Ndërtimi i Infrastrukturës për Bujqësi dhe Pylltari -hapja e rrugëve fushore 62413 EUR
Ndërtimi i Infrastrukturës për Bujqësi dhe Pylltari -hapja e rrugëve fushore 68013 EUR
" ISEFERI " SH.P.K. Ndërtimi i Infrastrukturës për Bujqësi dhe Pylltari -hapja e rrugëve fushore 65900 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik EAE-NJAZ SH.P.K.; Lulzim Beqiraj B.I. NDËRTIMI I KANALIT PËR UJËRAT ATMOSFERIK DHE NDËRTIMI I RRUGËVE ME KUBËZA BETONI NË FSHATIN ZATRIQ 73933.9 EUR
Mendi -P SH.P.K. NDËRTIMI I KANALIT PËR UJËRAT ATMOSFERIK DHE NDËRTIMI I RRUGËVE ME KUBËZA BETONI NË FSHATIN ZATRIQ 78731.2 EUR
N.P.T. "Bamirs" NDËRTIMI I KANALIT PËR UJËRAT ATMOSFERIK DHE NDËRTIMI I RRUGËVE ME KUBËZA BETONI NË FSHATIN ZATRIQ 60696 EUR
N.SH. " TECH VISION " Pjesa (Lot)-1 Krijimi I Sistemit të Unifikuar i Raportimit Statistikor 43200 EUR
" TRIBUNE " SH.P.K. Pjesa (Lot)-1 Krijimi I Sistemit të Unifikuar i Raportimit Statistikor 65920 EUR
ASSECO SEE SH.P.K. Pjesa (Lot)-1 Krijimi I Sistemit të Unifikuar i Raportimit Statistikor 66878.85 EUR
Hamdi Rrahmani B.I. Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve të MF-Ritender 2537.94 EUR
N.T.SH."M.S.MEDICOM" Servisimi dhe Mirembajta e Aparaturave të Hemodializës 82740.9 EUR
K.S. Besa Security SH.P.K. SISTEMI I INSTALIMIT TE KAMERAVE BRENDA DHE JASHTE OBJEKTIT.(FURNIZIMI, MONTIMI DHE INSTALIMI I KAMERAVE NE OBJEKTIN E KOMUNES SE ISTOGUT) 9870.62 EUR
''Euro Project '' SH.P.K. NDËRTIMI I KANALIT PËR UJËRAT ATMOSFERIK DHE NDËRTIMI I RRUGËVE ME KUBËZA BETONI NË FSHATIN ZATRIQ 107335.8 EUR
Komtel Project Engineering SH.P.K. Furnizim me paisje bujqësore për fermerët e Komunës së Deçanit 72989.7 EUR
Furnizim me paisje bujqësore për fermerët e Komunës së Deçanit 99824 EUR
N. P.T. " Haxhijaha" Sh.p.k. Furnizim me paisje bujqësore për fermerët e Komunës së Deçanit 101607.36 EUR
ANA CO SH.P.K. Furnizim me paisje bujqësore për fermerët e Komunës së Deçanit 83992 EUR
" AOME " SH.P.K. Shërbimet të pastrimit dhe mirmbajtjes së objekteve komunale 117557.64 EUR
SCORPION GROUP SH.P.K Shërbimet të pastrimit dhe mirmbajtjes së objekteve komunale 116339.28 EUR
"SFK" SH.P.K Shërbimet të pastrimit dhe mirmbajtjes së objekteve komunale 103357.92 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " AROMA PLUS " SH.P.K.; "KRASNIQI"SH.P.K. Shërbimet të pastrimit dhe mirmbajtjes së objekteve komunale 115773.47 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " ERIK " SH.P.K.; SCHAFBERGER JR.GMBH Shërbimet të pastrimit dhe mirmbajtjes së objekteve komunale 115112.28 EUR
D.SH.AMTELECOMMUNICATION SISTEMI I INSTALIMIT TE KAMERAVE BRENDA DHE JASHTE OBJEKTIT.(FURNIZIMI, MONTIMI DHE INSTALIMI I KAMERAVE NE OBJEKTIN E KOMUNES SE ISTOGUT) 8097 EUR
SISTEMI I INSTALIMIT TE KAMERAVE BRENDA DHE JASHTE OBJEKTIT.(FURNIZIMI, MONTIMI DHE INSTALIMI I KAMERAVE NE OBJEKTIN E KOMUNES SE ISTOGUT) 7349 EUR
SISTEMI I INSTALIMIT TE KAMERAVE BRENDA DHE JASHTE OBJEKTIT.(FURNIZIMI, MONTIMI DHE INSTALIMI I KAMERAVE NE OBJEKTIN E KOMUNES SE ISTOGUT) 9736 EUR
E CONNECT AL SH.P.K. SISTEMI I INSTALIMIT TE KAMERAVE BRENDA DHE JASHTE OBJEKTIT.(FURNIZIMI, MONTIMI DHE INSTALIMI I KAMERAVE NE OBJEKTIN E KOMUNES SE ISTOGUT) 8642.3 EUR
" AGRI BAU " SH.P.K. Furnizim me paisje bujqësore për fermerët e Komunës së Deçanit 94060 EUR
Furnizim me veshmbathje për QIRSKP - Shtime 2350 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik JOOS & KRASNIQI - BAZE SH.P.K.; N.P. Auremont Rregullimi i murrit të lumit dhe punimi i pragjeve të Lumëbardhit ne Komunën e Pejës 179454.5 EUR
VB. TOFAJ Rregullimi i murrit të lumit dhe punimi i pragjeve të Lumëbardhit ne Komunën e Pejës 200200 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik GURËBARDHI SH.P.K.; Benita Company; ALKO - IMPEX -General Constuction -Sh.p.k. Rregullimi i murrit të lumit dhe punimi i pragjeve të Lumëbardhit ne Komunën e Pejës 190022.5 EUR
N.T.SH . " NODE TECH " SISTEMI I INSTALIMIT TE KAMERAVE BRENDA DHE JASHTE OBJEKTIT.(FURNIZIMI, MONTIMI DHE INSTALIMI I KAMERAVE NE OBJEKTIN E KOMUNES SE ISTOGUT) 8035 EUR
N.T.SH. " LABELA TEAM " Furnizim me Team Viewer -rikuotim 3999.99 EUR
N.P.SH. " SVARÇA " Snabdevanje akumulatorima 1625 EUR
N.T.SH. " Sporti " Snabdevanje akumulatorima 1739 EUR
Ideal Shala B.I. Snabdevanje akumulatorima 1345.57 EUR
" STORM ICT " L.L.C. Furnizim me licenca për nevojat e Zyrës së Rregullatorit për Energji 7845 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Rahovica Comerce SH.P.K.; EURO RAKETA SH.P.K. Mirëmbajtja e parqeve, parkingjeve dhe hapsirave tjera në qytetin e Lipjanit 368720.82 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.T.P. LULISHTJA BUÇAJ; GASHI EG SH.P.K.; EKO-DRINIA SH.P.K.; eco.logic L.L.C. Mirëmbajtja e parqeve, parkingjeve dhe hapsirave tjera në qytetin e Lipjanit 554983.64 EUR
Xhemshir Sejdija B.I. Mirëmbajtja e parqeve, parkingjeve dhe hapsirave tjera në qytetin e Lipjanit 387715.45 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik AKSI PROJEKT SH.P.K.; VIANTE KONSTRUKSION Mirëmbajtja e parqeve, parkingjeve dhe hapsirave tjera në qytetin e Lipjanit 453012.19 EUR
Rregullimi i murrit të lumit dhe punimi i pragjeve të Lumëbardhit ne Komunën e Pejës 133159.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik ,,Menti Sh.p.k.; Engineering Group SH.P.K. Rregullimi i murrit të lumit dhe punimi i pragjeve të Lumëbardhit ne Komunën e Pejës 151462 EUR
SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP SH.A.- DEGA KOSOVË Osiguranje radnika od posledica nesrecnog slucaja na radu 19200 EUR
KOMPANI E SIGURIMEVE " ELSIG " SH.A. Osiguranje radnika od posledica nesrecnog slucaja na radu 21927.06 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Donjeta Abazi B.I.; PR SOLUTIONS SH.P.K. Lot II - Zhvillimi dhe Ri-dizajnimi i WEB-it AIP 910 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.SH.T " NERAMED "; N.T.SH. " Atom - Med " Blerje e Paisjeve Mjekësore për Përkrahjen e Komunitetit RAE -Ritender 48500 EUR
N.T.SH. " Elen " Blerja e një gjeneratori për nevojat e shkollës së re fillore në Bresje 9127 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: "eor group " SH.P.K.; D.P.T. "Honda KS" Blerja e një gjeneratori për nevojat e shkollës së re fillore në Bresje 8350 EUR
Majlinda Bajraktari B.I. Blerja e një gjeneratori për nevojat e shkollës së re fillore në Bresje 9289.4 EUR
"CONTANTI GENERATORS" SH.P.K. Blerja e një gjeneratori për nevojat e shkollës së re fillore në Bresje 7630 EUR
KosovaMed Healthcare SH.P.K. SERVISIMI DHE MIRËMBAJTJA E KABINETIT TË RADIOLOGJISË NË QKMF RAHOVEC 29759.6 EUR
N.T.P."FERODA" Furnizim me një motociklet. 1490 EUR
Furnizim me një motociklet. 2350 EUR
PROAKTIV ONE L.L.C. Furnizim me një motociklet. 1445 EUR
Furnizim me paisje të sigurisë për kontrollin e trazirave në institucionet e Sherbimit Korrektues të Kosoves 37417.8 EUR
N.SH. " M.V.R.ELEKTROMONTUES " Vendosja e ndriçimit publik 128103.45 EUR
TERMOMONTIMI Vendosja e ndriçimit publik 124338 EUR
" BEREQETI - ING " SH.P.K. Vendosja e ndriçimit publik 121652.9 EUR
Labinot M. Krasniqi B.I. Vendosja e ndriçimit publik 125908.13 EUR
BM Group SH.P.K. Vendosja e ndriçimit publik 144849.6 EUR
Vendosja e ndriçimit publik 113185.3 EUR
CALL - HOME ELEKTRONICS SH.P.K. Vendosja e ndriçimit publik 133843.6 EUR
N.N.T. Brezi Kufitar Vendosja e ndriçimit publik 110000 EUR
N.SH. " Spinp Agency " Lot II - Zhvillimi dhe Ri-dizajnimi i WEB-it AIP 1390 EUR
Instituti i Mjekësisë së Punës Kontrolla sistematike - egzaminim mjeksor për stafin e Institutit te Mjeksise Ligjore . 9750 EUR
Valentina Sejdiu B.I. LOT I-FURNIZIM ME BUQETA LULESH TE FRESKTA PER HOMAZHE DHE AKTIVITETE TE TJERA 8979 EUR
AWA SH.P.K. Furnizim me material shkollor për nxënës të komuniteteve romë, ashkali dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës 4243 EUR
" A.R.F." SH.P.K. Furnizim me material shkollor për nxënës të komuniteteve romë, ashkali dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës 5555.6 EUR
Furnizim me derivate të naftës për automjetet e KUR-Mitrovica Sh.A 2565 EUR
"AL-PETROL" SH.P.K. Furnizim me derivate të naftës për automjetet e KUR-Mitrovica Sh.A 1140 EUR
Tahir Batatina B.I. Ndërtimi i 1 (një) Impianti për Trajtimin e Ujërave të Zeza në Fshatin ‘Orllan’ në Komunën e Podujevës Faza 1 nga 2. 297793.8 EUR
KUSHTRIMI NM SH.P.K. Ndërtimi i 1 (një) Impianti për Trajtimin e Ujërave të Zeza në Fshatin ‘Orllan’ në Komunën e Podujevës Faza 1 nga 2. 169711.1 EUR
N.N.P." DIAMANTI" Ndërtimi i 1 (një) Impianti për Trajtimin e Ujërave të Zeza në Fshatin ‘Orllan’ në Komunën e Podujevës Faza 1 nga 2. 208411.7 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Furnizim me material shkollor për nxënës të komuniteteve romë, ashkali dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës 5409.4 EUR
N.T.SH."Nobeli" Furnizim me material shkollor për nxënës të komuniteteve romë, ashkali dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës 7790 EUR
MEDIATECH & PRINT SH.P.K. Furnizim me material shkollor për nxënës të komuniteteve romë, ashkali dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës 5799 EUR
" INFINITT " SH.P.K. Furnizim me material shkollor për nxënës të komuniteteve romë, ashkali dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës 4887.8 EUR
N.T.SH. "MONTING " Vendosja e ndriçimit publik 167310.1 EUR
ELECTRA SH.P.K. Vendosja e ndriçimit publik 116115.7 EUR
N.T.Sh. ,,Elektroing" Vendosja e ndriçimit publik 117075.08 EUR
" ABB " Sh.p.k. Vendosja e ndriçimit publik 165690.64 EUR
Nabavka elektricnih uredjaja za potrebe Doma zdravlja - Ritender 4990 EUR
N.N.SH."A & E COM" Nabavka elektricnih uredjaja za potrebe Doma zdravlja - Ritender 4986.68 EUR
" Interlab" SH.P.K. Kalibrimi i pajisjeve laboratorike 8231.97 EUR
EUROPRINTY Furnizim me material shkollor për nxënës të komuniteteve romë, ashkali dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës 5495.5 EUR
" ENERGY PLUS " SH.P.K. Rekonstrukcija centralnog grejanja u obrazovnim institucijama na teritoriji opštine Gracanica 21261.4 EUR
Zajednica ponuditelja: "PRO-ZONA" D.O.O.; N.P." Bosch " Rekonstrukcija centralnog grejanja u obrazovnim institucijama na teritoriji opštine Gracanica 23980 EUR
Gafurr Jashari B.I. Rekonstrukcija centralnog grejanja u obrazovnim institucijama na teritoriji opštine Gracanica 25382.12 EUR
Flamur Isufi B.I. Kalibrimi i pajisjeve laboratorike 3580 EUR
N.SH. " Natural Resources Solution " Hartimi i planeve menaxhuese LOTI 3 Regjionet Ferizaj-Gjilan Nerodime-Jezerc 6,351.00 ha Gushicë 2,342.00 ha Ahishta 800.00 ha Gjithesjt 9,493.00 ha. 87335.6 EUR
" J.S.G." L.L.C. Hartimi i planeve menaxhuese LOTI 3 Regjionet Ferizaj-Gjilan Nerodime-Jezerc 6,351.00 ha Gushicë 2,342.00 ha Ahishta 800.00 ha Gjithesjt 9,493.00 ha. 74933.1 EUR
Medical Furnizim me pajisje për dezinfektim të endoskopëve 18900 EUR
Flamur Isufi B.I. Furnizim me pajisje për dezinfektim të endoskopëve 82000 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " HIDRO PROJECT " SH.P.K.; BENI - COM SH.P.K Ndërtimi i 1 (një) Impianti për Trajtimin e Ujërave të Zeza në Fshatin ‘Orllan’ në Komunën e Podujevës Faza 1 nga 2. 240528 EUR
" ILIR - KOSOVA " SH.P.K. Furnizim me kompjutera dhe printera 2972.2 EUR
N.T.P. " VLORA " Furnizim me kompjutera dhe printera 2940 EUR
EUROPRINTY Furnizim me kompjutera dhe printera 3142 EUR
Valbona Tmava Qorraj “Shërbime Konsulente të arkives për nevoja të AZHB-së” 4188 EUR
N.N.T."A.B.C." Rekonstrukcija centralnog grejanja u obrazovnim institucijama na teritoriji opštine Gracanica 17288 EUR
" Termovision " SH.P.K. Rekonstrukcija centralnog grejanja u obrazovnim institucijama na teritoriji opštine Gracanica 22999.15 EUR
" Europa Partners " SH.P.K. Rekonstrukcija centralnog grejanja u obrazovnim institucijama na teritoriji opštine Gracanica 20645 EUR
Zajednica ponuditelja: " Gama Ing " SH.P.K.; " DELTA-ING " SH.P.K. Rekonstrukcija centralnog grejanja u obrazovnim institucijama na teritoriji opštine Gracanica 22643.45 EUR
" Interlab" SH.P.K. Furnizim me pajisje për dezinfektim të endoskopëve 19400 EUR
" SELMANS NETWORK " SH.P.K. RENOVIMI I STACIONIT TË AUTOBUSËVE DHE VENDOSJA E KABINAVE 205022.74 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik ANEA SH.P.K.; G-PROJECT SH.P.K. RENOVIMI I STACIONIT TË AUTOBUSËVE DHE VENDOSJA E KABINAVE 185516.79 EUR
CONSTRUMAX SH.P.K. RENOVIMI I STACIONIT TË AUTOBUSËVE DHE VENDOSJA E KABINAVE 142241.42 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Agim Trolli B.I.; N.P.T. Bamirs RENOVIMI I STACIONIT TË AUTOBUSËVE DHE VENDOSJA E KABINAVE 177831.56 EUR
Blenda Potera “Shërbime Konsulente të arkives për nevoja të AZHB-së” 3720 EUR
Renovimi i repartit te kirurgjisë - punë shtesë 6640 EUR
GeoGroup Ing SH.P.K. Furnizimi me kompresor për klimatizimin industrial ne qendrën e EWSD 2183 EUR
Furnizimi kripë industriale per mirëmbajtjen dimërore të rrugëve 8937 EUR
EURONI SALT L.L.C. Furnizimi kripë industriale per mirëmbajtjen dimërore të rrugëve 8896.5 EUR
Medical Lot 4 29682.64 EUR
H & B - Consulting SH.P.K. Rekonstrukcija centralnog grejanja u obrazovnim institucijama na teritoriji opštine Gracanica 20514.9 EUR
I. Seferi RIPARIMI (ASFALTIMI) I RRUGËVE NË RAHOVEC - DRENOC - SAROSH, ZATRIQ, FORTESË - SAPNIQ 372188.3 EUR
KAG - Asphalt Company SH.P.K. RIPARIMI (ASFALTIMI) I RRUGËVE NË RAHOVEC - DRENOC - SAROSH, ZATRIQ, FORTESË - SAPNIQ 390130.54 EUR
MADEKOS SH.P.K. Furnizimi dhe mirëmbajtja e aparatit memografik 99600 EUR
ANA INTERNATIONAL L.L.C. Pjesa(lot) 2-Furnizim me pajisje të TI-së për Këshillin e Kosovës për Trashëgimi Kulturore 5982 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Progis Sh.p.k.; Jana SH.P.K.; K.N.T.SH. Teuta - M SH.P.K. RENOVIMI I STACIONIT TË AUTOBUSËVE DHE VENDOSJA E KABINAVE 144405.79 EUR
"AL-BER" SH.P.K. RENOVIMI I STACIONIT TË AUTOBUSËVE DHE VENDOSJA E KABINAVE 194002.24 EUR
Olti Trasing SH.P.K. RENOVIMI I STACIONIT TË AUTOBUSËVE DHE VENDOSJA E KABINAVE 184199.56 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik FINALING SH.P.K.; H & B - Consulting SH.P.K.; N.N.P. EURO CONSTRUCTION RENOVIMI I STACIONIT TË AUTOBUSËVE DHE VENDOSJA E KABINAVE 158748.23 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik DAR ING SH.P.K.; ,, ENGRUP SH.P.K. RENOVIMI I STACIONIT TË AUTOBUSËVE DHE VENDOSJA E KABINAVE 175500 EUR
MEDIATECH & PRINT SH.P.K. Pjesa(lot) 2-Furnizim me pajisje të TI-së për Këshillin e Kosovës për Trashëgimi Kulturore 3500 EUR
" TRIO TEK " SH.P.K. Pjesa(lot) 2-Furnizim me pajisje të TI-së për Këshillin e Kosovës për Trashëgimi Kulturore 6340 EUR
ARITECH Pjesa(lot) 2-Furnizim me pajisje të TI-së për Këshillin e Kosovës për Trashëgimi Kulturore 5188 EUR
N.SH. " TECH VISION " Pjesa(lot) 2-Furnizim me pajisje të TI-së për Këshillin e Kosovës për Trashëgimi Kulturore 5733 EUR
BLUE POINT L.L.C. Shërbimet e publikimit të konkurseve ri-tender 137.5 EUR
N.T.P. " Burimi Dekor " Furnizimi me inventar për QPS-le 1280 EUR
' Migros - 2 ' SH.P.K. Furnizimi me inventar për QPS-le 1559 EUR
LONI SH.P.K. Renovime ne Filologjik Llot 6 31779.78 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik ZENITH GROUP SH.P.K.; Astraplan SH.P.K. Renovime ne Filologjik Llot 6 53820.42 EUR
Mak -Building SH.P.K. Renovime ne Filologjik Llot 6 39995.17 EUR
,,Dona-Impex"Sh.p.k Furnizim me Material Makinerik -Ritender 49677.75 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik KONAKU GROUP SH.P.K.; N.P. KONAKU ; Beni Construction SH.P.K. RENOVIMI I STACIONIT TË AUTOBUSËVE DHE VENDOSJA E KABINAVE 94882.01 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik AGE group SH.P.K.; SINANI ING SH.P.K. RENOVIMI I STACIONIT TË AUTOBUSËVE DHE VENDOSJA E KABINAVE 137613.02 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik KOMPANI E SIGURIMEVE ELSIG SH.A.; Risk SH.P.K. Sigurimi shendetsor per KRM Pastrimi sha. 649768.68 EUR
KOMPANIA E SIGURIMEVE EUROSIG SH.A. Sigurimi shendetsor per KRM Pastrimi sha. 699914.16 EUR
Kompania e Sigurimeve " SCARDIAN " J.S.C. Sigurimi shendetsor per KRM Pastrimi sha. 699914.16 EUR
KOMPANIA E SIGURIMEVE "ILLYRIA" SH.A Sigurimi shendetsor per KRM Pastrimi sha. 686648.16 EUR
KOMPANIA E SIGURIMEVE " PRISIG " SH.A. Sigurimi shendetsor per KRM Pastrimi sha. 583438.68 EUR
KEMIKALIA SH.P.K. Furnizim me sprej me ngjyrë për damkimin e trungjeve pyjore. 7134.4 EUR
" Omega - I " SH.P.K Furnizim me sprej me ngjyrë për damkimin e trungjeve pyjore. 6820.8 EUR
" MULTI ENGINEERING GROUP " SH.P.K. Furnizimi me pajisje teknike për Çerdhën Gëzimi Ynë 7699 EUR
N.N.SH."A & E COM" Furnizimi me pajisje teknike për Çerdhën Gëzimi Ynë 5720 EUR
" HPI " SH.P.K. Furnizimi me pajisje teknike për Çerdhën Gëzimi Ynë 2958 EUR
N.P.SH. " ONI DESIGN " Furnizimi me pajisje teknike për Çerdhën Gëzimi Ynë 8426.88 EUR
OMNIS CONSTRUCTION SH.P.K. Furnizimi me pajisje teknike për Çerdhën Gëzimi Ynë 9800 EUR
"eor group " SH.P.K. Furnizimi me pajisje teknike për Çerdhën Gëzimi Ynë 6188 EUR
Furnizim me Material Makinerik -Ritender 44471.14 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Ambulanca Veterinare Veterina ; AUKOS GENETIC SH.P.K. Ritenderim-2-Furnizimi me material gjenetik dhe mbarsimi artificial i lopëve qumështore dhe mështjerrave 139300 EUR
B & D ENGINEERING SH.P.K. Furnizim me valva manuale 16520 EUR
N.P.SH. "NISMA" Furnizim me valva manuale 13499.2 EUR
N.T.P. " BMK-Commerce" Sh.p.k. Furnizim me valva manuale 14259.12 EUR
" ATM ENGINEERING " SH.P.K. Furnizim me valva manuale 13841.4 EUR
Furnizim me sprej me ngjyrë për damkimin e trungjeve pyjore. 8973.66 EUR
Furnizim me sprej me ngjyrë për damkimin e trungjeve pyjore. 8624 EUR
" HIDRO-ING " SH.P.K. Furnizim me sprej me ngjyrë për damkimin e trungjeve pyjore. 8788.64 EUR
JEFES GROUP SH.P.K. Furnizim me sprej me ngjyrë për damkimin e trungjeve pyjore. 6742.4 EUR
EUROPRINTY Furnizim me sprej me ngjyrë për damkimin e trungjeve pyjore. 7840 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.SH. Gjashtë Vëllezërit Batatina ; SH. Drini Company SH.P.K. Asfaltimi i rrug.Faruk Rama;Fehmi Agani;Tabat e Llapashticës seg.1 dhe 2 373531.25 EUR
Msi SH.P.K. Furnizimi me pajisje teknike për Çerdhën Gëzimi Ynë 4080 EUR
GROWECO SH.P.K. Furnizimi me pajisje teknike për Çerdhën Gëzimi Ynë 9400 EUR
LALITA GROUP SH.P.K. Furnizimi me pajisje teknike për Çerdhën Gëzimi Ynë 3800 EUR
Zajednica ponuditelja: P.P. ''EU RR GRADNJA''; N.N.T."A.B.C." Izgradnja pešacke staze Centar-OŠ ''Jovan Cvijic'' u Zubinom Potoku 34944.98 EUR
Gazmend Bojku B.I. Furnizim me shufra të mesingut 6510.5 EUR
NEXIA KS SH.P.K. Shërbimet e auditimit për vitin 2020 7500 EUR
UNION L.L.C Furnizim me valva manuale 15835.6 EUR
" Segment Kosova " SH.P.K. Furnizim me pjesë rezervë per lokomotivat diesel 17117.06 EUR
Furnizim me pjesë rezervë per lokomotivat diesel 9384 EUR
Donjeta Gashi Hamzaj B.I. KRIJIMI I VIDEO-SPOTEVE PËR AGJENCIONIN PËR BARAZI GJINORE 6900 EUR
" HIDRO-ING " SH.P.K. Nabavka industrijske soli i rizle za zimsko održavanje puteva i ulica u opštini Zvecan 5970.8 EUR
EURONI SALT L.L.C. Nabavka industrijske soli i rizle za zimsko održavanje puteva i ulica u opštini Zvecan 5700 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.T. Milazim Shala; Bujar Shabani B.I. Asfaltimi i rrug.Faruk Rama;Fehmi Agani;Tabat e Llapashticës seg.1 dhe 2 340222.54 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Companya Eskavatori Sh.p.k.; Best Company SH.P.K. Asfaltimi i rrug.Faruk Rama;Fehmi Agani;Tabat e Llapashticës seg.1 dhe 2 355355.75 EUR
Labinot S. Brahimi B.I. Asfaltimi i rrug.Faruk Rama;Fehmi Agani;Tabat e Llapashticës seg.1 dhe 2 395000 EUR
N.N. " 100 % Design " Sh.p.k. Asfaltimi i rrug.Faruk Rama;Fehmi Agani;Tabat e Llapashticës seg.1 dhe 2 376166.94 EUR
" AUDIT CHECK " SH.P. K. Shërbimet e auditimit për vitin 2020 4700 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik LIMITPROJECT SH.P.K.; Rinesa SH.P.K. Punët shtese ne - Renovimi i Lapidarit të Dëshmorit Skender Shala- Vuçak, Drenas, Renovimi i hapësirës përreth shtatores së dëshmorit Enver Kukaj- Tërstenik, Drenas, Renovimi i Lapidarit të Dëshmorit Ahmet Pantina- Llazicë, Malishevë 1954.97 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik BERISHA COM SH.P.K.; VIA ING SH.P.K. INTERVENIMET EMERGJENTE NË INFRASTRUKTURË NË KOMUNËN E RAHOVECIT - LOT II 34505 EUR
N.N.P."VETONI" INTERVENIMET EMERGJENTE NË INFRASTRUKTURË NË KOMUNËN E RAHOVECIT - LOT II 29262 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Graniti Com Sh.p.k.; Delta -Ing SH.P.K.; ''ISPE GROUP '' SH.P.K. Asfaltimi i rrug.Faruk Rama;Fehmi Agani;Tabat e Llapashticës seg.1 dhe 2 335184.39 EUR
N.N.P. "HYSNIA" Asfaltimi i rrug.Faruk Rama;Fehmi Agani;Tabat e Llapashticës seg.1 dhe 2 357410.43 EUR
LEDI MED SH.P.K. Lot 2 72500 EUR
ARITECH Furnizimi me pjesë dhe pajisje për mirëmbajtën e sistemit teknologjisë informative. 6781.88 EUR
Furnizimi me pjesë dhe pajisje për mirëmbajtën e sistemit teknologjisë informative. 10569.25 EUR
" HPI " SH.P.K. Nabavka industrijske soli i rizle za zimsko održavanje puteva i ulica u opštini Zvecan 5300 EUR
FS C ING SH.P.K. Nabavka industrijske soli i rizle za zimsko održavanje puteva i ulica u opštini Zvecan 5160 EUR
"ROGOZNA TOP KARE" D.O.O. Nabavka industrijske soli i rizle za zimsko održavanje puteva i ulica u opštini Zvecan 6099.89 EUR
Akordimi i veglave muzikore 1986 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: IDK KONSTRUKSION SHPK; " SINJAL RKS " SH.P.K. Mirembajtja e semaforeve ,invertoreve dhe pajimeve akustike per te verberit ne qytetin e Prishtines 153400 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Qemal Krasniqi B.I.; NTP BENI INTERVENIMET EMERGJENTE NË INFRASTRUKTURË NË KOMUNËN E RAHOVECIT - LOT II 59605 EUR
INTERVENIMET EMERGJENTE NË INFRASTRUKTURË NË KOMUNËN E RAHOVECIT - LOT II 45410 EUR
Agim Morina B.I. INTERVENIMET EMERGJENTE NË INFRASTRUKTURË NË KOMUNËN E RAHOVECIT - LOT II 61620 EUR
Mendi -P SH.P.K. INTERVENIMET EMERGJENTE NË INFRASTRUKTURË NË KOMUNËN E RAHOVECIT - LOT II 37320 EUR
ALTECO SH.P.K. Furnizim me tonerë 5422.99 EUR
" A.R.F." SH.P.K. Furnizim me tonerë 6239.46 EUR
" METRO MEDIA GROUP " SH.P.K. Ofrimi i Shërbimeve për reklamim në Portalin vendor Gazetametro 5000 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik LUX TRADE SH.P.K.; DERMAL R d.o.o. Furnizim me këpucë për uniforme solemne për femra dhe meshkuj 26690 EUR
Solid SH.P.K. Furnizim me këpucë për uniforme solemne për femra dhe meshkuj 17600 EUR
Siemens Sanayi ve Ticaret A.S. Mirëmbajtjen Vjetore te pesë licencave te Softuerit planifikues PSS E 15620 EUR
EUROPRINTY Furnizim me material per zyre 24964.5 EUR
N.T.P. " Office - Printy " Furnizim me material per zyre 18765 EUR
RIKON SH.P.K. Furnizim me tonerë 8449.98 EUR
" INFINITT " SH.P.K. Furnizim me tonerë 7477.54 EUR
EUROPRINTY Furnizim me tonerë 7869.3 EUR
MAJA BNB D.O.O. Nabavka transportne trake za transporter T29 za potrebe Flotacije 3316.06 EUR
Goran Miladinovic B.I. Nabavka transportne trake za transporter T29 za potrebe Flotacije 2953.78 EUR
Medical Group SH.P.K. LOT 13 29144.5 EUR
N.T.P. " ICN & BM " LOT 13 41981.7 EUR
DUGAGJIN RUDI B.I. Mirembajtja e semaforeve ,invertoreve dhe pajimeve akustike per te verberit ne qytetin e Prishtines 115686 EUR
Mirembajtja e semaforeve ,invertoreve dhe pajimeve akustike per te verberit ne qytetin e Prishtines 49987 EUR
LOT 3- Ndërtimi i kanalit të ujitjes në fshatin Llugaxhi 16134.03 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.P.N. Lindi '; NOTI-BETON SH.P.K. LOT 3- Ndërtimi i kanalit të ujitjes në fshatin Llugaxhi 13502.36 EUR
LOT 3- Ndërtimi i kanalit të ujitjes në fshatin Llugaxhi 13852.93 EUR
" SKY LINE CO " SH.P.K. LOT 3- Ndërtimi i kanalit të ujitjes në fshatin Llugaxhi 13450.85 EUR
N.N.P.,,Valbona - Gj" LOT 3- Ndërtimi i kanalit të ujitjes në fshatin Llugaxhi 11889.01 EUR
N.T.P. " VLORA " Furnizim me material per zyre 23935.1 EUR
PIKA 5A SH.P.K. Furnizim me material per zyre 26418.9 EUR
" A.R.F." SH.P.K. Furnizim me material per zyre 21812.16 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Furnizim me material per zyre 25960 EUR
NSH."DATAPROGNET" Mirëmbajtja e softuerit aplikativ Sistemi Automatik i Sporteleve të Postës - SASP i Postës së Kosovës sh.a. Kosovës SH.A 322932.96 EUR
Mirëmbajtja dhe instalimi i nxemjeve qëndrore për shkolla dhe objekteve të komunës 24911.75 EUR
N.P.SH."BIOKS" Hartimi i projekteve bujqesore për fermerët e Mamushës 13180 EUR
" STUDIO HAPSIRA " SH.P.K. Hartimi i projekteve bujqesore për fermerët e Mamushës 9400 EUR
"TRIANGLE" SH.P.K. Hartimi i projekteve bujqesore për fermerët e Mamushës 2120 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.P. DATA ING ; DESHISHKU GB SH.P.K. Hartimi i projekteve bujqesore për fermerët e Mamushës 6652 EUR
'' Agro-Rural Consultancy Group'' Sh.P.K Hartimi i projekteve bujqesore për fermerët e Mamushës 9040 EUR
" AGRI BAU " SH.P.K. Furnizimi me makina mjelese per blegetor 28400 EUR
Furnizimi me makina mjelese per blegetor 34900 EUR
Furnizimi me makina mjelese per blegetor 49000 EUR
KOMPANIA REGJIONALE E MBETURINAVE EKOREGJIONI SH.A. REGIONAL WASTE COMPANY EKOREGJION LOT 2 – MIRËMBAJTJA E INFRASTRUKTURËS RRUGORE GJATË SEZONEVE DHE MBLEDHJA E MBETURINAVE 232683.25 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik BERISHA COM SH.P.K.; VB. TOFAJ; VIZION PLUS SH.P.K. LOT 2 – MIRËMBAJTJA E INFRASTRUKTURËS RRUGORE GJATË SEZONEVE DHE MBLEDHJA E MBETURINAVE 227032.54 EUR
''TRGOPROMET'' D.O.O. Nabavka rezervnih delova za bušace cekice za potrebe rudnika Crnac i Belo Brdo 32494.84 EUR
Nabavka rezervnih delova za bušace cekice za potrebe rudnika Crnac i Belo Brdo 30104.4 EUR
Labinot B. Gashi B.I. Shërbim zërimi Ritenderim 200 EUR
" Auto Mita " SH.P.K. Furnizim me goma të reja për automjete zyrtare të MMPHI-së 12585.88 EUR
" U - UNIQUE " SH.P.K. Rregullimi i urës, ujsjellsit dhe infrastrukturës përcjellëse në fshatin Bresanë 23933.72 EUR
EKO-DRINIA SH.P.K. LOT 2 – MIRËMBAJTJA E INFRASTRUKTURËS RRUGORE GJATË SEZONEVE DHE MBLEDHJA E MBETURINAVE 214503.68 EUR
N.P.SH. " ONI DESIGN " Furnizim me paisje muzikore per kabinete te muzikës 22430 EUR
" Shkembi " Sh.p.k. LOTO 6 - NDERTIMI I RRUGES SADRI RAMQAJ NE STUDENICE - L=640, B=4M. 39305.4 EUR
,,Menti Sh.p.k. LOTO 6 - NDERTIMI I RRUGES SADRI RAMQAJ NE STUDENICE - L=640, B=4M. 39604.81 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " Quality Asphalt " SH.P.K.; "Company Zuka Commerce" Sh.p.k. Asfaltimi i rruges se Reçakut deri te rrethrrotullimi. 142749.6 EUR
"PROFESSIONAL ALARM" L.L.C. Furnizimi me paisje te kontrollit te qasjes dhe sistemit te kamerave te sigurise 6330 EUR
First Solution L.L.C. Furnizimi me paisje te kontrollit te qasjes dhe sistemit te kamerave te sigurise 6589.12 EUR
"SEFERI-CO" SH.P.K. Ndërtimi i rrugës Baqevc-Sallagrazhdë-Grejkoc-Korishë, Suharekë 254236.92 EUR
Ndërtimi i rrugës Baqevc-Sallagrazhdë-Grejkoc-Korishë, Suharekë 396957.83 EUR
N.N.T. " Etniku " Ndërtimi i rrugës Baqevc-Sallagrazhdë-Grejkoc-Korishë, Suharekë 287800.96 EUR
Agim Morina B.I. Ndërtimi i rrugës Baqevc-Sallagrazhdë-Grejkoc-Korishë, Suharekë 317475.47 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Multi Business Group SH.P.K.; ALBA CONSTRUKSION SH.P.K. Rregullimi i urës, ujsjellsit dhe infrastrukturës përcjellëse në fshatin Bresanë 22299.41 EUR
N.N." BRRUTI ING " Rregullimi i urës, ujsjellsit dhe infrastrukturës përcjellëse në fshatin Bresanë 22988.6 EUR
Vellezerit Mustafa SH.P.K. Servisimi i peshorës 31 2 të mullirit nr 2 1829 EUR
" RILINDJA A.G.E " SH.P.K. “Furnizim me shtypin vendor” Ritender III 11772 EUR
" Rilindja Q.V. " SH.P.K. “Furnizim me shtypin vendor” Ritender III 11772 EUR
N.N.P. " Wenda " Ndërtimi i lapidarit në fshatin Kollë 13433.88 EUR
" Kopshti " SH.P.K. Ndërtimi i lapidarit në fshatin Kollë 11900 EUR
" IDEOR CONSTRUCTION " SH.P.K. Ndërtimi i lapidarit në fshatin Kollë 11001.3 EUR
. Limit L & B SH.P.K. Ndërtimi i lapidarit në fshatin Kollë 13540.2 EUR
Avni Murtezi B.I. Furnizim me lende djegese - dru për nevoja të Institucioneve të Komunës 16661.29 EUR
N.T.SH. " NAZI TRAVEL " Furnizim me lende djegese - dru për nevoja të Institucioneve të Komunës 18566.4 EUR
Ndërtimi i rrugës Baqevc-Sallagrazhdë-Grejkoc-Korishë, Suharekë 338767.04 EUR
Ndërtimi i rrugës Baqevc-Sallagrazhdë-Grejkoc-Korishë, Suharekë 275639.1 EUR
" ISEFERI " SH.P.K. Ndërtimi i rrugës Baqevc-Sallagrazhdë-Grejkoc-Korishë, Suharekë 362746.63 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik EUROFAMIS SH.A.; RENELUAL TAHIRI SH.P.K. Ndërtimi i rrugës Baqevc-Sallagrazhdë-Grejkoc-Korishë, Suharekë 348672.62 EUR
SH. Drini Company SH.P.K. Ndërtimi i rrugës Baqevc-Sallagrazhdë-Grejkoc-Korishë, Suharekë 325756.23 EUR
K.N.P.SH. PAPENBURG & ADRIANI COMPANY SH.P.K. Asfaltimi i rruges se Reçakut deri te rrethrrotullimi. 168961.81 EUR
"ARLINDI"SHPK Asfaltimi i rruges se Reçakut deri te rrethrrotullimi. 127932.85 EUR
"Linda" Sh.p.k Asfaltimi i rruges se Reçakut deri te rrethrrotullimi. 144978.34 EUR
N.T. "RAHOVICA COMERCE'' Asfaltimi i rruges se Reçakut deri te rrethrrotullimi. 158750.53 EUR
Burimi - E Sh.p.k. Asfaltimi i rruges se Reçakut deri te rrethrrotullimi. 149355 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: Companya " Eskavatori " Sh.p.k.; " Best Company " SH.P.K. Asfaltimi i rruges se Reçakut deri te rrethrrotullimi. 160510.08 EUR
NPT,, Ahu " Furnizim me lende djegese - dru për nevoja të Institucioneve të Komunës 19104 EUR
N.P.SH. " Dreni " Transporti i nxënësve në relacionin Bordosan-Doblibare dhe anasjelltas 3256 EUR
N.P.Sh.,,Metal" Rimbushja me metal të bardhë të kushinetave rreshqitese të elektromotirit 5961.36 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: Mak - Building sh.p.k.; BENI - COM SH.P.K ‘’Renovimi i objektit në FIM’’ 119989.62 EUR
Flamur Isufi B.I. Furnizim me kite dhe reagjent per serologji dhe diagnostike molekulare 19395 EUR
Ndërtimi i rrugës Baqevc-Sallagrazhdë-Grejkoc-Korishë, Suharekë 259172.16 EUR
Ndërtimi i rrugës Baqevc-Sallagrazhdë-Grejkoc-Korishë, Suharekë 325756.03 EUR
Ndërtimi i rrugës Baqevc-Sallagrazhdë-Grejkoc-Korishë, Suharekë 271292.44 EUR
Shaip Mustafa B.I. Furnizim me material higjienik për AK-Vushtrri 89711.53 EUR
N.T.SH. " GIPA " Furnizim me material higjienik për AK-Vushtrri 93218.94 EUR
PM GROUP SH.P.K. Furnizim me material higjienik për AK-Vushtrri 93895.9 EUR
Nazmi A. Pacolli B.I Shërbime hoteliere për nevojat e ASHAK-ë 4077 EUR
"Internat Security Association"SH.P.K. Mirmbajtja e objekteve të Komunës së Prizrenit 345000 EUR
Zajednica ponuditelja: " ERIK " SH.P.K.; SCHAFBERGER JR.GMBH Mirmbajtja e objekteve të Komunës së Prizrenit 311880 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik ROSA-SECURITY SH.P.K; Delta Security Sh.p.k. Mirmbajtja e objekteve të Komunës së Prizrenit 600112 EUR
"SFK" SH.P.K Mirmbajtja e objekteve të Komunës së Prizrenit 336648 EUR
N.T.SH. " TRADITA TREGTARE " Furnizim me material higjienik për AK-Vushtrri 108838.59 EUR
NTSH "Genc" Furnizim me material higjienik për AK-Vushtrri 77603.75 EUR
N.T.,,El - Shpëtimi" Furnizim me material higjienik për AK-Vushtrri 86552.99 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " JONI TRAVEL " SH.P.K.; N.T.P"DITA" Transporti i punëtorve të Flotacionit Kizhnice, Relacioni Prishtine-Kizhnice dhe anasjelltas. 25771.2 EUR
N.T.SH."GENTI" Transporti i punëtorve të Flotacionit Kizhnice, Relacioni Prishtine-Kizhnice dhe anasjelltas. 25259.88 EUR
Berisha Company SH.A. Asfaltimi i rruges se Reçakut deri te rrethrrotullimi. 154923.95 EUR
" EXIM JATEX " SH.P.K. Furnizim me jelek reflektues dhe dorëza. 95700 EUR
N.P.T. " Arta -Tex " Furnizim me jelek reflektues dhe dorëza. 69400 EUR
Furnizim me jelek reflektues dhe dorëza. 89450 EUR
" URBAN INVEST " SH.P.K. Furnizim me jelek reflektues dhe dorëza. 73800 EUR
" AJANI & ADAMI " SH.P.K. Furnizim me jelek reflektues dhe dorëza. 374600 EUR
MSS Mobile Sanitary Services SH.P.K. Mirmbajtja e objekteve të Komunës së Prizrenit 338100 EUR
N.SH.H."ZONA PARK" Mirmbajtja e objekteve të Komunës së Prizrenit 361560 EUR
" EJONA " SH.P.K. PAISJA E OBJEKTIT KOMUNAL ME LIFT AUTOMATIK 24824.84 EUR
N.T.P. " Fursine - Kosova " Furnizim me kompjutera dhe pajisje te TI 1625.75 EUR
ARITECH Furnizim me kompjutera dhe pajisje te TI 19928 EUR
" TRIO TEK " SH.P.K. Furnizim me kompjutera dhe pajisje te TI 19300 EUR
N.T.P "DELI" Transporti i punëtorve të Flotacionit Kizhnice, Relacioni Prishtine-Kizhnice dhe anasjelltas. 27187.2 EUR
N.N.SH."A & E COM" Furnizim me kufje me mikrofon, webkamera me usb, USB, mikrofon per kompjuter per nevojat e IAP-se 1667.23 EUR
ARITECH Furnizim me kufje me mikrofon, webkamera me usb, USB, mikrofon per kompjuter per nevojat e IAP-se 1921.3 EUR
" TRIO TEK " SH.P.K. Furnizim me kufje me mikrofon, webkamera me usb, USB, mikrofon per kompjuter per nevojat e IAP-se 1772 EUR
EGS Furnizim me kufje me mikrofon, webkamera me usb, USB, mikrofon per kompjuter per nevojat e IAP-se 1649.02 EUR
Kujtesa Net Sh.p.k. Furnizim me IP Kapacitete 1 EUR
Telia Carrier Poland Furnizim me IP Kapacitete 1 EUR
Cogent Communications Italia S.r.l. Furnizim me IP Kapacitete 1 EUR
Neotel DOO Furnizim me IP Kapacitete 1 EUR
" ARTMOTION " SH.P.K. Furnizim me IP Kapacitete 1 EUR
N.P.I.,, Klimaterm " Riparimi i klimatizimit në termokomanden e bll. A3, A4 dhe A5 78510.6 EUR
N.T.Sh.,,Ejona" Riparimi i klimatizimit në termokomanden e bll. A3, A4 dhe A5 68612.13 EUR
" Proinfo ICT " SH.P.K. ''Furnizim me paisje për sallën e Doktoraturës dhe Konferencave ne F.Edukimit'' 13397 EUR
" Kema - Company " Sh.p.k. Ndërtim i trotuareve në fshatrat, Sibofc i Poshtëm, Surkish, Dumnicë - vahzdimi, Bellopojë - vazhdimi, Lupç i Poshtëm, Llapashticë e Poshtme, Kërpimeh, Pakashticë, Letanc, Konushefc, Gërdofc I, Gërdofc II, Halabak - vazhdimi 276056.35 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik NNT BINI SH.P.K.; Trasing Group Sh.p.k. Ndërtim i trotuareve në fshatrat, Sibofc i Poshtëm, Surkish, Dumnicë - vahzdimi, Bellopojë - vazhdimi, Lupç i Poshtëm, Llapashticë e Poshtme, Kërpimeh, Pakashticë, Letanc, Konushefc, Gërdofc I, Gërdofc II, Halabak - vazhdimi 249272.58 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N. Vllëzrit Hyseni ; K.N.P.SH. PAPENBURG & ADRIANI COMPANY SH.P.K. Ndërtim i trotuareve në fshatrat, Sibofc i Poshtëm, Surkish, Dumnicë - vahzdimi, Bellopojë - vazhdimi, Lupç i Poshtëm, Llapashticë e Poshtme, Kërpimeh, Pakashticë, Letanc, Konushefc, Gërdofc I, Gërdofc II, Halabak - vazhdimi 332267.22 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik First Solution L.L.C.; N.T.P. VLORA Furnizim me kompjutera dhe pajisje te TI 20196.25 EUR
EUROPRINTY Furnizim me kompjutera dhe pajisje te TI 17539 EUR
Furnizim me puthitesa per armaturen e kalldajes 2914.25 EUR
Ndërmarrja Tregtare " AUTOKOSOVA" Furnizim me puthitesa per armaturen e kalldajes 2975.37 EUR
B & D ENGINEERING SH.P.K. Furnizim me puthitesa per armaturen e kalldajes 4161.86 EUR
N.P.T. "Arhing" Hartimi i projektit detal-zbatues për renovimin e objektit të drejtorisë 6349.99 EUR
Toifor Sh.p.k. Ndërtim i trotuareve në fshatrat, Sibofc i Poshtëm, Surkish, Dumnicë - vahzdimi, Bellopojë - vazhdimi, Lupç i Poshtëm, Llapashticë e Poshtme, Kërpimeh, Pakashticë, Letanc, Konushefc, Gërdofc I, Gërdofc II, Halabak - vazhdimi 290063.35 EUR
BENI - COM SH.P.K. Ndërtim i trotuareve në fshatrat, Sibofc i Poshtëm, Surkish, Dumnicë - vahzdimi, Bellopojë - vazhdimi, Lupç i Poshtëm, Llapashticë e Poshtme, Kërpimeh, Pakashticë, Letanc, Konushefc, Gërdofc I, Gërdofc II, Halabak - vazhdimi 293465.35 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.P. Ndërtimtari ; N.N.P. VLLËZËRIT SAHITI Ndërtim i trotuareve në fshatrat, Sibofc i Poshtëm, Surkish, Dumnicë - vahzdimi, Bellopojë - vazhdimi, Lupç i Poshtëm, Llapashticë e Poshtme, Kërpimeh, Pakashticë, Letanc, Konushefc, Gërdofc I, Gërdofc II, Halabak - vazhdimi 297561.9 EUR
KOMPANIA E SIGURIMEVE EUROSIG SH.A. Shërbimet e sigurimit të automjeteve zyrtare TPL,TPL Plus për ASK 16089.72 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.T.SH."TERMO GLOB"; "Rexha" Sh.p.k. Riparimi i klimatizimit në termokomanden e bll. A3, A4 dhe A5 74126.55 EUR
" Termovision " SH.P.K. Riparimi i klimatizimit në termokomanden e bll. A3, A4 dhe A5 72876.8 EUR
"MEDITECH" SH.P.K. LOT 1 943110 EUR
TETRONIKS L.L.C. Furnizim dhe montim me kamera, servisimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve të sigurisë dhe kamerave në Institucionet Qendrore të Republikës së Kosovës 16049.21 EUR
Medical Furnizim me Barna per Sherbimin e Shendetit Mendor Ferizaj 1587 EUR
" GM Architecture " SH.P.K. Hartimi i projektit detal-zbatues për renovimin e objektit të drejtorisë 9300 EUR
Arhiko .ING O.P. Hartimi i projektit detal-zbatues për renovimin e objektit të drejtorisë 3333 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik STUDIO HAPSIRA SH.P.K.; TAULANT SHPK Hartimi i projektit detal-zbatues për renovimin e objektit të drejtorisë 5822.12 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik JETMIRI SH.P.K.; N.P.T. Cufa Ri-kultivimi i tokave dhe mirëmbajtja e sipërfaqeve të gjelbëruara 99500 EUR
N.T.P."LULISHTJA BUÇAJ" Ri-kultivimi i tokave dhe mirëmbajtja e sipërfaqeve të gjelbëruara 76010 EUR
SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP SH.A.- DEGA KOSOVË Shërbimet e sigurimit të automjeteve zyrtare TPL,TPL Plus për ASK 5180.64 EUR
LINK INSURANCE BROKERS SH.P.K. Shërbimet e sigurimit të automjeteve zyrtare TPL,TPL Plus për ASK 5363.24 EUR
"3BKOSOVA" SH.P.K. Shërbimet e sigurimit të automjeteve zyrtare TPL,TPL Plus për ASK 16089.44 EUR
KOMPANIA E SIGURIMEVE " PRISIG " SH.A. Shërbimet e sigurimit të automjeteve zyrtare TPL,TPL Plus për ASK 16089.72 EUR
K.S. Dukagjini SH.A. Shërbimet e sigurimit të automjeteve zyrtare TPL,TPL Plus për ASK 16089.3 EUR
" AGRIUM " SH.P.K. Ri-kultivimi i tokave dhe mirëmbajtja e sipërfaqeve të gjelbëruara 108330 EUR
N.P.SH."BREDHI" Ri-kultivimi i tokave dhe mirëmbajtja e sipërfaqeve të gjelbëruara 114216.7 EUR
Ri-kultivimi i tokave dhe mirëmbajtja e sipërfaqeve të gjelbëruara 92947 EUR
Avancimi i Sistemit te Telefonisë ne KPMM 3489.26 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Blerja e pajisjeve për realizimin e praktikës profesionale në SHMP “Fehmi Ladrovci” në Drenas 9685 EUR
" INFINITT " SH.P.K. Blerja e pajisjeve për realizimin e praktikës profesionale në SHMP “Fehmi Ladrovci” në Drenas 8890 EUR
" MATKOS PHARM " SH .P.K. Furnizim me Barna per Sherbimin e Shendetit Mendor Ferizaj 1837.5 EUR
MADEKOS SH.P.K. Lot 27 13840 EUR
Medical Lot 27 9700 EUR
Medical Group SH.P.K. Lot 27 13900 EUR
"KEIS(KOSOVA EX.IMP.SUPPLY PHARMACEUT)"SH.P.K. Lot 27 13392 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: NTSHM " Letamed "; N.T.SH. " Elektromontimi " Lot 27 21600 EUR
"EL-BAU" SH.P.K. Mirëmbajtja verore dhe mirëmbajtja dimërore e rrugëve Nacionale dhe Rajonale për vitin 2021 2022 “ me Nr;prok 205-21-2663-211 -Rajoni Gjilani Lot -1.me Nr kontratës 038 2021 65077 EUR
" MATKOS PHARM " SH .P.K. FURNIZIM ME FIZIODISPENGJER - ritenderim 2700 EUR
N.T.SH."Koslabor" FURNIZIM ME FIZIODISPENGJER - ritenderim 3885 EUR
N.T.P. " VLORA " Nabavka IT opreme za potrebe rukovodstva Opštine Severna Mitrovica 3776 EUR
P.P. " TOSHIBA -NORTH " Nabavka IT opreme za potrebe rukovodstva Opštine Severna Mitrovica 3996 EUR
Flamur Isufi B.I. Furnizim me material shpenzues pajisje per mostrim 116829 EUR
" INTEGRAL " Sh.p.k. Meremetimi i rrugëve rurale me zhavor 218097.04 EUR
MILENIUM KONSTRUCTION SH.P.K. Meremetimi i rrugëve rurale me zhavor 204070.73 EUR
N.N.P. "HYSNIA" Meremetimi i rrugëve rurale me zhavor 267666 EUR
Kompania E Sigurimeve Të Përgjithshme Siguria “Sigurimi i automjeteve te KMDK-së” 6233.81 EUR
KOMPANIA E SIGURIMEVE " PRISIG " SH.A. “Sigurimi i automjeteve te KMDK-së” 6111.54 EUR
" KONTI " SH.P.K. Lot 27 16053.12 EUR
Lot 27 14860 EUR
" Interlab" SH.P.K. Lot 27 13420 EUR
Yesspharma SH.P.K. Lot 27 9719 EUR
KO MED L.L.C. Lot 27 15400 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " raymed " SH.P.K.; " KosovaMed " SH.P.K. Lot 27 12240 EUR
LEDI MED SH.P.K. Lot 27 14310 EUR
N.T. '' INFO COM '' Nabavka IT opreme za potrebe rukovodstva Opštine Severna Mitrovica 3700 EUR
ARITECH Nabavka IT opreme za potrebe rukovodstva Opštine Severna Mitrovica 3700 EUR
FURNIZIM ME PJESË REZERVE PËR AUTOMEJTET VW CRAFTER, KOMBI T6, GOLF IV, GOLF VII TË PK-së 14231.24 EUR
Dyqani i Pavarur Tregtar Autopjesë " Buqa " FURNIZIM ME PJESË REZERVE PËR AUTOMEJTET VW CRAFTER, KOMBI T6, GOLF IV, GOLF VII TË PK-së 11982.13 EUR
FURNIZIM ME PJESË REZERVE PËR AUTOMEJTET VW CRAFTER, KOMBI T6, GOLF IV, GOLF VII TË PK-së 16972.87 EUR
" 4ING " SH.P.K. Renovimi i Hyrjes Kryesore dhe Shkallëve, ne objektin e Kryeministrisë – Prishtinë 2210.5 EUR
" TOSI - V " SH.P.K. Renovimi i Hyrjes Kryesore dhe Shkallëve, ne objektin e Kryeministrisë – Prishtinë 2099 EUR
Renovimi i Hyrjes Kryesore dhe Shkallëve, ne objektin e Kryeministrisë – Prishtinë 1917.73 EUR
" ERO PROJECT " SH.P.K. Renovimi i Hyrjes Kryesore dhe Shkallëve, ne objektin e Kryeministrisë – Prishtinë 1797.21 EUR
Pro & Co Group SH.P.K. Ndërtimi i rrugës Varosh-Gërlicë përgjatë hekurudhës dhe ndërtimi i mbikalimeve për këmbësorë. 779779.5 EUR
,,Baki Automobile" SH.P.K. FURNIZIM ME PJESË REZERVE PËR AUTOMEJTET VW CRAFTER, KOMBI T6, GOLF IV, GOLF VII TË PK-së 31145.71 EUR
Furnizim me derivate te naftes 2200 EUR
N.T.SH. " Amara-O-Travel " Transporti i nxënësve Pakazhticë -Qenogë-lagjja e parduzëve dhe anasjelltas 8547 EUR
Atom - Med Furnizim me teste macroduct me pyllogell, dhe macroduct strap set 18150 EUR
Ragip H. Veseli B.I. Asfaltimi I rruges ne qytet me segmente Kuvendi I Kaçanikut ,rr. Nënë Tereza ,rr. Beçir Hajrizi ,rr. Motrat Qirazi -KKSkenderaj 28839.46 EUR
KS Kosova E Re SH.A. “Sigurimi i automjeteve te KMDK-së” 5896.03 EUR
Kompania e Sigurimeve " Insig" Dega Kosovë “Sigurimi i automjeteve te KMDK-së” 6303.03 EUR
Kompania e Sigurimeve " SCARDIAN " J.S.C. “Sigurimi i automjeteve te KMDK-së” 5939.02 EUR
Furnizim me skener tomografik te kohenrences optike 39350 EUR
KosovaMed Healthcare SH.P.K. Furnizim me skener tomografik te kohenrences optike 41800 EUR
"TRIANGLE" SH.P.K. Furnizim me rafta metalik per arkiven e spitalit 6899.25 EUR
Berisha Company SH.A. Ndërtimi i rrugës Varosh-Gërlicë përgjatë hekurudhës dhe ndërtimi i mbikalimeve për këmbësorë. 795734.5 EUR
Ndërtimi i rrugës Varosh-Gërlicë përgjatë hekurudhës dhe ndërtimi i mbikalimeve për këmbësorë. 748555 EUR
"ARLINDI"SHPK Ndërtimi i rrugës Varosh-Gërlicë përgjatë hekurudhës dhe ndërtimi i mbikalimeve për këmbësorë. 763059.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Rahovica Comerce SH.P.K.; NDËRTIMI ING SH.P.K. Ndërtimi i rrugës Varosh-Gërlicë përgjatë hekurudhës dhe ndërtimi i mbikalimeve për këmbësorë. 749645 EUR
Ridvan Elezi B.I. Ndërtimi i rrugës Ura e Rapçës – Kufi (Muret mbrojtëse të urës në hyrje të fshatit Rapçë) 27358.78 EUR
N.P.N. "A-K Company"Sh.p.k. Ndërtimi i rrugës Ura e Rapçës – Kufi (Muret mbrojtëse të urës në hyrje të fshatit Rapçë) 31335.28 EUR
N.P.T.'' Fanaj Inxhinjering '' Ndërtimi i rrugës Ura e Rapçës – Kufi (Muret mbrojtëse të urës në hyrje të fshatit Rapçë) 34000 EUR
RENELUAL TAHIRI SH.P.K. Ndërtimi i rrugës Ura e Rapçës – Kufi (Muret mbrojtëse të urës në hyrje të fshatit Rapçë) 33462.3 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.T.P."ALTECH"; " ERST BAU " SH.P.K. Ndërtimi i rrugës Ura e Rapçës – Kufi (Muret mbrojtëse të urës në hyrje të fshatit Rapçë) 29330.28 EUR
" FRAL 2000 KOSOVA " SH.P.K. Furnizim me rafta metalik per arkiven e spitalit 7350 EUR
"ALBOSS"SH.P.K. Furnizim me rafta metalik per arkiven e spitalit 7490 EUR
NSH."DATAPROGNET" Përkrahja për Sistemin e Menaxhimit te Pasurisë për vitit 2017-2020 183600 EUR
" PBC " SH.P.K. Përkrahja për Sistemin e Menaxhimit te Pasurisë për vitit 2017-2020 251239.32 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Quality Asphalt SH.P.K.; Mirusha Company Sh.p.k Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Mirash - projekt dy vjeqar 94711.31 EUR
Dilaver Berisha B.I. Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve të komunës së Parteshit 61025 EUR
" Conex Group " SH.P.K. Sherbimet e rrenimit te objekteve pergjat Autoudheve,rrugeve Nacionale dhe Regjionale 58.15 EUR
Sherbimet e rrenimit te objekteve pergjat Autoudheve,rrugeve Nacionale dhe Regjionale 31.86 EUR
" ARDI & ARI " SH.P.K. Furnizim me Llamarin dhe Shufra Bakri 3503.14 EUR
Furnizim me Llamarin dhe Shufra Bakri 4299.33 EUR
Seykos SH.P.K. Furnizim me bombola të klorit 6945 EUR
EBK SH.P.K. Ndërtimi i rrugës Ura e Rapçës – Kufi (Muret mbrojtëse të urës në hyrje të fshatit Rapçë) 31019.17 EUR
N.N.P."ART " Ndërtimi i rrugës Ura e Rapçës – Kufi (Muret mbrojtëse të urës në hyrje të fshatit Rapçë) 35817.84 EUR
NNTPP " Gashi Ing " Ndërtimi i rrugës Ura e Rapçës – Kufi (Muret mbrojtëse të urës në hyrje të fshatit Rapçë) 28164.78 EUR
Shaip Mustafa B.I. Lot.3 Pajisje dhe mjete per pastrim 12289.11 EUR
" Sankos " Sh.p.k. Lot.3 Pajisje dhe mjete per pastrim 24482.82 EUR
" Kema - Company " Sh.p.k. Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Mirash - projekt dy vjeqar 82749.29 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Best Company SH.P.K.; ALPINA SH.P.K. Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Mirash - projekt dy vjeqar 81401.43 EUR
" Rahovica Comerce " SH.P.K. Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Mirash - projekt dy vjeqar 92979.61 EUR
K.N.P.SH. PAPENBURG & ADRIANI COMPANY SH.P.K. Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Mirash - projekt dy vjeqar 86639.1 EUR
EUROFAMIS SH.A. Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Mirash - projekt dy vjeqar 76452.77 EUR
Afrim Sadriu B.I. Furnizim me bombola të klorit 7800 EUR
Pro & Co Group SH.P.K. Ndërtimi I rrugës Rrahim dhe Shabi Gërbeshi - Lagja Gërbesh-Marevc (Krahu 1) - Lot 1 198643.1 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Quality Asphalt SH.P.K.; N.N.SH. WORLD MEDIUM ; NDËRTIMI ING SH.P.K. Ndërtimi I rrugës Rrahim dhe Shabi Gërbeshi - Lagja Gërbesh-Marevc (Krahu 1) - Lot 1 274363.3 EUR
GASHI ING SH.P.K Ndërtimi I rrugës Rrahim dhe Shabi Gërbeshi - Lagja Gërbesh-Marevc (Krahu 1) - Lot 1 229311.1 EUR
Agim Morina B.I. Ndërtimi I rrugës Rrahim dhe Shabi Gërbeshi - Lagja Gërbesh-Marevc (Krahu 1) - Lot 1 185443.7 EUR
" Sankos " Sh.p.k. FURNIZIM ME RROBA, PESHQIR DHE MASKA 59166.97 EUR
Sabit Makiqi B.I. FURNIZIM ME RROBA, PESHQIR DHE MASKA 100005 EUR
"RIMI-ALTEX"SH.P.K. FURNIZIM ME RROBA, PESHQIR DHE MASKA 84525.17 EUR
Gazeta Scanner SH.P.K. Ofrimi i Shërbimeve për reklamim në Portalin Gazeta Scanner 2340 EUR
Majlinda Bajraktari B.I. FURNIZIM ME PERDE SHIRITORE 2767.1 EUR
N.P.P. " Rolle Mont " FURNIZIM ME PERDE SHIRITORE 2800 EUR
N.P.SH. " MEGA - PLAST- 2 " FURNIZIM ME PERDE SHIRITORE 2625.03 EUR
N.P.T. "Arhing" FURNIZIM ME PERDE SHIRITORE 2555 EUR
" Conex Group " SH.P.K. Punë shtesë Ndertimi I rruges Prekaz-Gofile-Lubavec KK Skenderaj 68210.1 EUR
MINIBUS - NAIM GASHI Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve - Grashticë-shkolla fillore Teuta - Grashticë e Epërmedhe anasjelltas 42 EUR
MINI BUS ISMET KRASNIQI Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve - Grashticë-shkolla fillore Teuta - Grashticë e Epërmedhe anasjelltas 36 EUR
Veton Ethemi B.I. Kran Kamere për xhirime ne studiot e RTK-së 8945 EUR
" GËRLICA - COMPANY " SH. P.K. Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Mirash - projekt dy vjeqar 80121.48 EUR
Bujar Shabani B.I. Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Mirash - projekt dy vjeqar 84508.28 EUR
Companya " Eskavatori " Sh.p.k. Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Mirash - projekt dy vjeqar 94279.72 EUR
" LUNARI COMPANY " SH.P.K. Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Mirash - projekt dy vjeqar 84805.98 EUR
Ajkune Qorri NJE KONSULENTË PËR ASISTIMIN E PAGESAVE NË ZYREN E PROKURIMIT 2700 EUR
BASHKIMI METI SH.P.K. Ndërtimi I rrugës Rrahim dhe Shabi Gërbeshi - Lagja Gërbesh-Marevc (Krahu 1) - Lot 1 273279 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik GURËBARDHI SH.P.K.; SABA BELCA Dega në Kosovë; SB CONSTRUCTION SH.P.K. Ndërtimi I rrugës Rrahim dhe Shabi Gërbeshi - Lagja Gërbesh-Marevc (Krahu 1) - Lot 1 186375.2 EUR
Toifor Sh.p.k. Ndërtimi I rrugës Rrahim dhe Shabi Gërbeshi - Lagja Gërbesh-Marevc (Krahu 1) - Lot 1 230803.3 EUR
Ndërtimi I rrugës Rrahim dhe Shabi Gërbeshi - Lagja Gërbesh-Marevc (Krahu 1) - Lot 1 305278 EUR
K.N.P.SH. PAPENBURG & ADRIANI COMPANY SH.P.K. Ndërtimi I rrugës Rrahim dhe Shabi Gërbeshi - Lagja Gërbesh-Marevc (Krahu 1) - Lot 1 265206.8 EUR
" INFINITT " SH.P.K. Kran Kamere për xhirime ne studiot e RTK-së 8275 EUR
" Isars " SH.P.K. Pjesa 2 Zgjerimi i poligonit të qitjes- 175145.55 EUR
,, Engineering ,,SH.P.K. Pjesa 2 Zgjerimi i poligonit të qitjes- 258701.95 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik LIMORA SH.P.K.; N.N.P. Ndertimi Pjesa 2 Zgjerimi i poligonit të qitjes- 191100.22 EUR
Pjesa 2 Zgjerimi i poligonit të qitjes- 186783.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik MODELI INVEST GROUP SH.P.K.; Parajsa SH.P.K.; BESA COMPANY SH.P.K.; LGL COM SH.P.K. Pjesa 2 Zgjerimi i poligonit të qitjes- 197311.2 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Company Murseli SH.P.K.; COMPANY BEJTA COMMERCE SH.A. Pjesa 2 Zgjerimi i poligonit të qitjes- 196027.08 EUR
Nexhmedin Mehmeti B.I. Mirëmbajtja verore e rrugëve 139 EUR
B CORP SH.P.K. Mirëmbajtja verore e rrugëve 3972.5 EUR
ARITECH Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 8452 EUR
InterAdria L.L.C. Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 7924 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " ILIR - KOSOVA " SH.P.K.; Comtrade Computers O.K. Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 7878.34 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.P. HYSNIA ; POUK Group SH.P.K. Rregullimi I fushave sportive në fshatinë Breznicë;Sibovc;Grabovc dhe Palaj 157629.89 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik VIA SH.P.K.; EUROKOS HOLDING SH.P.K. Pjesa 2 Zgjerimi i poligonit të qitjes- 144732 EUR
N.N. " 100 % Design " Sh.p.k. Pjesa 2 Zgjerimi i poligonit të qitjes- 237911.45 EUR
IB TRADING SH.P.K. Furnizim me pelet për ngrohje në QB Nëna Terez Prizren 9777.35 EUR
N.P.T. " Burimi " Furnizim me pelet për ngrohje në QB Nëna Terez Prizren 8638 EUR
N.N. " Haxha Kom" Ndërtimi I rrugës Rrahim dhe Shabi Gërbeshi - Lagja Gërbesh-Marevc (Krahu 1) - Lot 1 190834.2 EUR
MILENIUM KONSTRUCTION SH.P.K. Ndërtimi I rrugës Rrahim dhe Shabi Gërbeshi - Lagja Gërbesh-Marevc (Krahu 1) - Lot 1 226097.5 EUR
" INTEGRAL " Sh.p.k. Ndërtimi I rrugës Rrahim dhe Shabi Gërbeshi - Lagja Gërbesh-Marevc (Krahu 1) - Lot 1 213535.3 EUR
"Company Zuka Commerce" Sh.p.k. Ndërtimi I rrugës Rrahim dhe Shabi Gërbeshi - Lagja Gërbesh-Marevc (Krahu 1) - Lot 1 263316 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Rahovica Comerce SH.P.K.; N.N.P. ATC COM SH.P.K. Ndërtimi I rrugës Rrahim dhe Shabi Gërbeshi - Lagja Gërbesh-Marevc (Krahu 1) - Lot 1 270744.3 EUR
MIRUSHA COMPANY SH.P.K. Rregullimi I fushave sportive në fshatinë Breznicë;Sibovc;Grabovc dhe Palaj 165853.48 EUR
''Euro Project '' SH.P.K. Rregullimi I fushave sportive në fshatinë Breznicë;Sibovc;Grabovc dhe Palaj 162417 EUR
" LEDI ING " SH.P.K. Rregullimi I fushave sportive në fshatinë Breznicë;Sibovc;Grabovc dhe Palaj 153728.73 EUR
N.N. " 100 % Design " Sh.p.k. Rregullimi I fushave sportive në fshatinë Breznicë;Sibovc;Grabovc dhe Palaj 164561.03 EUR
JETMIRI SH.P.K. Rregullimi I fushave sportive në fshatinë Breznicë;Sibovc;Grabovc dhe Palaj 147829.79 EUR
N.T.P.''GRESA - COMMERCE '' Furnizim me pelet për ngrohje në QB Nëna Terez Prizren 8540 EUR
" AOME " SH.P.K. Furnizim me pelet për ngrohje në QB Nëna Terez Prizren 8750 EUR
" VISCO " SH.P.K. RREGULLIMI DHE MIREMBAJTJA E TROTUAREVE DHE PARKINGJEVE 8693 EUR
N.N.T. " Korabi " RREGULLIMI DHE MIREMBAJTJA E TROTUAREVE DHE PARKINGJEVE 7933.68 EUR
Seticommerc SH.P.K. RREGULLIMI DHE MIREMBAJTJA E TROTUAREVE DHE PARKINGJEVE 7715.61 EUR
N.N.P. " Wenda " RREGULLIMI DHE MIREMBAJTJA E TROTUAREVE DHE PARKINGJEVE 9285.65 EUR
NB COMPANY SH.P.K. Ndërtimi I rrugës Rrahim dhe Shabi Gërbeshi - Lagja Gërbesh-Marevc (Krahu 1) - Lot 1 216494 EUR
Companya " Eskavatori " Sh.p.k. Ndërtimi I rrugës Rrahim dhe Shabi Gërbeshi - Lagja Gërbesh-Marevc (Krahu 1) - Lot 1 194374.65 EUR
" GËRLICA - COMPANY " SH. P.K. Ndërtimi I rrugës Rrahim dhe Shabi Gërbeshi - Lagja Gërbesh-Marevc (Krahu 1) - Lot 1 191606.25 EUR
BENI - COM SH.P.K. Ndërtimi I rrugës Rrahim dhe Shabi Gërbeshi - Lagja Gërbesh-Marevc (Krahu 1) - Lot 1 193898.8 EUR
" Beni Construction " SH.P.K. Ndërtimi I rrugës Rrahim dhe Shabi Gërbeshi - Lagja Gërbesh-Marevc (Krahu 1) - Lot 1 281422.05 EUR
N.T.Sh.,,Fordi" Furnizim me pjesë nderrimi për kamion, mjete xheniere dhe mjete te tjera për nevojat e FSK-së 431422 EUR
Adnan Bislimi B.I. Rregullimi I fushave sportive në fshatinë Breznicë;Sibovc;Grabovc dhe Palaj 178127.49 EUR
"NBT -ING" SH.P.K. Rregullimi I fushave sportive në fshatinë Breznicë;Sibovc;Grabovc dhe Palaj 169107.12 EUR
Rregullimi I fushave sportive në fshatinë Breznicë;Sibovc;Grabovc dhe Palaj 155182.95 EUR
NB COMPANY SH.P.K. Rregullimi I fushave sportive në fshatinë Breznicë;Sibovc;Grabovc dhe Palaj 164468.68 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Urban O.P.; N.P.T. DAQA Rregullimi I fushave sportive në fshatinë Breznicë;Sibovc;Grabovc dhe Palaj 179218.92 EUR
JETMIRI SH.P.K. RREGULLIMI DHE MIREMBAJTJA E TROTUAREVE DHE PARKINGJEVE 5925.3 EUR
IBRAHIM KURRUMELI B.I. RREGULLIMI DHE MIREMBAJTJA E TROTUAREVE DHE PARKINGJEVE 8640 EUR
Yesspharma SH.P.K. Lot 7 7381 EUR
Ilirjana Shabanaj Llot 8 Shërbime individuale për kontraktor (pozitë) SIA Pejë 720 EUR
Enver Osdautaj Llot 8 Shërbime individuale për kontraktor (pozitë) SIA Pejë 745.68 EUR
Afijete Zekaj-Berisha Llot 8 Shërbime individuale për kontraktor (pozitë) SIA Pejë 124.28 EUR
" Liri - Med " SH.P.K. Lot 8 1600 EUR
ELK GROUP SH.P.K. Furnizimi dhe vendosja e shenjave të trashëgimisë 1799.5 EUR
Furnizimi dhe vendosja e shenjave të trashëgimisë 1738.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.T.P"DITA"; " JONI TRAVEL " SH.P.K. Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve - Prishtinë -H.Dilit-Llukar-udh.Stallove-Koliq -Podaj 60 EUR
Minibus -Musli Ahmeti Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve - Prishtinë -H.Dilit-Llukar-udh.Stallove-Koliq -Podaj 73 EUR
" KONTI " SH.P.K. Ultrazë Portabël 30000 EUR
BENI - COM SH.P.K. Rregullimi I fushave sportive në fshatinë Breznicë;Sibovc;Grabovc dhe Palaj 168547.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik DT MINING SH.P.K.; VB INVEST SH.P.K. Rregullimi I fushave sportive në fshatinë Breznicë;Sibovc;Grabovc dhe Palaj 179970.85 EUR
Tahir Batatina B.I. Rregullimi I fushave sportive në fshatinë Breznicë;Sibovc;Grabovc dhe Palaj 140820.16 EUR
SABA BELCA Dega në Kosovë Rregullimi I fushave sportive në fshatinë Breznicë;Sibovc;Grabovc dhe Palaj 143552.91 EUR
Majlinda Bajraktari B.I. Furnizim me inventar në Qendrën Burimore Nëna Tereze në Mitrovicë 49433 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.N.SH. " MEGA - ALBI "; " SKY LINE CO " SH.P.K. Ndërtimi i kanalit të ujitjes në fshatin Jabllanic e Leshanit 14888.8 EUR
BK - CONSTRUCTION SH.P.K. Ndërtimi i kanalit të ujitjes në fshatin Jabllanic e Leshanit 18972 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.P.N. '' IDEA - PROJECT ''; "HORN & CO. KOSOVA" SH.P.K. Ndërtimi i kanalit të ujitjes në fshatin Jabllanic e Leshanit 15463 EUR
" MONDI " SH.P.K. Ndërtimi i kanalit të ujitjes në fshatin Jabllanic e Leshanit 18413 EUR
Yesspharma SH.P.K. Lot 12 8625 EUR
" MATKOS PHARM " SH .P.K. Lot 5 2292 EUR
Medical Lot 5 2024.6 EUR
KO MED L.L.C. Lot 5 3629 EUR
N.P.SH.,,ZEKA 1" FURNIZIM ME PRODUKTE TË MIELLIT 5422.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " ILIR - KOSOVA " SH.P.K.; Comtrade Computers O.K. Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 9958.32 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik TRIO TEK SH.P.K.; N.T.P ERAMED ; N.T.SH. ARTECH Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 9705.6 EUR
MADEKOS SH.P.K. Ultrazë Portabël 25250 EUR
KosovaMed Healthcare SH.P.K. Ultrazë Portabël 21600 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " Inovix " SH.P.K.; "SIGMA PHARM" SH.P.K. Ultrazë Portabël 46094 EUR
KO MED L.L.C. Ultrazë Portabël 34250 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik AGE group SH.P.K.; SINANI ING SH.P.K. NDËRTIMI I ÇERDHES NË XËRXË 138662.28 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: "ART PROJECT" SH.P.K.; N.N.SH. " TOP PROJEKT " NDËRTIMI I ÇERDHES NË XËRXË 164208.96 EUR
Medical Lot 12 5950 EUR
EURO TESTING SH.P.K Raporti për kënaqësinë e konsumatorëve 990 EUR
"EV" Raporti për kënaqësinë e konsumatorëve 877.5 EUR
Albo Group SH.P.K. Raporti për kënaqësinë e konsumatorëve 398.88 EUR
" BEREQETI - ING " SH.P.K. Ndërtimi i 5 fushave sportive në fshatrat Pleshinë, Sazli, Dremjak, Sojevë dhe Muhoc Komuna Ferizaj, në bashkëpunim me MAPL 104444.44 EUR
" Edona " Sh.p.k. Ndërtimi i 5 fushave sportive në fshatrat Pleshinë, Sazli, Dremjak, Sojevë dhe Muhoc Komuna Ferizaj, në bashkëpunim me MAPL 124310.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.SH. TECH VISION ; Mehmet Sahitolli B.I.; N.T.SH. NORD Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 9951.12 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik STORM ICT L.L.C. & Safebit L.L.C. Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 9926.95 EUR
InterAdria L.L.C. Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 9971.88 EUR
ARITECH Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 10386.08 EUR
Atom - Med Furnizim me material Laboratorik 87827 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik LUNARI COMPANY SH.P.K.; N.T.P. ARDHMËRIA Asfaltimi dhe zgjerimi i rrugës kryesore në fshatin Rakaj - projekt dyvjeqar. 358626.7 EUR
Company " Murseli "SH.P.K. Ndërtimi i 5 fushave sportive në fshatrat Pleshinë, Sazli, Dremjak, Sojevë dhe Muhoc Komuna Ferizaj, në bashkëpunim me MAPL 145766.23 EUR
N.T.SH."€ $ COMERCE" Ndërtimi i 5 fushave sportive në fshatrat Pleshinë, Sazli, Dremjak, Sojevë dhe Muhoc Komuna Ferizaj, në bashkëpunim me MAPL 175000 EUR
N.P.T.,,Euro - Beton" Ndërtimi i 5 fushave sportive në fshatrat Pleshinë, Sazli, Dremjak, Sojevë dhe Muhoc Komuna Ferizaj, në bashkëpunim me MAPL 109182.3 EUR
Pro & Co Group SH.P.K. Ndërtimi i 5 fushave sportive në fshatrat Pleshinë, Sazli, Dremjak, Sojevë dhe Muhoc Komuna Ferizaj, në bashkëpunim me MAPL 144854.83 EUR
NPN EUROING SH.P.K. NDËRTIMI I ÇERDHES NË XËRXË 157991.54 EUR
N.P.T. "Bamirs" NDËRTIMI I ÇERDHES NË XËRXË 158989 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.SH. WORLD MEDIUM ; N.N.,, Shqipëroni NDËRTIMI I ÇERDHES NË XËRXË 184255.39 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik AR - TECH SH.P.K.; € EURO-GROUP SH. P.K. NDËRTIMI I ÇERDHES NË XËRXË 167795.49 EUR
"AL-BER" SH.P.K. NDËRTIMI I ÇERDHES NË XËRXË 158158 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik BAJRAM HA.GASHI B.I.; CONSTRUMAX SH.P.K. NDËRTIMI I ÇERDHES NË XËRXË 159228.29 EUR
Company " Murseli "SH.P.K. Asfaltimi dhe zgjerimi i rrugës kryesore në fshatin Rakaj - projekt dyvjeqar. 522789.93 EUR
" Rahovica Comerce " SH.P.K. Asfaltimi dhe zgjerimi i rrugës kryesore në fshatin Rakaj - projekt dyvjeqar. 394922.4 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Quality Asphalt SH.P.K.; N.T.P. Bashkimi Asfaltimi dhe zgjerimi i rrugës kryesore në fshatin Rakaj - projekt dyvjeqar. 379662.9 EUR
"ARLINDI"SHPK Asfaltimi dhe zgjerimi i rrugës kryesore në fshatin Rakaj - projekt dyvjeqar. 389159.15 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Companya Eskavatori Sh.p.k.; Best Company SH.P.K. Asfaltimi dhe zgjerimi i rrugës kryesore në fshatin Rakaj - projekt dyvjeqar. 465917.15 EUR
N.N.P. " ATC COM " SH.P.K. Ndërtimi i 5 fushave sportive në fshatrat Pleshinë, Sazli, Dremjak, Sojevë dhe Muhoc Komuna Ferizaj, në bashkëpunim me MAPL 159221.02 EUR
G & A CONSULTING SH.P.K. Ndërtimi i 5 fushave sportive në fshatrat Pleshinë, Sazli, Dremjak, Sojevë dhe Muhoc Komuna Ferizaj, në bashkëpunim me MAPL 158700.68 EUR
"Medikos Pharma" SH.P.K. Furnizim me uniforma për personel shendetësor e sherbim teknik, 18640 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Furnizim me uniforma për personel shendetësor e sherbim teknik, 23885 EUR
" EdiBau- ing " SH.P.K. NDËRTIMI I ÇERDHES NË XËRXË 153137.28 EUR
"ALBI COMPANY" SH.P.K NDËRTIMI I ÇERDHES NË XËRXË 172240 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.P. EURO CONSTRUCTION ; JETMIRI SH.P.K. NDËRTIMI I ÇERDHES NË XËRXË 157306.27 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: ZENA SH.P.K.; N.P.T. " Berisha Com " NDËRTIMI I ÇERDHES NË XËRXË 153411.15 EUR
"BIOTEK KOSOVO " L.L.C. Furnizim me Kimikate për analiza laboratorike 21912.38 EUR
" Interlab" SH.P.K. Furnizim me Kimikate për analiza laboratorike 18417 EUR
KOSOVA ASFALT SH.P.K. Asfaltimi dhe zgjerimi i rrugës kryesore në fshatin Rakaj - projekt dyvjeqar. 408122.9 EUR
Berisha Company SH.A. Asfaltimi dhe zgjerimi i rrugës kryesore në fshatin Rakaj - projekt dyvjeqar. 398755.33 EUR
Burimi - E Sh.p.k. Asfaltimi dhe zgjerimi i rrugës kryesore në fshatin Rakaj - projekt dyvjeqar. 414417.57 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik GRAND Construction SH.P.K.; NNSh VAAKAL Asfaltimi dhe zgjerimi i rrugës kryesore në fshatin Rakaj - projekt dyvjeqar. 471750.88 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " B- BARDHI " SH.P.K.; "Linda" Sh.p.k Asfaltimi dhe zgjerimi i rrugës kryesore në fshatin Rakaj - projekt dyvjeqar. 506013.55 EUR
" GËRLICA - COMPANY " SH. P.K. Asfaltimi dhe zgjerimi i rrugës kryesore në fshatin Rakaj - projekt dyvjeqar. 425860.85 EUR
Bujar Shabani B.I. Asfaltimi dhe zgjerimi i rrugës kryesore në fshatin Rakaj - projekt dyvjeqar. 435927.4 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.P.T. Engineering ; GASHI ING SH.P.K Asfaltimi dhe zgjerimi i rrugës kryesore në fshatin Rakaj - projekt dyvjeqar. 566555.75 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Idriz Kurtbogaj B.I.; ,,Benita Company Sh.p.k.; ASFALT GROUP SH.P.K. Ndërtimi i rrugës Magra - Gropa e Madhe - Shkrelë në Rugovë 434297.8 EUR
Furnizim me uniforma për personel shendetësor e sherbim teknik, 20030 EUR
" ARTA TEX GROUP " SH.P.K. Furnizim me uniforma për personel shendetësor e sherbim teknik, 16760 EUR
MIRUSHA COMPANY SH.P.K. PUNE SHTESE NE NDERTIMIN E RRETHERROTULLIMIT NE SHESHIN NDUE PERLLSHI NE KLINE 4004.91 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik NSH.,,IBMS ; N.N.Sh.,Geokos A & A Autostrate dhe zgjerimet e rrugëve Nacionale dhe Rajonale 409.05 EUR
N.SH. " ETL - KOSOVA " Autostrate dhe zgjerimet e rrugëve Nacionale dhe Rajonale 617 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik INSTITUTI NDËRTIMOR MAKEDONIJA A.D DEGA NË KOSOVË; IMN Test - Beton SH.P.K.; FERTEST SH.P.K. Autostrate dhe zgjerimet e rrugëve Nacionale dhe Rajonale 670.4 EUR
"IMK BALLKAN PROJEKT" SH.P.K. Autostrate dhe zgjerimet e rrugëve Nacionale dhe Rajonale 371.11 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik IPE CONTROLS - ING SH.P.K.; Ramtech d.o.o Autostrate dhe zgjerimet e rrugëve Nacionale dhe Rajonale 386.67 EUR
IPE-PROING SH.P.K. Autostrate dhe zgjerimet e rrugëve Nacionale dhe Rajonale 201.55 EUR
Flamur Isufi B.I. Furnizim me Kimikate për analiza laboratorike 14025.5 EUR
N.SH.T " NERAMED " Autoambulancë me pajisje mjekësore 57800 EUR
N.P.T. " Duglas'' Furnizim me inventar per objektin e ri të Komunës 30588 EUR
Furnizim me inventar per objektin e ri të Komunës 32560 EUR
G.I.Grafo - Loni SH.P.K. Furnizim me inventar per objektin e ri të Komunës 37795 EUR
N.T.P. " Burimi Dekor " Furnizim me inventar per objektin e ri të Komunës 32354 EUR
SH. Drini Company SH.P.K. Ndërtimi i rrugës Magra - Gropa e Madhe - Shkrelë në Rugovë 426388.2 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Mirusha Company Sh.p.k; ROSI TRADE SH.P.K. Ndërtimi i rrugës Magra - Gropa e Madhe - Shkrelë në Rugovë 422932.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Beni Construction SH.P.K.; Metë Bytyqi B.I. Ndërtimi i rrugës Magra - Gropa e Madhe - Shkrelë në Rugovë 334319.4 EUR
N.P.N. "ALPING" Punë shtesë në ndertimin e shkollës fillore në Polac-Skenderaj Faza e parë 35232.28 EUR
KOMBI TAXI NEVZAD QEHAJA Transporti i nxënësve të fshatit Kranidell në SHFMU 17 Shkurti Muçivercë -Lot 6 5494.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Edona Sh.p.k.; SARP&LAB Autostrate dhe zgjerimet e rrugëve Nacionale dhe Rajonale 365.9 EUR
N.SH. '' JONI '' Zerimi për manifestime të ndryshme në Deçan 8800 EUR
TETRONIKS L.L.C. Blerja e Sistemit të mikrofonave për Gjykatore 15560.08 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik KRASNIQI SH.P.K.; hightechevolution SH.P.K. Angazhimi i punetorve te pastrimit ne Shkolla ne kuader te masave anti covid 19 152472.6 EUR
" AROMA PLUS " SH.P.K. Angazhimi i punetorve te pastrimit ne Shkolla ne kuader te masave anti covid 19 168155.4 EUR
" A & F CONSTRUCTION " SH.P.K. Furnizim me inventar per objektin e ri të Komunës 32865 EUR
Majlinda Bajraktari B.I. Furnizim me inventar per objektin e ri të Komunës 45468 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Furnizim me inventar per objektin e ri të Komunës 40790 EUR
N.N.P.T. LESNA ING AF SH.P.K. Furnizim me inventar per objektin e ri të Komunës 37982.58 EUR
" BEREQETI - ING " SH.P.K. Furnizim me inventar per objektin e ri të Komunës 41671 EUR
"Mobelland" SH.P.K. Furnizim me inventar per objektin e ri të Komunës 40965 EUR
"TRENDY HOME" SH.P.K. Furnizim me orendi shtëpiake për familjet e Riatdhesuara nga vendet e Bashkimit Europian 1071.44 EUR
Majlinda Bajraktari B.I. Furnizim me orendi shtëpiake për familjet e Riatdhesuara nga vendet e Bashkimit Europian 1279 EUR
NEW-LINE SH.P.K. Furnizim me orendi shtëpiake për familjet e Riatdhesuara nga vendet e Bashkimit Europian 1571 EUR
Furnizim me orendi shtëpiake për familjet e Riatdhesuara nga vendet e Bashkimit Europian 1079.7 EUR
N.P.SH. " ONI DESIGN " Furnizim me orendi shtëpiake për familjet e Riatdhesuara nga vendet e Bashkimit Europian 1200.89 EUR
Schafberger Jr. GmbH - Dega Kosovë Dega në Kosovë Angazhimi i punetorve te pastrimit ne Shkolla ne kuader te masave anti covid 19 169713.6 EUR
NTP " BENI " Angazhimi i punetorve te pastrimit ne Shkolla ne kuader te masave anti covid 19 169062.6 EUR
" EKONOMIA ONLINE " SH.P.K. Ngjarje dite 14000 EUR
" INFINITT " SH.P.K. FURNIZIM ME MJETE KONKRETIZIMI - PAISJE PËR KABINET TË SHKOLLAVE FILLORE DHE TË MESME TË KOMUNËS SË MALISHEVËS 69882 EUR
BEHAR RAMA B.I. FURNIZIM ME MJETE KONKRETIZIMI - PAISJE PËR KABINET TË SHKOLLAVE FILLORE DHE TË MESME TË KOMUNËS SË MALISHEVËS 73318.5 EUR
" ADEMAJ ARCH - ING " SH.P.K. Furnizim me inventar per objektin e ri të Komunës 38820 EUR
Ndërmarrja Shëndetsore " Dreni Pharm " Lot 14 140483.2 EUR
" EXCLUSIVE CORPORATION " SH.P.K. Lot 14 319280 EUR
"GENE MEDICALS" SH.P.K. Lot 14 94464.72 EUR
MINI BUS BAJRUSH KAMERI Lagja e Cërvadikajve-Kurtaj dhe anasjelltas 8556 EUR
"Vitech " Sh.p.k. FURNIZIM ME MJETE KONKRETIZIMI - PAISJE PËR KABINET TË SHKOLLAVE FILLORE DHE TË MESME TË KOMUNËS SË MALISHEVËS 74752.5 EUR
" KONTI " SH.P.K. Furnizimi me paisje mjekësore për emergjencen e QKMF-së Dragash (marëveshje me Ambasadën e Bullgarisë) 7499 EUR
" MATKOS PHARM " SH .P.K. Furnizimi me paisje mjekësore për emergjencen e QKMF-së Dragash (marëveshje me Ambasadën e Bullgarisë) 6800 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik LUNARI COMPANY SH.P.K.; Lunari SH.P.K. “Rregullimi pjesës sërrugës nga Lovaci deri të kopshti i fëmijëve ne Shtërpcë” 45792.53 EUR
Gafurr Jashari B.I. Ndërtimi i nxemjes qendrore në objektin e Shtepin së Kulltures në Dragash (projekt dy vjeqar) 44787.8 EUR
" U - UNIQUE " SH.P.K. Ndërtimi i nxemjes qendrore në objektin e Shtepin së Kulltures në Dragash (projekt dy vjeqar) 48761.5 EUR
" Puna" Sh.p.k. Ndërtimi i nxemjes qendrore në objektin e Shtepin së Kulltures në Dragash (projekt dy vjeqar) 52792.59 EUR
Furnizim me llamarin , celik, profila dhe gypa 29997.37 EUR
N.P.T. ,, HEKURANI " Furnizim me llamarin , celik, profila dhe gypa 29881.26 EUR
" Kompania Prishtina " Sh.p.k Furnizimi dhe montimi i perdeve me dizajn shiritor horizontal 2567 EUR
N.P.T. "Arhing" Furnizimi dhe montimi i perdeve me dizajn shiritor horizontal 2416.12 EUR
" Global - a " SH.P.K. Furnizimi dhe montimi i perdeve me dizajn shiritor horizontal 3563.6 EUR
Euro Roleta SH.P.K. Furnizimi dhe montimi i perdeve me dizajn shiritor horizontal 2294.96 EUR
" TOSI - V " SH.P.K. Furnizimi dhe montimi i perdeve me dizajn shiritor horizontal 2672.7 EUR
NIT CONSTRUCTION SH.P.K. Furnizim me llamarin , celik, profila dhe gypa 25778.28 EUR
BUSINESS PRO SH.P.K. Furnizim me rërë për filtra në repartin e dekarbonizimit bll. A4, largimi i rërës së vjetër dhe vendosja e rërës së freskët 70070.48 EUR
" MONTING ENERGJETIKA " SH.P.K. Furnizim me rërë për filtra në repartin e dekarbonizimit bll. A4, largimi i rërës së vjetër dhe vendosja e rërës së freskët 53995 EUR
" EKO TEST " SH.P.K Furnizim me rërë për filtra në repartin e dekarbonizimit bll. A4, largimi i rërës së vjetër dhe vendosja e rërës së freskët 59655.37 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Linda; EURO - INFRASTRUKTURA “Rregullimi pjesës sërrugës nga Lovaci deri të kopshti i fëmijëve ne Shtërpcë” 48666.66 EUR
N.T.SH. ,,NITI-NATI " Pjesa (Lot) 1- Transporti i nxënëseve nga Lagjia e Jabuqëve deri te sh.f.m.u “ Vatra e Diturisë “ – Livoq i Epërm 19153.05 EUR
" TelKos " L.L.C. BECK UP LINQ I INTERNETIT- SHËRBIM VJETOR” 780 EUR
Bekim Krasniqi Lot V – Konsulent individual për pranimin e aplikacioneve të fermerëve në Rahovec 3960 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik ENGINEERING GROUP SH.P.K.; N.N.SH. CO- ING Ndërtimi i kanaleve të ujitjes 93284.9 EUR
Furnizimi dhe montimi i perdeve me dizajn shiritor horizontal 2672.7 EUR
" BENA " SH.P.K. Furnizimi dhe montimi i perdeve me dizajn shiritor horizontal 2494.52 EUR
" IZO - H " SH.P.K. Furnizimi dhe montimi i perdeve me dizajn shiritor horizontal 2494.52 EUR
N.N.P. "HYSNIA" Rregullimi i oborreve dhe hapësirave të QMF-ve dhe AMF-ve 42972.65 EUR
CONSTRUCTION GROUP SH.P.K. Rregullimi i oborreve dhe hapësirave të QMF-ve dhe AMF-ve 35869.9 EUR
H & B - Consulting SH.P.K. Rregullimi i oborreve dhe hapësirave të QMF-ve dhe AMF-ve 46888.1 EUR
" GËRLICA - COMPANY " SH. P.K. Asfaltimi i rrugicave ne fshatin Terrn-projekt tri vjeqar 272069.14 EUR
Companya " Eskavatori " Sh.p.k. Asfaltimi i rrugicave ne fshatin Terrn-projekt tri vjeqar 195203.5 EUR
N.N.P."STRASEN+TIEFBAU" Asfaltimi i rrugicave ne fshatin Terrn-projekt tri vjeqar 203259.2 EUR
Pro & Co Group SH.P.K. Asfaltimi i rrugicave ne fshatin Terrn-projekt tri vjeqar 274635.22 EUR
Burimi - E Sh.p.k. Asfaltimi i rrugicave ne fshatin Terrn-projekt tri vjeqar 211465.15 EUR
KOSOVA ASFALT SH.P.K. Asfaltimi i rrugicave ne fshatin Terrn-projekt tri vjeqar 221136.6 EUR
N.T. "RAHOVICA COMERCE'' Asfaltimi i rrugicave ne fshatin Terrn-projekt tri vjeqar 198480.5 EUR
" Sankos " Sh.p.k. FURNZIM ME UNIFORMA DHE VESHJE LOT 2- UNIFORMA PUNE PER INSPEKTOR DHE PUNETOR TE SIGURIMIT TE KOMUNES 3822.54 EUR
D.P.T. " ALBERTI-M " FURNZIM ME UNIFORMA DHE VESHJE LOT 2- UNIFORMA PUNE PER INSPEKTOR DHE PUNETOR TE SIGURIMIT TE KOMUNES 3488 EUR
N.T.P. "Union" Furnizim me kushineta 7878 EUR
N.T.P. "S N R " Furnizim me kushineta 6933.68 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Lulzim Beqiraj B.I.; FIDANI - BETON SH.P.K. Ndërtimi i kanaleve të ujitjes 78482.04 EUR
N.T. " Pleqja " Ndërtimi i kanaleve të ujitjes 99102.3 EUR
VB. TOFAJ Ndërtimi i kanaleve të ujitjes 70000 EUR
N.T.P.,, Jeta" Ndërtimi i kanaleve të ujitjes 100890 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.SH. Korben ; Q SHALA SH.P.K. Ndërtimi i kanaleve të ujitjes 85678.62 EUR
Xhevat Kokollari B.I. lot 7 Ndërtimi i rrugës 1 Tetori dhe rrugët lokale në Delloc dhe Ndertimi dhe asfaltimi i rrugës Burimi i fshatit në Dolloc 28652.52 EUR
N.N.P. " Wenda " Rregullimi i oborreve dhe hapësirave të QMF-ve dhe AMF-ve 37494.77 EUR
Rregullimi i oborreve dhe hapësirave të QMF-ve dhe AMF-ve 36484.72 EUR
TERMOMONTIMI Rregullimi i oborreve dhe hapësirave të QMF-ve dhe AMF-ve 48443.4 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik B.GRUP SH.P.K.; Al-Group SHPK Rregullimi i oborreve dhe hapësirave të QMF-ve dhe AMF-ve 44817.5 EUR
" HIDRO-ING " SH.P.K. Rregullimi i oborreve dhe hapësirave të QMF-ve dhe AMF-ve 41432.58 EUR
Rexha Rregullimi i oborreve dhe hapësirave të QMF-ve dhe AMF-ve 46917 EUR
Arsim Bajgora Furnizim me kushineta 5378.44 EUR
N.T.P. " Eldi-Com" Furnizim me kushineta 6584.4 EUR
SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP SH.A.- DEGA KOSOVË Sigurimi i Automjeteve te KRU-Mitrovica Sh.A 8352.05 EUR
SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA SH.A. Sigurimi i Automjeteve te KRU-Mitrovica Sh.A 7495 EUR
Schoolme Implementation & Consulting SH.P.K. Furnizimi me materiale mësimore audiovizuale- digjitale për SHFMU Lipjan, sipas kurrikulës së Kosovës-Ritenderim 35980 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Kab Holding SH.P.K.; ISEFERI SH.P.K. lot 7 Ndërtimi i rrugës 1 Tetori dhe rrugët lokale në Delloc dhe Ndertimi dhe asfaltimi i rrugës Burimi i fshatit në Dolloc 28395.28 EUR
Seticommerc SH.P.K. lot 7 Ndërtimi i rrugës 1 Tetori dhe rrugët lokale në Delloc dhe Ndertimi dhe asfaltimi i rrugës Burimi i fshatit në Dolloc 33054.76 EUR
"SEFERI-CO" SH.P.K. lot 7 Ndërtimi i rrugës 1 Tetori dhe rrugët lokale në Delloc dhe Ndertimi dhe asfaltimi i rrugës Burimi i fshatit në Dolloc 34633.83 EUR
"VALI" SH.P.K. lot 7 Ndërtimi i rrugës 1 Tetori dhe rrugët lokale në Delloc dhe Ndertimi dhe asfaltimi i rrugës Burimi i fshatit në Dolloc 33024.94 EUR
N.N.T. " Etniku " lot 7 Ndërtimi i rrugës 1 Tetori dhe rrugët lokale në Delloc dhe Ndertimi dhe asfaltimi i rrugës Burimi i fshatit në Dolloc 27787.58 EUR
N.T.T.,,Jeta" SHERBIMET E TRANSPORTIT - PER MESIMDHENES PER VITIN SHKOLLOR 2018-2019 71852 EUR
N.T.P. " VLORA " FURNIZIM ME MJETE TË TI PËR INSTITUCIONET E KOMUNËS SE DRENASIT 45495 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik AWA SH.P.K.; FutureBITS SH.P.K. FURNIZIM ME MJETE TË TI PËR INSTITUCIONET E KOMUNËS SE DRENASIT 48800 EUR
ARITECH FURNIZIM ME MJETE TË TI PËR INSTITUCIONET E KOMUNËS SE DRENASIT 50058 EUR
"Valdrini" sh.p.k LOT II ASFALTIMIN E RRUGËVE TË FSHATRAVE SHTUTICË, VERBOC , POLLUZHË 125237.35 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik A & S GROUP SH.P.K.; SH. Drini Company SH.P.K. LOT II ASFALTIMIN E RRUGËVE TË FSHATRAVE SHTUTICË, VERBOC , POLLUZHË 99782 EUR
N.N.T. Milazim Shala LOT II ASFALTIMIN E RRUGËVE TË FSHATRAVE SHTUTICË, VERBOC , POLLUZHË 103521.5 EUR
N.N.T. " Korabi " LOT II ASFALTIMIN E RRUGËVE TË FSHATRAVE SHTUTICË, VERBOC , POLLUZHË 127383.5 EUR
"FLORI"SH.P.K. lot 7 Ndërtimi i rrugës 1 Tetori dhe rrugët lokale në Delloc dhe Ndertimi dhe asfaltimi i rrugës Burimi i fshatit në Dolloc 32541.28 EUR
lot 7 Ndërtimi i rrugës 1 Tetori dhe rrugët lokale në Delloc dhe Ndertimi dhe asfaltimi i rrugës Burimi i fshatit në Dolloc 31253.3 EUR
"H.SEFERI" SH.P.K. lot 7 Ndërtimi i rrugës 1 Tetori dhe rrugët lokale në Delloc dhe Ndertimi dhe asfaltimi i rrugës Burimi i fshatit në Dolloc 32544.12 EUR
GASHI ING SH.P.K lot 7 Ndërtimi i rrugës 1 Tetori dhe rrugët lokale në Delloc dhe Ndertimi dhe asfaltimi i rrugës Burimi i fshatit në Dolloc 30280.61 EUR
lot 7 Ndërtimi i rrugës 1 Tetori dhe rrugët lokale në Delloc dhe Ndertimi dhe asfaltimi i rrugës Burimi i fshatit në Dolloc 34662.15 EUR
"Vitech " Sh.p.k. Pajisjet për laboratorin e presionit 69840 EUR
Flamur Isufi B.I. Pajisjet për laboratorin e presionit 77290 EUR
,,Epoka e Re" Ofrimi i Shërbimeve për reklamim në Portalin Epoka e Re 850 EUR
N.N.P."B-ENGINEERING" Furnizimi dhe montimi i paisjeve të ngrohjes qendrore në tri Shkolla të Komunës së Ferizajt 47000.45 EUR
" Romay Lift " SH.P.K. Furnizim me pjesë rezerve për ashnsor 13892 EUR
UrbanLIFT SH.P.K. Furnizim me pjesë rezerve për ashnsor 11414.14 EUR
N.T. ,,Fer-Petroll" LOT II ASFALTIMIN E RRUGËVE TË FSHATRAVE SHTUTICË, VERBOC , POLLUZHË 102198 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik VB INVEST SH.P.K.; DT MINING SH.P.K. LOT II ASFALTIMIN E RRUGËVE TË FSHATRAVE SHTUTICË, VERBOC , POLLUZHË 113152.5 EUR
IBRAHIM KURRUMELI B.I. LOT II ASFALTIMIN E RRUGËVE TË FSHATRAVE SHTUTICË, VERBOC , POLLUZHË 114651.8 EUR
FORTESA SH.P.K. lot 7 Ndërtimi i rrugës 1 Tetori dhe rrugët lokale në Delloc dhe Ndertimi dhe asfaltimi i rrugës Burimi i fshatit në Dolloc 34980.96 EUR
Agron Commerce SH.P.K. Furnizimi me Veshmbathje 4661 EUR
MADEKOS SH.P.K. Furnizimi me Veshmbathje 3948 EUR
Furnizimi me Veshmbathje 4820.3 EUR
Rehabilitimi i sistemeve rurale të ujësjellësit në zonën e shërbimit të Kru,,Radoniqi’’ sha Gjakovë LOT 1 Punimet ndërtimore 48832.3 EUR
N.N.T. Milazim Shala BASHKFINANCIM PROJEKTESH-PERGADITJA E TERRENIT PER RREGULLIMIN E STACIONTRANSFERIT TE MBETURINAVE-ÇIKATOVË E VJETER 2694.2 EUR
" Rona Farm " Sh.p.k. Lot 18 - Claritromicin 500mg Format e forta orale 8820 EUR
Ngjyrosja e mbrendshme e konvikteve nr. 2,3,7 dhe riparim i pjeserishem i fasades se jashtme 31881 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik MEGRANT ING SH.P.K.; Granit S. Hyseni B.I. Ngjyrosja e mbrendshme e konvikteve nr. 2,3,7 dhe riparim i pjeserishem i fasades se jashtme 23312.67 EUR
N.N.P. " Wenda " Ngjyrosja e mbrendshme e konvikteve nr. 2,3,7 dhe riparim i pjeserishem i fasades se jashtme 47549.75 EUR
Metë Bytyqi B.I. Ngjyrosja e mbrendshme e konvikteve nr. 2,3,7 dhe riparim i pjeserishem i fasades se jashtme 46202.13 EUR
N.P.SH. " GMI " Servisimi dhe Mirëmbajtja me Pjesë Rezerve e Gjeneratorëve të AKKVP-se. 3347.4 EUR
" INTEGRAL " Sh.p.k. Renovimi i rrugës Hasan Prishtina dhe Isa Boletini , që lidhet me R-220, L=900 m 87874.4 EUR
" Rahovica Comerce " SH.P.K. Renovimi i rrugës Hasan Prishtina dhe Isa Boletini , që lidhet me R-220, L=900 m 73592.5 EUR
ARFA GROUP SH.P.K. Renovimi i rrugës Hasan Prishtina dhe Isa Boletini , që lidhet me R-220, L=900 m 90869.75 EUR
N.N.T."A.B.C." Renovimi i rrugës Hasan Prishtina dhe Isa Boletini , që lidhet me R-220, L=900 m 79618.5 EUR
N.N.T. " Korabi " BASHKFINANCIM PROJEKTESH-PERGADITJA E TERRENIT PER RREGULLIMIN E STACIONTRANSFERIT TE MBETURINAVE-ÇIKATOVË E VJETER 4504.5 EUR
" VISCO " SH.P.K. BASHKFINANCIM PROJEKTESH-PERGADITJA E TERRENIT PER RREGULLIMIN E STACIONTRANSFERIT TE MBETURINAVE-ÇIKATOVË E VJETER 2961.95 EUR
"Valdrini" sh.p.k BASHKFINANCIM PROJEKTESH-PERGADITJA E TERRENIT PER RREGULLIMIN E STACIONTRANSFERIT TE MBETURINAVE-ÇIKATOVË E VJETER 2775.5 EUR
" EdiBau- ing " SH.P.K. Riparimi renovimi dhe mirmbajtja e objekteve të zyrave të gjendjes Civile në Komunën e Prizrenit 66639.7 EUR
Rexha Ngjyrosja e mbrendshme e konvikteve nr. 2,3,7 dhe riparim i pjeserishem i fasades se jashtme 47460.7 EUR
. Limit L & B SH.P.K. Ngjyrosja e mbrendshme e konvikteve nr. 2,3,7 dhe riparim i pjeserishem i fasades se jashtme 39999 EUR
Ngjyrosja e mbrendshme e konvikteve nr. 2,3,7 dhe riparim i pjeserishem i fasades se jashtme 41846.99 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik ALT GROUP SH.P.K.; N.P.SH. STARLIN Ngjyrosja e mbrendshme e konvikteve nr. 2,3,7 dhe riparim i pjeserishem i fasades se jashtme 27431.87 EUR
" L-Group " SH.P.K. Ngjyrosja e mbrendshme e konvikteve nr. 2,3,7 dhe riparim i pjeserishem i fasades se jashtme 37241.64 EUR
Milazim S. Shala Riparimi renovimi dhe mirmbajtja e objekteve të zyrave të gjendjes Civile në Komunën e Prizrenit 87147.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik HARST Group SH.P.K.; CONSTRUMAX SH.P.K. Riparimi renovimi dhe mirmbajtja e objekteve të zyrave të gjendjes Civile në Komunën e Prizrenit 102102.5 EUR
NN ,, XH. Kololli " Riparimi renovimi dhe mirmbajtja e objekteve të zyrave të gjendjes Civile në Komunën e Prizrenit 99946 EUR
Riparimi renovimi dhe mirmbajtja e objekteve të zyrave të gjendjes Civile në Komunën e Prizrenit 70070 EUR
BAJRAM HA.GASHI B.I. Ngjyrosja e mbrendshme e konvikteve nr. 2,3,7 dhe riparim i pjeserishem i fasades se jashtme 35217.1 EUR
" Kompania Prishtina " Sh.p.k Ngjyrosja e mbrendshme e konvikteve nr. 2,3,7 dhe riparim i pjeserishem i fasades se jashtme 52647.2 EUR
N.N.T. Brezi Kufitar Ngjyrosja e mbrendshme e konvikteve nr. 2,3,7 dhe riparim i pjeserishem i fasades se jashtme 47338.33 EUR
Nuhi Azemi Ngjyrosja e mbrendshme e konvikteve nr. 2,3,7 dhe riparim i pjeserishem i fasades se jashtme 24117.93 EUR
" TRIBUNE " SH.P.K. Ngjyrosja e mbrendshme e konvikteve nr. 2,3,7 dhe riparim i pjeserishem i fasades se jashtme 38643.31 EUR
" Kompania Prishtina " Sh.p.k Renovimi i objektit të ish Hotel Llapi për galerinë e qytetit 52220 EUR
GLOBAL ING SH.P.K. Renovimi i objektit të ish Hotel Llapi për galerinë e qytetit 49953.43 EUR
"Detari " SH.P.K. Renovimi i objektit të ish Hotel Llapi për galerinë e qytetit 52986.25 EUR
N.P.SH." STARLIN " Renovimi i objektit të ish Hotel Llapi për galerinë e qytetit 54493.45 EUR
" LURN " SH.P.K. Renovimi i objektit të ish Hotel Llapi për galerinë e qytetit 57650.25 EUR
N.N.P. " BEK-ING " Riparimi renovimi dhe mirmbajtja e objekteve të zyrave të gjendjes Civile në Komunën e Prizrenit 73888.3 EUR
. Limit L & B SH.P.K. Riparimi renovimi dhe mirmbajtja e objekteve të zyrave të gjendjes Civile në Komunën e Prizrenit 84999.48 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik E B GRUP SH.P.K.; N.T.P. B -Ademaj Riparimi renovimi dhe mirmbajtja e objekteve të zyrave të gjendjes Civile në Komunën e Prizrenit 97737 EUR
N.P.T. "Bamirs" NDËRTIMI I INFRASTRUKTURËS PËR AKTIVITETE KULTURORE NË DEJNË 51515 EUR
Milazim S. Shala NDËRTIMI I INFRASTRUKTURËS PËR AKTIVITETE KULTURORE NË DEJNË 53722.49 EUR
" DAKI " SH.P.K. Ngjyrosja e mbrendshme e konvikteve nr. 2,3,7 dhe riparim i pjeserishem i fasades se jashtme 51378 EUR
Bajram R. Cakiqi B.I. Furnizimi dhe Instalimi I gjeneratoreve 110742 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Hamiti Group SH.P.K.; Enggroup SH.P.K. Furnizimi dhe Instalimi I gjeneratoreve 96195 EUR
N.T.SH." INLINE ENGINEERING " Furnizimi dhe Instalimi I gjeneratoreve 92960 EUR
First Solution L.L.C. Furnizim dhe Servisim i kompjuterve,priterave shtepizave dhe fotokojeve 4972.6 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.P. VETONI ; TIMEPROJECT SH.P.K. NDËRTIMI I INFRASTRUKTURËS PËR AKTIVITETE KULTURORE NË DEJNË 58999.99 EUR
INSTITUTI PËR DREJTËSI ADMINISTRATIVE SH.P.K. Mbështetje ligjore për nevojat e Autoritetit te Aviacionit Civil sipas Ligjit 06 L-114 për zyrtarët Publik dhe akteve tjera në fuqi 2990 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Ndërmarja Tregatre Grafike Blendi ; N.T.P. VLORA ''Furnizim me Paisje Sportive dhe Materiale tjera për FEFS'' 51213.34 EUR
"PRENI" SH.P.K. Furnizim me zhavorr per nevoja te Komunes Hani i Elezit 9935 EUR
" Isars " SH.P.K. Renovimi i objektit të ish Hotel Llapi për galerinë e qytetit 47267.46 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Grandelite L.L.C.; BASHKIMI METI SH.P.K.; BRT SH.P.K. Renovimi i objektit të ish Hotel Llapi për galerinë e qytetit 54497.21 EUR
N.N. '' BLENDI COLOR'' Renovimi i objektit të ish Hotel Llapi për galerinë e qytetit 58321.01 EUR
Medical Lot I -Furnizim me material shpenzues medicinal- jo listes esenciale 34514.28 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik I & B - Group SH.P.K.; Rahovica Comerce SH.P.K. NDERTIMI I KANALIZMIEVE LOT 4- NE LAGJE TE KLINES 85328.37 EUR
N.T.SH."GASHI COM" Furnizim dhe Servisim i kompjuterve,priterave shtepizave dhe fotokojeve 2732.9 EUR
N.P.T. "Vëllezërit Hoxha" Pejë, Istog dhe Klinë 23472.56 EUR
" LTG Kosova " L.L.C. Servisimi dhe mirëmbajtja e 10 (dhjetë) automjeteve Skoda Yeti të Agjensionit të zhvillimit të bujqësisë 34414.33 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik SFISHTA AUTO HOME SH.P.K.; N.T.SH. BESI Servisimi dhe mirëmbajtja e 10 (dhjetë) automjeteve Skoda Yeti të Agjensionit të zhvillimit të bujqësisë 15395.5 EUR
Mihrije Lahu B.I. Servisimi dhe mirëmbajtja e 10 (dhjetë) automjeteve Skoda Yeti të Agjensionit të zhvillimit të bujqësisë 17412.9 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik ELEZAJ SH.P.K.; V - SHALA SH.P.K.; N.P. Inova Sh.p.k. NDERTIMI I KANALIZMIEVE LOT 4- NE LAGJE TE KLINES 56637.27 EUR
N.N.T. " Shkodrani " NDERTIMI I KANALIZMIEVE LOT 4- NE LAGJE TE KLINES 57594.29 EUR
" ALTICOM " SH.P.K. NDERTIMI I KANALIZMIEVE LOT 4- NE LAGJE TE KLINES 52490.66 EUR
AVAG GROUP SH.P.K. Asfaltimi i rrugeve ne komunen Partesh- Pasjan dhe Budrik 100648.46 EUR
N.T.T. " Zhur Tours " Transporti i arsimtarëve Hasi 149184 EUR
" Haxhijaha Trade " SH.P.K. Furnizim me goma të kamionëve 5160 EUR
N.P.T. Vllëzrit Bajraktari Furnizim me goma të kamionëve 6490 EUR
N.T.P. " LIRIA " Furnizimi me Rere (Zhavor) 84960 EUR
" BEN ING " SH.P.K. Furnizimi me Rere (Zhavor) 45360 EUR
N.T.SH. " AURANT " Furnizimi me Rere (Zhavor) 44400 EUR
" IM - IMERI GROUP " SH.P.K. Furnizimi me Rere (Zhavor) 49200 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.SH.T. VIKTORY COM ; Marisa SH.P.K. Lot II - Furnizim me gdhendla nga mbetjet e hardhive të rrushit 58941 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Beni Construction SH.P.K.; FIVE&CO L.L.C.; PE -VLA-KU SH.P.K. DEGA NË KOSOVË LOT 2 Rrenovimi dhe mirembajtja e dyshemeve ne shkolla dhe objekte tjera Komunale 324400 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Rexha Sh.p.k.; ARB ING SH.P.K. LOT 2 Rrenovimi dhe mirembajtja e dyshemeve ne shkolla dhe objekte tjera Komunale 319800 EUR
LOT 2 Rrenovimi dhe mirembajtja e dyshemeve ne shkolla dhe objekte tjera Komunale 479000 EUR
" ERO PROJECT " SH.P.K. LOT 2 Rrenovimi dhe mirembajtja e dyshemeve ne shkolla dhe objekte tjera Komunale 347416 EUR
N.N.P.T. " Engineering " LOT 2 Rrenovimi dhe mirembajtja e dyshemeve ne shkolla dhe objekte tjera Komunale 348650 EUR
N.N. " Shkembi " Furnizimi me Rere (Zhavor) 56400 EUR
Benita Company Furnizimi me Rere (Zhavor) 57900 EUR
KO MED L.L.C. Lot 9 42476.6 EUR
" Triomed.co " SH.P.K. Lot 9 8417.52 EUR
Medical Lot 9 8902.48 EUR
PHARMA LEADER L.L.C. Lot 9 4946.58 EUR
" Omega - I " SH.P.K Riparim i dyrve automatike. 2257.34 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: "ERDI - GROUP" SH.P.K.; " I. Seferi " Sh.p.k. Asfaltimi i rrugeve ne komunen Partesh- Pasjan dhe Budrik 128238.9 EUR
"EL-BAU" SH.P.K. Asfaltimi i rrugeve ne komunen Partesh- Pasjan dhe Budrik 90224.8 EUR
N.N.T."A.B.C." Asfaltimi i rrugeve ne komunen Partesh- Pasjan dhe Budrik 97382.73 EUR
" Global Holding " SH.P.K. Asfaltimi i rrugeve ne komunen Partesh- Pasjan dhe Budrik 106764.11 EUR
COMPANY"BEJTA COMMERCE"SH.A. Asfaltimi i rrugeve ne komunen Partesh- Pasjan dhe Budrik 96900.56 EUR
"NBT -ING" SH.P.K. LOT 2 Rrenovimi dhe mirembajtja e dyshemeve ne shkolla dhe objekte tjera Komunale 354100 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik TRIANGLE SH.P.K.; N.N.,, Shqipëroni LOT 2 Rrenovimi dhe mirembajtja e dyshemeve ne shkolla dhe objekte tjera Komunale 267900 EUR
Olti Trasing SH.P.K. LOT 2 Rrenovimi dhe mirembajtja e dyshemeve ne shkolla dhe objekte tjera Komunale 336600 EUR
"BEHARI" SH.P.K. Riparim i dyrve automatike. 2550 EUR
" BEREQETI - ING " SH.P.K. Shërbimet e pastrimit -objektet, zyret ,oborri palestra 5693.19 EUR
"SFK" SH.P.K Shërbimet e pastrimit -objektet, zyret ,oborri palestra 69862 EUR
MSS Mobile Sanitary Services SH.P.K. Shërbimet e pastrimit -objektet, zyret ,oborri palestra 6220.11 EUR
Schafberger Jr. GmbH - Dega Kosovë Dega në Kosovë Shërbimet e pastrimit -objektet, zyret ,oborri palestra 6717.28 EUR
LAGUNA SH.P.K. Shërbimet e pastrimit -objektet, zyret ,oborri palestra 74556.96 EUR
SLOBODAN RADOVANOVIC I.B. Nabavka alata za Domarsku službu Doma zdravlja u Severnoj Mitrovici 9960 EUR
First Solution L.L.C. Furnizim me Tonera 873.64 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Furnizim me Tonera 2053.2 EUR
" A.R.F." SH.P.K. Furnizim me Tonera 2144.57 EUR
" INFINITT " SH.P.K. Furnizim me Tonera 1693.89 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.P. Ndertimi; LIMORA SH.P.K.; SABA BELCA Dega në Kosovë Ndërtimi i infrastrukrutes (Asfaltimi dhe kubzimi) Drenas I,II,III dhe IV -Projekt dy vjeqar 453625.9 EUR
N.T.P. " Ulpiana " LOT 2 Rrenovimi dhe mirembajtja e dyshemeve ne shkolla dhe objekte tjera Komunale 142950 EUR
N.T.P. " Ulpiana " LOT 2 Rrenovimi dhe mirembajtja e dyshemeve ne shkolla dhe objekte tjera Komunale 282600 EUR
N.P.N. " Lindi ' LOT 2 Rrenovimi dhe mirembajtja e dyshemeve ne shkolla dhe objekte tjera Komunale 348900 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.T. Milazim Shala; Bujar Shabani B.I.; AVAG GROUP SH.P.K.; EL-BAU SH.P.K. Ndërtimi i infrastrukrutes (Asfaltimi dhe kubzimi) Drenas I,II,III dhe IV -Projekt dy vjeqar 326237.2 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Trasing Group Sh.p.k.; Euroasphalt Sh.p.k. Ndërtimi i infrastrukrutes (Asfaltimi dhe kubzimi) Drenas I,II,III dhe IV -Projekt dy vjeqar 396927.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.T. ,,Fer-Petroll; KUOTA SH.P.K.; Company Murseli SH.P.K. Ndërtimi i infrastrukrutes (Asfaltimi dhe kubzimi) Drenas I,II,III dhe IV -Projekt dy vjeqar 273376.1 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik ERIK SH.P.K.; KRASNIQI SH.P.K. Shërbimet e pastrimit -objektet, zyret ,oborri palestra 6539.12 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik ,,Benita Company Sh.p.k.; ASFALT GROUP SH.P.K. NDËRTIMI I RRUGËS NË RAHOVEC NGA RRETHROTULLIMI RIJA DERI NË DALJE TË RRUGËS PËR XËRXË 1222222.22 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Euroasphalt Sh.p.k.; Veli Dellova B.I.; Asfalti SH.P.K. NDËRTIMI I RRUGËS NË RAHOVEC NGA RRETHROTULLIMI RIJA DERI NË DALJE TË RRUGËS PËR XËRXË 1095076.83 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Kab Holding SH.P.K.; Naim Sopaj B.I.; ISEFERI SH.P.K. NDËRTIMI I RRUGËS NË RAHOVEC NGA RRETHROTULLIMI RIJA DERI NË DALJE TË RRUGËS PËR XËRXË 1266580.36 EUR
, Uni - Project O.P. Sherbime te Pastrimit dhe Furnizim me material higjenik për Objektin e KPMM_se 28291.68 EUR
" SAF " SH.P.K. Sherbime te Pastrimit dhe Furnizim me material higjenik për Objektin e KPMM_se 24624 EUR
Zajednica ponuditelja: " ERIK " SH.P.K.; SCHAFBERGER JR.GMBH Sherbime te Pastrimit dhe Furnizim me material higjenik për Objektin e KPMM_se 295488 EUR
MSS Mobile Sanitary Services SH.P.K. Sherbime te Pastrimit dhe Furnizim me material higjenik për Objektin e KPMM_se 22680 EUR
" MBB Construction " SH.P.K. Adaptimi i hapësirës për laboratore dhe furnizimi më paisje ,për shkolla 105417.24 EUR
EBK SH.P.K. Adaptimi i hapësirës për laboratore dhe furnizimi më paisje ,për shkolla 95500 EUR
Ridvan Elezi B.I. Adaptimi i hapësirës për laboratore dhe furnizimi më paisje ,për shkolla 129178.2 EUR
BAJRAM HA.GASHI B.I. Adaptimi i hapësirës për laboratore dhe furnizimi më paisje ,për shkolla 141199.5 EUR
" Kompania Prishtina " Sh.p.k Adaptimi i hapësirës për laboratore dhe furnizimi më paisje ,për shkolla 129220 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik E B GRUP SH.P.K.; B Ademaj SH.P.K. Adaptimi i hapësirës për laboratore dhe furnizimi më paisje ,për shkolla 102934 EUR
ETIANI Furnizim me tabak per nevoja te Menses 9900 EUR
" AJANI & ADAMI " SH.P.K. FURNIZIM ME SPALETA 168567 EUR
Furkan Rada FURNIZIM ME SPALETA 108654 EUR
FURNIZIM ME SPALETA 115897.6 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.SH. GEO-MAP ; Infra-Plus SH.P.K. Hartim Projekti -Hartimi i projektit kryesorëzbatues për kyçjen në Autoudhën ,,Arbër Xhaferi’’ në Viti 32900 EUR
Arhiko .ING O.P. Hartim Projekti -Hartimi i projektit kryesorëzbatues për kyçjen në Autoudhën ,,Arbër Xhaferi’’ në Viti 34300 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Valdrini sh.p.k; Benita Company; IBRAHIM KURRUMELI B.I.; ASFALT GROUP SH.P.K. Ndërtimi i infrastrukrutes (Asfaltimi dhe kubzimi) Drenas I,II,III dhe IV -Projekt dy vjeqar 350912 EUR
N.SH. " TECH VISION " Furnizim me video-kamera, wifi system dhe trajnimi i stafit në lidhje me projektin Kujtesa e Kosoves - Rrfimet e te mbijetuarave te masakres se Krushes se madh 3942.5 EUR
EUROPRINT GROUP SH.P.K. Furnizim me ditarëve te punës për specializant. 8940 EUR
" INFINITT " SH.P.K. Furnizim me ditarëve te punës për specializant. 9930 EUR
Selver Shala B.I. Furnizim me mjete personale mbrojtëse në punë 5894.69 EUR
" Sankos " Sh.p.k. Furnizim me mjete personale mbrojtëse në punë 7410.4 EUR
" ARDI & ARI " SH.P.K. Furnizim me mjete personale mbrojtëse në punë 8962.1 EUR
" AD Master " SH.P.K. Furnizim me mjete personale mbrojtëse në punë 4616.16 EUR
"RIMI-ALTEX"SH.P.K. Furnizim me mjete personale mbrojtëse në punë 6997.4 EUR
ALBKOS SAFETY SH.P.K. Servisimi dhe mirembajtja e aparateve kunder zjarrit 5386.5 EUR
Servisimi dhe Mirëmbajtja e automjeteve tip VW-Ritenderim 163932.9 EUR
,,Baki Automobile" SH.P.K. Servisimi dhe Mirëmbajtja e automjeteve tip VW-Ritenderim 191621.36 EUR
PANTHER SH.P.K. Shërbimet e sigurisë fizike të ndërtesës së Komunës së Mitrovicës së Veriut 52612.56 EUR
"SFK" SH.P.K Shërbimet e sigurisë fizike të ndërtesës së Komunës së Mitrovicës së Veriut 46778 EUR
" BEREQETI - ING " SH.P.K. Hartimi i strategjisë zhvillimore lokale të turizmit 2020-2024 në komunën e Skenderajt 9550 EUR
Hartimi i strategjisë zhvillimore lokale të turizmit 2020-2024 në komunën e Skenderajt 6985.6 EUR
N.T. "Agimi- De" Furnizim me ditarëve te punës për specializant. 7890 EUR
G.I.Grafo - Loni SH.P.K. Furnizim me ditarëve te punës për specializant. 9660 EUR
" A.R.F." SH.P.K. Furnizim me ditarëve te punës për specializant. 7980 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Furnizim me ditarëve te punës për specializant. 11820 EUR
VB INVEST SH.P.K. Ndërtimi i rrugicave në fshatin Dobrajë e Madhe 43293.94 EUR
Grupi Benita, ASFALT GROUP Ndërtimi i rrugicave në fshatin Dobrajë e Madhe 78658.15 EUR
" PASTOR KOSOVA " Sh.p.k. Servisimi dhe mirembajtja e aparateve kunder zjarrit 5460 EUR
N.P.SH." STARLIN " Rregullimi i dyshemeve në BSL 23860 EUR
"TELEFONIKU"SH.P.K. Shtylla druri 21806.4 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik EUROPRINT GROUP SH.P.K.; MEDIATECH & PRINT SH.P.K. Furnizim me UV llamp për detektim te UV sprejit për zgjedhjet Lokale 2021 34300 EUR
Arbnora Zabeli Aliu Furnizim me UV llamp për detektim te UV sprejit për zgjedhjet Lokale 2021 45150 EUR
NEXIA KS SH.P.K. Hartimi i strategjisë zhvillimore lokale të turizmit 2020-2024 në komunën e Skenderajt 10289.58 EUR
Prishtina REA Int Hartimi i strategjisë zhvillimore lokale të turizmit 2020-2024 në komunën e Skenderajt 8437 EUR
ELEKTRA L.L.C. INSTITUCIONI PARAFILLOR LULET E JETËS - VRELLË 468 EUR
INSTITUCIONI PARAFILLOR LULET E JETËS - VRELLË 509.76 EUR
REDONI HM SH.P.K. Lot 11 16696.2 EUR
Medical Lot 11 15929.4 EUR
" LUNARI COMPANY " SH.P.K. Ndërtimi i rrugicave në fshatin Dobrajë e Madhe 47538.39 EUR
Bujar Shabani B.I. Ndërtimi i rrugicave në fshatin Dobrajë e Madhe 54325.86 EUR
Jana SH.P.K. “Rindertimi i rrugës në fshatin Shillovë Komuna e Gjilanit” 9070 EUR
“Rindertimi i rrugës në fshatin Shillovë Komuna e Gjilanit” 8405 EUR
IZMORNIK D.O.O. “Rindertimi i rrugës në fshatin Shillovë Komuna e Gjilanit” 8984 EUR
"EL-BAU" SH.P.K. “Rindertimi i rrugës në fshatin Shillovë Komuna e Gjilanit” 7990 EUR
Bionics SH.P.K. Furnizim me UV llamp për detektim te UV sprejit për zgjedhjet Lokale 2021 24210 EUR
" RA-TA " SH.P.K. Furnizim me UV llamp për detektim te UV sprejit për zgjedhjet Lokale 2021 26790 EUR
Olti Trasing SH.P.K. Furnizim me pajisje për mensa ne DPQ 196030 EUR
N.P.SH. " ONI DESIGN " Furnizim me pajisje për mensa ne DPQ 164475.48 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik ,,Stublla Sh.p.k.; GROWECO SH.P.K. Furnizim me pajisje për mensa ne DPQ 167596.58 EUR
"KEIS(KOSOVA EX.IMP.SUPPLY PHARMACEUT)"SH.P.K. FURNIZIM ME REGENSA PËR KRYERJEN E HEMOGLOBINËS SË GLYKOLIZUAR (HbA1c) 6911.28 EUR
Shefqet Mehmetukaj B.I. Lot 11 9756 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Informimi dhe Edukimi i Votuesve të Rinj për Zgjedhje 3240 EUR
" A.R.F." SH.P.K. Informimi dhe Edukimi i Votuesve të Rinj për Zgjedhje 2720 EUR
" JONI TRAVEL " SH.P.K. LOT 3 Transporti i punëtorëve te KEK-ut relacioni Skenderaj-Drenas dhe anasjelltas për 2 muaj Gusht-Shtator 39500 EUR
"Autotransporti" Sh.a. LOT 3 Transporti i punëtorëve te KEK-ut relacioni Skenderaj-Drenas dhe anasjelltas për 2 muaj Gusht-Shtator 40000 EUR
" Kater A " SH.P.K. Nabavka nameštaja za opremanje Naucno istraživacke stanice u opštini Zubin Potok 25396 EUR
Majlinda Bajraktari B.I. Nabavka nameštaja za opremanje Naucno istraživacke stanice u opštini Zubin Potok 23299.1 EUR
"Mobelland" SH.P.K. Nabavka nameštaja za opremanje Naucno istraživacke stanice u opštini Zubin Potok 22220.17 EUR
KosovaMed Healthcare SH.P.K. SERVISIM DHE MIREMBAJTJE E KABINETIT TE RADIOLOGJISE NE QKMF NENEN TEREZA KLINE 9994.6 EUR
N.P.SH. "AFA-ING" Furnizimi dhe montimi i paisjeve për transmetimin e drejtpërdrejtë të seancave të kuvendit komunal 2890 EUR
IRIS PHARMA SH.P.K. Furnizim me material mjekesor nga lista jo esenciale 4219.08 EUR
N.T.SH."Koslabor" Furnizim me material mjekesor nga lista jo esenciale 6460 EUR
"KEIS(KOSOVA EX.IMP.SUPPLY PHARMACEUT)"SH.P.K. Ri-tender Furnizm me reagensa për aparatin GEM Premier 3000, GEM Premier 3500 6720.03 EUR
TIMEPROJECT SH.P.K. Furnizim dhe montim me qelq për institucione komunale 11200 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik EuroVia SH.P.K.; Jehona SH.P.K. Rikonstruktimi i rrugës regjionale R222(Nga udhëkryqi me rrugën Regjionale R113 deri ne Zaplluzhe) ST.0+000.00-ST.6+000.00, L=6000.00m', ST.6+000.00-ST.12+175.00, L=6175.00m' Zgjerimi i rrugës rajonale Dragash-Brod, Km 0+000.00-11+622.50m,L=11622.50m' 3149592.18 EUR
"SALLAHU" SH.P.K. Rikonstruktimi i rrugës regjionale R222(Nga udhëkryqi me rrugën Regjionale R113 deri ne Zaplluzhe) ST.0+000.00-ST.6+000.00, L=6000.00m', ST.6+000.00-ST.12+175.00, L=6175.00m' Zgjerimi i rrugës rajonale Dragash-Brod, Km 0+000.00-11+622.50m,L=11622.50m' 3097035.54 EUR
RSM Company SH.P.K. Rikonstruktimi i rrugës regjionale R222(Nga udhëkryqi me rrugën Regjionale R113 deri ne Zaplluzhe) ST.0+000.00-ST.6+000.00, L=6000.00m', ST.6+000.00-ST.12+175.00, L=6175.00m' Zgjerimi i rrugës rajonale Dragash-Brod, Km 0+000.00-11+622.50m,L=11622.50m' 2897863.23 EUR
UNION L.L.C Furnizim me Transmiter te rrjedhjes, shtypjes dhe nivelit 37996 EUR
" ATM ENGINEERING " SH.P.K. Furnizim me Transmiter te rrjedhjes, shtypjes dhe nivelit 52887.02 EUR
N.T.SH." INLINE ENGINEERING " Furnizim me Transmiter te rrjedhjes, shtypjes dhe nivelit 49767.55 EUR
NTSH PROFITECH Furnizim me Transmiter te rrjedhjes, shtypjes dhe nivelit 42598 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik I.E.C - BIO L.L.C; SPIDER GROUP D.O.O.E.L Realizimi i qarkut matës të avullit 34890 EUR
Realizimi i qarkut matës të avullit 34500.84 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik COMPANY BEJTA COMMERCE SH.A.; PRODUZECE ZA CESTE; PZC BROD d.o.o Rikonstruktimi i rrugës regjionale R222(Nga udhëkryqi me rrugën Regjionale R113 deri ne Zaplluzhe) ST.0+000.00-ST.6+000.00, L=6000.00m', ST.6+000.00-ST.12+175.00, L=6175.00m' Zgjerimi i rrugës rajonale Dragash-Brod, Km 0+000.00-11+622.50m,L=11622.50m' 3198449.65 EUR
KAG - Asphalt Company SH.P.K. Rikonstruktimi i rrugës regjionale R222(Nga udhëkryqi me rrugën Regjionale R113 deri ne Zaplluzhe) ST.0+000.00-ST.6+000.00, L=6000.00m', ST.6+000.00-ST.12+175.00, L=6175.00m' Zgjerimi i rrugës rajonale Dragash-Brod, Km 0+000.00-11+622.50m,L=11622.50m' 3212921.7 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.P.,,Victoria Invest International" Sh.p.k.; Victoria Invest shpk Rikonstruktimi i rrugës regjionale R222(Nga udhëkryqi me rrugën Regjionale R113 deri ne Zaplluzhe) ST.0+000.00-ST.6+000.00, L=6000.00m', ST.6+000.00-ST.12+175.00, L=6175.00m' Zgjerimi i rrugës rajonale Dragash-Brod, Km 0+000.00-11+622.50m,L=11622.50m' 3420064.42 EUR
" Ngrohja " Sh.p.k. Renovimi i themelit te shkolles në Budrikë 3966.1 EUR
N.N.P."NDERTIMTARI-MAXHUNAJ" Renovimi i themelit te shkolles në Budrikë 4515.86 EUR
Zajednica ponuditelja: " Jana " SH.P.K.; "EL-BAU" SH.P.K. Renovimi i themelit te shkolles në Budrikë 3416.68 EUR
N.P.T. " PROGRESS " Renovimi i themelit te shkolles në Budrikë 4592 EUR
" GLOBUS CONSTRUCTION-S " SH.P.K. Renovimi i themelit te shkolles në Budrikë 4514 EUR
"Autotransporti" Sh.a. LOT 1 Transporti i punëtorëve të KEK-ut relacioni Podujeve-Prishtina-1- Prishtina-2 Ferizaj dhe anasjelltas për 2 muaj Gusht-Shtator 135000 EUR
" EJONA " SH.P.K. LOT-2 Mirëmbajta e ashensorëve ne ndërtesat qeveritare 42267.6 EUR
"HYMERI ELEVATORS" L.L.C. LOT-2 Mirëmbajta e ashensorëve ne ndërtesat qeveritare 42480 EUR
INSTITUTI RADON SH.P.K. “Vlerësimi i mbrojtjes nga rrezatimi në kabinetin e Tomografisë së Kompjuterizuar (CT-së) Brenda Repartit të Diagnostikës Radiologjike në kuadër të Spitalit të Përgjithshëm, Ferizaj- Republika e Kosovës” 1780 EUR
N.T.P. " VLORA " Furnizim me blloka participimi dhe material tjeter per nevojat e QKMF-së 1946 EUR
Dita Travel SH.P.K. LOT 1 Transporti i punëtorëve të KEK-ut relacioni Podujeve-Prishtina-1- Prishtina-2 Ferizaj dhe anasjelltas për 2 muaj Gusht-Shtator 134900 EUR
MEDIATECH & PRINT SH.P.K. Furnizim me çanta zyrtare per nevojat e IAP-se 1734.6 EUR
N.T.P. " VLORA " Furnizim me çanta zyrtare per nevojat e IAP-se 1486.8 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Furnizim me çanta zyrtare per nevojat e IAP-se 1714.78 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik RENELUAL TAHIRI SH.P.K.; BENI - COM SH.P.K. Rikonstruktimi i rrugës regjionale R222(Nga udhëkryqi me rrugën Regjionale R113 deri ne Zaplluzhe) ST.0+000.00-ST.6+000.00, L=6000.00m', ST.6+000.00-ST.12+175.00, L=6175.00m' Zgjerimi i rrugës rajonale Dragash-Brod, Km 0+000.00-11+622.50m,L=11622.50m' 3529376.93 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.T.'' Burimi ''; RIVIERA SH.P.K; PATRONI SH.P.K. Rikonstruktimi i rrugës regjionale R222(Nga udhëkryqi me rrugën Regjionale R113 deri ne Zaplluzhe) ST.0+000.00-ST.6+000.00, L=6000.00m', ST.6+000.00-ST.12+175.00, L=6175.00m' Zgjerimi i rrugës rajonale Dragash-Brod, Km 0+000.00-11+622.50m,L=11622.50m' 3399155.57 EUR
D&D Business Support Center L.L.C. LOT 2 47999 EUR
Arhiko .ING O.P. LOT 2 39999.99 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Furnizim me blloka participimi dhe material tjeter per nevojat e QKMF-së 1804.5 EUR
EUROPRINTY Furnizim me blloka participimi dhe material tjeter per nevojat e QKMF-së 2042 EUR
N.T. "Agimi- De" Furnizim me blloka participimi dhe material tjeter per nevojat e QKMF-së 1855 EUR
N.T.P. " Office - Printy " Furnizim me blloka participimi dhe material tjeter per nevojat e QKMF-së 1894 EUR
7 ING O.P. Ndërtimi i objektit të depos në shkollën fillore në Isniq-Deçan 24602.1 EUR
AWA SH.P.K. Furnizim me çanta zyrtare per nevojat e IAP-se 849.95 EUR
ARITECH Furnizim me çanta zyrtare per nevojat e IAP-se 696.32 EUR
COMMANDO SH.P.K. Sigurimi fizik për objektin shtëpija e pleqëve në fshatin Prekoc 18230.4 EUR
SCORPION GROUP SH.P.K Sigurimi fizik për objektin shtëpija e pleqëve në fshatin Prekoc 17856 EUR
K.S. Besa Security SH.P.K. Sigurimi fizik për objektin shtëpija e pleqëve në fshatin Prekoc 18316.8 EUR
"Internat Security Association"SH.P.K. Sigurimi fizik për objektin shtëpija e pleqëve në fshatin Prekoc 17164.8 EUR
" AC ing " SH.P.K. Ndërtimi i objektit të depos në shkollën fillore në Isniq-Deçan 23478.34 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik HIDRO PROJECT SH.P.K.; MEJA CONSTRUCTION SH.P.K. Ndërtimi i objektit të depos në shkollën fillore në Isniq-Deçan 41247.54 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: '' Lani-AL '' SH.P.K; N.N.T.'' Burimi '' Ndërtimi i objektit të depos në shkollën fillore në Isniq-Deçan 22005.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik NNP Arhiko.ing ; Al-Group SHPK Ndërtimi i objektit të depos në shkollën fillore në Isniq-Deçan 20755.79 EUR
" K.S.AS - SECURITY" SH.P.K. Sigurimi fizik për objektin shtëpija e pleqëve në fshatin Prekoc 16243.2 EUR
KOMPANIA E SIGURIMEVE EUROSIG SH.A. Sigurimi dhe kontrolla teknike e Veturave te MSH-së 10417.4 EUR
" Teknika " SH.P.K. Organizimi i konferncave dhe ngjarjeve të ndryshme për nevojat e MPJ-së-LOT2 58655 EUR
N.SH. " Spinp Agency " Organizimi i konferncave dhe ngjarjeve të ndryshme për nevojat e MPJ-së-LOT2 134450 EUR
Organizimi i konferncave dhe ngjarjeve të ndryshme për nevojat e MPJ-së-LOT2 111450 EUR
Ridvan Elezi B.I. RI-TENDERIM MASAT PREVENTIVE-INTERVENIME EMERGJENTE NE OBJEKTE SHTEPI NE PRIZREN Shtepia e Familjes Dukagjini,Muriqi,Hereni,Koci,Kolshi,Skenderi , Doda dhe Lokvica. 93636.88 EUR
"ALBI COMPANY" SH.P.K RI-TENDERIM MASAT PREVENTIVE-INTERVENIME EMERGJENTE NE OBJEKTE SHTEPI NE PRIZREN Shtepia e Familjes Dukagjini,Muriqi,Hereni,Koci,Kolshi,Skenderi , Doda dhe Lokvica. 89437 EUR
N.T. " Pleqja " RI-TENDERIM MASAT PREVENTIVE-INTERVENIME EMERGJENTE NE OBJEKTE SHTEPI NE PRIZREN Shtepia e Familjes Dukagjini,Muriqi,Hereni,Koci,Kolshi,Skenderi , Doda dhe Lokvica. 94864.86 EUR
N.P.SH. " Dreni " Transporti i nxënësve në relacionin Osek Pashë-Gjakovë shkolla Z.Rexha dhe anasjelltas 17595 EUR
H & B - Consulting SH.P.K. Renovimi i Objketeve te NJPZSH-ve ne Kamenic, Novobërdë dhe QOE 112 Mitrovicë 11451.3 EUR
" ERO PROJECT " SH.P.K. Renovimi i Objketeve te NJPZSH-ve ne Kamenic, Novobërdë dhe QOE 112 Mitrovicë 9629.92 EUR
N.N. '' BLENDI COLOR'' Renovimi i Objketeve te NJPZSH-ve ne Kamenic, Novobërdë dhe QOE 112 Mitrovicë 11360.51 EUR
Medical Furnizim me pajisje mjekësore - Ritender 151890 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.P. TONI ; ,,Benita Company Sh.p.k. RI-TENDERIM MASAT PREVENTIVE-INTERVENIME EMERGJENTE NE OBJEKTE SHTEPI NE PRIZREN Shtepia e Familjes Dukagjini,Muriqi,Hereni,Koci,Kolshi,Skenderi , Doda dhe Lokvica. 89785.12 EUR
"ALBOSS"SH.P.K. RI-TENDERIM MASAT PREVENTIVE-INTERVENIME EMERGJENTE NE OBJEKTE SHTEPI NE PRIZREN Shtepia e Familjes Dukagjini,Muriqi,Hereni,Koci,Kolshi,Skenderi , Doda dhe Lokvica. 79959.38 EUR
N.P.N. '' IDEA - PROJECT '' RI-TENDERIM MASAT PREVENTIVE-INTERVENIME EMERGJENTE NE OBJEKTE SHTEPI NE PRIZREN Shtepia e Familjes Dukagjini,Muriqi,Hereni,Koci,Kolshi,Skenderi , Doda dhe Lokvica. 85339.06 EUR
Nita Macula B.I. Organizimi i konferncave dhe ngjarjeve të ndryshme për nevojat e MPJ-së-LOT2 64374 EUR
VM3 SH.P.K. Organizimi i konferncave dhe ngjarjeve të ndryshme për nevojat e MPJ-së-LOT2 74920 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Organizimi i konferncave dhe ngjarjeve të ndryshme për nevojat e MPJ-së-LOT2 67695 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik TRIO TEK SH.P.K.; N.T.P ERAMED ; N.T.SH. ARTECH Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 16996 EUR
ARITECH Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 13692 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Quality Asphalt SH.P.K.; GASHI ING SH.P.K Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Dumnicë e Epërme, Dumnicë e Poshtme 119878.23 EUR
Toifor Sh.p.k. Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Dumnicë e Epërme, Dumnicë e Poshtme 132182.55 EUR
NNSh VAAKAL Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Dumnicë e Epërme, Dumnicë e Poshtme 141652.1 EUR
" Rahovica Comerce " SH.P.K. Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Dumnicë e Epërme, Dumnicë e Poshtme 117909.15 EUR
K.N.P.SH. PAPENBURG & ADRIANI COMPANY SH.P.K. Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Dumnicë e Epërme, Dumnicë e Poshtme 137364.49 EUR
MILENIUM KONSTRUCTION SH.P.K. Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Dumnicë e Epërme, Dumnicë e Poshtme 148161.18 EUR
" INTEGRAL " Sh.p.k. Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Dumnicë e Epërme, Dumnicë e Poshtme 144659 EUR
Bujar Shabani B.I. Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Dumnicë e Epërme, Dumnicë e Poshtme 121564.94 EUR
Riparimi i sinjalizimit dhe mbrojtjes ne bllokun A4 149255.84 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik ELCOM d.o.o. Tuzla; ELCOM D.O.O.TUZLA - OGRANAK - KOSOVO Riparimi i sinjalizimit dhe mbrojtjes ne bllokun A4 164250 EUR
Flamur Isufi B.I. PJESA III – SERVISIMI, KALIBRIMI DHE VALIDIMI I CERTIFIKUAR I PAJISJEVE TE LABORATORIT TE TOKSIKOLOGJISE 16547 EUR
" INNOVATION MEDIA " SH.P.K. Shtypja e distinktivëve (bexhave) për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar të Komunave Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovicë e Veriut 7682.15 EUR
A.L. " KOSOVA PRESS " SH.P.K. Shërbime të Agjencisë së Lajmeve 14875 EUR
"SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA"SH.A Shërbimet e sigurimit të automjetëve 1767.56 EUR
Kompania e Sigurimeve " Insig" Dega Kosovë Shërbimet e sigurimit të automjetëve 1701.99 EUR
KS Kosova E Re SH.A. Shërbimet e sigurimit të automjetëve 1652.59 EUR
KOMPANIA E SIGURIMEVE " PRISIG " SH.A. Shërbimet e sigurimit të automjetëve 1796.39 EUR
KOMPANI E SIGURIMEVE " ELSIG " SH.A. Shërbimet e sigurimit të automjetëve 1607.61 EUR
" Digi Print " SH.P.K. Shtypja e distinktivëve (bexhave) për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar të Komunave Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovicë e Veriut 6024.9 EUR
Xhemajl Duraku B.I. Sherbime te pastrimit te zyrave regjionale te IAP-se 8920.8 EUR
Efa Dienstleistung GmbH - Dega në Kosovë Sherbime te pastrimit te zyrave regjionale te IAP-se 8499.4 EUR
" SELMANS NETWORK " SH.P.K. Sherbime te pastrimit te zyrave regjionale te IAP-se 8283.6 EUR
"MEB"L.L.C. Sherbime te pastrimit te zyrave regjionale te IAP-se 7201.21 EUR
Kompania e Sigurimit ,,Sigkos" Sh.a. Shërbimet e sigurimit të automjetëve 1796.39 EUR
ARITECH Ritender-Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 9060.85 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik TRIO TEK SH.P.K.; N.T.P ERAMED ; N.T.SH. ARTECH Ritender-Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 12409.2 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " ILIR - KOSOVA " SH.P.K.; Comtrade Computers O.K. Ritender-Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 9612 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik TECH VISION SH.P.K.; Mehmet Sahitolli B.I.; Nita Macula B.I. Ritender-Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 9799.97 EUR
Besim Ha. Gashi B.I. Furnizim me banderola te Kuqe 9357 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik A & B engineering SH.P.K.; Autoinstrument dooel skopje Furnizimi me kontejnerëve termikë për instalimin e pajisjeve për kontrollim teknik të automejteve në rrugë. 478888 EUR
" BE NEW " L.L.C. Furnizimi me kontejnerëve termikë për instalimin e pajisjeve për kontrollim teknik të automejteve në rrugë. 469770.98 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.T.P. " Arena Engineering "; KING ICT DOO; " MREŽNE TEHNOLOGIJE VERSO " D.O.O. - BRANCH IN KOSOVO Krijimi i Qendrës së të dhënave në Kuvendin e Republikës së Kosovës 425000 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik INFINITT SH.P.K.; N.T.P. VLORA ; First Solution L.L.C.; Ndërmarja Tregatre Grafike Blendi ; FutureBITS SH.P.K. Ritender-Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 10066.69 EUR
" PBC " SH.P.K. Pjesa 8 8222.2 EUR
Pjesa 8 5470 EUR
Infosoft Systems SH.P.K. Pjesa 8 9125.1 EUR
ARITECH Pjesa 8 4050 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik ADEMAJ ARCH - ING SH.P.K.; Rexha Sh.p.k. LLOTO 1-NDERTIMI I RREUGËVE NË GURRAKOC, 46230.5 EUR
,,Menti" Sh.p.k. LLOTO 1-NDERTIMI I RREUGËVE NË GURRAKOC, 48735.5 EUR
" Shkembi " Sh.p.k. LLOTO 1-NDERTIMI I RREUGËVE NË GURRAKOC, 49788.2 EUR
,,Santefarm" Sh.p.k. CARBAMAZEPINE 15414 EUR
N.T. " Pleqja " RESTAURIMI I OBJEKTIT KULLA E SHEREMETIT-PEJË. 23092.6 EUR
Medical Lot 9 22680 EUR
Flamur Isufi B.I. Lot 9 10800 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik ARJANI TOURS SH.P.K.; RILINDI TOURS SH.P.K. TRANSPORT I NXENESEVE TE SHFMU JASHANICE 27405.97 EUR
N. P.T. " Haxhijaha" Sh.p.k. Furnizim Kultivator,Freze,Kosa ,Pllugu 2100 EUR
" AGRI BAU " SH.P.K. Furnizim Kultivator,Freze,Kosa ,Pllugu 1250 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.T.P " Exim -Com"; LOGISTIC GROUP DOO; ET Atanas Kanev Riparimi i makinës borwerk BH 1300-DS me sisitem dirigjimi (komadimi) të ri CNC Sinumerik 840D 176091.4 EUR
Bikelife SH.P.K. Furnizim dhe montim me pjese rezerve për motoçikleta Ri-tender 1 26105 EUR
Bujar Shabani B.I. Asfaltimi i rrugëve Abit Dullovi , Shaban Elezi , Rexhep Luzha dhe Ndërtimi i murit mbrojtës në fshatin Kovaqec 124615.56 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik LUNARI COMPANY SH.P.K.; Lunari SH.P.K. Asfaltimi i rrugëve Abit Dullovi , Shaban Elezi , Rexhep Luzha dhe Ndërtimi i murit mbrojtës në fshatin Kovaqec 125112.08 EUR
Furnizimi me module per BRAS SE600 9884 EUR
Flamur Isufi B.I. PJESA 2 – PJESE KEMBIMI DHE MATERIAL SHPENZUES PER INSTRUMENTET DHE PAJISJET E LABORATORIT TE TOKSIKOLOGJISE, AGILENT, MILLI-Q ACADEMIC, BARNSTEAD, DOMENICK HUNTER, PEAK SCIENTIFIC, ETC) 48285 EUR
SOLUTION D MEDICAL SH.P.K. Furnizim me instrumente kirurgjike staplera 119876.12 EUR
" EURO TRASING " SH.P.K . Asfaltimi i rrugëve Rilindja dhe Ali Podrimja 16639.65 EUR
N.N.P. " Ndertimi " Asfaltimi i rrugëve Rilindja dhe Ali Podrimja 24948.75 EUR
Asfaltimi i rrugëve Rilindja dhe Ali Podrimja 19982 EUR
N.N.T. Milazim Shala Asfaltimi i rrugëve Rilindja dhe Ali Podrimja 17469.1 EUR
Trajtimi emergjent - Deratizimi, Dezinfektimi dhe Dezinsektimi i Ndërtesave Qeveritare 24965.36 EUR
Vizioni - B SH.P.K. RESTAURIMI I OBJEKTIT KULLA E SHEREMETIT-PEJË. 36445 EUR
"ALBI COMPANY" SH.P.K RESTAURIMI I OBJEKTIT KULLA E SHEREMETIT-PEJË. 20500 EUR
TONI O.P. RESTAURIMI I OBJEKTIT KULLA E SHEREMETIT-PEJË. 24647.38 EUR
Jetmir Zenelaj B.I. RESTAURIMI I OBJEKTIT KULLA E SHEREMETIT-PEJË. 33946.2 EUR
Medical Lot 2 8900 EUR
NITI - N SH.P.K. Mirëmbajtja dhe riparimi i energjisë elektrike në Institucionet komunale 61.13 EUR
" DAKI " SH.P.K. Riparimi i makinës borwerk BH 1300-DS me sisitem dirigjimi (komadimi) të ri CNC Sinumerik 840D 94636 EUR
"EUROPLUS" SH.P.K Zhbllokimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik 4968 EUR
Ardita Hajrizaj Konsulent ligjor 4800 EUR
Efa Dienstleistung GmbH - Dega në Kosovë FURNIZIMI DHE MIRËMBAJTJA HIGJENIKE NË INSTITUCIONET ARSIMORE TË KOMUNËS SË MALISHEVËS 46002.24 EUR
" ERIK " SH.P.K. FURNIZIMI DHE MIRËMBAJTJA HIGJENIKE NË INSTITUCIONET ARSIMORE TË KOMUNËS SË MALISHEVËS 76451.4 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik NIT CONSTRUCTION SH.P.K.; AAB CONSTRUCTION SH.P.K. Renovimi I objektit te mirembajtjes se trenave motorrik 7777 EUR
" HIDRO PROJECT " SH.P.K. Renovimi I objektit te mirembajtjes se trenave motorrik 8272 EUR
" Grand Bau " SH.P.K. Renovimi I objektit te mirembajtjes se trenave motorrik 8830 EUR
" HIDRO-ING " SH.P.K. Renovimi I objektit te mirembajtjes se trenave motorrik 8893 EUR
NPT,,Beli" Renovimi I objektit te mirembajtjes se trenave motorrik 9225 EUR
" ERO PROJECT " SH.P.K. Renovimi I objektit te mirembajtjes se trenave motorrik 8693 EUR
"TRIANGLE" SH.P.K. Renovimi I objektit te mirembajtjes se trenave motorrik 8716 EUR
Hysen Sopa B.I. Renovimi I objektit te mirembajtjes se trenave motorrik 7321.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Naser Kabashi B.I.; P.M.N. SH.P.K. Shqyrtimet laboratorike për projektet e investive kapitale 38940 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.SH. TEST&ING ; SIB-BKA SH.P.K Shqyrtimet laboratorike për projektet e investive kapitale 32735 EUR
" Liria " SH.P.K. Mirëmbajtja dhe riparimi i energjisë elektrike në Institucionet komunale 89.78 EUR
Organzime dhe manifestime kulturore loto 2 - ritender 31124.6 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Organzime dhe manifestime kulturore loto 2 - ritender 32736 EUR
Agron Commerce SH.P.K. Furnizim me rroba te punës per punëtoret e mirëmbajtjës. 2748 EUR
" Sankos " Sh.p.k. Furnizim me rroba te punës per punëtoret e mirëmbajtjës. 2580 EUR
" ARTA TEX GROUP " SH.P.K. Furnizim me rroba te punës per punëtoret e mirëmbajtjës. 2950 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik E-Commerce -Kosova SH.P.K.; N.SH.H. ZONA PARK FURNIZIMI DHE MIRËMBAJTJA HIGJENIKE NË INSTITUCIONET ARSIMORE TË KOMUNËS SË MALISHEVËS 41507.64 EUR
Muhamet Muçiqi Ndërtimi i trotuareve nëpër vendbanimet e Komunës së Fushë-Kosovës-faza II 45739.1 EUR
Seticommerc SH.P.K. Ndërtimi i trotuareve nëpër vendbanimet e Komunës së Fushë-Kosovës-faza II 37327.6 EUR
" BEREQETI - ING " SH.P.K. Ndërtimi i trotuareve nëpër vendbanimet e Komunës së Fushë-Kosovës-faza II 44645.62 EUR
N.N.P. " Wenda " Ndërtimi i trotuareve nëpër vendbanimet e Komunës së Fushë-Kosovës-faza II 48401.05 EUR
" Furra KAPESHNICA " SH.P.K. FURNIZIM ME BUKË DHE PRODUKTE TE BRUMIT 4526 EUR
N.T.SH. "NITI TERM" FURNIZIM ME INTERNET DHE MIRËMBAJTJA E PAISJEVE PËR INSTITUCIONET ARSIMORE DHE KULTURORE TË KOMUNËS SË MALISHEVËS 7092 EUR
N.P.SH."ISP-BROADCAST" FURNIZIM ME INTERNET DHE MIRËMBAJTJA E PAISJEVE PËR INSTITUCIONET ARSIMORE DHE KULTURORE TË KOMUNËS SË MALISHEVËS 7080 EUR
N.SH.INTERNET ,, ALBI @ NET " FURNIZIM ME INTERNET DHE MIRËMBAJTJA E PAISJEVE PËR INSTITUCIONET ARSIMORE DHE KULTURORE TË KOMUNËS SË MALISHEVËS 9984 EUR
N.T.P. " Office - Printy " Shërbime shtypi për nevojat e MDIS 5946 EUR
,,Printing-Press "Sh.p.k. Shërbime shtypi për nevojat e MDIS 5712.5 EUR
G.I.Grafo - Loni SH.P.K. Shërbime shtypi për nevojat e MDIS 6217.5 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Shërbime shtypi për nevojat e MDIS 5794 EUR
Nita Macula B.I. Shërbime shtypi për nevojat e MDIS 6652.5 EUR
N.T.SH." I.T.S." SH.P.K. SERVISIMI DHE MIRËMBAJTJA E SISTEMIT KABLLOR 1336.48 EUR
N.N.SH. "A & B CONSTRUCTION " Ndërtimi i trotuareve nëpër vendbanimet e Komunës së Fushë-Kosovës-faza II 39929.4 EUR
Tahir Batatina B.I. Ndërtimi i trotuareve nëpër vendbanimet e Komunës së Fushë-Kosovës-faza II 47772.2 EUR
N.T.P. " Office - Printy " Furnizime per zyre me material te shtypur dhe materiale tjera te cilat nuk jane te perfshira ne kontraten e AQP-se 75172.5 EUR
EUROPRINTY Furnizime per zyre me material te shtypur dhe materiale tjera te cilat nuk jane te perfshira ne kontraten e AQP-se 147156.3 EUR
Nita Macula B.I. Furnizime per zyre me material te shtypur dhe materiale tjera te cilat nuk jane te perfshira ne kontraten e AQP-se 145656.6 EUR
N.SH. " ALMI@NET " FURNIZIM ME INTERNET DHE MIRËMBAJTJA E PAISJEVE PËR INSTITUCIONET ARSIMORE DHE KULTURORE TË KOMUNËS SË MALISHEVËS 10763.76 EUR
Komtel Project Engineering SH.P.K. Furnizimi me fshesa për pastrim dhe vegla pune 32661.55 EUR
Furnizimi me fshesa për pastrim dhe vegla pune 29149.53 EUR
N.P.SH. " ONI DESIGN " Furnizimi me fshesa për pastrim dhe vegla pune 31646.5 EUR
" AS Tech " SH.P.K. Furnizimi me fshesa për pastrim dhe vegla pune 32452 EUR
NT ,, Ekremi Tours " Transporti i nxënësve në relacionin Pacaj-Sheremet dhe anasjelltas 31.32 EUR
N.T.P. " VLORA " Lloto 1-FURNIZIMI ME LIBRA PER BIBLOTEKEN E QYTETIT, 1842.2 EUR
Lloto 1-FURNIZIMI ME LIBRA PER BIBLOTEKEN E QYTETIT, 1409 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Lloto 1-FURNIZIMI ME LIBRA PER BIBLOTEKEN E QYTETIT, 1869.85 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Furnizime per zyre me material te shtypur dhe materiale tjera te cilat nuk jane te perfshira ne kontraten e AQP-se 146009.7 EUR
G.I.Grafo - Loni SH.P.K. Furnizime per zyre me material te shtypur dhe materiale tjera te cilat nuk jane te perfshira ne kontraten e AQP-se 158964.3 EUR
"CONTANTI GENERATORS" SH.P.K. Furnizim me kabllo shtese per instalimin e gjeneratorit - sipas kontrates baze 3500 EUR
B Ademaj SH.P.K. Furnizim me material ndërtimor për ndihmë rasteve sociale të komunitetit minoritarë në Prizren 87409.59 EUR
N.T.P. " Çlirimi " Transporti i nxënësve në relacionin Pacaj-Sheremet dhe anasjelltas 36.66 EUR
" ARMAKOS " SH.P.K. Furnizimi dhe Montimii Barrierave (Laura) 3698 EUR
" PBC " SH.P.K. Furnizimi dhe Montimii Barrierave (Laura) 3800 EUR
EUROSTANDARD COMPANY SH.P.K. Kontrollimi teknik i Automjeteve te ME-se 900 EUR
Basri Sopjani B.I. Kontrollimi teknik i Automjeteve te ME-se 900 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.SH. " AAG PROJEKT "; N.N.SH. " TOP PROJEKT " Ekzekutimi i punëve finale në shkollën fillore 7 Shtatori në Vitomericë Komuna e Pejës 73818.5 EUR
" INFINITT " SH.P.K. Lloto 1-FURNIZIMI ME LIBRA PER BIBLOTEKEN E QYTETIT, 1799.95 EUR
N.T. '' INFO COM '' Kompjutera dhe printer për nevojat e Fiancave. 4974 EUR
" RS COMPUTERS " L.L.C Kompjutera dhe printer për nevojat e Fiancave. 4828.8 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Furnizim me material shpenzues për nevoja të MAPL - së 3799.6 EUR
EUROPRINT GROUP SH.P.K. Furnizim me material shpenzues për nevoja të MAPL - së 3953 EUR
" MONDI " SH.P.K. Ekzekutimi i punëve finale në shkollën fillore 7 Shtatori në Vitomericë Komuna e Pejës 77953.5 EUR
" Kompania Prishtina " Sh.p.k Ekzekutimi i punëve finale në shkollën fillore 7 Shtatori në Vitomericë Komuna e Pejës 81422 EUR
N.P.N "Npe- Ing" Ekzekutimi i punëve finale në shkollën fillore 7 Shtatori në Vitomericë Komuna e Pejës 75748 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " BK - CONSTRUCTION " SH.P.K.; N.N.P. "EURO CONSTRUCTION" Ekzekutimi i punëve finale në shkollën fillore 7 Shtatori në Vitomericë Komuna e Pejës 81677 EUR
" INFINITT " SH.P.K. Furnizim me material shpenzues për nevoja të MAPL - së 3885.74 EUR
" AOME " SH.P.K. Furnizim me dru për shkollat e Komunës së Junikut 11250 EUR
Ndërmarrje Tregtare Shërbyese " TINI " Furnizim me dru për shkollat e Komunës së Junikut 12500 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik D.P.T. ORANA ; N.P.T.,,Acvilla Furnizim me dru për shkollat e Komunës së Junikut 10497.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.T.SH. " Berveniku "; N.P.T. " Meti Comerc" Furnizim me dru për shkollat e Komunës së Junikut 11945 EUR
Mercom Company SH.P.K. Ekzekutimi i punëve finale në shkollën fillore 7 Shtatori në Vitomericë Komuna e Pejës 81815.3 EUR
Ekzekutimi i punëve finale në shkollën fillore 7 Shtatori në Vitomericë Komuna e Pejës 83514.5 EUR
TERMOMONTIMI Ekzekutimi i punëve finale në shkollën fillore 7 Shtatori në Vitomericë Komuna e Pejës 88871.5 EUR
N.P.T." Loni" Ekzekutimi i punëve finale në shkollën fillore 7 Shtatori në Vitomericë Komuna e Pejës 76728 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " DAJTING " SH.P.K.; N.N.P. " Ferbaing " Ekzekutimi i punëve finale në shkollën fillore 7 Shtatori në Vitomericë Komuna e Pejës 83580 EUR
Lulzim Eq. Gashi B.I. Furnizim me material ndërtimor për ndihmë rasteve sociale të komunitetit minoritarë në Prizren 78402.65 EUR
" Dreni - A " SH.P.K. Furnizim me kamion Autongarkues 7.1m3-i përdorur 21888 EUR
EURO TESTING SH.P.K Furnizim me kamion Autongarkues 7.1m3-i përdorur 24190 EUR
Bajraktari Comm SH.P.K. Furnizim me kamion Autongarkues 7.1m3-i përdorur 22500.43 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.T. "Rahovica Comerce"; " Europa Partners " SH.P.K. Lot – VI- Pjesa perëndimore e fshatrave nga ana hekurudhës Jezerc, Neredime Epërme, Neredime Poshtme, Manastirc, Balaj, Lloshkobare, Dremjak, Kosinë, Slivovë, Koshare, Koshare-Luboc-Tërrn, Tërrn-Bablak. 163349.55 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.T.SH. " BEDI COM "; N.P. " Urani Com " Furnizim me dru për shkollat e Komunës së Junikut 12500 EUR
N.T.SH. " NAZI TRAVEL " Furnizim me dru për shkollat e Komunës së Junikut 11110 EUR
Shpallje dhe Publikime për Universitetin ''Kadri Zeka'' Gjilan 200 EUR
Furnizim me pjesë fazonike mbi 2col, dhe nen 2col, për nevojat e KRU “Radoniqi” SH.A 898882.84 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: Berisha Company sh.a.; "ARLINDI"SHPK Furnizim me pjesë fazonike mbi 2col, dhe nen 2col, për nevojat e KRU “Radoniqi” SH.A 917702.1 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " GREEN CONSTRUCTION " SH.P.K.; N.T. " Pleqja " Ekzekutimi i punëve finale në shkollën fillore 7 Shtatori në Vitomericë Komuna e Pejës 68904.5 EUR
N. Projektuese Ndërtimore T. " Le Pont" Ekzekutimi i punëve finale në shkollën fillore 7 Shtatori në Vitomericë Komuna e Pejës 72824.5 EUR
N.N.T. " Korabi " KANALIZIMI I UJËRAVE TË ZEZA NË FSHATIN GLLANASELLË 28500 EUR
N.N.P." BLINAJA - A.M." KANALIZIMI I UJËRAVE TË ZEZA NË FSHATIN GLLANASELLË 23555.8 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.N. " EURO TONI "; " KOSMAQI " SH.P.K. KANALIZIMI I UJËRAVE TË ZEZA NË FSHATIN GLLANASELLË 19728 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.N.T. "TORA COM"; N.N.SH. " CO- ING " Furnizim me pjesë fazonike mbi 2col, dhe nen 2col, për nevojat e KRU “Radoniqi” SH.A 964011.3 EUR
N.P.T. "Xërxa" Furnizim me pjesë fazonike mbi 2col, dhe nen 2col, për nevojat e KRU “Radoniqi” SH.A 878394.13 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Shtypja dhe lidhja e Raportit Vjetor të Performancës 1478.54 EUR
" Dukagjini" Sh.p.k. Shtypja dhe lidhja e Raportit Vjetor të Performancës 1360.8 EUR
" A.R.F." SH.P.K. Shtypja dhe lidhja e Raportit Vjetor të Performancës 1457.89 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: Company " Murseli "SH.P.K.; " GRAND Construction " SH.P.K.; ALKO - IMPEX -General Constuction -Sh.p.k.; NNSh VAAKAL Lot – VI- Pjesa perëndimore e fshatrave nga ana hekurudhës Jezerc, Neredime Epërme, Neredime Poshtme, Manastirc, Balaj, Lloshkobare, Dremjak, Kosinë, Slivovë, Koshare, Koshare-Luboc-Tërrn, Tërrn-Bablak. 50261.4 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " Quality Asphalt " SH.P.K.; N.T.P."ARDHMËRIA" Lot – VI- Pjesa perëndimore e fshatrave nga ana hekurudhës Jezerc, Neredime Epërme, Neredime Poshtme, Manastirc, Balaj, Lloshkobare, Dremjak, Kosinë, Slivovë, Koshare, Koshare-Luboc-Tërrn, Tërrn-Bablak. 201045.6 EUR
N.P.SH. " Mbrojtja e Ambientit " Lot – VI- Pjesa perëndimore e fshatrave nga ana hekurudhës Jezerc, Neredime Epërme, Neredime Poshtme, Manastirc, Balaj, Lloshkobare, Dremjak, Kosinë, Slivovë, Koshare, Koshare-Luboc-Tërrn, Tërrn-Bablak. 72879.03 EUR
Medical LLOT 1 Furnizim me maska higjienike ditore dhe doreza higjienike (një përdorimshe) 10620 EUR
" Sankos " Sh.p.k. LLOT 1 Furnizim me maska higjienike ditore dhe doreza higjienike (një përdorimshe) 9723.2 EUR
N.T.P. " VLORA " LLOT 1 Furnizim me maska higjienike ditore dhe doreza higjienike (një përdorimshe) 8873.6 EUR
AWA SH.P.K. LLOT 1 Furnizim me maska higjienike ditore dhe doreza higjienike (një përdorimshe) 7880 EUR
Flamur Isufi B.I. LLOT 1 Furnizim me maska higjienike ditore dhe doreza higjienike (një përdorimshe) 10400 EUR
IBRAHIM KURRUMELI B.I. KANALIZIMI I UJËRAVE TË ZEZA NË FSHATIN GLLANASELLË 29802.6 EUR
NPT,,Beli" KANALIZIMI I UJËRAVE TË ZEZA NË FSHATIN GLLANASELLË 20390 EUR
Gafurr Jashari B.I. KANALIZIMI I UJËRAVE TË ZEZA NË FSHATIN GLLANASELLË 27392 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.SH."Qaza"; N.N.T. " HIDROKOSOVA " KANALIZIMI I UJËRAVE TË ZEZA NË FSHATIN GLLANASELLË 23948 EUR
N.N.SH. " CO- ING " KANALIZIMI I UJËRAVE TË ZEZA NË FSHATIN GLLANASELLË 29114 EUR
" Digi Print " SH.P.K. Furnizim Promovues për nevojat e Rektoratit 178.25 EUR
Shtypja dhe lidhja e Raportit Vjetor të Performancës 3304 EUR
MEDIATECH & PRINT SH.P.K. Shtypja dhe lidhja e Raportit Vjetor të Performancës 1643.74 EUR
EUROPRINTY Shtypja dhe lidhja e Raportit Vjetor të Performancës 1775.9 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.N.P. " Bardhi "; "Company Zuka Commerce" Sh.p.k. Shtrim me kubëza në zonat rurale 95561.4 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: "LUBOTENI-A"SH.P.K.; NNP "Arhiko.ing" Shtrim me kubëza në zonat rurale 82164.81 EUR
G.I.Grafo - Loni SH.P.K. Furnizim Promovues për nevojat e Rektoratit 40.68 EUR
Furnizim Promovues për nevojat e Rektoratit 76.8 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Furnizim Promovues për nevojat e Rektoratit 49.33 EUR
Asgjësimi i mbeturinave mjekësore dhe barërave me afat të skaduar, të krijuara në QKMF Dr. Vezir Bajrami Shtime- Kontratë korrnizë për 36 muaj 10491.09 EUR
N.T.P. " A& B Market " FURNIZIM ME MATERIAL HIGJENIK 4322.5 EUR
'' Albini Group '' SH.P.K. FURNIZIM ME MATERIAL HIGJENIK 4883.25 EUR
N.P.T. " METRO - PARK " Shtrim me kubëza në zonat rurale 67526.1 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " Dani Company " Sh.p.k.; "Linda" Sh.p.k Shtrim me kubëza në zonat rurale 79992.75 EUR
" Kema - Company " Sh.p.k. Shtrim me kubëza në zonat rurale 65350.83 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.T.SH."REMA"; "EL-BAU" SH.P.K. Shtrim me kubëza në zonat rurale 84933.55 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " YLLI - DEKOR " SH.P.K.; N.N.P. " ATC COM " SH.P.K. Shtrim me kubëza në zonat rurale 86563.1 EUR
Ndërtimi i rrugës Vojnovc (Shtime) - Topliqan (Lipjan)-Kontratë tri vjeqare 217648.85 EUR
" LEDI ING " SH.P.K. Ndërtimi i rrugës Vojnovc (Shtime) - Topliqan (Lipjan)-Kontratë tri vjeqare 201354.45 EUR
KOSOVA ASFALT SH.P.K. Ndërtimi i rrugës Vojnovc (Shtime) - Topliqan (Lipjan)-Kontratë tri vjeqare 146870.95 EUR
N.T. "RAHOVICA COMERCE'' Ndërtimi i rrugës Vojnovc (Shtime) - Topliqan (Lipjan)-Kontratë tri vjeqare 150548 EUR
Agim Morina B.I. Ndërtimi i rrugës Vojnovc (Shtime) - Topliqan (Lipjan)-Kontratë tri vjeqare 180544.95 EUR
N.T.P. "LANTI-PLAST" FURNIZIM ME MATERIAL HIGJENIK 3649 EUR
FURNIZIM ME MATERIAL HIGJENIK 4888.3 EUR
N.T.,,El - Shpëtimi" FURNIZIM ME MATERIAL HIGJENIK 3365 EUR
" OLTI & KENZA " SH.P.K. FURNIZIM ME MATERIAL HIGJENIK 3918 EUR
" ERIK " SH.P.K. FURNIZIM ME MATERIAL HIGJENIK 4105 EUR
Shaip Mustafa B.I. FURNIZIM ME MATERIAL HIGJENIK 4557.5 EUR
BRAHIM ZEQIRI B.I. FURNIZIM ME MATERIAL HIGJENIK 3715.5 EUR
" ARDI & ARI " SH.P.K. Furnizim me lidhese te litareve 3072.72 EUR
N.T.SH." BIZUN " Furnizim me lidhese te litareve 2973.6 EUR
" Omega - I " SH.P.K Furnizim me lidhese te litareve 2053.2 EUR
RH SH.P.K. Furnizim me lidhese te litareve 3197.8 EUR
N.T.P. " B & L " Furnizim me lidhese te litareve 2796.6 EUR
GETNO L.L.C. Furnizim me lidhese te litareve 1635.48 EUR
Gazmend Bojku B.I. Furnizim me lidhese te litareve 2716.36 EUR
Ndërtimi i rrugës Vojnovc (Shtime) - Topliqan (Lipjan)-Kontratë tri vjeqare 245269.9 EUR
" GËRLICA - COMPANY " SH. P.K. Ndërtimi i rrugës Vojnovc (Shtime) - Topliqan (Lipjan)-Kontratë tri vjeqare 177023.65 EUR
NNTPP " Gashi Ing " Ndërtimi i rrugës Vojnovc (Shtime) - Topliqan (Lipjan)-Kontratë tri vjeqare 186072.35 EUR
Bujar Shabani B.I. Ndërtimi i rrugës Vojnovc (Shtime) - Topliqan (Lipjan)-Kontratë tri vjeqare 176916.3 EUR
Companya " Eskavatori " Sh.p.k. Ndërtimi i rrugës Vojnovc (Shtime) - Topliqan (Lipjan)-Kontratë tri vjeqare 139465.25 EUR
" Global - a " SH.P.K. FURNIZIM ME MATERIAL HIGJENIK 6537 EUR
PM GROUP SH.P.K. FURNIZIM ME MATERIAL HIGJENIK 3974.1 EUR
SCORPION GROUP SH.P.K FURNIZIM ME MATERIAL HIGJENIK 4571.5 EUR
Beni Dona Plast SH.P.K. FURNIZIM ME MATERIAL HIGJENIK 4084.8 EUR
Schafberger Jr. GmbH - Dega Kosovë Dega në Kosovë FURNIZIM ME MATERIAL HIGJENIK 4322.6 EUR
N.T.P. ' GLOBAL PARAJSA ' FURNIZIM ME MATERIAL HIGJENIK 7148.5 EUR
Petrol Company - SH.P.K. FURNIZIM ME VAJ PER NGROHJE–MAZUT( Fuel Oil 1.0% ) 5809100 EUR
" Ex Fis " Sh.p.k. FURNIZIM ME VAJ PER NGROHJE–MAZUT( Fuel Oil 1.0% ) 5699530 EUR
K.N.P.SH. PAPENBURG & ADRIANI COMPANY SH.P.K. Rikonstruimi I rrugës ,Gazmend Zajmi, Ali Pashë Tepelena Dhe Karl Gega 719195.99 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Bujar Shabani B.I.; KOSOVA ASFALT SH.P.K. Rikonstruimi I rrugës ,Gazmend Zajmi, Ali Pashë Tepelena Dhe Karl Gega 697489.05 EUR
GASHI ING SH.P.K Rikonstruimi I rrugës ,Gazmend Zajmi, Ali Pashë Tepelena Dhe Karl Gega 746680.4 EUR
UNION L.L.C Furnizim me lidhese te litareve 2454.4 EUR
N.T.SH. " ARB - COM " Furnizim me lidhese te litareve 4276.32 EUR
KO MED L.L.C. Furnizim me material shpenzues per Urologji 4950 EUR
N.P.T. " DAQA " Ndërtimi i këndeve të lodrave dhe fitnesit për Komunën e Prishtinës 244788 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Fatmir Godeni B.I.; ALKO - IMPEX -General Constuction -Sh.p.k. Ndërtimi i këndeve të lodrave dhe fitnesit për Komunën e Prishtinës 237509 EUR
AGS Corporation SH.P.K. Servisimi dhe mirëmbajtja e impiantit-ECODAST-300 për reciklim të mbeturinave medicinale 9500 EUR
" INFINITT " SH.P.K. Furnizimi dhe riparimi i rrjetit elektrik në shkolla 1686.4 EUR
Roza Komani B.I. Furnizimi dhe riparimi i rrjetit elektrik në shkolla 1998 EUR
BUN L.L.C. Furnizimi dhe riparimi i rrjetit elektrik në shkolla 1887.5 EUR
Furnizimi dhe montimi i pjeseve rezerve te ashensorit Blloku B2 16673.4 EUR
Furnizimi dhe montimi i pjeseve rezerve te ashensorit Blloku B2 23128 EUR
MAZREKU SH.P.K. “Pastrimi i rezervoarit të Mazutit në QKUK” 8342 EUR
General Mont SH.P.K. “Pastrimi i rezervoarit të Mazutit në QKUK” 8830 EUR
TULLUSUMI SH.P.K. “Pastrimi i rezervoarit të Mazutit në QKUK” 8880 EUR
"LOGISTICS PLUS"L.L.C. Furnizimi me E-kioska për shërbime me dokumenta 24568 EUR
" PBC " SH.P.K. Furnizimi me E-kioska për shërbime me dokumenta 21820 EUR
ICT Software Solutions Furnizimi me E-kioska për shërbime me dokumenta 28530 EUR
Arlinda Shala B.I. Rregullimi (dekorimi)i hapsirave publike për manifestime të ndryshme 8888 EUR
JOOS & KRASNIQI - BAZE SH.P.K. Rikonstruimi I rrugës ,Gazmend Zajmi, Ali Pashë Tepelena Dhe Karl Gega 680742.5 EUR
"ALBOSS"SH.P.K. Ndërtimi i QMF-së Korishë (projekt 24 muaj) 278506.54 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Kompania Prishtina Sh.p.k; E CONNECT AL SH.P.K. Ndërtimi i QMF-së Korishë (projekt 24 muaj) 285222 EUR
NPN EUROING SH.P.K. Ndërtimi i QMF-së Korishë (projekt 24 muaj) 298876.12 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik EBK SH.P.K.; N.P.T.SH. Vëllezërit e Bashkuar Sh.p.k. Ndërtimi i QMF-së Korishë (projekt 24 muaj) 254191.23 EUR
Dauti Komerc SH.P.K. Pako dhuratë për Vitin e Ri 2903.74 EUR
N.T.Sh. "Meteor " Pako dhuratë për Vitin e Ri 2373.22 EUR
,,Interplast Group"sh.p.k. Furnizim me lëndë Djegëse [PELET] për Instituc.Komunale.[DKA,DSH,QPS dhe BZ] 197.7 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik MSFB GROUP L.L.C; IBM SH.P.K.; Majlinda Bajraktari B.I. Furnizim me lëndë Djegëse [PELET] për Instituc.Komunale.[DKA,DSH,QPS dhe BZ] 93375 EUR
" Dukagjini" Sh.p.k. Mirëmbajtja e Printerëve Fiskal’’Dukagjini 4043.01 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.P.T.'' Fanaj Inxhinjering ''; ORUÇI Ndërtimi i sallës multifunksionale në Prizren 369991.47 EUR
EBK SH.P.K. Ndërtimi i sallës multifunksionale në Prizren 344443.34 EUR
" EdiBau- ing " SH.P.K. Ndërtimi i sallës multifunksionale në Prizren 350880.87 EUR
''Euro Project '' SH.P.K. Ndërtimi i sallës multifunksionale në Prizren 369450.73 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.N."PRISHTINA"; " Puna" Sh.p.k. Ndërtimi i sallës multifunksionale në Prizren 377737.37 EUR
GOE NPN EUROING SH.P.K.; & Limit L & B SH.P.K. Ndërtimi i sallës multifunksionale në Prizren 349736.32 EUR
Ideal Shala B.I. Furnizimi dhe montimi i vinçit për ngritjen e automjeteve në NJP Shkabaj 3870 EUR
Furnizimi dhe montimi i vinçit për ngritjen e automjeteve në NJP Shkabaj 2500 EUR
" Profitech " SH.P.K. Furnizimi dhe montimi i vinçit për ngritjen e automjeteve në NJP Shkabaj 2600 EUR
ETIANI Furnizimi dhe montimi i vinçit për ngritjen e automjeteve në NJP Shkabaj 3133.01 EUR
CLASTERTECH SH.P.K. Mirmbajtja e teknologjisë informative –Support për Cisco Fabric Switch 9950 EUR
CONSTRUMAX SH.P.K. Ndërtimi i QMF-së Korishë (projekt 24 muaj) 272272.27 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik BAJRAM HA.GASHI B.I.; GASHI ING SH.P.K Ndërtimi i QMF-së Korishë (projekt 24 muaj) 219134.32 EUR
N.N.T. " Shabanaj " LOT1 - Kubëzimi I rrugëve dhe ndërtimi I murit mbrojtës në fshatin Baçkë 16586.4 EUR
N.N." BRRUTI ING " LOT1 - Kubëzimi I rrugëve dhe ndërtimi I murit mbrojtës në fshatin Baçkë 18944.6 EUR
N.N.SH. " REAL " LOT1 - Kubëzimi I rrugëve dhe ndërtimi I murit mbrojtës në fshatin Baçkë 14896.3 EUR
Ridvan Elezi B.I. Ndërtimi i sallës multifunksionale në Prizren 349966.98 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik BAJRAM HA.GASHI B.I.; CONSTRUMAX SH.P.K. Ndërtimi i sallës multifunksionale në Prizren 346086.04 EUR
"ALBOSS"SH.P.K. Ndërtimi i sallës multifunksionale në Prizren 394431.96 EUR
Elbasan Alidemi B.I. FURNIZIMI ME INVENTAR PËR NEVOJAT E SHKOLLAVE – FAZA E DYTË 14255 EUR
N.T.P. " Mobelland " FURNIZIMI ME INVENTAR PËR NEVOJAT E SHKOLLAVE – FAZA E DYTË 14100 EUR
N.P.SH. " ELIONI.COM " FURNIZIMI ME INVENTAR PËR NEVOJAT E SHKOLLAVE – FAZA E DYTË 13983.5 EUR
NNTPP " Gashi Ing " LOT1 - Kubëzimi I rrugëve dhe ndërtimi I murit mbrojtës në fshatin Baçkë 18754 EUR
N.N.P."ART " LOT1 - Kubëzimi I rrugëve dhe ndërtimi I murit mbrojtës në fshatin Baçkë 18333.9 EUR
N.SH.T.,,NEZIRI-N" MIRËMBAJTJA DHE SERVISIMI I AUTOMJETEVE 59892.94 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Fatmir S. Kryeziu B.I.; Zeqir M. Krasniqi B.I. MIRËMBAJTJA DHE SERVISIMI I AUTOMJETEVE 29405.53 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Arton I. Berisha B.I.; N.T.SH. GARAGE - BENZ ; N.N.T. Etniku MIRËMBAJTJA DHE SERVISIMI I AUTOMJETEVE 27234.14 EUR
Ardhmëria.ee Vendosja e ulseve,tavolinave dhe shportave në hapsirat rekreative 22191 EUR
Vendosja e ulseve,tavolinave dhe shportave në hapsirat rekreative 25487.5 EUR
Vendosja e ulseve,tavolinave dhe shportave në hapsirat rekreative 34220 EUR
Bionics SH.P.K. Furnizim me dron komercial me kamerë për nevojat e MM Pjesa 3444.78 EUR
" INFINITT " SH.P.K. Furnizim me dron komercial me kamerë për nevojat e MM Pjesa 2850 EUR
" Profitech " SH.P.K. Furnizim me dron komercial me kamerë për nevojat e MM Pjesa 2920 EUR
NPT,,Metali i ri" FURNIZIMI ME INVENTAR PËR NEVOJAT E SHKOLLAVE – FAZA E DYTË 14879 EUR
N.P."DC-OFFICE" FURNIZIMI ME INVENTAR PËR NEVOJAT E SHKOLLAVE – FAZA E DYTË 13916 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: "Gold Invest" Sh.p.k.; NPT,,Metali i ri" FURNIZIMI ME INVENTAR PËR NEVOJAT E SHKOLLAVE – FAZA E DYTË 15258 EUR
Majlinda Bajraktari B.I. FURNIZIMI ME INVENTAR PËR NEVOJAT E SHKOLLAVE – FAZA E DYTË 13950 EUR
N.T."EURO TURS" LOT 3 - Transporti i nxeneseve Kacanik dhe anasjelltas 6318 EUR
N.T.P.''GRESA - COMMERCE '' FURNIZIM ME PELET PER INSTUTICIONET E KOMUNES SE DRENASIT 31070 EUR
N.N.P. " Wenda " Furnizimi dhe montimi i skajoreve ne fushen ndihmese ne Dobrajë 9274.65 EUR
" I.P.N.EU " SH.P.K. Furnizimi dhe montimi i skajoreve ne fushen ndihmese ne Dobrajë 22465 EUR
Furnizimi dhe montimi i skajoreve ne fushen ndihmese ne Dobrajë 15250 EUR
IBM SH.P.K. Furnizimi dhe montimi i skajoreve ne fushen ndihmese ne Dobrajë 9498 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik nnp standard shpk; Arifaj.shpk Ndertimi i qerdhes ne Shalë 256793.15 EUR
FURNIZIM ME DERIVATE 1500 EUR
"KEIS(KOSOVA EX.IMP.SUPPLY PHARMACEUT)"SH.P.K. Furnizimi me Mikropllaka, Mikrokartela, dhe Serume per grupe te gjakut 114175.93 EUR
" TEAM8 " SH.P.K. Furnizimi me tunelin dezinfektues 6000 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N. SH. Ambullanca Veterinare ,, INDRITI; Ambulanca Dhe Farmacia Veterinare Goni Rregullimi dhe mirembajtja e thundrrave tek lopet qumeshtore 15000 EUR
N.T.P. " TONI - PR " Grumbullimi, Transporti dhe Trajtimi i Mbeturinave Inerte 141600 EUR
NNP CTA SH.P.K. Ndertimi i qerdhes ne Shalë 218077.26 EUR
NPN EUROING SH.P.K. Ndertimi i qerdhes ne Shalë 297491.87 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik LIMITPROJECT SH.P.K.; Rinesa SH.P.K. Ndertimi i qerdhes ne Shalë 393866.06 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik TALA ENGINEERING SH.P.K.; Termomontimi shpk Ndertimi i qerdhes ne Shalë 257996.22 EUR
Zajednica ponuditelja: " NEW-LINE " SH.P.K.; N.N.P. " Bislimi " Izrada ograde objekta za lokalnu kancelariju za zajednice opštine Leposavic 9970 EUR
" ARTA TEX GROUP " SH.P.K. Furnizim me Veshmbathje Tereni 24102.92 EUR
ARITECH Furnizim me dron komercial me kamerë për nevojat e MM Pjesa 3896 EUR
InterAdria L.L.C. Furnizim me dron komercial me kamerë për nevojat e MM Pjesa 5320 EUR
" Omega - I " SH.P.K Furnizim me dron komercial me kamerë për nevojat e MM Pjesa 3784 EUR
AWA SH.P.K. Furnizim me dron komercial me kamerë për nevojat e MM Pjesa 2580 EUR
Ndërmarrja Shëndetsore " Dreni Pharm " Lot 2, ascorbic acid 8285.8 EUR
N.N.P."NDERTIMTARI-MAXHUNAJ" Renovimi dhe ndarja e zyreve ne Departamentin e Investimeve Strategjike 2298 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Clean Work Shines SH.P.K.; ALKO - IMPEX -General Constuction -Sh.p.k. Grumbullimi, Transporti dhe Trajtimi i Mbeturinave Inerte 116000 EUR
Grumbullimi, Transporti dhe Trajtimi i Mbeturinave Inerte 96000 EUR
VETERINA 1 SH.P.K. Trajtimi i kafsheve endacake 46360 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik IMPACT SH.P.K.-DEGA NË KOSOVË; cimi @ ELECTRONIC SH.P.K.; CALL - HOME ELEKTRONICS SH.P.K. Furnizimi dhe montimi i sistemit të alarmit të zjarrit në objektin e Kryeministrisë-ZKM 53731.72 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik TENZOR I.S.S. L.L.C.&ALBKOS SAFETY SH.P.K. Furnizimi dhe montimi i sistemit të alarmit të zjarrit në objektin e Kryeministrisë-ZKM 16913.3 EUR
LONI SH.P.K. Renovimi dhe ndarja e zyreve ne Departamentin e Investimeve Strategjike 2199 EUR
FURNIZIM ME ANTIFRIZ, UJE TE XHAMAVE, FREON DHE ADITIV 119.8 EUR
Dyqani i Pavarur Tregtar Autopjesë " Buqa " FURNIZIM ME ANTIFRIZ, UJE TE XHAMAVE, FREON DHE ADITIV 32.54 EUR
" AS Tech " SH.P.K. FURNIZIM ME ANTIFRIZ, UJE TE XHAMAVE, FREON DHE ADITIV 75.72 EUR
" Ballkan Petrol " SH.P.K. FURNIZIM ME ANTIFRIZ, UJE TE XHAMAVE, FREON DHE ADITIV 43.06 EUR
" I.P.N.EU " SH.P.K. “FURNIZIMI ME PAJISJE TË TEKNOLOGJISË INFORMATIVE”-RITENDER 7261.11 EUR
Furnizim me Veshmbathje Tereni 48342.7 EUR
"TELEFONIKU"SH.P.K. “Furnizim me UPS-a ” 9673.99 EUR
“Furnizim me UPS-a ” 9949.79 EUR
N.P. " MGA " “Furnizim me UPS-a ” 9100 EUR
ARITECH “Furnizim me UPS-a ” 17850 EUR
" ELEKTRO - GG " SH.P.K. “Furnizim me UPS-a ” 8783 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " Kema - Company " Sh.p.k.; N.P.N."VISION PROJEKT" Asfaltimi i rrugëve Lushi, Gerlic , Gabrricë, Trupaj, Rezhancë-Dullov të Kaçanikut 234198.41 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik SFISHTA AUTO HOME SH.P.K.; N.T.SH. SFISHTA Servisimi dhe mirëmbajtja e veturave te ME-se, Lot I Opel Astra 1.4 benzin 2005 529.25 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik AHM SERVICE SH.P.K.; Mihrije Lahu B.I. Servisimi dhe mirëmbajtja e veturave te ME-se, Lot I Opel Astra 1.4 benzin 2005 632.28 EUR
Bastri Ademi B.I. Servisimi dhe mirëmbajtja e veturave te ME-se, Lot I Opel Astra 1.4 benzin 2005 1044.96 EUR
" GËRLICA - COMPANY " SH. P.K. Asfaltimi i rrugëve Lushi, Gerlic , Gabrricë, Trupaj, Rezhancë-Dullov të Kaçanikut 252000.32 EUR
N.T.P." Begisholli " Asfaltimi i rrugëve Lushi, Gerlic , Gabrricë, Trupaj, Rezhancë-Dullov të Kaçanikut 239935.53 EUR
Bujar Shabani B.I. Asfaltimi i rrugëve Lushi, Gerlic , Gabrricë, Trupaj, Rezhancë-Dullov të Kaçanikut 254094.39 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: "LUBOTENI-A"SH.P.K.; " VIA " SH.P.K. Asfaltimi i rrugëve Lushi, Gerlic , Gabrricë, Trupaj, Rezhancë-Dullov të Kaçanikut 258216.3 EUR
Burimi - E Sh.p.k. Asfaltimi i rrugëve Lushi, Gerlic , Gabrricë, Trupaj, Rezhancë-Dullov të Kaçanikut 215953.46 EUR
Mirsad Gashi B.I. Servisimi dhe mirëmbajtja e veturave te ME-se, Lot I Opel Astra 1.4 benzin 2005 560.46 EUR
Ideal Shala B.I. Servisimi dhe mirëmbajtja e veturave te ME-se, Lot I Opel Astra 1.4 benzin 2005 781.04 EUR
N.T.SH." BESI " Servisimi dhe mirëmbajtja e veturave te ME-se, Lot I Opel Astra 1.4 benzin 2005 500.04 EUR
N.T.SH . " NODE TECH " “FURNIZIMI ME PAJISJE TË TEKNOLOGJISË INFORMATIVE”-RITENDER 6877 EUR
EUROPRINTY “FURNIZIMI ME PAJISJE TË TEKNOLOGJISË INFORMATIVE”-RITENDER 8120 EUR
Sherbime inxhinerike -per Spitalin e Prizrenti (detyrat projektues , projekti ideor, projekti kryesotr). 12948 EUR
SOLUTION D MEDICAL SH.P.K. Lot 4 46500 EUR
N.P.SH." STARLIN " Rregullimi i dyshemes me Epoxid ne restorant, menze dhe depo teknike 23255.3 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: "BURIMI" SH.P.K; "Linda" Sh.p.k Asfaltimi i rrugëve Lushi, Gerlic , Gabrricë, Trupaj, Rezhancë-Dullov të Kaçanikut 214354.81 EUR
N.T. "RAHOVICA COMERCE'' Asfaltimi i rrugëve Lushi, Gerlic , Gabrricë, Trupaj, Rezhancë-Dullov të Kaçanikut 257163.12 EUR
Asfaltimi i rrugëve Lushi, Gerlic , Gabrricë, Trupaj, Rezhancë-Dullov të Kaçanikut 236629.79 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: Companya " Eskavatori " Sh.p.k.; " FERTEST " SH.P.K. Asfaltimi i rrugëve Lushi, Gerlic , Gabrricë, Trupaj, Rezhancë-Dullov të Kaçanikut 205971.46 EUR
K.N.P.SH. PAPENBURG & ADRIANI COMPANY SH.P.K. Asfaltimi i rrugëve Lushi, Gerlic , Gabrricë, Trupaj, Rezhancë-Dullov të Kaçanikut 232980.47 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " LODA DESIGN " SH.P.K.; " Trasing Group " Sh.p.k. Asfaltimi i rrugëve Lushi, Gerlic , Gabrricë, Trupaj, Rezhancë-Dullov të Kaçanikut 274932.66 EUR
"HYMERI ELEVATORS" L.L.C. Mirembajta e ashensoreve ne ndertesat qeveritare, LOT-1 83685.6 EUR
"TRENDY HOME" SH.P.K. LOT 2 - FURNIZIM ME INVENTAR PËR NEVOJA TË SHTËPISË SË KOMUNITETEVE, QKMF-së DHE ADMINISTRATËS KOMUNALE 14420 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Bashkim H. Berisha B.I.; Dyqani i Pavarur Tregtar Autopjesë Buqa SERVISIMI I AUTOMJETEVE TË KK- MALISHEVË 28624.3 EUR
D.P.Z.,,Naimi" SERVISIMI I AUTOMJETEVE TË KK- MALISHEVË 28635.32 EUR
DWH - ALBANIA SHPK Instrument i ri gjeodezik “Total Station 16402 EUR
Instrument i ri gjeodezik “Total Station 17563.12 EUR
" GeoTECH " SH.P.K. Instrument i ri gjeodezik “Total Station 18950 EUR
" A.R.F." SH.P.K. “Furnizimi me materiale shpenzuese për zyre të cilat nuk janë të përfshira në kontratat e AQP-s” 3883 EUR
Halit S. Rama Rregullimi i dyshemes me Epoxid ne restorant, menze dhe depo teknike 29140.1 EUR
Rregullimi i dyshemes me Epoxid ne restorant, menze dhe depo teknike 29938.37 EUR
N.SH.T.'EDIFLOOR' Rregullimi i dyshemes me Epoxid ne restorant, menze dhe depo teknike 22840 EUR
Valmir Loshi B.I. Rregullimi i dyshemes me Epoxid ne restorant, menze dhe depo teknike 28888.88 EUR
" A & F CONSTRUCTION " SH.P.K. Rregullimi i dyshemes me Epoxid ne restorant, menze dhe depo teknike 32066.5 EUR
LOT 2 - FURNIZIM ME INVENTAR PËR NEVOJA TË SHTËPISË SË KOMUNITETEVE, QKMF-së DHE ADMINISTRATËS KOMUNALE 12910 EUR
MERKOL FURNITURE SH.P.K. LOT 2 - FURNIZIM ME INVENTAR PËR NEVOJA TË SHTËPISË SË KOMUNITETEVE, QKMF-së DHE ADMINISTRATËS KOMUNALE 19955 EUR
GROWECO SH.P.K. LOT 2 - FURNIZIM ME INVENTAR PËR NEVOJA TË SHTËPISË SË KOMUNITETEVE, QKMF-së DHE ADMINISTRATËS KOMUNALE 19250 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " KAPITAL X " SH.P.K.; N.N.SH."KAPITAL" Krijimi i hapësirave - zyrave ne Institutin e Mjekëses Ligjore 79966.31 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. “Furnizimi me materiale shpenzuese për zyre të cilat nuk janë të përfshira në kontratat e AQP-s” 3797.5 EUR
BEHAR RAMA B.I. “Furnizimi me materiale shpenzuese për zyre të cilat nuk janë të përfshira në kontratat e AQP-s” 5933 EUR
AWA SH.P.K. “Furnizimi me materiale shpenzuese për zyre të cilat nuk janë të përfshira në kontratat e AQP-s” 3182 EUR
MEDIATECH & PRINT SH.P.K. “Furnizimi me materiale shpenzuese për zyre të cilat nuk janë të përfshira në kontratat e AQP-s” 3474.5 EUR
N.P.N."VISION PROJEKT" Krijimi i hapësirave - zyrave ne Institutin e Mjekëses Ligjore 71588.19 EUR
Astraplan SH.P.K. Krijimi i hapësirave - zyrave ne Institutin e Mjekëses Ligjore 67292.8 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.N.P. "EURO CONSTRUCTION"; NPSH,,Dekoral" Krijimi i hapësirave - zyrave ne Institutin e Mjekëses Ligjore 72655.05 EUR
" IZO - H " SH.P.K. Renovimet e Objekteve të KPSH-së faza II 26777 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik TIMEPROJECT SH.P.K.; Art - Konstruksion SH.P.K. Renovimet e Objekteve të KPSH-së faza II 34072 EUR
N.N.SH.T. IMG "Construcion" Rregullimi i dyshemes me Epoxid ne restorant, menze dhe depo teknike 41477 EUR
" Triomed.co " SH.P.K. Lot 7 4742.4 EUR
REDONI HM SH.P.K. Lot 7 2967.04 EUR
Medical Lot 7 4864 EUR
Basri Sopjani B.I. Furnizim me lëndë djegëse - pelet për institucionet Vartëse 35685 EUR
GROWECO SH.P.K. Furnizim me lëndë djegëse - pelet për institucionet Vartëse 28350 EUR
" INFINITT " SH.P.K. “Furnizimi me materiale shpenzuese për zyre të cilat nuk janë të përfshira në kontratat e AQP-s” 3467.5 EUR
''RUDARINVEST'' D.O.O. Istražno-pripremni radovi i otkopavanje rude na V,VI,VII i VIII horizontu u rudniku Crnac 452084 EUR
Zajednica ponuditelja RUDAR DP KOS D.O.O.; DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE GRUBELIC PANIC DOO VALJEVO Istražno-pripremni radovi i otkopavanje rude na V,VI,VII i VIII horizontu u rudniku Crnac 447331 EUR
" ALT GROUP " SH.P.K. Furnizimi me instalimi i Ndërprerësit Automatik Transferues(ATS), për Gjeneratorin e Lavatores Qendrore, dhe kyçjen e Klinikës së Pulmologjisë 5750 EUR
. Limit L & B SH.P.K. Renovimet e Objekteve të KPSH-së faza II 33333.9 EUR
Infosoft Systems SH.P.K. Pjesa 2 Furnizim me pajisje te sistemit te telefonisë VoiP për nevojat e FSK-së 49940 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.SH. WORLD MEDIUM ; NDËRTIMI ING SH.P.K.; Rahovica Comerce SH.P.K. SHTRUARJA E RRUGËVE ME ZHAVOR 38953.25 EUR
Ermal Sylaj B.I. SHTRUARJA E RRUGËVE ME ZHAVOR 34620.5 EUR
KOMPANIA E SIGURIMEVE EUROSIG SH.A. Osiguranje vozila 6698.79 EUR
KS Kosova E Re SH.A. Osiguranje vozila 6451.5 EUR
KOMPANIA E SIGURIMEVE " PRISIG " SH.A. Osiguranje vozila 7870.7 EUR
" INFINITT " SH.P.K. Furnizim me paisje të fotokopjeve ekzistuese dhe servisimi i tyre. 2885.6 EUR
" TRIO TEK " SH.P.K. Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 843 EUR
ARITECH Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 7590 EUR
Bajram R. Cakiqi B.I. Furnizimi me instalimi i Ndërprerësit Automatik Transferues(ATS), për Gjeneratorin e Lavatores Qendrore, dhe kyçjen e Klinikës së Pulmologjisë 5706 EUR
" INFINITT " SH.P.K. Furnizim me perde 6875 EUR
EURO TESTING SH.P.K Furnizim me perde 8555 EUR
Euro Roleta SH.P.K. Furnizim me perde 5810 EUR
N.P.P. " Rolle Mont " Furnizim me perde 7157.5 EUR
Shkelqimi Invest SH.P.K. Furnizim me perde 8555 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.SH. ARDI ; AAB CONSTRUCTION SH.P.K.; Xhevdet Buzhala B.I. SHTRUARJA E RRUGËVE ME ZHAVOR 27106.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik SINANI ING SH.P.K.; EL-BAU SH.P.K. SHTRUARJA E RRUGËVE ME ZHAVOR 37009.75 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik FAM - ing SH.P.K.; Bujar Shabani B.I. SHTRUARJA E RRUGËVE ME ZHAVOR 28082 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik BETON GRUP SH.P.K.; Arhiko .ING O.P. SHTRUARJA E RRUGËVE ME ZHAVOR 32892 EUR
MIRUSHA COMPANY SH.P.K. SHTRUARJA E RRUGËVE ME ZHAVOR 44458.8 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Furnizim me perde 8475 EUR
Asgjësim i barnave me afat të skaduar dhe mbetjeve mjekësore 10503 EUR
" MetBat " SH.P.K. Asgjësim i barnave me afat të skaduar dhe mbetjeve mjekësore 8874 EUR
Goma Pro SH.P.K. Furnizim me Vaj transmision CAT 30 me numër 9X-6466 3410 EUR
Furnizim me Vaj transmision CAT 30 me numër 9X-6466 4368.83 EUR
" EJONA " SH.P.K. Furnizimi, montimi dhe lëshimi në punë i Qilerëve në Ndërtesat Qeveritare dhe Pallatin e Drejtësisë 97899.36 EUR
Botek shpk Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 7884 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik STORM ICT L.L.C. & Safebit L.L.C. Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 7900 EUR
N.N.P. " Wenda " Intervenimi në raste emergjente 117.74 EUR
N.N.P. "HYSNIA" Intervenimi në raste emergjente 147.33 EUR
" ISP BROADCAST " SH.P.K. FURNIZIM ME INTERNET DHE MIRËMBAJTJA E PAISJEVE PËR INSTITUCIONET ARSIMORE DHE KULTURORE TË KOMUNËS SË MALISHEVËS 6093.12 EUR
N.P.SH."ISP-BROADCAST" FURNIZIM ME INTERNET DHE MIRËMBAJTJA E PAISJEVE PËR INSTITUCIONET ARSIMORE DHE KULTURORE TË KOMUNËS SË MALISHEVËS 4075.56 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.T. Begaj - Trans ; Roza Komani B.I. SHTRUARJA E RRUGËVE ME ZHAVOR 36984.75 EUR
SHTRUARJA E RRUGËVE ME ZHAVOR 44170 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik CAMI KOM SH.P.K.; NPT,,Beli; Pro & Co Group SH.P.K. SHTRUARJA E RRUGËVE ME ZHAVOR 20878 EUR
Agim Morina B.I. SHTRUARJA E RRUGËVE ME ZHAVOR 37699 EUR
SHTRUARJA E RRUGËVE ME ZHAVOR 33770.5 EUR
Fidaie Bytyçi B.I. SHTRUARJA E RRUGËVE ME ZHAVOR 37399 EUR
''Furnizim me teknologji informative (PC,Printer)'' 3985 EUR
ARITECH ''Furnizim me teknologji informative (PC,Printer)'' 3909 EUR
N.T. '' INFO COM '' ''Furnizim me teknologji informative (PC,Printer)'' 4070 EUR
" INFINITT " SH.P.K. ''Furnizim me teknologji informative (PC,Printer)'' 3650 EUR
Përkthimi i atypëratyshëm (simultan) në seanca dhe takimeve zyrtare (Lot II) 0.5 EUR
N.N.T. "Toni" Regjioni i Prizrenit 9999 EUR
G.I.Grafo - Loni SH.P.K. Botimi i Atllasit Mjedisor të bimëve 8217 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Botimi i Atllasit Mjedisor të bimëve 9379.5 EUR
" A.R.F." SH.P.K. Botimi i Atllasit Mjedisor të bimëve 8370 EUR
EUROPRINTY Botimi i Atllasit Mjedisor të bimëve 9877.5 EUR
,,Printing-Press "Sh.p.k. Botimi i Atllasit Mjedisor të bimëve 7650 EUR
TETRONIKS L.L.C. Pjesa 18 9740.77 EUR
"eor group " SH.P.K. Furnizim me kositese rotative dhe pjese rezerv 5805.6 EUR
ANA CO SH.P.K. Furnizim me kositese rotative dhe pjese rezerv 9603.54 EUR
" Intrade " SH.P.K. Furnizim me kositese rotative dhe pjese rezerv 6793.26 EUR
Komtel Project Engineering SH.P.K. Furnizim me kositese rotative dhe pjese rezerv 9712.58 EUR
"SEFERI-CO" SH.P.K. Lot 1-Ndërtimi i rruges Sokol Tunaj , Freskia , Osman Limani në Sallagrazhdë.Faza e dyte 3273.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Xhevat Kokollari B.I.; AGRO INVEST 1 SH.P.K. Lot 1-Ndërtimi i rruges Sokol Tunaj , Freskia , Osman Limani në Sallagrazhdë.Faza e dyte 2872.25 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik VALI SH.P.K.; ART PROJECT SH.P.K. Lot 1-Ndërtimi i rruges Sokol Tunaj , Freskia , Osman Limani në Sallagrazhdë.Faza e dyte 3510.5 EUR
"H.SEFERI" SH.P.K. Lot 1-Ndërtimi i rruges Sokol Tunaj , Freskia , Osman Limani në Sallagrazhdë.Faza e dyte 3258.5 EUR
N.T.SH." BESI " Servisimi dhe Mirëmbajtja e Automjeteve zyratre të APRK 4854.77 EUR
Bastri Ademi B.I. Servisimi dhe Mirëmbajtja e Automjeteve zyratre të APRK 6437.16 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik CDC SH.P.K.; K-ING SH.P.K. Renovimi i Qendrës Rinore në Kamenicë 74120.5 EUR
Medical Lot 9 9829.32 EUR
" Triomed.co " SH.P.K. Lot 9 13171.68 EUR
KO MED L.L.C. Lot 9 14493.6 EUR
"eor group " SH.P.K. Furnizim dhe montim me paisje per institucionet vartese te Drejtorise per Kulture 22971 EUR
N.P.SH. " ONI DESIGN " Furnizim dhe montim me paisje per institucionet vartese te Drejtorise per Kulture 18676 EUR
LOT 3- MATRIAL OSTEOSINTETIK 35400 EUR
ARITECH Pjesa 18 12898 EUR
" DAS " SH.P.K. Pjesa 18 10000 EUR
" Translation Centre" SH.P.K. Pjesa 18 11480 EUR
"BIOTEK KOSOVO " L.L.C. Spektrofotometer UV-VIS per karbohidrate & HPLC-RID 73960.83 EUR
Flamur Isufi B.I. Spektrofotometer UV-VIS per karbohidrate & HPLC-RID 80000 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " KEGA " SH.P.K.; " TERMO CONSING " SH.P.K. Furnizimi dhe instalimi i pajisjeve te klimatizimit dhe ventilimit në Sallën e Operacionit në Klinikën e Ortopedisë 18358 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Cacttus Sh.a.; HARRISIA SH.P.K. Mirëmbajtja e aplikacioneve për cilësinë e ajrit dhe informimin e publikut për parashikimin treditor të cilësisë së ajrit 252756 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Vitech Sh.p.k.; ATMOTERM S.A. Mirëmbajtja e aplikacioneve për cilësinë e ajrit dhe informimin e publikut për parashikimin treditor të cilësisë së ajrit 298634.4 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik AGS Corporation SH.P.K.; LINK PLUS IT SH.P.K. Mirëmbajtja e aplikacioneve për cilësinë e ajrit dhe informimin e publikut për parashikimin treditor të cilësisë së ajrit 155754 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik RENER SH.P.K.; C.C.S. Sh.p.k. Mirëmbajtja e aplikacioneve për cilësinë e ajrit dhe informimin e publikut për parashikimin treditor të cilësisë së ajrit 199440 EUR
Flamur Isufi B.I. Mirëmbajtja e aplikacioneve për cilësinë e ajrit dhe informimin e publikut për parashikimin treditor të cilësisë së ajrit 151200 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Botek shpk; Moja Firma DOOEL Skopje; Inovativi Sh.p.k. Mirëmbajtja e aplikacioneve për cilësinë e ajrit dhe informimin e publikut për parashikimin treditor të cilësisë së ajrit 225144 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik D & T Group SH.P.K.; Source SH.P.K. Mirëmbajtja e aplikacioneve për cilësinë e ajrit dhe informimin e publikut për parashikimin treditor të cilësisë së ajrit 269000 EUR
Kompania E Sigurimeve Të Përgjithshme Siguria Sigurimi i veturave te MPJ-së 7843.79 EUR
"SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA"SH.A Sigurimi i veturave te MPJ-së 5966.32 EUR
Kompania e Sigurimeve " Insig" Dega Kosovë Sigurimi i veturave te MPJ-së 9415.22 EUR
KS Kosova E Re SH.A. Sigurimi i veturave te MPJ-së 4986.68 EUR
SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP SH.A.- DEGA KOSOVË Sigurimi i veturave te MPJ-së 7775.02 EUR
Rolteks D.O.O. Nabavka hilzni, izvlakaca ležajeva (dvokrakog) i bacvastog ležaja 23228-E1A-XL-K-M-C3 1220 EUR
" EJONA " SH.P.K. Furnizimi dhe instalimi i pajisjeve te klimatizimit dhe ventilimit në Sallën e Operacionit në Klinikën e Ortopedisë 21414 EUR
ALFA.i Furnizimi dhe instalimi i pajisjeve te klimatizimit dhe ventilimit në Sallën e Operacionit në Klinikën e Ortopedisë 20955.5 EUR
Furnizimi dhe instalimi i pajisjeve te klimatizimit dhe ventilimit në Sallën e Operacionit në Klinikën e Ortopedisë 20400 EUR
,,Ex Projekt" Sh.p.k. Furnizim me eksploziv për Minierën e Artanës 79296 EUR
N.P.P."NITI" SH.P.K. Furnizim me eksploziv për Minierën e Artanës 76228 EUR
N.N.,, Shqipëroni PUNE SAHTESE NE NDERTIMIN E FUSHAVE TE SPORTIT DHE RRETHOJAT NE KPUZ DHE PERQEVE 2500 EUR
NSHT,,Tissi" Hapja e trases të rrugës në Bjeshkët e epërme të Lumbardhit 19673.6 EUR
Hapja e trases të rrugës në Bjeshkët e epërme të Lumbardhit 22144 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Bujar Shabani B.I.; Besime Nikçi Hapja e trases të rrugës në Bjeshkët e epërme të Lumbardhit 23947.2 EUR
BK - CONSTRUCTION SH.P.K. Hapja e trases të rrugës në Bjeshkët e epërme të Lumbardhit 20340 EUR
MAJA BNB D.O.O. Nabavka hilzni, izvlakaca ležajeva (dvokrakog) i bacvastog ležaja 23228-E1A-XL-K-M-C3 1399.99 EUR
Flamur Isufi B.I. Furnizim me pajisje Laboratorike për Agrobiznes 13574.5 EUR
" Interlab" SH.P.K. Furnizim me pajisje Laboratorike për Agrobiznes 19353.74 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik INFINITT SH.P.K.; Ndërmarja Tregatre Grafike Blendi Furnizim me pajisje Laboratorike për Agrobiznes 19528.32 EUR
Atdhe Arënliu B.I. MIREMBAJTJA SHE SERVISIMI I PAJISJEVE TE LABORATORIT TE TOKSIKOLOGJISE 22449 EUR
N.T.P. " Buli - Medical " Servisimi dhe mirëmbajtja e Aparat hematologjik Prodhuesi MEDONIC SWEDEN 16500 EUR
"BIO-LAB" SH.P.K. Servisimi dhe mirëmbajtja e Aparat hematologjik Prodhuesi MEDONIC SWEDEN 12500 EUR
N.N. " Infra - Plus " Rregullimi i Shtratit të Lumit SITNICA në Mitrovicë-Bashkëfinacim me MMPH. 5449125.84 EUR
" LIRIGZONI S " SH.P.K. Rregullimi i Shtratit të Lumit SITNICA në Mitrovicë-Bashkëfinacim me MMPH. 5313771.48 EUR
R & Rukolli Rregullimi i Shtratit të Lumit SITNICA në Mitrovicë-Bashkëfinacim me MMPH. 3888911.63 EUR
,,Guri" Sh.p.k. Hapja e trases të rrugës në Bjeshkët e epërme të Lumbardhit 18760 EUR
" V - SHALA " SH.P.K. Hapja e trases të rrugës në Bjeshkët e epërme të Lumbardhit 24510 EUR
Ndërtimi SH.P.K. Hapja e trases të rrugës në Bjeshkët e epërme të Lumbardhit 23920 EUR
Delta -Ing SH.P.K. Ndërtimi i objekteve sociale në fshatin Suha Doll- Faza II 132437.66 EUR
SINANI - ING SH.P.K. Ndërtimi i objekteve sociale në fshatin Suha Doll- Faza II 161992.07 EUR
" TRIBUNE " SH.P.K. Ndërtimi i objekteve sociale në fshatin Suha Doll- Faza II 169925.16 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.SH. Spinp Agency ; Goldberg Industries L.L.C. Implementimi I platformes digjitale E-Shkollori 14400 EUR
"Inovativi" Sh.p.k. Implementimi I platformes digjitale E-Shkollori 17777 EUR
ILLYRIAN SH.P.K. Implementimi I platformes digjitale E-Shkollori 31800 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Graph Media SH.P.K.; EURO PIXEL SH.P.K. Implementimi I platformes digjitale E-Shkollori 28200 EUR
SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA SH.A. Sigurimi shëndetësor për personelin e Ibër Lepenc-it 357588 EUR
N.P.N."VISION PROJEKT" Ndërtimi i objekteve sociale në fshatin Suha Doll- Faza II 168196.24 EUR
Arhiko .ING O.P. Ndërtimi i objekteve sociale në fshatin Suha Doll- Faza II 149588.28 EUR
TERMOMONTIMI Ndërtimi i objekteve sociale në fshatin Suha Doll- Faza II 161741.19 EUR
AL - GROUP SH.P.K. Ndërtimi i objekteve sociale në fshatin Suha Doll- Faza II 159018.18 EUR
H & B - Consulting SH.P.K. Ndërtimi i objekteve sociale në fshatin Suha Doll- Faza II 155637.45 EUR
" Kompania Prishtina " Sh.p.k Ndërtimi i objekteve sociale në fshatin Suha Doll- Faza II 177222 EUR
" Bajraktari " Sh.p.k. Rregullimi i Shtratit të Lumit SITNICA në Mitrovicë-Bashkëfinacim me MMPH. 3699011.04 EUR
"Valdrini" sh.p.k Rregullimi i Shtratit të Lumit SITNICA në Mitrovicë-Bashkëfinacim me MMPH. 5735555 EUR
" ATM ENGINEERING " SH.P.K. Furnizim me Mbajtesa te brushave të Gjeneratorit 13744.7 EUR
N.P."EURO ENERGJI" Furnizim me Mbajtesa te brushave të Gjeneratorit 11500 EUR
" EURO-ING " SH.P.K. Furnizim me Mbajtesa te brushave të Gjeneratorit 9794 EUR
" ILIR - KOSOVA " SH.P.K. Nabavka delova i ugradnja za kopir aparate 2180 EUR
Kompania e Sigurimeve " SCARDIAN " J.S.C. Sigurimi shëndetësor për personelin e Ibër Lepenc-it 265482 EUR
Kompania E Sigurimeve Të Përgjithshme Siguria Sigurimi shëndetësor për personelin e Ibër Lepenc-it 222138 EUR
KOMPANI E SIGURIMEVE " ELSIG " SH.A. Sigurimi shëndetësor për personelin e Ibër Lepenc-it 227447.64 EUR
KOMPANIA E SIGURIMEVE " PRISIG " SH.A. Sigurimi shëndetësor për personelin e Ibër Lepenc-it 330001.35 EUR
SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP SH.A.- DEGA KOSOVË Sigurimi shëndetësor për personelin e Ibër Lepenc-it 16856 EUR
KOMPANIA E SIGURIMEVE EUROSIG SH.A. Sigurimi shëndetësor për personelin e Ibër Lepenc-it 219970.8 EUR
K.Regjionale e Mbeturinave" Pastrimi " SH.A. Mirmbajtja dimrore e rrugëve ,trotuareve dhe hapsirave llot II 246455 EUR
"EL-BAU" SH.P.K. Mirmbajtja dimrore e rrugëve ,trotuareve dhe hapsirave llot II 254512 EUR
" INFINITT " SH.P.K. Nabavka potrošnog kancelarijskog materijala za opstinu Zubin Potok 9799.74 EUR
N.T. "Agimi- De" Nabavka potrošnog kancelarijskog materijala za opstinu Zubin Potok 13880.22 EUR
N.SH. " AAG PROJEKT " Ndërtimi i objekteve sociale në fshatin Suha Doll- Faza II 162692.23 EUR
" Urb - Pro " SH.P.K. Ndërtimi i objekteve sociale në fshatin Suha Doll- Faza II 174724.32 EUR
Ndërtimi i objekteve sociale në fshatin Suha Doll- Faza II 204871.2 EUR
N.N.T."A.B.C." Ndërtimi i objekteve sociale në fshatin Suha Doll- Faza II 159898.95 EUR
" Europa Partners " SH.P.K. Ndërtimi i objekteve sociale në fshatin Suha Doll- Faza II 139568.43 EUR
Pro & Co Group SH.P.K. Ndërtimi i objekteve sociale në fshatin Suha Doll- Faza II 178606.17 EUR
" Liri - Med " SH.P.K. Lot 25 62633.44 EUR
PHARMA LEADER L.L.C. Lot 25 71273.23 EUR
Medical Lot 25 71277.76 EUR
MADEKOS SH.P.K. Lot 25 64506.56 EUR
Yesspharma SH.P.K. Lot 25 64428.56 EUR
KO MED L.L.C. Lot 25 89328.4 EUR
N.T.SH. " Redoni H M " Lot 25 75184.88 EUR
" BEREQETI - ING " SH.P.K. Punë shtesë(Rregullimi i parkut në Mazgit) 3561.08 EUR
N.N.P. " LINDALB " Punimi i parkut botanik në Kampusin e ri 243799.2 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " BEREQETI - ING " SH.P.K.; " Kema - Company " Sh.p.k. Punimi i parkut botanik në Kampusin e ri 216788.6 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " GËRLICA - COMPANY " SH. P.K.; " BEHATON " SH.P.K. Punimi i parkut botanik në Kampusin e ri 248943.1 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.T.SH."BEREQETI"; N.N.T. " Brezi Kufitar " Punimi i parkut botanik në Kampusin e ri 250026.8 EUR
FORTESA SH.P.K. Lot 3 Ndertimi i rrugeve Kodra a Nures , , Rrahim Maqiteva Sherif Qadraku Gelancë vazhdim faza e dytë 8119.1 EUR
"FLORI"SH.P.K. Lot 3 Ndertimi i rrugeve Kodra a Nures , , Rrahim Maqiteva Sherif Qadraku Gelancë vazhdim faza e dytë 8002.85 EUR
Furnizim me shufra rrethore të çelikut 60402.5 EUR
B & D ENGINEERING SH.P.K. Furnizim me shufra rrethore të çelikut 53571.28 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik NTSH DIARI; TUNAMAR SHPK Dega në Kosovë Furnizim me peshore per matjet boshtore te automjeteve 123484.64 EUR
QUATRO TRADE SH.P.K. Furnizim me peshore per matjet boshtore te automjeteve 146320 EUR
"ANESI " SH.P.K. Mirmbajtëja dhe servisimi i Gjeneratorëve llot II 567 EUR
" AS Tech " SH.P.K. Mirmbajtëja dhe servisimi i Gjeneratorëve llot II 571 EUR
N.SH. " M.V.R.ELEKTROMONTUES " Mirmbajtëja dhe servisimi i Gjeneratorëve llot II 409 EUR
NITI - N SH.P.K. Mirmbajtëja dhe servisimi i Gjeneratorëve llot II 988 EUR
Kompania e Sigurimeve " SCARDIAN " J.S.C. Sigurimi i tri (3) veturave te reja te AMMK-së. 1903.21 EUR
SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP SH.A.- DEGA KOSOVË Sigurimi i tri (3) veturave te reja te AMMK-së. 2299.44 EUR
" SIB-BKA " SH.P.K Sinjalizimi Horizontal dhe Vertikal 25075.5 EUR
Sinjalizimi Horizontal dhe Vertikal 24890 EUR
. Limit L & B SH.P.K. Sinjalizimi Horizontal dhe Vertikal 37295 EUR
Sinjalizimi Horizontal dhe Vertikal 27929 EUR
"KEIS(KOSOVA EX.IMP.SUPPLY PHARMACEUT)"SH.P.K. “Furnizim me Regensa për Laboratorin Citogjenetike për KOGJ” 14833.5 EUR
G-PROJECT Furnizim me Beton 19510 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik HPI SH.P.K.; Arhiko .ING O.P. Furnizim me Beton 26825 EUR
ETIANI Furnizim me Beton 28640 EUR
"ROBNA KUCA METAL" D.O.O. Nabavka vretena za smer brzina trolej lokomotiva u rudniku Crnac 6726 EUR
"V&V Company" D.O.O. Nabavka vretena za smer brzina trolej lokomotiva u rudniku Crnac 6801.52 EUR
Nabavka vretena za smer brzina trolej lokomotiva u rudniku Crnac 5664 EUR
N.SH. " TRIMI MED " Servisimi dhe mirëmbajtëja e sistemit të Oksigjenit në QMF-1 13719 EUR
Vellezerit Mustafa SH.P.K. Furnizim me peshore per matjet boshtore te automjeteve 121240.04 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik BE NEW L.L.C.; N.T.P ERAMED Furnizim me peshore per matjet boshtore te automjeteve 195880 EUR
" Profitech " SH.P.K. Furnizim me peshore per matjet boshtore te automjeteve 86416.12 EUR
Xhevat Kokollari B.I. lot 2 Ndertimi i rrugeve Jetish Kabashi segment, Dermish Kabashi , Zeqir Kabashi , Mehmet Gashi , Sokol Kabashi , Riza Gashi , Azem Kabashi , Fazli Kabashi segmente në Mohlan dhe Nërtimi i trotuarit rreth rrugës Fazli Kabashi në Mohlan 39317.84 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Kab Holding SH.P.K.; ISEFERI SH.P.K. lot 2 Ndertimi i rrugeve Jetish Kabashi segment, Dermish Kabashi , Zeqir Kabashi , Mehmet Gashi , Sokol Kabashi , Riza Gashi , Azem Kabashi , Fazli Kabashi segmente në Mohlan dhe Nërtimi i trotuarit rreth rrugës Fazli Kabashi në Mohlan 42598.12 EUR
Ideal Shala B.I. Furnizimi me pjesë për vetura 5639.14 EUR
" PRISHTINA ASFALLT " SH.P.K. Furnizimi me pjesë për vetura 5645 EUR
N.T.P." Bardhi " Furnizimi me pjesë për vetura 4318 EUR
"SEFERI-CO" SH.P.K. Asfaltimi i rrugës Bresanë-Erëza-Kroi i Zgatarit-Guri i Vesës (Projekt i financuar nga MI-Projekt tre vjeçar) 344795 EUR
GASHI ING SH.P.K Asfaltimi i rrugës Bresanë-Erëza-Kroi i Zgatarit-Guri i Vesës (Projekt i financuar nga MI-Projekt tre vjeçar) 364533 EUR
"ENELDAT" SH.P.K. Furnizimi me ngasje për rregullator të tensionit 22715 EUR
ALBKOS SAFETY SH.P.K. Furnizim me pluhur ABC (40% MAP) per aparata zjarrefikes 19552.6 EUR
" Omega - I " SH.P.K Furnizim me pluhur ABC (40% MAP) per aparata zjarrefikes 16343 EUR
PROGLOBAL SH.P.K. Furnizim me pluhur ABC (40% MAP) per aparata zjarrefikes 21995.2 EUR
Ndërmarrje Tregtare Shërbyese " TINI " Molerimi i shkollave 23755 EUR
Arhiko .ING O.P. Molerimi i shkollave 42460 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.T. Begaj - Trans ; SINANI ING SH.P.K. Molerimi i shkollave 19550 EUR
N.N.T. " Etniku " lot 2 Ndertimi i rrugeve Jetish Kabashi segment, Dermish Kabashi , Zeqir Kabashi , Mehmet Gashi , Sokol Kabashi , Riza Gashi , Azem Kabashi , Fazli Kabashi segmente në Mohlan dhe Nërtimi i trotuarit rreth rrugës Fazli Kabashi në Mohlan 42739.72 EUR
"FLORI"SH.P.K. lot 2 Ndertimi i rrugeve Jetish Kabashi segment, Dermish Kabashi , Zeqir Kabashi , Mehmet Gashi , Sokol Kabashi , Riza Gashi , Azem Kabashi , Fazli Kabashi segmente në Mohlan dhe Nërtimi i trotuarit rreth rrugës Fazli Kabashi në Mohlan 41467.18 EUR
"SEFERI-CO" SH.P.K. lot 2 Ndertimi i rrugeve Jetish Kabashi segment, Dermish Kabashi , Zeqir Kabashi , Mehmet Gashi , Sokol Kabashi , Riza Gashi , Azem Kabashi , Fazli Kabashi segmente në Mohlan dhe Nërtimi i trotuarit rreth rrugës Fazli Kabashi në Mohlan 41098.55 EUR
"VALI" SH.P.K. lot 2 Ndertimi i rrugeve Jetish Kabashi segment, Dermish Kabashi , Zeqir Kabashi , Mehmet Gashi , Sokol Kabashi , Riza Gashi , Azem Kabashi , Fazli Kabashi segmente në Mohlan dhe Nërtimi i trotuarit rreth rrugës Fazli Kabashi në Mohlan 44418.34 EUR
Seticommerc SH.P.K. lot 2 Ndertimi i rrugeve Jetish Kabashi segment, Dermish Kabashi , Zeqir Kabashi , Mehmet Gashi , Sokol Kabashi , Riza Gashi , Azem Kabashi , Fazli Kabashi segmente në Mohlan dhe Nërtimi i trotuarit rreth rrugës Fazli Kabashi në Mohlan 49727.37 EUR
FORTESA SH.P.K. lot 2 Ndertimi i rrugeve Jetish Kabashi segment, Dermish Kabashi , Zeqir Kabashi , Mehmet Gashi , Sokol Kabashi , Riza Gashi , Azem Kabashi , Fazli Kabashi segmente në Mohlan dhe Nërtimi i trotuarit rreth rrugës Fazli Kabashi në Mohlan 85642.2 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik CAPITAL X FET SH.P.K.; Rahovica Comerce SH.P.K. lot 2 Ndertimi i rrugeve Jetish Kabashi segment, Dermish Kabashi , Zeqir Kabashi , Mehmet Gashi , Sokol Kabashi , Riza Gashi , Azem Kabashi , Fazli Kabashi segmente në Mohlan dhe Nërtimi i trotuarit rreth rrugës Fazli Kabashi në Mohlan 53852.37 EUR
GASHI ING SH.P.K lot 2 Ndertimi i rrugeve Jetish Kabashi segment, Dermish Kabashi , Zeqir Kabashi , Mehmet Gashi , Sokol Kabashi , Riza Gashi , Azem Kabashi , Fazli Kabashi segmente në Mohlan dhe Nërtimi i trotuarit rreth rrugës Fazli Kabashi në Mohlan 40545.19 EUR
NN ,, XH. Kololli " Molerimi i shkollave 39800 EUR
Molerimi i shkollave 17515 EUR
Molerimi i shkollave 23250 EUR
MEGRANT ING SH.P.K. Molerimi i shkollave 20740 EUR
" EdiBau- ing " SH.P.K. Molerimi i shkollave 37200 EUR
"AL-BER" SH.P.K. Molerimi i shkollave 42500 EUR
Roza Komani B.I. Molerimi i shkollave 22800 EUR
" ERO PROJECT " SH.P.K. Molerimi i shkollave 24960 EUR
" Ballkan Petrol " SH.P.K. Furnizimi me ngasje për rregullator të tensionit 24601 EUR
" Liri - Med " SH.P.K. Lot 2 150080 EUR
" PERISKOPI " SH.P.K. Procedur e negociuar për përzgjedhjen e portaleve për publikimin e lajmeve, banerve etj 4800 EUR
" Omega - I " SH.P.K Furnizim me elektromotora per kompresora-tersa 7906 EUR
" Segment Kosova " SH.P.K. Furnizim me elektromotora per kompresora-tersa 9191 EUR
" AOME " SH.P.K. Furnizim me dru 1652 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik TIMEPROJECT SH.P.K.; Art - Konstruksion SH.P.K. Molerimi i shkollave 34850 EUR
. Limit L & B SH.P.K. Molerimi i shkollave 37200 EUR
N.P.T.'' Fanaj Inxhinjering '' Adaptimi i ish shkollës në shtëpi të kulturës në Randobravë të Prizrenit 32452.5 EUR
ILIR ASANI B.I. Adaptimi i ish shkollës në shtëpi të kulturës në Randobravë të Prizrenit 32625 EUR
N.N.P."CONSTRUMAX" Adaptimi i ish shkollës në shtëpi të kulturës në Randobravë të Prizrenit 26385 EUR
"H.SEFERI" SH.P.K. lot 2 Ndertimi i rrugeve Jetish Kabashi segment, Dermish Kabashi , Zeqir Kabashi , Mehmet Gashi , Sokol Kabashi , Riza Gashi , Azem Kabashi , Fazli Kabashi segmente në Mohlan dhe Nërtimi i trotuarit rreth rrugës Fazli Kabashi në Mohlan 43611.15 EUR
Ndriqimi publik 51966.52 EUR
N.N.P. " NDRIQIMI " Ndriqimi publik 52883.31 EUR
" Item EL " SH.P.K. Ndriqimi publik 50670.46 EUR
AMC CORPORATION SH.P.K. Organizimi i manifestimeve të festave shtetërore dhe komunale në Shtime ( Ri-tenderim ) 7940 EUR
Besnik Rustemi B.I. Organizimi i manifestimeve të festave shtetërore dhe komunale në Shtime ( Ri-tenderim ) 9900 EUR
" TRIO TEK " SH.P.K. Furnizim me Aparat-Camer per nevojat e Zyres se Informimit(Kabineti i Kryetarit). 1950 EUR
ARITECH Furnizim me Aparat-Camer per nevojat e Zyres se Informimit(Kabineti i Kryetarit). 1499 EUR
N.T. '' INFO COM '' Furnizim me Aparat-Camer per nevojat e Zyres se Informimit(Kabineti i Kryetarit). 1920 EUR
N.T.P. " VLORA " Furnizim me Aparat-Camer per nevojat e Zyres se Informimit(Kabineti i Kryetarit). 2230 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik global CT Digital Kosovo SH.P.K.; Rexhep Ibrahimi B.I. Furnizim me Aparat-Camer per nevojat e Zyres se Informimit(Kabineti i Kryetarit). 1988.11 EUR
InterAdria L.L.C. Ri-Tender Furnizim me aparat të telefonisë fikse dhe mobile për nevoja te MM FSK-së 2484 EUR
N.T.T. " Zhur Tours " Transporti i mësimdhënësve udhëtarë në has 501.45 EUR
JETMIRI SH.P.K. Rregullimi i Varrezave 19461.33 EUR
"AM GROUP"SH.P.K. LOT PJESA 2 Ndërtimi i rruges Qershija nga varrezat ne Gelancë-vazhdim 5944 EUR
"ART PROJECT" SH.P.K. LOT PJESA 2 Ndërtimi i rruges Qershija nga varrezat ne Gelancë-vazhdim 3273.75 EUR
N.P.SH." Te Iliri Kopshtar " LOT PJESA 2 Ndërtimi i rruges Qershija nga varrezat ne Gelancë-vazhdim 3716.5 EUR
Botek shpk Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative-Ritender 49792.68 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.SH. TECH VISION ; Mehmet Sahitolli B.I.; N.T.SH. NORD Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative-Ritender 51240 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik EUROPRINTY; P.C. COMP Sh.p.k. Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative-Ritender 50520 EUR
ARITECH Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative-Ritender 51093 EUR
KosovaMed Healthcare SH.P.K. MIREMBAJTJA (SERVISIMI) I PAISJEVE , LOT I RADIOLOGJIKE 21550.4 EUR
N.T.P.,,Euro Lab" Furnizim për laboratore në Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore 74900 EUR
"Vitech " Sh.p.k. Furnizim për laboratore në Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore 89561.55 EUR
Flamur Isufi B.I. Furnizim për laboratore në Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore 72000 EUR
" EJONA " SH.P.K. Furnizim me material per ngrohje qendrore 36363 EUR
" Liria " SH.P.K. Furnizim me material per ngrohje qendrore 33882.5 EUR
" IDEOR CONSTRUCTION " SH.P.K. Furnizimi me dritare dhe montimi i tyre te SHML. Dardania H.Elezit 4641 EUR
D.P.H.,,Luzern" “Shërbime hotelerie ne ish Bankos Lot-1 17.4 EUR
D.P.H.,,Luzern" Sherbimet Hotilerie per MAP,MD,MMPH, MPL 16.95 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " Beni Dona Plast " Sh.p.k.; "AKTIV" SH.P.K. Sherbimet Hotilerie per MAP,MD,MMPH, MPL 25.15 EUR
FEHMI NIKA B.I. Sherbimet Hotilerie per MAP,MD,MMPH, MPL 12.4 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: "EUROING" SH.P.K.; " TRAVEKS " SH.P.K. Sherbimet Hotilerie per MAP,MD,MMPH, MPL 9.5 EUR
N.T.P. ' GLOBAL PARAJSA ' Sherbimet Hotilerie per MAP,MD,MMPH, MPL 276.55 EUR
,,Santefarm" Sh.p.k. Lot 10 rivaroxaban 8121.6 EUR
N.T.P. " ICN & BM " Lot 10 rivaroxaban 6768 EUR
" Profitech " SH.P.K. Furnizimi me papuce frenuese per lokomotiva 9147.36 EUR
N.T.P. "S N R " Furnizim me dy copë makina pneumatike ngarkuese-transportuese (vetëngarkuese) për miniera nëntokësore 149978 EUR
GeoGroup Ing SH.P.K. Nabavka drva za ogrev-bukva 7055 EUR
D.P.Z. " Foto Musa " Furnizim me material të shtypur,material reklamues dhe te gravuar për të gjitha njësitë shpenzuese 25821 EUR
Toifor Sh.p.k. Rikonstruimi i rrugeve Holgen Petersen dhe Ulëza 170743.5 EUR
N.T.P. " Ulpiana " Rikonstruimi i rrugeve Holgen Petersen dhe Ulëza 168697.5 EUR
BASHKIMI METI SH.P.K. Rikonstruimi i rrugeve Holgen Petersen dhe Ulëza 172324 EUR
"VEHA Group" SH.P.K. Rikonstruimi i rrugeve Holgen Petersen dhe Ulëza 177370.4 EUR
K.N.P.SH. PAPENBURG & ADRIANI COMPANY SH.P.K. Rikonstruimi i rrugeve Holgen Petersen dhe Ulëza 173977 EUR
NTSH "DIARI" Furnizimi me Pelet për Prokurorinë Themelore në Mitrovicë 9585 EUR
N.T. " BITI-COM " Furnizim me lule, për nevojat e ZPRK-ës 4495.8 EUR
D.P.T." Lulishtja Labi" Furnizim me lule, për nevojat e ZPRK-ës 3975 EUR
Botek shpk Furnizim me pajisje për kontroll te dokumenteve jashtë kabine(autobus dhe trena) 29400 EUR
" Artius GROUP " SH.P.K. Furnizim me pajisje për kontroll te dokumenteve jashtë kabine(autobus dhe trena) 48899.2 EUR
" IT MARKET " SH.P.K. Furnizim me pajisje për kontroll te dokumenteve jashtë kabine(autobus dhe trena) 75101.2 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.T. A.B.C. ; NNT BINI SH.P.K. Regulacija recnog korita reke Gracanke u Gracanici 127892.5 EUR
,,Printing-Press "Sh.p.k. Furnizim me material të shtypur,material reklamues dhe te gravuar për të gjitha njësitë shpenzuese 46930.4 EUR
Studio Grafike ,,Visual Media +" Furnizim me material të shtypur,material reklamues dhe te gravuar për të gjitha njësitë shpenzuese 26808 EUR
Shenjezimi horizontal dhe vertikal 15509 EUR
N.P.G. " Malsija " Shenjezimi horizontal dhe vertikal 17219 EUR
" SIB-BKA " SH.P.K Shenjezimi horizontal dhe vertikal 14466.5 EUR
Shenjezimi horizontal dhe vertikal 14497.8 EUR
BAU MARKET SH.P.K. Furnizimi me Pelet për Prokurorinë Themelore në Mitrovicë 8775 EUR
Furnizimi me Pelet për Prokurorinë Themelore në Mitrovicë 8955 EUR
Basri Sopjani B.I. Furnizimi me Pelet për Prokurorinë Themelore në Mitrovicë 8775 EUR
,,Interplast Group"sh.p.k. Furnizimi me Pelet për Prokurorinë Themelore në Mitrovicë 9000 EUR
Yesspharma SH.P.K. Lot 6 36750 EUR
KO MED L.L.C. Lot 6 32175 EUR
ALFA.i Regulacija recnog korita reke Gracanke u Gracanici 141722.4 EUR
SINANI - ING SH.P.K. Regulacija recnog korita reke Gracanke u Gracanici 139011.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Arhiko .ING O.P.; ARBËRI -NS SH.P.K. Regulacija recnog korita reke Gracanke u Gracanici 214710.68 EUR
Ridvan Elezi B.I. Regulacija recnog korita reke Gracanke u Gracanici 149388.56 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Vizioni BD SH.P.K.; KUSHTRIMI NM SH.P.K. Regulacija recnog korita reke Gracanke u Gracanici 167544.3 EUR
EUROFAMIS SH.A. Regulacija recnog korita reke Gracanke u Gracanici 142375.9 EUR
MIRUSHA COMPANY SH.P.K. Regulacija recnog korita reke Gracanke u Gracanici 193026.78 EUR
" HPI " SH.P.K. Furnizim me mjete të punës 2655 EUR
AGE PROJECT SH.P.K. Furnizim me mjete të punës 3894 EUR
PROAKTIV ONE L.L.C. Furnizim me mjete të punës 2855.6 EUR
,,Dona-Impex"Sh.p.k Furnizim me mjete të punës 4499.01 EUR
" PBC " SH.P.K. Furnizimi me E-Kiosk 17401.71 EUR
"BIO-LAB" SH.P.K. Furnizim me material shpenzues per laboratorin biokimik hematologjik 25686.2 EUR
Demë Sadiku B.I. Transporti i nxënësve në relacionin Nivokaz-Berjah dhe anasjelltas 38571 EUR
Medical Group SH.P.K. Lot 25 62500 EUR
Medical Lot 25 56000 EUR
MADEKOS SH.P.K. Lot 25 60500 EUR
N.T.P. " OPHARM " Lot 25 102500 EUR
"Vitech " Sh.p.k. Lot 25 54400 EUR
Medical Group SH.P.K. Lot 6 39000 EUR
MADEKOS SH.P.K. Lot 6 32775 EUR
N.T.P. " OPHARM " Lot 6 35475 EUR
PHARMA LEADER L.L.C. Lot 6 37500 EUR
Lot 6 43375 EUR
" BEREQETI - ING " SH.P.K. Intervenime të pjesëshme në objektin e komunës 6704.38 EUR
N.N.P. " Wenda " Intervenime të pjesëshme në objektin e komunës 6212.2 EUR
" BESA-N " SH.P.K. Furnizim me goma dhe bateri për automjetet e komunës 12594 EUR
N.P.T. Vllëzrit Bajraktari Furnizim me goma dhe bateri për automjetet e komunës 12499 EUR
" Omega - I " SH.P.K Furnizim me goma dhe bateri për automjetet e komunës 15732 EUR
,, Eurogoma " Sh.p.k. Furnizim me goma dhe bateri për automjetet e komunës 15984 EUR
Xhevat Kokollari B.I. lot 1 Ndertimi i rrugeve lokale në lagjen BOKA-vazhdim, Hajriz Xhema , Tetë Vëllëzrit dhe Ndërtimi i rrugëve lokale në lagjen BOKA-vazhdim në Grejqevc 50699.41 EUR
Yesspharma SH.P.K. Lot 25 72700 EUR
" AS Tech " SH.P.K. Pastrimi i Automjeteve të MZHE-së 5150 EUR
" Kompania Prishtina " Sh.p.k Renovimi i objektit të policiës së Forcës në Kazermën e FSK-së Prishtinë 172222 EUR
N.N. " 100 % Design " Sh.p.k. Renovimi i objektit të policiës së Forcës në Kazermën e FSK-së Prishtinë 152448.82 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.P.N. "ALPING"; " NDËRTIMI 1 " SH.P.K. Renovimi i objektit të policiës së Forcës në Kazermën e FSK-së Prishtinë 140004.14 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Kab Holding SH.P.K.; ISEFERI SH.P.K. lot 1 Ndertimi i rrugeve lokale në lagjen BOKA-vazhdim, Hajriz Xhema , Tetë Vëllëzrit dhe Ndërtimi i rrugëve lokale në lagjen BOKA-vazhdim në Grejqevc 44047.69 EUR
"FLORI"SH.P.K. lot 1 Ndertimi i rrugeve lokale në lagjen BOKA-vazhdim, Hajriz Xhema , Tetë Vëllëzrit dhe Ndërtimi i rrugëve lokale në lagjen BOKA-vazhdim në Grejqevc 59104.21 EUR
lot 1 Ndertimi i rrugeve lokale në lagjen BOKA-vazhdim, Hajriz Xhema , Tetë Vëllëzrit dhe Ndërtimi i rrugëve lokale në lagjen BOKA-vazhdim në Grejqevc 58286.18 EUR
N.N.T. " Etniku " lot 1 Ndertimi i rrugeve lokale në lagjen BOKA-vazhdim, Hajriz Xhema , Tetë Vëllëzrit dhe Ndërtimi i rrugëve lokale në lagjen BOKA-vazhdim në Grejqevc 48149.66 EUR
"VALI" SH.P.K. lot 1 Ndertimi i rrugeve lokale në lagjen BOKA-vazhdim, Hajriz Xhema , Tetë Vëllëzrit dhe Ndërtimi i rrugëve lokale në lagjen BOKA-vazhdim në Grejqevc 58663.5 EUR
" Kompania Prishtina " Sh.p.k Intervenime të pjesëshme në objektin e komunës 9844 EUR
"FE- METAL" SH.P.K Intervenime të pjesëshme në objektin e komunës 6166.66 EUR
" HIDRO-ING " SH.P.K. Intervenime të pjesëshme në objektin e komunës 6804.49 EUR
"BIOTEK KOSOVO " L.L.C. LOT-2 - Furnizimi me material shpenzues-laboratorik(RITENDERIM) 7173.91 EUR
"MEDITECH" SH.P.K. Furnizim me pjesë për funksionalizimin emergjent të Mikroskopit operativ në Klinikën e Oftalmologjisë 12500 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " ARAD 94 " SH.P.K.; N.N.T." EING COM " Renovimi i objektit të policiës së Forcës në Kazermën e FSK-së Prishtinë 143971.21 EUR
Olti Trasing SH.P.K. Renovimi i objektit të policiës së Forcës në Kazermën e FSK-së Prishtinë 148612.98 EUR
N.N.T."A.B.C." Renovimi i objektit të policiës së Forcës në Kazermën e FSK-së Prishtinë 172849.6 EUR
Mercom Company SH.P.K. Renovimi i objektit të policiës së Forcës në Kazermën e FSK-së Prishtinë 149901.21 EUR
Pro & Co Group SH.P.K. Renovimi i objektit të policiës së Forcës në Kazermën e FSK-së Prishtinë 153646.71 EUR
"SEFERI-CO" SH.P.K. lot 1 Ndertimi i rrugeve lokale në lagjen BOKA-vazhdim, Hajriz Xhema , Tetë Vëllëzrit dhe Ndërtimi i rrugëve lokale në lagjen BOKA-vazhdim në Grejqevc 59605.58 EUR
FORTESA SH.P.K. lot 1 Ndertimi i rrugeve lokale në lagjen BOKA-vazhdim, Hajriz Xhema , Tetë Vëllëzrit dhe Ndërtimi i rrugëve lokale në lagjen BOKA-vazhdim në Grejqevc 62148.45 EUR
lot 1 Ndertimi i rrugeve lokale në lagjen BOKA-vazhdim, Hajriz Xhema , Tetë Vëllëzrit dhe Ndërtimi i rrugëve lokale në lagjen BOKA-vazhdim në Grejqevc 63891.45 EUR
GASHI ING SH.P.K lot 1 Ndertimi i rrugeve lokale në lagjen BOKA-vazhdim, Hajriz Xhema , Tetë Vëllëzrit dhe Ndërtimi i rrugëve lokale në lagjen BOKA-vazhdim në Grejqevc 56599.62 EUR
"H.SEFERI" SH.P.K. lot 1 Ndertimi i rrugeve lokale në lagjen BOKA-vazhdim, Hajriz Xhema , Tetë Vëllëzrit dhe Ndërtimi i rrugëve lokale në lagjen BOKA-vazhdim në Grejqevc 58518.21 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.P.T. " Berisha Com "; " BK - CONSTRUCTION " SH.P.K. Kubzimi i trotuareve dhe parkingjeve në oborret e disa shkollave në qytet dhe fshatra të Komunës së Pejës 40152 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " BEREQETI - ING " SH.P.K.; " Kema - Company " Sh.p.k. Kubzimi i trotuareve dhe parkingjeve në oborret e disa shkollave në qytet dhe fshatra të Komunës së Pejës 38480 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " ADEMAJ ARCH - ING " SH.P.K.; " A & F CONSTRUCTION " SH.P.K. Kubzimi i trotuareve dhe parkingjeve në oborret e disa shkollave në qytet dhe fshatra të Komunës së Pejës 38398.9 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: "NBT -ING" SH.P.K.; N.N.P. "AS-ING" Renovimi i objektit të policiës së Forcës në Kazermën e FSK-së Prishtinë 166915.54 EUR
N.N.T. " AL- BER " Renovimi i objektit të policiës së Forcës në Kazermën e FSK-së Prishtinë 177984.97 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " AAG PROJEKT " SH.P.K.; N.P.T." Loni" Renovimi i objektit të policiës së Forcës në Kazermën e FSK-së Prishtinë 126940.03 EUR
Renovimi i objektit të policiës së Forcës në Kazermën e FSK-së Prishtinë 169828.76 EUR
N.N."PRISHTINA" Renovimi i objektit të policiës së Forcës në Kazermën e FSK-së Prishtinë 139725.31 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: ,,Guri" Sh.p.k.; N.N. "Kabashi " Kubzimi i trotuareve dhe parkingjeve në oborret e disa shkollave në qytet dhe fshatra të Komunës së Pejës 34972.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.N. " VALA "; D.P.Z. " Iliri - Metal " Kubzimi i trotuareve dhe parkingjeve në oborret e disa shkollave në qytet dhe fshatra të Komunës së Pejës 38621.5 EUR
" V - SHALA " SH.P.K. Kubzimi i trotuareve dhe parkingjeve në oborret e disa shkollave në qytet dhe fshatra të Komunës së Pejës 39780.5 EUR
" MONDI " SH.P.K. Kubzimi i trotuareve dhe parkingjeve në oborret e disa shkollave në qytet dhe fshatra të Komunës së Pejës 32786.5 EUR
N.N.SH. "ISARS" Renovimi i objektit të policiës së Forcës në Kazermën e FSK-së Prishtinë 148703.84 EUR
,, Engineering ,,SH.P.K. Renovimi i objektit të policiës së Forcës në Kazermën e FSK-së Prishtinë 168737.84 EUR
Astraplan SH.P.K. Renovimi i objektit të policiës së Forcës në Kazermën e FSK-së Prishtinë 156211.7 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.T.P. " TE SELI "; N.P.T. "Bamirs" Renovimi i objektit të policiës së Forcës në Kazermën e FSK-së Prishtinë 132009.92 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " ALPO " SH.P.K.; ,, ENGRUP " SH.P.K. Renovimi i objektit të policiës së Forcës në Kazermën e FSK-së Prishtinë 118140.6 EUR
Xhafer Haliti Furnizimi me Burgija për Miniera 83168.95 EUR
N.P.T. " a - com " Furnizimi me Burgija për Miniera 86376 EUR
Furnizimi me Burgija për Miniera 89234.76 EUR
N.P.SH."Tomi Elektro" Furnizimi me Burgija për Miniera 43081.45 EUR
Furnizimi me Burgija për Miniera 86370.1 EUR
" CMC GROUP " SH.P.K. Furnizimi me Burgija për Miniera 69870.75 EUR
Ndërmarrja Tregtare " AUTOKOSOVA" Furnizimi me Burgija për Miniera 53052.8 EUR
Ndërtimi SH.P.K. Kubzimi i trotuareve dhe parkingjeve në oborret e disa shkollave në qytet dhe fshatra të Komunës së Pejës 38122 EUR
"Vitech " Sh.p.k. Lot- 7 –‘’Furnizim me Paisje dhe mjete konkretizimi për Departamentin e Gjeografisë’’ 13983.35 EUR
" Interlab" SH.P.K. Lot- 7 –‘’Furnizim me Paisje dhe mjete konkretizimi për Departamentin e Gjeografisë’’ 13920 EUR
AGRO COM SH.P.K. FURNIZIM ME FARË GRURI 79700.08 EUR
"Agrounion" Sh.p.k FURNIZIM ME FARË GRURI 63220 EUR
" Bleta " SH.P.K. FURNIZIM ME FARË GRURI 61040 EUR
TERMOMONTIMI Renovimi i objektit të policiës së Forcës në Kazermën e FSK-së Prishtinë 161634.75 EUR
Renovimi i objektit të policiës së Forcës në Kazermën e FSK-së Prishtinë 175574.54 EUR
N.T.P "DELI" Transporti i nxënëseve nga lagjja Rexhovit dhe Hoxhovit deri ne shf,Ibrahim Uruqi dhe anasjellts-Bresalcë 29415 EUR
N.T.SH " AUTO DYNAMICA " Transporti i nxënëseve nga lagjja Rexhovit dhe Hoxhovit deri ne shf,Ibrahim Uruqi dhe anasjellts-Bresalcë 20590.5 EUR
" AS Tech " SH.P.K. Shërbime të Autolarjes -Ritender II 1678.6 EUR
D.P.SH. "Ardi" Shërbime të Autolarjes -Ritender II 1365.73 EUR
" Segment Kosova " SH.P.K. Furnizimi me Burgija për Miniera 84590 EUR
N.T.P. "S N R " Furnizimi me Burgija për Miniera 46775 EUR
UNION L.L.C Furnizimi me Burgija për Miniera 42539 EUR
Sigurimi fizik e objekteve 60819.6 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Kompania e Sigurimit Fizik,,Scorpion Sh.p.k.; COMMANDO SH.P.K. Sigurimi fizik e objekteve 58779.48 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " K.S.AS - SECURITY" SH.P.K.; K.S. "Besa Security" Sh.p.k. Sigurimi fizik e objekteve 58778.28 EUR
Fabrika E Farërave Agroelita FURNIZIM ME FARË GRURI 75755 EUR
Agronomi Group SH.P.K. FURNIZIM ME FARË GRURI 79570 EUR
" RIJAZ GROUP " Sh.p.k FURNIZIM ME FARË GRURI 61040 EUR
Virtuo O.P. Mirmbajtja e Harduerit të Sistemit të Informacioneve Shëndetsore 338565.6 EUR
" Multi Business Group" SH.P.K. Dekorimi i qytetit të Prizrenit për festat e fundvitit 29580 EUR
N.SH. " Viva Print " Dekorimi i qytetit të Prizrenit për festat e fundvitit 28000 EUR
Sigurimi fizik e objekteve 58778.16 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik REKA E MADHE SH.P.K.; N.T.SH. DONI COMERCE ; AKSI PROJEKT SH.P.K.; EL-BAU SH.P.K. Punimi i kanalizimit në BL Klinë e Epërme, Prekaz, Turiçec, Polac, Qirez, Runik, Likoc, Rezallë. 224699 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik ELEZAJ SH.P.K.; V - SHALA SH.P.K. Punimi i kanalizimit në BL Klinë e Epërme, Prekaz, Turiçec, Polac, Qirez, Runik, Likoc, Rezallë. 298405 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik NDËRTIMI ING SH.P.K.; N.N. Ndërtimi ; Rahovica Comerce SH.P.K. Punimi i kanalizimit në BL Klinë e Epërme, Prekaz, Turiçec, Polac, Qirez, Runik, Likoc, Rezallë. 265990.5 EUR
" INFINITT " SH.P.K. Furnizim me paisje te IT-se 2877.5 EUR
"eor group " SH.P.K. Furnizim me paisje te IT-se 5425 EUR
"TELEFONIKU"SH.P.K. Furnizim me paisje te IT-se 4872.53 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Fatos A. Hajdini B.I.; FATI NET SH.P.K. Furnizim me paisje te IT-se 3363.5 EUR
AWA SH.P.K. Furnizim me paisje te IT-se 2386 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Bionics SH.P.K.; SecureIT SH.P.K. Furnizim me paisje te IT-se 3679 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.T. Shkodrani ; Bujar Shabani B.I. Punimi i kanalizimit në BL Klinë e Epërme, Prekaz, Turiçec, Polac, Qirez, Runik, Likoc, Rezallë. 338790 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik D & T Group SH.P.K.; N.P. Inova Sh.p.k. Punimi i kanalizimit në BL Klinë e Epërme, Prekaz, Turiçec, Polac, Qirez, Runik, Likoc, Rezallë. 348255 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.SH. WORLD MEDIUM ; Smart Projekt SH.P.K.; N.N.P. ATC COM SH.P.K. Punimi i kanalizimit në BL Klinë e Epërme, Prekaz, Turiçec, Polac, Qirez, Runik, Likoc, Rezallë. 298215 EUR
Punimi i kanalizimit në BL Klinë e Epërme, Prekaz, Turiçec, Polac, Qirez, Runik, Likoc, Rezallë. 349420 EUR
ENTERNET SH.P.K. Mirembajtje e Printereve Fiskal - Ethernet 25575.65 EUR
,,Lika Trade" Sh.p.k. Asfaltimi i rrugëve në fshatin Raushiq në Komunën e Pejës 316105 EUR
Asfalti SH.P.K. Asfaltimi i rrugëve në fshatin Raushiq në Komunën e Pejës 309395 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: Menti Shpk; GRANIT Shpk Asfaltimi i rrugëve në fshatin Raushiq në Komunën e Pejës 328000 EUR
Asfaltimi i rrugëve në fshatin Raushiq në Komunën e Pejës 355347 EUR
JOOS & KRASNIQI - BAZE SH.P.K. Asfaltimi i rrugëve në fshatin Raushiq në Komunën e Pejës 305593 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.P.N. Lindi '; NOTI-BETON SH.P.K. Punimi i kanalizimit në BL Klinë e Epërme, Prekaz, Turiçec, Polac, Qirez, Runik, Likoc, Rezallë. 299975 EUR
N.N.P. " Ndertimi " Punimi i kanalizimit në BL Klinë e Epërme, Prekaz, Turiçec, Polac, Qirez, Runik, Likoc, Rezallë. 289059 EUR
N.N.P. " Wenda " Punimi i kanalizimit në BL Klinë e Epërme, Prekaz, Turiçec, Polac, Qirez, Runik, Likoc, Rezallë. 296616.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik FLAMURI V SH.P.K.; N.T. FLAMURI ; Benita Company; Xhevdet Buzhala B.I.; AAB CONSTRUCTION SH.P.K. Punimi i kanalizimit në BL Klinë e Epërme, Prekaz, Turiçec, Polac, Qirez, Runik, Likoc, Rezallë. 289728.75 EUR
" KOSPROD " SH.P.K. Furnizim me paisje te IT-se 3608.91 EUR
" ART - NET " SH.P.K. Furnizim me paisje te IT-se 4436.2 EUR
N. P.T. " Haxhijaha" Sh.p.k. Furnizim me motorr të ri për traktor(tipi tigar 35).Njësia Operative Prizren 3840 EUR
ANA CO SH.P.K. Furnizimi me 37 Grabuja Diellore (për traktor) 8954 EUR
Furnizimi me 37 Grabuja Diellore (për traktor) 9231.5 EUR
Furnizimi me 37 Grabuja Diellore (për traktor) 10582 EUR
" AS Tech " SH.P.K. Mirëmbajtja dhe riparimi për gjenerator 3292.04 EUR
N.T.P. " Buli - Medical " Material shpenzues 49398 EUR
" Interlab" SH.P.K. “Furnizim me material shpenzues për termokauter” 6540 EUR
IRIS PHARMA SH.P.K. “Furnizim me material shpenzues për termokauter” 5400 EUR
MADEKOS SH.P.K. “Furnizim me material shpenzues për termokauter” 4140 EUR
KO MED L.L.C. “Furnizim me material shpenzues për termokauter” 9750 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik KUSHTRIMI NM SH.P.K.; GASHI ING SH.P.K Punimi i kanalizimit në BL Klinë e Epërme, Prekaz, Turiçec, Polac, Qirez, Runik, Likoc, Rezallë. 343645 EUR
" EXCLUSIVE CORPORATION " SH.P.K. LOT 21 9260.6 EUR
Schafberger Jr. GmbH - Dega Kosovë Dega në Kosovë Mirëmbajtja Higjienike dhe Teknike të Objektit të FSSH-së 12084 EUR
MSS Mobile Sanitary Services SH.P.K. Mirëmbajtja Higjienike dhe Teknike të Objektit të FSSH-së 9348 EUR
" SELMANS NETWORK " SH.P.K. Mirëmbajtja Higjienike dhe Teknike të Objektit të FSSH-së 10188 EUR
Te Aleni SH.P.K. LOTO 2 - Istog-Stanet e Haxhiajve –Moken , Sine -Livadhet e Istogut-Kroi i Buleshkajve - Bajshe,Uqe-Vojdull-Moken ,Radushe –Lisavc dhe Radushe-Jerebi dhe Cerkolez-Lipe 16998 EUR
,,Guri" Sh.p.k. LOTO 2 - Istog-Stanet e Haxhiajve –Moken , Sine -Livadhet e Istogut-Kroi i Buleshkajve - Bajshe,Uqe-Vojdull-Moken ,Radushe –Lisavc dhe Radushe-Jerebi dhe Cerkolez-Lipe 21030 EUR
LAGUNA SH.P.K. Mirëmbajtja Higjienike dhe Teknike të Objektit të FSSH-së 10800 EUR
Efa Dienstleistung GmbH - Dega në Kosovë Mirëmbajtja Higjienike dhe Teknike të Objektit të FSSH-së 8856 EUR
" ERIK " SH.P.K. Mirëmbajtja Higjienike dhe Teknike të Objektit të FSSH-së 9144 EUR
"EL-BAU" SH.P.K. Mirëmbajtja dimërore e rrugëve në Komunën e Gjilanit 168.76 EUR
"Company Zuka Commerce" Sh.p.k. Mirëmbajtja dimërore e rrugëve në Komunën e Gjilanit 17.94 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik COMPANY BEJTA COMMERCE SH.A.; Company Murseli SH.P.K.; Florida Sh.p.k. Mirëmbajtja dimërore e rrugëve në Komunën e Gjilanit 36.41 EUR
N.T.SH. " Elen " Furnizim me gypa për kanalizime të ujrave të zeza 37692.85 EUR
N.N.P. "HYSNIA" Furnizim me gypa për kanalizime të ujrave të zeza 34882.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.T.SH. " RAMADANI"; N.T.SH. " DONI COMERCE " Furnizim me gypa për kanalizime të ujrave të zeza 38964.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " B.V.S " SH.P.K.; " Bajraktari " Sh.p.k. Furnizim me gypa për kanalizime të ujrave të zeza 35387.5 EUR
REDONI HM SH.P.K. Lot 10 1863.36 EUR
"RIMI-ALTEX"SH.P.K. Furnizim me komplete verore dhe dimërore për inspektorët dhe vozitësit e K.K. Dragash 3240 EUR
N.T.Sh. "Meteor " Furnizim me komplete verore dhe dimërore për inspektorët dhe vozitësit e K.K. Dragash 3040 EUR
" Sankos " Sh.p.k. Furnizim me komplete verore dhe dimërore për inspektorët dhe vozitësit e K.K. Dragash 4280 EUR
ALBKOS SAFETY SH.P.K. Furnizim me aparate kundër zjarrit 4207.88 EUR
Xhevdet Klinaku B.I. Furnizim me aparate kundër zjarrit 3858.52 EUR
"TALI" SH.P.K. Mirëmbajtja dimërore e rrugëve në Komunën e Gjilanit 26.03 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik AVAG GROUP SH.P.K.; EING COM SH.P.K. Mirëmbajtja dimërore e rrugëve në Komunën e Gjilanit 6.97 EUR
N.SH.T. " ZAHIRI " Mirembajtja verore e rrugeve dhe trotuareve - Loto I-re 275055.88 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " NITI - N " SH.P.K.; MILENIUM KONSTRUCTION SH.P.K. Mirembajtja verore e rrugeve dhe trotuareve - Loto I-re 271987.4 EUR
K.Regjionale e Mbeturinave" Pastrimi " SH.A. Mirembajtja verore e rrugeve dhe trotuareve - Loto I-re 255730.58 EUR
PROGLOBAL SH.P.K. Furnizim me aparate kundër zjarrit 3949.6 EUR
JETMIRI SH.P.K. Punë shtesë (Ndërtimi I rrug.me kubëza I.Sallova seg.1;seg,2;Dëshmorët e sibovcit seg.1 seg2;H.Prishtina seg.1;2;Ukshin Hoti seg.1;D.Hashani seg.1;A.Qerkezi seg.1;2;3;4;5;6;7;F.Grajçevci seg.1;2;A.Jashari;rr.te xhamia dhe shetitorja dhe parkingu në QKMF-Obiliq) 16271.52 EUR
Gazmend Bojku B.I. Furnizim me mekanizëm për mbeshtjellës të kabllove 0.4 kV dhe 6 kV 42952 EUR
Rima Engineering Sh.p.k. Furnizim me mekanizëm për mbeshtjellës të kabllove 0.4 kV dhe 6 kV 33994.62 EUR
N.T.SH."M.S.MEDICOM" Mirembajtja dhe Servisimi i Aparaturave Mjeksore te Anastezionit 113931.01 EUR
" PROMPT INTERNATIONAL " SH.P.K. FURNIZIM ME UPS 58941 EUR
CLASTERTECH SH.P.K. FURNIZIM ME UPS 59911 EUR
FURNIZIM ME UPS 120246.72 EUR
"ENELDAT" SH.P.K. FURNIZIM ME UPS 56470 EUR
Komtel Project Engineering SH.P.K. FURNIZIM ME UPS 60211.38 EUR
Rima Engineering Sh.p.k. FURNIZIM ME UPS 37460.28 EUR
" V.Z. Company " Sh.p.k. Mirembajtja verore e rrugeve dhe trotuareve - Loto I-re 230066.08 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik DARDANIAA SH.P.K.; Victoria Invest shpk Mirembajtja verore e rrugeve dhe trotuareve - Loto I-re 275055.88 EUR
Toifor Sh.p.k. Mirembajtja verore e rrugeve dhe trotuareve - Loto I-re 237222.95 EUR
" TRIO TEK " SH.P.K. Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 11985 EUR
ARITECH Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 12368 EUR
"D & T Group" SH.P.K. Hapja e pusit dhe instalimi i pajisjeve përcjellëse për uji të pijes në fshatin Drenoc - Retender 24894.6 EUR
N.T.SH." INLINE ENGINEERING " Furnizim me mekanizëm për mbeshtjellës të kabllove 0.4 kV dhe 6 kV 29323 EUR
Astraplan SH.P.K. Furnizim me mekanizëm për mbeshtjellës të kabllove 0.4 kV dhe 6 kV 74281 EUR
N.P.T. " Ukab" Furnizim me mekanizëm për mbeshtjellës të kabllove 0.4 kV dhe 6 kV 14101 EUR
" Omega - I " SH.P.K Furnizim me mekanizëm për mbeshtjellës të kabllove 0.4 kV dhe 6 kV 18703 EUR
N.P.T."DINAMIKA" Furnizim me mekanizëm për mbeshtjellës të kabllove 0.4 kV dhe 6 kV 53100 EUR
ELEKTRO - AB SH.P.K. FURNIZIM ME UPS 67110 EUR
N.P.T. " EL DRENI " FURNIZIM ME UPS 68915.35 EUR
"TELEFONIKU"SH.P.K. FURNIZIM ME UPS 55400 EUR
Botek shpk FURNIZIM ME UPS 63370.3 EUR
TETRONIKS L.L.C. FURNIZIM ME UPS 52204.1 EUR
N.T.SH. " Elen " FURNIZIM ME UPS 48470 EUR
N.P. " MGA " FURNIZIM ME UPS 52647 EUR
FURNIZIM ME UPS 56937.6 EUR
" AS Tech " SH.P.K. Instalimi i ngrohjeve qendrore dhe riparimi I atyre ekzistues-Vazhdim 6737 EUR
Gafurr Jashari B.I. Instalimi i ngrohjeve qendrore dhe riparimi I atyre ekzistues-Vazhdim 7477.2 EUR
Instalimi i ngrohjeve qendrore dhe riparimi I atyre ekzistues-Vazhdim 6285 EUR
EKOTERMIKA SH.P.K. Instalimi i ngrohjeve qendrore dhe riparimi I atyre ekzistues-Vazhdim 6888.6 EUR
Kaltrina Kukleci LOT4- NJE KONSULENT INDIVIDUAL PER PRANIMIN E APLIKACIONEVE TE FERMEREVE NE ISTOG 4080 EUR
" ELEKTRO - GG " SH.P.K. FURNIZIM ME UPS 55545 EUR
" AULONA " SH.P.K. Riparimi i elektromotorit në SP Samadrexhë 2711.64 EUR
NNT"KOSOVA ERH & KOTORI" SH.P.K. Riparimi i elektromotorit në SP Samadrexhë 2655 EUR
BAJRAM HA.GASHI B.I. Trajtimi i hapsirave me interes publik-Suharekë pjesa e dytë 22172.5 EUR
N.P.Sh. " Osmani " Trajtimi i hapsirave me interes publik-Suharekë pjesa e dytë 17887.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.T. " BITI-COM "; NNSh VAAKAL Trajtimi i hapsirave me interes publik-Suharekë pjesa e dytë 16265.25 EUR
" Profitech " SH.P.K. Furnizim me mekanizëm për mbeshtjellës të kabllove 0.4 kV dhe 6 kV 18359.97 EUR
" BAK - ING " SH.P.K. Furnizim me mekanizëm për mbeshtjellës të kabllove 0.4 kV dhe 6 kV 18343.1 EUR
UNION L.L.C Furnizim me mekanizëm për mbeshtjellës të kabllove 0.4 kV dhe 6 kV 31742 EUR
ELEGANCA - COM SH.P.K. Furnizim me mekanizëm për mbeshtjellës të kabllove 0.4 kV dhe 6 kV 57820 EUR
ETIANI Punimi i pjesës me derdhje të pompës ,,Jastrebac për horizontin e XI(sipas mostrës). 3992 EUR
Qendrim kajtazaj LOT4- NJE KONSULENT INDIVIDUAL PER PRANIMIN E APLIKACIONEVE TE FERMEREVE NE ISTOG 4440 EUR
Gentrita Salihaj LOT4- NJE KONSULENT INDIVIDUAL PER PRANIMIN E APLIKACIONEVE TE FERMEREVE NE ISTOG 4320 EUR
Dardan Blakaj LOT4- NJE KONSULENT INDIVIDUAL PER PRANIMIN E APLIKACIONEVE TE FERMEREVE NE ISTOG 4380 EUR
Egzon Kabashi LOT4- NJE KONSULENT INDIVIDUAL PER PRANIMIN E APLIKACIONEVE TE FERMEREVE NE ISTOG 4500 EUR
Ganimete Zeneli B.I. Transporti i nxënësve në fshatin Peran dhe Obrançë në disa lagje -Shkolla Ali Hadri Peran dhe anasjelltas 10175 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.P.T. Bamirs ; N.P.SH. BREDHI Trajtimi i hapsirave me interes publik-Suharekë pjesa e dytë 17745 EUR
" Sankos " Sh.p.k. Lot 1 - Furnizimi me rroba mbrojtëse ne pune 7348 EUR
BAJRAM HA.GASHI B.I. LOT2 - Kubëzimi I rrugëve dhe infrastruktures në fshatin Kuklibeg 27690.05 EUR
N. Ndërtimore T. Teknica 2001 LOT2 - Kubëzimi I rrugëve dhe infrastruktures në fshatin Kuklibeg 25236.9 EUR
N.N.T. " Shabanaj " LOT2 - Kubëzimi I rrugëve dhe infrastruktures në fshatin Kuklibeg 19884.2 EUR
" HIDRO-ING " SH.P.K. Ritenderim 2 -Ndërtimi i konstruksioneve për vendosjen e hidrantëve 9921.5 EUR
" A.R.F." SH.P.K. Furnizim me medalje dhe rekuizita 985 EUR
N.T.P."LULISHTJA BUÇAJ" Mbjellja e pemëve dekorative në hapësirat publike 66500 EUR
N.T. " BITI-COM " Mbjellja e pemëve dekorative në hapësirat publike 80000 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.P.T. ARIANI; N. T. Sh. VËLLËZERIT THAQI Transporti i punëtorëve të KEK-ut Mitrovicë &Vushtrri 77738.54 EUR
N.N. "Vllëzrit Hyseni" Rregullimi i hapësiravbe publike me kubëza betoni te objekti i Komunës 13958.33 EUR
BASRI M.JASHARI B.I. Transporti i nxënësve në fshatin Peran dhe Obrançë në disa lagje -Shkolla Ali Hadri Peran dhe anasjelltas 13997 EUR
" Buss Reissen " SH.P.K. Transporti i nxënësve në fshatin Peran dhe Obrançë në disa lagje -Shkolla Ali Hadri Peran dhe anasjelltas 11100 EUR
D.P.T. " Meti Com " Furnizim me Llaminat 5850 EUR
" Omega - I " SH.P.K Furnizim me Llaminat 5554.26 EUR
Olti Trasing SH.P.K. Furnizim me Llaminat 6393.24 EUR
"HARST Group" SH.P.K. Furnizim me Llaminat 5787.9 EUR
RENELUAL TAHIRI SH.P.K. LOT2 - Kubëzimi I rrugëve dhe infrastruktures në fshatin Kuklibeg 32452.2 EUR
. Vëllezërit E Bashkuar SH.P.K. LOT2 - Kubëzimi I rrugëve dhe infrastruktures në fshatin Kuklibeg 28619.05 EUR
NNTPP " Gashi Ing " LOT2 - Kubëzimi I rrugëve dhe infrastruktures në fshatin Kuklibeg 19137.42 EUR
N.N.P."ART " LOT2 - Kubëzimi I rrugëve dhe infrastruktures në fshatin Kuklibeg 19998.3 EUR
"Telegrafi " SH.P.K. Ofrimi i Shërbimeve për reklamim në Portalin Telegrafi 4200 EUR
Atom - Med Furnizimi me reagensa per biokimi 40290 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.N.SH. " P & I "; " DAJTING " SH.P.K. Vazhdimi i punëve për shkollën e mesme Podujevë 145444.99 EUR
N.N. " 100 % Design " Sh.p.k. Vazhdimi i punëve për shkollën e mesme Podujevë 156670.58 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " AC ing " SH.P.K.; " A con " SH.P.K. Vazhdimi i punëve për shkollën e mesme Podujevë 136813.67 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " BM GROUP " SH.P.K.; N.N.T." EING COM " Vazhdimi i punëve për shkollën e mesme Podujevë 145723.73 EUR
" Global - a " SH.P.K. Furnizim me Llaminat 5940 EUR
UNION L.L.C Furnizim me Llaminat 6796.8 EUR
"eor group " SH.P.K. Furnizim me Llaminat 5756.04 EUR
N.T.P. " BELFORT " Furnizim me Llaminat 6435 EUR
Mak -Building SH.P.K. Furnizim me Llaminat 5851.62 EUR
" 4ING " SH.P.K. Furnizim me Llaminat 6000.3 EUR
" Liria " SH.P.K. Furnizim me Llaminat 5760 EUR
,, Eurogoma " Sh.p.k. FURNIZIMI ME GOMA DIMËRORE PËR AUTOMJETE 448008.75 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.T.SH. MEDILAB-HUMAN ; N.T.P ERAMED Furnizimi me reagensa per biokimi 40255 EUR
"BIO-LAB" SH.P.K. Furnizimi me reagensa per biokimi 37050 EUR
RSM Company SH.P.K. Furnizimi dhe vendosja e shenjave te komunikacionit 21062 EUR
Company " Murseli "SH.P.K. Furnizimi dhe vendosja e shenjave te komunikacionit 19257 EUR
" KROSA traffic signs " SH.P.K. Furnizimi dhe vendosja e shenjave te komunikacionit 18857 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.N.P."ART PROJEKT "; N.N.P.T. " Engineering " Vazhdimi i punëve për shkollën e mesme Podujevë 194396.08 EUR
GRAFIKA SH.P.K. Infografikat dhe sinjalizimi ne objektet e Administrates Komunale 28423.2 EUR
Sfinga SH.P.K. Infografikat dhe sinjalizimi ne objektet e Administrates Komunale 38454.83 EUR
Gama Ing SH.P.K. Ndërtimi i qerdhës së fëmijëve në fshatin LLabjan –Faza 1 3273.38 EUR
Asfaltimi i rrugëve në lagjën Dardania III dhe në fshatin Llozhan në Komunën e Pejës 117152.5 EUR
N.SH. " Viva Print " Furnizimi dhe vendosja e shenjave te komunikacionit 28011 EUR
" Kompania Prishtina " Sh.p.k Lyerja e mbrendshme dhe e jashtme të objekteve të shëndetësisë 8590 EUR
" EdiBau- ing " SH.P.K. Lyerja e mbrendshme dhe e jashtme të objekteve të shëndetësisë 4600 EUR
Ndërmarrje Tregtare Shërbyese " TINI " Lyerja e mbrendshme dhe e jashtme të objekteve të shëndetësisë 4880 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " NITI CONSTRUCTION " SH.P.K.; " IDEOR CONSTRUCTION " SH.P.K. Lyerja e mbrendshme dhe e jashtme të objekteve të shëndetësisë 2999 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Goma Pro SH.P.K.; Bi Term SH.P.K. FURNIZIMI ME GOMA DIMËRORE PËR AUTOMJETE 363377.8 EUR
Auto Shtëpia Siqani SH.P.K. Furnizim me 3 Vetura Zyrtare 39900 EUR
" Pylla " SH.P.K. Furnizim me lëndë djegëse Dru sipas njësive kërkuese në Komunën e Gjilanit 291936 EUR
MALI SH 1 SH.P.K. Furnizim me lëndë djegëse Dru sipas njësive kërkuese në Komunën e Gjilanit 280988.4 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " ILIR - KOSOVA " SH.P.K.; Comtrade Computers O.K. Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 75888.2 EUR
Asfalti SH.P.K. Asfaltimi i rrugëve në lagjën Dardania III dhe në fshatin Llozhan në Komunën e Pejës 112720 EUR
,,Menti Sh.p.k. Asfaltimi i rrugëve në lagjën Dardania III dhe në fshatin Llozhan në Komunën e Pejës 111692.5 EUR
,,Lika Trade" Sh.p.k. Asfaltimi i rrugëve në lagjën Dardania III dhe në fshatin Llozhan në Komunën e Pejës 122402.5 EUR
N.T.SH.N. ,,Arfa" Asfaltimi i rrugëve në lagjën Dardania III dhe në fshatin Llozhan në Komunën e Pejës 108682.5 EUR
Minibus-Afrim Beka Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve - Stallovë- paralela e ndare Podaj- Lagja Sheqiraj dhe anasjelltas 66 EUR
Botek shpk Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 69488.8 EUR
InterAdria L.L.C. Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 74925.9 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik INFINITT SH.P.K.; N.T.P. VLORA ; First Solution L.L.C.; Ndërmarja Tregatre Grafike Blendi ; FutureBITS SH.P.K. Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 68137.98 EUR
" Cacttus " Sh.a. Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 77771.5 EUR
ARITECH Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 72269.8 EUR
N.P.T. " a - com " Furnizim me goma për makinat ngarkuese me ajër të komprimuar 8850 EUR
N.T.P "HAJDINI COMERC " Furnizim me artikuj tjere ushqimore 60605.3 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " TOWN " SH.P.K.; N.T.SH. " TRADITA TREGTARE " Furnizim me artikuj tjere ushqimore 46868.27 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " NEW-LINE " SH.P.K.; N.P.T.,,Bajraktari Com" Furnizim me artikuj tjere ushqimore 60380.95 EUR
N.P.T. " Florenti " Furnizim me artikuj tjere ushqimore 71357.98 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.T.P"DITA"; " JONI TRAVEL " SH.P.K. Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve - Stallovë- paralela e ndare Podaj- Lagja Sheqiraj dhe anasjelltas 160 EUR
Automatizimi i shkembimit të të dhënave për nënstacione permes IP adresave 168 EUR
Ideal Shala B.I. “ Servisimi i automjeteve të MKK-së ” 42080.75 EUR
“ Servisimi i automjeteve të MKK-së ” 11817.3 EUR
Ndërmarrja Tregtare Private ,,Miri" “ Servisimi i automjeteve të MKK-së ” 13200.31 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " C4A " SH.P.K.; "Rexha" Sh.p.k. Sherbimet e mirëmbajtjes dhe riparimeve ne objektet e gjykatave te Kosoves dhe te KGJK 293540.34 EUR
Flamur Isufi B.I. Furnizim me pajisje laboratorike per funksionalizimin te analizave yndyrore me integrim te LCMC dhe GC 119000 EUR
Furnizim me pajisje elektronike për trafikun rrugor - ri vlersim. 228937.62 EUR
" PBC " SH.P.K. Furnizim me pajisje elektronike për trafikun rrugor - ri vlersim. 230083.14 EUR
Botek shpk Furnizim me pajisje elektronike për trafikun rrugor - ri vlersim. 207444 EUR
" Sankos " Sh.p.k. Furnizim me uniforma për punëtorët e Qendres së Studentëve 53268.5 EUR
Furkan Rada Furnizim me uniforma për punëtorët e Qendres së Studentëve 55795 EUR
N.SH.T. " METTON REKLAMA " Furnizim me uniforma për punëtorët e Qendres së Studentëve 82390 EUR
N.P.T. " Arta -Tex " Furnizim me uniforma për punëtorët e Qendres së Studentëve 52235 EUR
Furnizim me uniforma për punëtorët e Qendres së Studentëve 74260 EUR
" ARTA TEX GROUP " SH.P.K. Furnizim me uniforma për punëtorët e Qendres së Studentëve 51115 EUR
"RIMI-ALTEX"SH.P.K. Furnizim me uniforma për punëtorët e Qendres së Studentëve 60888 EUR
"PUNTEX" SH.P.K. Furnizim me uniforma për punëtorët e Qendres së Studentëve 54300 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: "LILI GROUP"SH.P.K.; N.N."ZHVILLIMI" Sherbimet e mirëmbajtjes dhe riparimeve ne objektet e gjykatave te Kosoves dhe te KGJK 383028.25 EUR
" Kompania Prishtina " Sh.p.k Sherbimet e mirëmbajtjes dhe riparimeve ne objektet e gjykatave te Kosoves dhe te KGJK 493444 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.T.P."ALTECH"; N.P. " EURO ENGINEERING " Sherbimet e mirëmbajtjes dhe riparimeve ne objektet e gjykatave te Kosoves dhe te KGJK 434466.8 EUR
Hilmi A. Mulaku B.I. Sherbimet e mirëmbajtjes dhe riparimeve ne objektet e gjykatave te Kosoves dhe te KGJK 197260.07 EUR
NTSH "Genc" Furnizim me artikuj tjere ushqimore 48570.95 EUR
Beni Dona Plast SH.P.K. Furnizim me artikuj tjere ushqimore 11219.58 EUR
" ECM Engineering " SH.P.K. Ndarja e mbrendshme në objektin e komunës 10995.56 EUR
" I.P.N.EU " SH.P.K. Ndarja e mbrendshme në objektin e komunës 11597.64 EUR
Furnizim me drrasa dhe traj për kullën ftohëse 129598.8 EUR
" ELICO " SH.P.K. Furnizim me drrasa dhe traj për kullën ftohëse 385544.26 EUR
Sigurimi fizik i objekteve 9136.8 EUR
K.S. Besa Security SH.P.K. Sigurimi fizik i objekteve 7659.36 EUR
"Internat Security Association"SH.P.K. Sigurimi fizik i objekteve 9059.04 EUR
AMC CORPORATION SH.P.K. Rregullimi i ambientit per aktivitete kulturore te Festave Komunale 13 Qershori 4850 EUR
Sfinga SH.P.K. Rregullimi i ambientit per aktivitete kulturore te Festave Komunale 13 Qershori 5188 EUR
N.T.SH. " Fokus Design " Rregullimi i ambientit per aktivitete kulturore te Festave Komunale 13 Qershori 5491 EUR
" Teknika " SH.P.K. Furnizim me material higjienik per Institucionet e Hanit te Elezit (Administraten, shkollat, QKMF-ne, çerdhen etj) 8986.3 EUR
" KIGA " SH.P.K. Furnizim me material higjienik per Institucionet e Hanit te Elezit (Administraten, shkollat, QKMF-ne, çerdhen etj) 7363.9 EUR
PM GROUP SH.P.K. Furnizim me material higjienik per Institucionet e Hanit te Elezit (Administraten, shkollat, QKMF-ne, çerdhen etj) 6751.6 EUR
" OLTI & KENZA " SH.P.K. Furnizim me material higjienik per Institucionet e Hanit te Elezit (Administraten, shkollat, QKMF-ne, çerdhen etj) 8530 EUR
Shaip Mustafa B.I. Furnizim me material higjienik per Institucionet e Hanit te Elezit (Administraten, shkollat, QKMF-ne, çerdhen etj) 7761.1 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik LURN SH.P.K.; Pro & Co Group SH.P.K. LOT2- NDERTIMI I KANALIZIMIT NE SARADRAN. 19377 EUR
LOT2- NDERTIMI I KANALIZIMIT NE SARADRAN. 19838 EUR
ALFA.i LOT2- NDERTIMI I KANALIZIMIT NE SARADRAN. 18960 EUR
CONSTRUCTION GROUP SH.P.K. LOT2- NDERTIMI I KANALIZIMIT NE SARADRAN. 20643 EUR
N.N.SH. "A & B CONSTRUCTION " Ndertimi i rrugeve Hijet dhe Sejdi Cikaqi ne Doberdelan 36717 EUR
"FLORI"SH.P.K. Ndertimi i rrugeve Hijet dhe Sejdi Cikaqi ne Doberdelan 31920 EUR
Seticommerc SH.P.K. Ndertimi i rrugeve Hijet dhe Sejdi Cikaqi ne Doberdelan 39819.6 EUR
I. Seferi Ndertimi i rrugeve Hijet dhe Sejdi Cikaqi ne Doberdelan 37072.61 EUR
FORTESA O.P. Ndertimi i rrugeve Hijet dhe Sejdi Cikaqi ne Doberdelan 46480 EUR
NNTPP " Gashi Ing " Ndertimi i rrugeve Hijet dhe Sejdi Cikaqi ne Doberdelan 36616.5 EUR
ARITECH FURNIZIM ME PAJISJE TË IT-Së 8671.5 EUR
N.SH. " TECH VISION " FURNIZIM ME PAJISJE TË IT-Së 6776.65 EUR
ONI SH.P.K. - DEGA NË KOSOVË FURNIZIM ME PAJISJE TË IT-Së 5665 EUR
InterAdria L.L.C. FURNIZIM ME PAJISJE TË IT-Së 8275.03 EUR
" ILIR - KOSOVA " SH.P.K. FURNIZIM ME PAJISJE TË IT-Së 8381.6 EUR
Kosovare Gashi LOT 2 – Konsulent individual për pranimin e aplikacioneve të fermerëve në Rahovec 9360 EUR
Rekonstrukcija fasade zgrade u ulici Knjaza Milosa br.32 74976.71 EUR
N.T. "Agimi- De" Furnizimi me material per dekorata ne aktivitete te ndryshme per vitin 2019 6617 EUR
EUROPRINTY Furnizimi me material per dekorata ne aktivitete te ndryshme per vitin 2019 4500 EUR
Përmirësimi i ambientit te jashtëm ,gjelëbrimit te Parkut dhe oborrit në Univesitetin e Mitrovicës ISA BOLETIMI (Furnizimi dhe mbjellja Drujve dekorativ në UMIB). 34942 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.T.SH. FIDANISHTJA E PEJËS ; Mirusha Company Sh.p.k Përmirësimi i ambientit te jashtëm ,gjelëbrimit te Parkut dhe oborrit në Univesitetin e Mitrovicës ISA BOLETIMI (Furnizimi dhe mbjellja Drujve dekorativ në UMIB). 58313 EUR
Zajednica ponuditelja P.P. ''EU RR GRADNJA''; Pro & Co Group SH.P.K. Rekonstrukcija fasade zgrade u ulici Knjaza Milosa br.32 69510.91 EUR
" EING COM " SH.P.K. Punë shtesë(Rregullimi i parkut Mazgit i Lartë) 13300.07 EUR
RH SH.P.K. Furnizim me Pleksiglass 15222 EUR
" Omega - I " SH.P.K Furnizim me Pleksiglass 12850.2 EUR
ND SH.P.K. Furnizim me Pleksiglass 17700 EUR
" F & K " SH.P.K. Furnizim me Pleksiglass 12980 EUR
KO MED L.L.C. “Furnizim me Inventar medicinal” 4850 EUR
" MATKOS PHARM " SH .P.K. “Furnizim me Inventar medicinal” 2699 EUR
N.SH. " TRIMI MED " “Furnizim me Inventar medicinal” 340 EUR
" I.P.N.EU " SH.P.K. “Furnizim me Inventar medicinal” 2792 EUR
Kompania E Sigurimeve Të Përgjithshme Siguria Shërbimet e sigurimit aksidental të pjestarëve, sigurimet për kadet jashtë vendit ARI si dhe sigurimet për misione jashtë vendit për nevoja të FSK-së dhe MFSK-së 22200 EUR
" NOVUS " SH.P.K. Mbledhja e të dhënave për Rrjetin e Kontabilitetit në Fermë - FADN 199850 EUR
" EJONA " SH.P.K. Mirëmbajtja dhe Servisimi i Ashensorit-ASHNA 984 EUR
Mirëmbajtja dhe Servisimi i Ashensorit-ASHNA 1079.98 EUR
N.N. '' BLENDI COLOR'' Renovime, lyerje dhe ndarje fizike të hapësirave në objekte 28226.79 EUR
CONSTRUCTION GROUP SH.P.K. Renovime, lyerje dhe ndarje fizike të hapësirave në objekte 26478.99 EUR
Mak -Building SH.P.K. Renovime, lyerje dhe ndarje fizike të hapësirave në objekte 25008.36 EUR
KOMPANIA E SIGURIMEVE " PRISIG " SH.A. Shërbimet e sigurimit aksidental të pjestarëve, sigurimet për kadet jashtë vendit ARI si dhe sigurimet për misione jashtë vendit për nevoja të FSK-së dhe MFSK-së 35000 EUR
KOMPANIA E SIGURIMEVE "ILLYRIA" SH.A Shërbimet e sigurimit aksidental të pjestarëve, sigurimet për kadet jashtë vendit ARI si dhe sigurimet për misione jashtë vendit për nevoja të FSK-së dhe MFSK-së 61393.5 EUR
"SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA"SH.A Shërbimet e sigurimit aksidental të pjestarëve, sigurimet për kadet jashtë vendit ARI si dhe sigurimet për misione jashtë vendit për nevoja të FSK-së dhe MFSK-së 64050 EUR
N.T.P. " Sadiku - A " Furnizim me Pleksiglass 13785 EUR
N.P.SH. "NISMA" Furnizim me Pleksiglass 13570 EUR
" Mondberg " SH.P.K. Furnizim me Pleksiglass 17700 EUR
Gazmend Bojku B.I. Furnizim me Pleksiglass 14378.3 EUR
EUROPRINTY Furnizim me Pleksiglass 10979.9 EUR
UNION L.L.C Furnizim me Pleksiglass 15930 EUR
Ndërmarrja Tregtare " AUTOKOSOVA" Furnizim me Pleksiglass 10915 EUR
Kompania e Sigurimeve " Insig" Dega Kosovë Shërbimet e sigurimit aksidental të pjestarëve, sigurimet për kadet jashtë vendit ARI si dhe sigurimet për misione jashtë vendit për nevoja të FSK-së dhe MFSK-së 136800 EUR
SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP SH.A.- DEGA KOSOVË Shërbimet e sigurimit aksidental të pjestarëve, sigurimet për kadet jashtë vendit ARI si dhe sigurimet për misione jashtë vendit për nevoja të FSK-së dhe MFSK-së 24000 EUR
"KEIS(KOSOVA EX.IMP.SUPPLY PHARMACEUT)"SH.P.K. FURNIZIM ME REAGJENT PËR PLATFORMËN ABX MICROS 100668.2 EUR
" ERO PROJECT " SH.P.K. Renovime, lyerje dhe ndarje fizike të hapësirave në objekte 20531.51 EUR
Renovime, lyerje dhe ndarje fizike të hapësirave në objekte 28556.9 EUR
" Urb - Pro " SH.P.K. Renovime, lyerje dhe ndarje fizike të hapësirave në objekte 24549.34 EUR
Brahim S. Tahiri B.I. Renovime, lyerje dhe ndarje fizike të hapësirave në objekte 20127.4 EUR
" Kompania Prishtina " Sh.p.k Renovime, lyerje dhe ndarje fizike të hapësirave në objekte 26444 EUR
Astraplan SH.P.K. Renovime, lyerje dhe ndarje fizike të hapësirave në objekte 19182.17 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Kab Holding SH.P.K.; ISEFERI SH.P.K. lot 3 Ndërtimi i rrugeve lokale; Te Varrezat ; Rruga Fushore;dhe Ndërtimii rrugëve lokale Diga në Dvoran 22959.5 EUR
Xhevat Kokollari B.I. lot 3 Ndërtimi i rrugeve lokale; Te Varrezat ; Rruga Fushore;dhe Ndërtimii rrugëve lokale Diga në Dvoran 27270.63 EUR
lot 3 Ndërtimi i rrugeve lokale; Te Varrezat ; Rruga Fushore;dhe Ndërtimii rrugëve lokale Diga në Dvoran 34474.05 EUR
"H.SEFERI" SH.P.K. lot 3 Ndërtimi i rrugeve lokale; Te Varrezat ; Rruga Fushore;dhe Ndërtimii rrugëve lokale Diga në Dvoran 31562.16 EUR
GASHI ING SH.P.K lot 3 Ndërtimi i rrugeve lokale; Te Varrezat ; Rruga Fushore;dhe Ndërtimii rrugëve lokale Diga në Dvoran 28967.74 EUR
" OK CONSTRUCTION " SH.P.K. Renovime, lyerje dhe ndarje fizike të hapësirave në objekte 24167.86 EUR
Company " Murseli "SH.P.K. Renovime, lyerje dhe ndarje fizike të hapësirave në objekte 31555.11 EUR
N.N." BRRUTI ING " Rregullimi i shtratit të liqenit dhe këndit të lojërave në fshatin Brezne 35500.5 EUR
EBK SH.P.K. Rregullimi i shtratit të liqenit dhe këndit të lojërave në fshatin Brezne 36500 EUR
Ridvan Elezi B.I. Rregullimi i shtratit të liqenit dhe këndit të lojërave në fshatin Brezne 31984.55 EUR
N.N.P. Area Sh.p.k. ”Ndërtimi i urës në fshatin Kufc Komuna e Novobërdës” 8747.7 EUR
N.N.P. " ATC COM " SH.P.K. ”Ndërtimi i urës në fshatin Kufc Komuna e Novobërdës” 10514.15 EUR
N.N.P."NDERTIMTARI-MAXHUNAJ" ”Ndërtimi i urës në fshatin Kufc Komuna e Novobërdës” 11132 EUR
”Ndërtimi i urës në fshatin Kufc Komuna e Novobërdës” 12012.1 EUR
" ARCHING GROUP " SH.P.K ”Ndërtimi i urës në fshatin Kufc Komuna e Novobërdës” 11321.7 EUR
N.N.SH. " CO- ING " ”Ndërtimi i urës në fshatin Kufc Komuna e Novobërdës” 11071 EUR
FORTESA SH.P.K. lot 3 Ndërtimi i rrugeve lokale; Te Varrezat ; Rruga Fushore;dhe Ndërtimii rrugëve lokale Diga në Dvoran 34390.58 EUR
"FLORI"SH.P.K. lot 3 Ndërtimi i rrugeve lokale; Te Varrezat ; Rruga Fushore;dhe Ndërtimii rrugëve lokale Diga në Dvoran 30799.98 EUR
lot 3 Ndërtimi i rrugeve lokale; Te Varrezat ; Rruga Fushore;dhe Ndërtimii rrugëve lokale Diga në Dvoran 30519.7 EUR
N.N.T. " Etniku " lot 3 Ndërtimi i rrugeve lokale; Te Varrezat ; Rruga Fushore;dhe Ndërtimii rrugëve lokale Diga në Dvoran 24782.6 EUR
Seticommerc SH.P.K. lot 3 Ndërtimi i rrugeve lokale; Te Varrezat ; Rruga Fushore;dhe Ndërtimii rrugëve lokale Diga në Dvoran 31777.94 EUR
"VALI" SH.P.K. lot 3 Ndërtimi i rrugeve lokale; Te Varrezat ; Rruga Fushore;dhe Ndërtimii rrugëve lokale Diga në Dvoran 31909.87 EUR
"SEFERI-CO" SH.P.K. lot 3 Ndërtimi i rrugeve lokale; Te Varrezat ; Rruga Fushore;dhe Ndërtimii rrugëve lokale Diga në Dvoran 31323.8 EUR
AGS Corporation SH.P.K. Support system with ECMO 39829 EUR
Medical Support system with ECMO 74900 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: ''Vision Capital Partners'' SH.P.K.; " Conex Group " SH.P.K. Pune shtese-Ndertimi i stadionit te futbollit ne Hajvali Faza e II-te 40341.4 EUR
Ndërmarrje Tregtare Shërbyese " TINI " Rregullimi i shtratit të liqenit dhe këndit të lojërave në fshatin Brezne 37859.25 EUR
N.P.T.,,Acvilla" Lot 4 – K.K Lipjan 443700 EUR
N.T.P." AGONITI " Lot 4 – K.K Lipjan 421950 EUR
N.T.P. " BUSHGEGU " Lot 4 – K.K Lipjan 435000 EUR
KOMPANIA E SIGURIMEVE " PRISIG " SH.A. Sigurimi i veturave zyrtare- Ri Kuotim 9287.78 EUR
Kompania e Sigurimeve " Insig" Dega Kosovë Sigurimi i veturave zyrtare- Ri Kuotim 9185.27 EUR
Delta Security SH.P.K. Sigurimi fizik i e objekteve të institucioneve komunale ndërtesat e administratës, Qendrës për pune Sociale, Arkivit te qyteti, shtëpisë se kulturës, llot 1-ritenderim 173284.81 EUR
COMMANDO SH.P.K. Sigurimi fizik i e objekteve të institucioneve komunale ndërtesat e administratës, Qendrës për pune Sociale, Arkivit te qyteti, shtëpisë se kulturës, llot 1-ritenderim 156308.88 EUR
" NAZERI 2000 SH.P.K." DEGA NE KOSOVE Sigurimi fizik i e objekteve të institucioneve komunale ndërtesat e administratës, Qendrës për pune Sociale, Arkivit te qyteti, shtëpisë se kulturës, llot 1-ritenderim 165845.04 EUR
Yesspharma SH.P.K. Lot 32 86400 EUR
Medical Group SH.P.K. Lot 32 86400 EUR
Medical Lot 32 63000 EUR
REDONI HM SH.P.K. Lot 32 68220 EUR
RENELUAL TAHIRI SH.P.K. Rregullimi dhe zgjerimi i rrugës Planje-Mazrek-Liken i Hasit Ramja e Deshmorëve 498393.12 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik EuroVia SH.P.K.; Jehona SH.P.K. Rregullimi dhe zgjerimi i rrugës Planje-Mazrek-Liken i Hasit Ramja e Deshmorëve 494523.34 EUR
"ROSA-SECURITY" SH.P.K Sigurimi fizik i e objekteve të institucioneve komunale ndërtesat e administratës, Qendrës për pune Sociale, Arkivit te qyteti, shtëpisë se kulturës, llot 1-ritenderim 154995 EUR
"Internat Security Association"SH.P.K. Sigurimi fizik i e objekteve të institucioneve komunale ndërtesat e administratës, Qendrës për pune Sociale, Arkivit te qyteti, shtëpisë se kulturës, llot 1-ritenderim 170758 EUR
" SKYFTERAT - LIVE " SH.P.K. Sigurimi fizik i e objekteve të institucioneve komunale ndërtesat e administratës, Qendrës për pune Sociale, Arkivit te qyteti, shtëpisë se kulturës, llot 1-ritenderim 151054.8 EUR
KS Kosova E Re SH.A. Sigurimi i veturave zyrtare- Ri Kuotim 9304.17 EUR
Kompania e Sigurimeve " SCARDIAN " J.S.C. Sigurimi i veturave zyrtare- Ri Kuotim 9687.96 EUR
"SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA"SH.A Sigurimi i veturave zyrtare- Ri Kuotim 9191.03 EUR
SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP SH.A.- DEGA KOSOVË Sigurimi i veturave zyrtare- Ri Kuotim 9749.38 EUR
KosovaMed Healthcare SH.P.K. Blerja e filmave të rentgenit për QKMF Adem Ukëhaxhaj 28950 EUR
" Liri - Med " SH.P.K. Lot 3 47892.6 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: "EUROFAMIS" SH.A.; N.P.T. "Bamirs" Rregullimi dhe zgjerimi i rrugës Planje-Mazrek-Liken i Hasit Ramja e Deshmorëve 476000 EUR
KAG - Asphalt Company SH.P.K. Rregullimi dhe zgjerimi i rrugës Planje-Mazrek-Liken i Hasit Ramja e Deshmorëve 495139.1 EUR
SH. Drini Company SH.P.K. Rregullimi dhe zgjerimi i rrugës Planje-Mazrek-Liken i Hasit Ramja e Deshmorëve 498822.9 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " LIRIGZONI S " SH.P.K.; " LIRIGZONI " SH.P.K Rregullimi dhe zgjerimi i rrugës Planje-Mazrek-Liken i Hasit Ramja e Deshmorëve 459566.86 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.P.T. " Berisha Com "; " BK - CONSTRUCTION " SH.P.K. Ndërtimi i murrit mbrojtës në fshatin Koshutan - Rugovë 55350 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " KE LUANI " SH.P.K.; Menti Shpk Ndërtimi i murrit mbrojtës në fshatin Koshutan - Rugovë 54357 EUR
Idriz Kurtbogaj B.I. Ndërtimi i murrit mbrojtës në fshatin Koshutan - Rugovë 54872 EUR
,,Guri" Sh.p.k. Ndërtimi i murrit mbrojtës në fshatin Koshutan - Rugovë 56063 EUR
" Shkembi " Sh.p.k. LOT1- NDERTIMI I RRUGEVE NE GURRAKOC. 43571.6 EUR
"eor group " SH.P.K. RITENDERIM-FURNZIM ME MATERIAL ELEKTRIK 5919.87 EUR
" Liri - Med " SH.P.K. Furnizim me enoxaparin për nevojat e SHSKUK-së 1701462 EUR
PHARMA LEADER L.L.C. Furnizim me enoxaparin për nevojat e SHSKUK-së 1709564.2 EUR
Furnizim me enoxaparin për nevojat e SHSKUK-së 2179491.8 EUR
Flamur Isufi B.I. Lot I Matrial Laboratik 39414 EUR
N.T.P.,,Euro Lab" Lot I Matrial Laboratik 46033.38 EUR
Fidaie Bytyçi B.I. Rregullimi dhe zgjerimi i rrugës Planje-Mazrek-Liken i Hasit Ramja e Deshmorëve 501244.9 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Tahir Batatina B.I.; SH. Drini Company SH.P.K. Meremetimi i rrugëve rurale me zhavor 155389.24 EUR
Toifor Sh.p.k. Meremetimi i rrugëve rurale me zhavor 143883.3 EUR
N.N. "Vllëzrit Hyseni" Meremetimi i rrugëve rurale me zhavor 178257.65 EUR
NNSh VAAKAL Meremetimi i rrugëve rurale me zhavor 189824.12 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Pro & Co Group SH.P.K.; IMA SH.P.K. Meremetimi i rrugëve rurale me zhavor 248248 EUR
,,Menti" Sh.p.k. LOT1- NDERTIMI I RRUGEVE NE GURRAKOC. 39275.45 EUR
N.P.SH. " Dreni " Ri-Shpallje-Transporti i nxënësve në relacionin Gërgon-Bardhaniq dhe anasjelltas 7009.2 EUR
Ermal Dinaj B.I. RENOVIMI - REHABILITIMI I VORRESAVE TE DESHMOREVE TE KODRA E KUQE NE ZAJM 23661.66 EUR
MIRUSHA COMPANY SH.P.K. RENOVIMI - REHABILITIMI I VORRESAVE TE DESHMOREVE TE KODRA E KUQE NE ZAJM 60918.58 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik VB INVEST SH.P.K.; BENI - COM SH.P.K. ASFALTIMI I I RRUGËS SHTUTICË,VERBOC DHE POLLUZHË DHE ASFALTIMI I RRUGËS NË FSHATIN GLLANASELLE,GODANC ( FAZA E DYTË)- RITENDERIM 135539.37 EUR
IBRAHIM KURRUMELI B.I. ASFALTIMI I I RRUGËS SHTUTICË,VERBOC DHE POLLUZHË DHE ASFALTIMI I RRUGËS NË FSHATIN GLLANASELLE,GODANC ( FAZA E DYTË)- RITENDERIM 137876 EUR
"Valdrini" sh.p.k ASFALTIMI I I RRUGËS SHTUTICË,VERBOC DHE POLLUZHË DHE ASFALTIMI I RRUGËS NË FSHATIN GLLANASELLE,GODANC ( FAZA E DYTË)- RITENDERIM 128304 EUR
" Liri - Med " SH.P.K. Lot 3 Paclitaxel 85644 EUR
ROA Consulting SH.P.K. Nabavka alata za potrebe osnovnih škola u Severnoj Mitrovici 5485.9 EUR
BIGOMABI D.O.O. Nabavka alata za potrebe osnovnih škola u Severnoj Mitrovici 6220 EUR
LINK INSURANCE BROKERS SH.P.K. Sigurimi i autopërgjegjësisë për mjetet motorike të Postës së Kosovës SH.A 23490.77 EUR
Kompania e Sigurimeve " SCARDIAN " J.S.C. Sigurimi i autopërgjegjësisë për mjetet motorike të Postës së Kosovës SH.A 25236.7 EUR
Sfinga SH.P.K. realizimi i projektit Invest IN Prizren 29870 EUR
,,Pixels Productions Sh.p.k. Video promovuese për punën e ZKA-së 9440 EUR
N.SH."M1 PRODUCTIONS" Video promovuese për punën e ZKA-së 9150 EUR
"ASHA" SH.P.K. Video promovuese për punën e ZKA-së 0 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.T.SH. Dino Sh.p.k.; VB INVEST SH.P.K. Meremetimi i rrugëve rurale me zhavor 193993.5 EUR
MILENIUM KONSTRUCTION SH.P.K. Meremetimi i rrugëve rurale me zhavor 187087.82 EUR
" INTEGRAL " Sh.p.k. Meremetimi i rrugëve rurale me zhavor 218097.04 EUR
Company " Murseli "SH.P.K. Meremetimi i rrugëve rurale me zhavor 193826.8 EUR
" Multi Business Group" SH.P.K. Ndërtimi i infrastrukturës në fshatin Krushe e Vogel-projekt dy vjeçar 139220.11 EUR
" EdiBau- ing " SH.P.K. Ndërtimi i infrastrukturës në fshatin Krushe e Vogel-projekt dy vjeçar 177890.68 EUR
" EING COM " SH.P.K. Rregullimi i infrastrukturës përcjellëse në QKMf 55000.54 EUR
Muhamet Muçiqi Rregullimi i infrastrukturës përcjellëse në QKMf 44472.27 EUR
N.N. "Vllëzrit Hyseni" Rregullimi i infrastrukturës përcjellëse në QKMf 52080.96 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik MEL Engineering SH.P.K.; INTERING CONSTRUCTION SH.P.K. Rregullimi i infrastrukturës përcjellëse në QKMf 43991.89 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Furnizimi me letër univerzale për kopje 3960.5 EUR
" Niki - GD " SH.P.K. Kubëzimi i rrugëve dhe ndërtimi i mureve mbrojtëse në fshatin Zlipotok (punime shtesë) 3280 EUR
" Inovix " SH.P.K. ''Furnizim me Paisje Laboratorike dhe materiale tjera për FIM''-Ritender- Lot-1 129770 EUR
" Kodra AK " SH.P.K. ''Furnizim me Paisje Laboratorike dhe materiale tjera për FIM''-Ritender- Lot-1 149720 EUR
N.T.P. " Çlirimi " Transporti i nxënësve në relacionin Rrypaj-Ramoc dhe anasjelltas 1787.1 EUR
LINK INSURANCE BROKERS SH.P.K. Sigurimi i Auto pergjegjesise 2243.35 EUR
KAG - Asphalt Company SH.P.K. Ndërtimi i infrastrukturës në fshatin Krushe e Vogel-projekt dy vjeçar 175297.3 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Seticommerc SH.P.K.; HARST Group SH.P.K. Ndërtimi i infrastrukturës në fshatin Krushe e Vogel-projekt dy vjeçar 163389.21 EUR
"ART PROJECT" SH.P.K. Ndërtimi i infrastrukturës në fshatin Krushe e Vogel-projekt dy vjeçar 121555.33 EUR
N.N.P."B-ENGINEERING" NDËRTIMI I QMF-së NË APTERUSHË 75888.89 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik AGE group SH.P.K.; SINANI ING SH.P.K. NDËRTIMI I QMF-së NË APTERUSHË 89217.64 EUR
Seykos SH.P.K. Furnizim me veshmbathje për azilkërkues dhe migrantë - ritender 22438.6 EUR
" Sankos " Sh.p.k. Furnizim me veshmbathje për azilkërkues dhe migrantë - ritender 14142.2 EUR
LC Group SH.P.K. Furnizim me veshmbathje për azilkërkues dhe migrantë - ritender 14277.4 EUR
Furnizim me pajisje speciale per trajnim me municion FX per nevoja te FSK-se 58252 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: "Internat Security Association"SH.P.K.; " M-GR.SECYRITY " SH.P.K. Sherbimet e sigurimit fizik te ojekteve te Trainkos SHa 45000 EUR
FURNIZIM ME MATERIAL ELEKTRIK 109870 EUR
FURNIZIM ME MATERIAL ELEKTRIK 119454 EUR
" ELEKTRO - GG " SH.P.K. FURNIZIM ME MATERIAL ELEKTRIK 91885 EUR
" Liria " SH.P.K. FURNIZIM ME MATERIAL ELEKTRIK 92970 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.SH.T.'EDIFLOOR'; N.N.P. EURO CONSTRUCTION Punë shtesë Shtrimi i dyshemesë së Spitalit me EPOXIT 5186.81 EUR
BM Group SH.P.K. Punët e paparashikuara për projektin ”Mbindërtimi dhe zgjerimi i objektit ekzistues të bllokut operativ të Klinikës së Ortopedisë” 613063.43 EUR
Rojet E Nderit SH.P.K. Sherbimet e sigurimit fizik te ojekteve te Trainkos SHa 98000 EUR
" K.S.AS - SECURITY" SH.P.K. Sherbimet e sigurimit fizik te ojekteve te Trainkos SHa 56350 EUR
COMMANDO SH.P.K. Sherbimet e sigurimit fizik te ojekteve te Trainkos SHa 80850 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.T.P." GJINI "; N.T.P. ,, Kusha " Furnizim me perde, tepison, korniza dhe aksesorë për nevoja të Komunës, QKMF-së, QPS-së Biblotekës, Shkollave dhe BZ të Komunës së Ferizajt. 31902.5 EUR
" AS Tech " SH.P.K. Furnizim me perde, tepison, korniza dhe aksesorë për nevoja të Komunës, QKMF-së, QPS-së Biblotekës, Shkollave dhe BZ të Komunës së Ferizajt. 25070 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Ndërmarrje Tregtare Shërbyese TINI ; LONI SH.P.K. NDËRTIMI I QMF-së NË APTERUSHË 124290.17 EUR
Hysen Sopa B.I. NDËRTIMI I QMF-së NË APTERUSHË 128915.01 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik AR - TECH SH.P.K.; € EURO-GROUP SH. P.K. NDËRTIMI I QMF-së NË APTERUSHË 106953.96 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik PROK SH.P.K.; SH. Drini Company SH.P.K. NDËRTIMI I QMF-së NË APTERUSHË 83873.61 EUR
BAJRAM HA.GASHI B.I. NDËRTIMI I QMF-së NË APTERUSHË 114075.04 EUR
Punët e paparashikuara për projektin ”Mbindërtimi dhe zgjerimi i objektit ekzistues të bllokut operativ të Klinikës së Ortopedisë” 592593.75 EUR
NEW-LINE SH.P.K. Furnizim me divan (kauq) për QIRSKP -Shtime 2887.5 EUR
N.P.SH. " SVARÇA " Furnizim me divan (kauq) për QIRSKP -Shtime 3045 EUR
Furnizim me divan (kauq) për QIRSKP -Shtime 2625 EUR
B Ademaj SH.P.K. Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në lagjen Petrovë të Prizrenit 99987.04 EUR
KAG - Asphalt Company SH.P.K. Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në lagjen Petrovë të Prizrenit 112947.25 EUR
N.T.P."Verbani" Furnizim me perde, tepison, korniza dhe aksesorë për nevoja të Komunës, QKMF-së, QPS-së Biblotekës, Shkollave dhe BZ të Komunës së Ferizajt. 18176 EUR
"BALI COMERCE"SH.P.K. Furnizim me perde, tepison, korniza dhe aksesorë për nevoja të Komunës, QKMF-së, QPS-së Biblotekës, Shkollave dhe BZ të Komunës së Ferizajt. 12651 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik TRIO TEK SH.P.K.; N.T.P ERAMED ; N.T.SH. ARTECH Furnizim me kompjuter dhe monitor per nevojat e FSK-se dhe MM 223730.6 EUR
Botek shpk Furnizim me kompjuter dhe monitor per nevojat e FSK-se dhe MM 281797 EUR
Sali Dakaj B.I. Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në lagjen Petrovë të Prizrenit 99486.6 EUR
I. Seferi Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në lagjen Petrovë të Prizrenit 114455.56 EUR
ILIR ASANI B.I. Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në lagjen Petrovë të Prizrenit 110000.6 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: "BAU - ONE" SH.P.K.; N.N.T. " Etniku " Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në lagjen Petrovë të Prizrenit 110201.15 EUR
N.P.T.'' Fanaj Inxhinjering '' Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në lagjen Petrovë të Prizrenit 138716 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N. Inginering MSH ; TIMI GRUP SH.P.K. NDËRTIMI I QMF-së NË APTERUSHË 117575.86 EUR
N.P.T. "Bamirs" NDËRTIMI I QMF-së NË APTERUSHË 84433.78 EUR
NPN EUROING SH.P.K. NDËRTIMI I QMF-së NË APTERUSHË 92380.11 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik HARST Group SH.P.K.; Rexha Sh.p.k. NDËRTIMI I QMF-së NË APTERUSHË 97300.94 EUR
Mercom Company SH.P.K. NDËRTIMI I QMF-së NË APTERUSHË 147281.94 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.T.P. B -Ademaj ; MBB Construction SH.P.K. NDËRTIMI I QMF-së NË APTERUSHË 126850.25 EUR
Gazmend Bojku B.I. Rregullimi - Funksionalizimi i cisternave per mirembajtjen e kanalizimit dhe Bagerave 24398.86 EUR
Infosoft Systems SH.P.K. “Furnizim me pajisje të TI-së për komuna" 65367.05 EUR
Virtuo O.P. “Furnizim me pajisje të TI-së për komuna" 64800 EUR
Ceyna Drvar lot 17. Shërbime konsulente nëpërmjet marrveshjeve për shërbime të veqanta (konsulent individë) për nevojat e Komunës së Prizrenit 9360 EUR
Nisa Mustafi lot 17. Shërbime konsulente nëpërmjet marrveshjeve për shërbime të veqanta (konsulent individë) për nevojat e Komunës së Prizrenit 9460.8 EUR
RENELUAL TAHIRI SH.P.K. Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në lagjen Petrovë të Prizrenit 79278.7 EUR
"VEHA Group" SH.P.K. Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në lagjen Petrovë të Prizrenit 96802.5 EUR
N.N.T. " Cadi " Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në lagjen Petrovë të Prizrenit 101781.3 EUR
NNTPP " Gashi Ing " Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në lagjen Petrovë të Prizrenit 106511.7 EUR
"ENELDAT" SH.P.K. Furnizimi me pajisje Meter Data Collection (MDC) 99680 EUR
N.T.SH." INLINE ENGINEERING " BLERJA E DY ROTORëVE TE MULLIRIT TE TIPIT VENTILATORIK 392000 EUR
Enes Vezaj lot 17. Shërbime konsulente nëpërmjet marrveshjeve për shërbime të veqanta (konsulent individë) për nevojat e Komunës së Prizrenit 9456 EUR
Beste Nus Plava lot 17. Shërbime konsulente nëpërmjet marrveshjeve për shërbime të veqanta (konsulent individë) për nevojat e Komunës së Prizrenit 8974.08 EUR
Funda Shehu lot 17. Shërbime konsulente nëpërmjet marrveshjeve për shërbime të veqanta (konsulent individë) për nevojat e Komunës së Prizrenit 8400 EUR
Qlirim Badalli lot 17. Shërbime konsulente nëpërmjet marrveshjeve për shërbime të veqanta (konsulent individë) për nevojat e Komunës së Prizrenit 8400 EUR
" Muratori " SH.P.K. NDËRTIMI I QMF-së NË APTERUSHË 148751.15 EUR
N.N.P. "EURO CONSTRUCTION" NDËRTIMI I QMF-së NË APTERUSHË 123295.9 EUR
" EdiBau- ing " SH.P.K. NDËRTIMI I QMF-së NË APTERUSHË 125545.09 EUR
''Euro Project '' SH.P.K. NDËRTIMI I QMF-së NË APTERUSHË 132814.03 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik REA SH.P.K.; N.P.T. Loni NDËRTIMI I QMF-së NË APTERUSHË 151717.75 EUR
N.N.T. " Etniku " NDËRTIMI I QMF-së NË APTERUSHË 81543.22 EUR
"ELSAM"SHPK BLERJA E DY ROTORëVE TE MULLIRIT TE TIPIT VENTILATORIK 498314 EUR
" Kater A " SH.P.K. BLERJA E DY ROTORëVE TE MULLIRIT TE TIPIT VENTILATORIK 350460 EUR
N.T.P. " Xani-Inex " BLERJA E DY ROTORëVE TE MULLIRIT TE TIPIT VENTILATORIK 337480 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.T.N. " B & D ENGINEERING "; NOVAMAT sh.p.k BLERJA E DY ROTORëVE TE MULLIRIT TE TIPIT VENTILATORIK 342200 EUR
" Kompania Prishtina " Sh.p.k Renovimi i Ambulancës së Mjekësisë Familjare (AMF)- Polac 5876 EUR
Dua Zurnaxhi lot 17. Shërbime konsulente nëpërmjet marrveshjeve për shërbime të veqanta (konsulent individë) për nevojat e Komunës së Prizrenit 9240 EUR
Behije Susuri lot 17. Shërbime konsulente nëpërmjet marrveshjeve për shërbime të veqanta (konsulent individë) për nevojat e Komunës së Prizrenit 8760 EUR
Syeda Meco lot 17. Shërbime konsulente nëpërmjet marrveshjeve për shërbime të veqanta (konsulent individë) për nevojat e Komunës së Prizrenit 9460.8 EUR
Agnesa Bytyci lot 17. Shërbime konsulente nëpërmjet marrveshjeve për shërbime të veqanta (konsulent individë) për nevojat e Komunës së Prizrenit 9447 EUR
" AC ing " SH.P.K. NDËRTIMI I QMF-së NË APTERUSHË 126712.83 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Bekim Kabashi; N.N.P.T. Engineering NDËRTIMI I QMF-së NË APTERUSHË 130915.29 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Eko Term SH.P.K.; N.N.SH. TOP PROJEKT NDËRTIMI I QMF-së NË APTERUSHË 111238.01 EUR
CONSTRUMAX SH.P.K. NDËRTIMI I QMF-së NË APTERUSHË 82000 EUR
" Liria " SH.P.K. Furnizim me artikuj te ndryshëm lidhës 29175 EUR
" AJANI & ADAMI " SH.P.K. Furnizim me artikuj te ndryshëm lidhës 22003 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik MEGRANT ING SH.P.K.; Granit S. Hyseni B.I. Renovimi i Ambulancës së Mjekësisë Familjare (AMF)- Polac 4727.8 EUR
" Loshi Company " Sh.p.k. Renovimi i Ambulancës së Mjekësisë Familjare (AMF)- Polac 5821.3 EUR
" TOSI - V " SH.P.K. Renovimi i Ambulancës së Mjekësisë Familjare (AMF)- Polac 4444 EUR
Qendrim Gashi B.I. Renovimi i Ambulancës së Mjekësisë Familjare (AMF)- Polac 4334.25 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik SHALA - BUILDING SH.P.K; IDEOR CONSTRUCTION SH.P.K. Renovimi i Ambulancës së Mjekësisë Familjare (AMF)- Polac 4333 EUR
Qendresa Rrezja lot 17. Shërbime konsulente nëpërmjet marrveshjeve për shërbime të veqanta (konsulent individë) për nevojat e Komunës së Prizrenit 9460.8 EUR
FestaCelina lot 17. Shërbime konsulente nëpërmjet marrveshjeve për shërbime të veqanta (konsulent individë) për nevojat e Komunës së Prizrenit 9445 EUR
Shkumbin Hajdari lot 17. Shërbime konsulente nëpërmjet marrveshjeve për shërbime të veqanta (konsulent individë) për nevojat e Komunës së Prizrenit 9460.8 EUR
Enis Potori lot 17. Shërbime konsulente nëpërmjet marrveshjeve për shërbime të veqanta (konsulent individë) për nevojat e Komunës së Prizrenit 9460.8 EUR
" MULTI SOLUTIONS " SH.P.K. Furnizimi dhe montimi i paisjeve për ventilim në Elektroremont 137449.9 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.T.SH. '' GIMEX ''; N.P.I.E " TERMOINSTALL " Furnizimi dhe montimi i paisjeve për ventilim në Elektroremont 150450 EUR
N.P.T. "Valfrigo" Furnizimi dhe montimi i paisjeve për ventilim në Elektroremont 170002.65 EUR
" LURN " SH.P.K. Rregullim i oborrit te kulles Muje Kasniqi 13699.8 EUR
" Ardhmëria" SH.P.K. mobilna bina 14308.68 EUR
" TRIBUNE " SH.P.K. mobilna bina 14626 EUR
Merve Paqarizi lot 17. Shërbime konsulente nëpërmjet marrveshjeve për shërbime të veqanta (konsulent individë) për nevojat e Komunës së Prizrenit 8880 EUR
Zamir Hysa lot 17. Shërbime konsulente nëpërmjet marrveshjeve për shërbime të veqanta (konsulent individë) për nevojat e Komunës së Prizrenit 9448.8 EUR
Dilek Dadihak lot 17. Shërbime konsulente nëpërmjet marrveshjeve për shërbime të veqanta (konsulent individë) për nevojat e Komunës së Prizrenit 9360 EUR
Dua Slishani lot 17. Shërbime konsulente nëpërmjet marrveshjeve për shërbime të veqanta (konsulent individë) për nevojat e Komunës së Prizrenit 9360 EUR
Beni Dona Plast SH.P.K. FURNIZIM ME MATERIAL HIGJENO SANITAR 5475 EUR
N.T.P. " A& B Market " FURNIZIM ME MATERIAL HIGJENO SANITAR 28.75 EUR
PM GROUP SH.P.K. FURNIZIM ME MATERIAL HIGJENO SANITAR 6273 EUR
Shaip Mustafa B.I. FURNIZIM ME MATERIAL HIGJENO SANITAR 5315.7 EUR
"Euro-Lona" SH.P.K. Furnizim me lopë qumështore me participim për fermerët e Komunës të Prizrenit 147960 EUR
N.T."AGROGOLD" Furnizim me lopë qumështore me participim për fermerët e Komunës të Prizrenit 143100 EUR
Krapi Com SH.P.K. Renovimi i zyreve dhe kthinave përcjellëse ne ndërmarrjen Trafiku Urban. 24350.75 EUR
"H.SEFERI" SH.P.K. Ndërtimi i rrugeve lokale Adem Isufi në Breshanc. Ndertimi i rrugwa Kasterc-Breshance ,Ndërtimi i rrugeve lokale Zeqir Kadria , Shaqir Xheladini , Ramiz Ajeti në Nishor.Ndërtimi i rrugeve lokale Rruga Mulliri , Mehmet Bytyçi - segmenti, Dasaretet ,në Reshtan.Ndërtimi i rrugeve lokale Armata e UCK-së , Filip Shiroka , Hamëz Xhemajliu në Semetisht- Faza e Dytë 24358.5 EUR
GASHI ING SH.P.K Ndërtimi i rrugeve lokale Adem Isufi në Breshanc. Ndertimi i rrugwa Kasterc-Breshance ,Ndërtimi i rrugeve lokale Zeqir Kadria , Shaqir Xheladini , Ramiz Ajeti në Nishor.Ndërtimi i rrugeve lokale Rruga Mulliri , Mehmet Bytyçi - segmenti, Dasaretet ,në Reshtan.Ndërtimi i rrugeve lokale Armata e UCK-së , Filip Shiroka , Hamëz Xhemajliu në Semetisht- Faza e Dytë 22193.25 EUR
Leonida Duraku lot 17. Shërbime konsulente nëpërmjet marrveshjeve për shërbime të veqanta (konsulent individë) për nevojat e Komunës së Prizrenit 8856 EUR
Infosoft Systems SH.P.K. Furnizimi me pajisje HWIC 27089.08 EUR
N.P.SH."FINET" Furnizim me materiale për shënimin e 22 majit “Dita Ndërkombëtare e Biodiversitetit ”, 5 qershori “Dita Botërore e Mjedisit” ; 22 shtatori “Dita Botërore pa Makina” për shënimin e festave mjedisore 7804 EUR
EUROPRINTY Furnizim me materiale për shënimin e 22 majit “Dita Ndërkombëtare e Biodiversitetit ”, 5 qershori “Dita Botërore e Mjedisit” ; 22 shtatori “Dita Botërore pa Makina” për shënimin e festave mjedisore 5794.6 EUR
Sami Ferizi B.I. Furnizim me lopë qumështore me participim për fermerët e Komunës të Prizrenit 133200 EUR
Furnizim me lopë qumështore me participim për fermerët e Komunës të Prizrenit 139320 EUR
S.V.,,Veterina" Dezinsektimi,Deratizimi dhe Dezinfektimi (DDD) i hapesirave te brendshme dhe te jashtme te Spitalit 6936 EUR
Dezinsektimi,Deratizimi dhe Dezinfektimi (DDD) i hapesirave te brendshme dhe te jashtme te Spitalit 6901.6 EUR
" Dezinfektimi Profesional " SH.P.K. Dezinsektimi,Deratizimi dhe Dezinfektimi (DDD) i hapesirave te brendshme dhe te jashtme te Spitalit 5010.21 EUR
N.P.T. " a - com " Furnizim me makina shpuse dhe gypa për ajër të komprimuar 20827 EUR
N.P.T. " a - com " Furnizim me makina shpuse dhe gypa për ajër të komprimuar 20827 EUR
Furnizim me makina shpuse dhe gypa për ajër të komprimuar 33417.6 EUR
Furnizim me makina shpuse dhe gypa për ajër të komprimuar 33417.6 EUR
" Segment Kosova " SH.P.K. Furnizim me makina shpuse dhe gypa për ajër të komprimuar 19961.79 EUR
" Segment Kosova " SH.P.K. Furnizim me makina shpuse dhe gypa për ajër të komprimuar 19961.79 EUR
N.T.P. " Office - Printy " Furnizim me materiale për shënimin e 22 majit “Dita Ndërkombëtare e Biodiversitetit ”, 5 qershori “Dita Botërore e Mjedisit” ; 22 shtatori “Dita Botërore pa Makina” për shënimin e festave mjedisore 5257.8 EUR
" CMC GROUP " SH.P.K. Furnizim me pjesë rezervë për Ngarkuesit nëntoksorë ST 2D 49288.63 EUR
" Segment Kosova " SH.P.K. Furnizim me pjesë rezervë për Ngarkuesit nëntoksorë ST 2D 49438 EUR
Furnizim me pjesë rezervë për Ngarkuesit nëntoksorë ST 2D 43270.28 EUR
N.P.T. " a - com " Furnizim me pjesë rezervë për Ngarkuesit nëntoksorë ST 2D 45409.9 EUR
" PROBIT " SH.P.K. “Zgjerimi i Intranetit te AKK- së me module te reja”. 4650 EUR
N.P.SH. "NISMA" Furnizim me transmitera valva elektromagnetike matësa rrotullues dhe manometra lokal 42952 EUR
MULLA HIDRAULIK SH.P.K. Furnizim me transmitera valva elektromagnetike matësa rrotullues dhe manometra lokal 48875 EUR
B & D ENGINEERING SH.P.K. Furnizim me transmitera valva elektromagnetike matësa rrotullues dhe manometra lokal 49121.04 EUR
UNION L.L.C Furnizim me transmitera valva elektromagnetike matësa rrotullues dhe manometra lokal 46374 EUR
Elinda Gjikokaj B.I. Furnizim me kurora dhe lule për manifestime. 4540 EUR
N.T.P. "S N R " Furnizim me makina shpuse dhe gypa për ajër të komprimuar 26597.4 EUR
N.T.P. "S N R " Furnizim me makina shpuse dhe gypa për ajër të komprimuar 26597.4 EUR
" Cacttus " Sh.a. Sendërtimi i sistemit radio komunikues digjital 34107.55 EUR
TETRONIKS L.L.C. Sendërtimi i sistemit radio komunikues digjital 31884.43 EUR
ARITECH Furnizim me paisje te IT 4706.32 EUR
InterAdria L.L.C. Furnizim me paisje te IT 4016.01 EUR
N.SH.H."ZONA PARK" PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA HIGJIENIKE TË OBJEKTEVE TË KOMUNËS SË RAHOVECIT 9349.39 EUR
RRUGA 07 L.L.C. Mirëmbajtja higjenike e objekteve Komunale 82852.56 EUR
CAPITAL X FET SH.P.K. Mirëmbajtja higjenike e objekteve Komunale 79603.44 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. PAISJE ME INVENTARË PUNE TË NDËRTESËS SË ISH REKTORATIT NË PRIZREN 12755 EUR
Majlinda Bajraktari B.I. PAISJE ME INVENTARË PUNE TË NDËRTESËS SË ISH REKTORATIT NË PRIZREN 10443 EUR
Sinjalizimi horizontal dhe vertikal në Komunën e Pejës 52945 EUR
. Limit L & B SH.P.K. Sinjalizimi horizontal dhe vertikal në Komunën e Pejës 51000 EUR
Sinjalizimi horizontal dhe vertikal në Komunën e Pejës 73800 EUR
RSM Company SH.P.K. Sinjalizimi horizontal dhe vertikal në Komunën e Pejës 63750 EUR
ER - LIS SH.P.K. Sinjalizimi horizontal dhe vertikal në Komunën e Pejës 41515 EUR
Sinjalizimi horizontal dhe vertikal në Komunën e Pejës 49895 EUR
Granit S. Hyseni B.I. Furnizimi,demontimi,montimi dhe funksionalizimi i dyerve hyrse me motora ne QKMP- Gjakove 3335 EUR
NEW-LINE SH.P.K. Furnizimi,demontimi,montimi dhe funksionalizimi i dyerve hyrse me motora ne QKMP- Gjakove 2780 EUR
Yesspharma SH.P.K. Lot 21 5800 EUR
TONI INGJINJERING Furnizimi dhe montimi i paisjeve të ndriçimit (reflektor) në hapësirën e Palestrës së Sporteve Shani Nushi në Gjakovë 9840 EUR
BM Group SH.P.K. Furnizimi dhe montimi i paisjeve të ndriçimit (reflektor) në hapësirën e Palestrës së Sporteve Shani Nushi në Gjakovë 9360 EUR
"TRENDY HOME" SH.P.K. PAISJE ME INVENTARË PUNE TË NDËRTESËS SË ISH REKTORATIT NË PRIZREN 8903.1 EUR
PAISJE ME INVENTARË PUNE TË NDËRTESËS SË ISH REKTORATIT NË PRIZREN 7340 EUR
" Kater A " SH.P.K. PAISJE ME INVENTARË PUNE TË NDËRTESËS SË ISH REKTORATIT NË PRIZREN 7483 EUR
"ALBOSS"SH.P.K. PAISJE ME INVENTARË PUNE TË NDËRTESËS SË ISH REKTORATIT NË PRIZREN 10620 EUR
"eor group " SH.P.K. FURNIZIM PASTRIMI - DETERGJENT 6760 EUR
PM GROUP SH.P.K. FURNIZIM PASTRIMI - DETERGJENT 5396 EUR
LINDI MARKINGS SH.P.K. Sinjalizimi horizontal dhe vertikal në Komunën e Pejës 52490 EUR
N.T. "Agimi- De" Furnizim me fatura dhe materjal adminisrativ 2528.3 EUR
" A.R.F." SH.P.K. Furnizim me fatura dhe materjal adminisrativ 2941.55 EUR
MEDIATECH & PRINT SH.P.K. Furnizim me fatura dhe materjal adminisrativ 4986.75 EUR
Medical Lot 5 7792.74 EUR
REDONI HM SH.P.K. Lot 5 9778.42 EUR
" TECO " SH.P.K. Furnizim me Laura dhe Motor rrëshqitës 5992.5 EUR
" Progis " Sh.p.k. Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 219865.57 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik L-Group SH.P.K.; Geo- Group SH.P.K. Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 209351 EUR
Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 214882.22 EUR
" ERO PROJECT " SH.P.K. Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 187133.67 EUR
Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 157714.68 EUR
"TRIANGLE" SH.P.K. Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 227721.59 EUR
Shaip Mustafa B.I. FURNIZIM PASTRIMI - DETERGJENT 6356 EUR
N.P.T. " Diarti" FURNIZIM PASTRIMI - DETERGJENT 7660 EUR
'' Albini Group '' SH.P.K. FURNIZIM PASTRIMI - DETERGJENT 7520 EUR
IBRAHIM GURAJ B.I. Mirëmbajtja e hapësirave gjelbëruese publike si dhe varrezave të qytetit ( projekt tre vjeqar – 36 muaj)(RITENDERIM) 3129.75 EUR
" U - UNIQUE " SH.P.K. Mirëmbajtja e hapësirave gjelbëruese publike si dhe varrezave të qytetit ( projekt tre vjeqar – 36 muaj)(RITENDERIM) 3372.1 EUR
" KONTI " SH.P.K. Servisim i paisjeve mjekesore ne Emergjence dhe Endoskopi 2990 EUR
"eor group " SH.P.K. Furnizim me gjeotekstil tipi 20 2919.73 EUR
N.SH. " CLEAN " Mirmbajtja e objekteve dhe paisjeve shëndetsore 36508 EUR
" Teknika " SH.P.K. Ri-Tender Furnizim me Material Higjienik 3994.3 EUR
EBA OFFICE SH.P.K. Ri-Tender Furnizim me Material Higjienik 2915.78 EUR
Shaip Mustafa B.I. Ri-Tender Furnizim me Material Higjienik 1945.23 EUR
Shaqir Brahimi B.I. Deratizimi Dezinfektimi dhe dezinsektimi i objekteve spitalore 590 EUR
Deratizimi Dezinfektimi dhe dezinsektimi i objekteve spitalore 1180 EUR
N.SH.H."ZONA PARK" Deratizimi Dezinfektimi dhe dezinsektimi i objekteve spitalore 944 EUR
Samire Osmani Deratizimi Dezinfektimi dhe dezinsektimi i objekteve spitalore 1180 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik SINANI ING SH.P.K.; EL-BAU SH.P.K. Ndertimi i kanalzimit te ujerave te zeza qe lidhe fshatrat Plloqice-Bubel Komuna e Mlisheves 297053.3 EUR
Çeta -General Invest Group Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 210907.52 EUR
Olti Trasing SH.P.K. Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 218780 EUR
N.P.SH." STARLIN " Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 168893.2 EUR
" Kompania Prishtina " Sh.p.k Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 259111 EUR
Ridvan Elezi B.I. Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 209775.2 EUR
CONSTRUMAX SH.P.K. Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 172524.51 EUR
" Infra-Plus " SH.P.K. Ndertimi i kanalzimit te ujerave te zeza qe lidhe fshatrat Plloqice-Bubel Komuna e Mlisheves 343029.8 EUR
Flamur Isufi B.I. Pajisjet për Laboratorin e mases 129800 EUR
"KEIS(KOSOVA EX.IMP.SUPPLY PHARMACEUT)"SH.P.K. Pajisjet për Laboratorin e mases 89520 EUR
Pro & Co Group SH.P.K. Ndërtimi i Statcionit të Autobusëve në Viti 48844.3 EUR
" NIKA pro- ing " SH.P.K. Ndërtimi i Statcionit të Autobusëve në Viti 39519.1 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " LODA DESIGN " SH.P.K.; N.N.SH. " P & I " Ndërtimi i Statcionit të Autobusëve në Viti 42478 EUR
N.T.,,El - Shpëtimi" Ri-Tender Furnizim me Material Higjienik 2596.28 EUR
VAGA-LIBELA D.O.O. Servisiranje i baždarenje kolskih i analitickih vaga 4200 EUR
Vellezerit Mustafa SH.P.K. Servisiranje i baždarenje kolskih i analitickih vaga 4248 EUR
Furnizim me material për mirëmbajtjen e makinave 16968.49 EUR
VAM - TRADE SH.P.K. Furnizim me çekana pneumatikë për shpim 13603.95 EUR
N.P.T. " a - com " Furnizim me çekana pneumatikë për shpim 12390 EUR
,, ENGRUP " SH.P.K. Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 174409.14 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " MBB Construction " SH.P.K.; N.T.P. " B -Ademaj " Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 192547.89 EUR
Metë Bytyqi B.I. Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 180500.51 EUR
Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 179971.46 EUR
N.N."PRISHTINA" Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 249535.44 EUR
H & B - Consulting SH.P.K. Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 247691.56 EUR
N.P.N."VISION PROJEKT" Ndërtimi i Statcionit të Autobusëve në Viti 34864.4 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.N.P. " ATC COM " SH.P.K.; N.N.P."TONI" Ndërtimi i Statcionit të Autobusëve në Viti 47541.3 EUR
BBROS L.L.C. Mirëmbajtja e serverit të sistemit për menaxhimin e mbeturinave 4319.4 EUR
SHALA GT SH.P.K Kontrollimi dhe A-Testimi i bombolave - LOT 2 2498 EUR
" AGRO INVEST 1 " SH.P.K. Mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimit, rrjetit të ujësjellësit dhe pusetave të kanalizimit 98013 EUR
N.T.P. "S N R " Furnizim me çekana pneumatikë për shpim 9971 EUR
Xhafer Haliti Furnizim me material për mveshjen e mullinjëve në Flotacionin në Kizhnicë 141139.78 EUR
Rexha renovimi i toaleteve ne konviktet nr. 5 dhe 1 179791.8 EUR
Krapi Com SH.P.K. renovimi i toaleteve ne konviktet nr. 5 dhe 1 165981.75 EUR
renovimi i toaleteve ne konviktet nr. 5 dhe 1 128708.26 EUR
" VNK Group " SH.P.K. renovimi i toaleteve ne konviktet nr. 5 dhe 1 143831.3 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik ALT GROUP SH.P.K.; N.N. '' BLENDI COLOR'' Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 167783.2 EUR
LIMITPROJECT SH.P.K. Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 269188.36 EUR
''Euro Project '' SH.P.K. Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 249398.54 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik LURN SH.P.K.; BLENOR SH.P.K. Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 188853.17 EUR
ALFA.i Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 227901.89 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.SH.T. Kanalprofis ; Zahiri SH.P.K. Mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimit, rrjetit të ujësjellësit dhe pusetave të kanalizimit 108249.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik BEREQETI - ING SH.P.K.; NNT BINI SH.P.K. Mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimit, rrjetit të ujësjellësit dhe pusetave të kanalizimit 79944 EUR
N.N.P. "HYSNIA" Renovimi i palestrës sportive dhe rrethojës 19660.95 EUR
N.N.P."NDERTIMTARI-MAXHUNAJ" Renovimi i palestrës sportive dhe rrethojës 17582 EUR
"TRENDY HOME" SH.P.K. Furnizim me Dyshek,jastak dhe qershafa per QIRSKP-Shtime 4517.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " EdiBau- ing " SH.P.K.; "ALBOSS"SH.P.K. renovimi i toaleteve ne konviktet nr. 5 dhe 1 166707 EUR
Olti Trasing SH.P.K. renovimi i toaleteve ne konviktet nr. 5 dhe 1 164743.34 EUR
" Enggroup " SH.P.K. renovimi i toaleteve ne konviktet nr. 5 dhe 1 158478.84 EUR
" Kompania Prishtina " Sh.p.k renovimi i toaleteve ne konviktet nr. 5 dhe 1 174900 EUR
Valmir Loshi B.I. renovimi i toaleteve ne konviktet nr. 5 dhe 1 155555.52 EUR
" T & DESIGN " SH.P.K. renovimi i toaleteve ne konviktet nr. 5 dhe 1 149137.78 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik IBM SH.P.K.; Majlinda Bajraktari B.I. Furnizim me Dyshek,jastak dhe qershafa per QIRSKP-Shtime 5795 EUR
"RIMI-ALTEX"SH.P.K. Furnizim me Dyshek,jastak dhe qershafa per QIRSKP-Shtime 5525 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " FINALING " SH.P.K.; N.N.P. "EURO CONSTRUCTION" Kompletimi i shkallëve ekzistuese kundër zjarrit 6802 EUR
TEKNO - ING CONSULTING SH.P.K. Kompletimi i shkallëve ekzistuese kundër zjarrit 6962 EUR
" TOSI - V " SH.P.K. Kompletimi i shkallëve ekzistuese kundër zjarrit 8932.6 EUR
" TRIBUNE " SH.P.K. Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 184594.08 EUR
" Beni Construction " SH.P.K. Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 212702.84 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " FINALING " SH.P.K.; N.N.P. "EURO CONSTRUCTION" Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 208619.63 EUR
" Liria " SH.P.K. Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 179774.54 EUR
Hysen Sopa B.I. Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 194356.81 EUR
" IM - IMERI GROUP " SH.P.K. renovimi i toaleteve ne konviktet nr. 5 dhe 1 148158.32 EUR
N.SH. " TECH VISION " Furnizim me video-kamera, wifi system dhe trajnimi i stafit në lidhje me projektin Kujtesa e Kosoves - Rrfimet e te mbijetuarave te masakres se Krushes se madhe 3780 EUR
PRODIF SH.P.K. Furnizim me video-kamera, wifi system dhe trajnimi i stafit në lidhje me projektin Kujtesa e Kosoves - Rrfimet e te mbijetuarave te masakres se Krushes se madhe 4510 EUR
" MATKOS PHARM " SH .P.K. FURNIZIM ME BARNA PER SHËRBIMIN PROFESIONAL TE SHËNDETIT MENDOR Gjakovë 11988.26 EUR
Shefqet Mehmetukaj B.I. FURNIZIM ME BARNA PER SHËRBIMIN PROFESIONAL TE SHËNDETIT MENDOR Gjakovë 9070.7 EUR
N.Q.B. "Lika" FURNIZIM ME BARNA PER SHËRBIMIN PROFESIONAL TE SHËNDETIT MENDOR Gjakovë 11160.37 EUR
ARITECH FURNIZIM ME PJESË REZERVË TË TI 49852 EUR
EUROPRINTY FURNIZIM ME PJESË REZERVË TË TI 48793.4 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " ENTERI " SH.P.K.; "GRAF-TEK " SH.P.K. FURNIZIM ME PJESË REZERVË TË TI 50434.98 EUR
"EL-BAU" SH.P.K. Rregullimi i hapsirës së lirë te objekti i Sahat Kullës 15883 EUR
Kompletimi i shkallëve ekzistuese kundër zjarrit 8226.96 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik LEDI ING - 2 SH.P.K.; LEDI ING SH.P.K. Ndertimi i kanalizimeve fekale dhe atmosferike 99424.86 EUR
Berisha Company SH.A. Ndertimi i kanalizimeve fekale dhe atmosferike 97333.59 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Company Murseli SH.P.K.; GRAND Construction SH.P.K. Ndertimi i kanalizimeve fekale dhe atmosferike 95859.06 EUR
"D & T Group" SH.P.K. Ndertimi i kanalizimeve fekale dhe atmosferike 85653.63 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: "HARST Group" SH.P.K.; "N.N.T.Seticommerc"" Sh.p.k." Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 207055.57 EUR
VIND SH.P.K. '' Shërbimet e Organizimit të Lëndës së Notit për FEFS ''-Ritender 9600 EUR
AWA SH.P.K. '' Shërbimet e Organizimit të Lëndës së Notit për FEFS ''-Ritender 7200 EUR
NT ,, Ekremi Tours " Transporti i nxënësve në relacionin Lagjja Kukaj-Lokaj-Sefa-Asllani- Guskë dhe anasjelltas 8874 EUR
NTSH "Genc" Furnizim me material higjenik për nevoja të mensës në QS 81930.5 EUR
N.N.P. " Bardhi " Rregullimi i hapsirës së lirë te objekti i Sahat Kullës 15964.5 EUR
Shemsi A. Binaku B.I. RIPARIMI DHE MIRËMBAJTJA E KANALIZIMEVE NË KOMUNËN E DRENASIT 16953 EUR
N.T.SH. " KASTRATI-L " RIPARIMI DHE MIRËMBAJTJA E KANALIZIMEVE NË KOMUNËN E DRENASIT 23188.8 EUR
N.P.T. " PROGRESS " RIPARIMI DHE MIRËMBAJTJA E KANALIZIMEVE NË KOMUNËN E DRENASIT 17809.1 EUR
KOSOVA INFORMATION TECHNOLOGY SH.A. Upgrade i ORACLE Sistemit 19670 EUR
"ENELDAT" SH.P.K. Furnizimi dhe montimi i baterive për pajisjet telekomunikuese 6608 EUR
Ndertimi i kanalizimeve fekale dhe atmosferike 88037.86 EUR
Muharrem Z. Berisha B.I. Ndertimi i kanalizimeve fekale dhe atmosferike 119894.7 EUR
KUSHTRIMI NM SH.P.K. Ndertimi i kanalizimeve fekale dhe atmosferike 98620.85 EUR
VB. TOFAJ Mirëmbajtja e hapësirave publike dhe menaxhimi i mbeturina 7224 EUR
N.T.SH.N. ,,Arfa" Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Gllogjan dhe Nepole në Komunën e Pejës 147698.2 EUR
,,Menti Sh.p.k. Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Gllogjan dhe Nepole në Komunën e Pejës 148310.4 EUR
N.T.P. " A& B Market " Furnizim me material higjenik për nevoja të mensës në QS 109900.2 EUR
N.T.SH. " GIPA " Furnizim me material higjenik për nevoja të mensës në QS 67846 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik ALT GROUP SH.P.K.; N.P.SH. STARLIN Furnizim me material higjenik për nevoja të mensës në QS 133150.7 EUR
Beni Dona Plast SH.P.K. Furnizim me material higjenik për nevoja të mensës në QS 86869.7 EUR
" Liria " SH.P.K. Furnizim me material higjenik për nevoja të mensës në QS 129397.85 EUR
N.SH. " BF ENERGY " Furnizimi dhe montimi i baterive për pajisjet telekomunikuese 7883.34 EUR
ARITECH Furnizimi dhe montimi i baterive për pajisjet telekomunikuese 11480 EUR
TETRONIKS L.L.C. Furnizimi dhe montimi i baterive për pajisjet telekomunikuese 10936.24 EUR
"KOMBINIMI " SH.P.K. Furnizim me pjesë rezervë për Iveco Daily 35s11, Iveco Daily 65c15, Iveco Cargo 75e17 127419.19 EUR
Afrim Sadriu B.I. LOT I Furnizim me dozator të Klorit( me Hipkoklorur të Natriumit) 17233 EUR
Asfalti SH.P.K. Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Gllogjan dhe Nepole në Komunën e Pejës 144313.8 EUR
,,Lika Trade" Sh.p.k. Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Gllogjan dhe Nepole në Komunën e Pejës 145215.2 EUR
Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Gllogjan dhe Nepole në Komunën e Pejës 151327.6 EUR
Ndërtimi SH.P.K. Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Gllogjan dhe Nepole në Komunën e Pejës 137391.74 EUR
N.N.P.,,Valbona - Gj" Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Gllogjan dhe Nepole në Komunën e Pejës 138446.8 EUR
" Profitech " SH.P.K. LOT I Furnizim me dozator të Klorit( me Hipkoklorur të Natriumit) 18600 EUR
" MetBat " SH.P.K. Grumbullimi ,transportimi dhe asgjesimi i mbetjeve mjeksore në QKMF dhe SHPMPF në Skenderaj 7009 EUR
Albas SH.P.K. Furnizim me libra për arsimin parauniversitar për vitin 2021 2022 357446.05 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik ALFA.i; NDREGJONI FazaII - Ujësjellësi Shipol - Brus, Mitrovicë 3691576.14 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.P.N. "HIDROTERM" SH.P.K; Alba Konstruksion FazaII - Ujësjellësi Shipol - Brus, Mitrovicë 3734981.43 EUR
Infosoft Systems SH.P.K. Mirëmbajtja e licencave (IBM i2 - Analyst’s Notebook, iBase Designer) sipas kërkesave dhe nevojave të AK-së 12028.92 EUR
K.Regjionale e Mbeturinave" Pastrimi " SH.A. Mirembajtja dimerore e rrugeve dhe trotuareve,deblllokimi i kanalizimeit atmosferik-LOT 3 190464.54 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " NITI - N " SH.P.K.; MILENIUM KONSTRUCTION SH.P.K. Mirembajtja dimerore e rrugeve dhe trotuareve,deblllokimi i kanalizimeit atmosferik-LOT 3 458914.96 EUR
" V.Z. Company " Sh.p.k. Mirembajtja dimerore e rrugeve dhe trotuareve,deblllokimi i kanalizimeit atmosferik-LOT 3 448549.24 EUR
N.T. " Medical " LOT 1 Set per trombocitofereze per aparat TRIMA (Terumo) 114307.2 EUR
FORTESA SH.P.K. Ndertimi i rrugeve lokale Luftetari i Lirise , Pika e Vëzhgimit Maksutaj Papaz 23422.2 EUR
GASHI ING SH.P.K Ndertimi i rrugeve lokale Luftetari i Lirise , Pika e Vëzhgimit Maksutaj Papaz 23367.43 EUR
"H.SEFERI" SH.P.K. Ndertimi i rrugeve lokale Luftetari i Lirise , Pika e Vëzhgimit Maksutaj Papaz 23980 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik VALI SH.P.K.; ISEFERI SH.P.K. Ndertimi i rrugeve lokale Luftetari i Lirise , Pika e Vëzhgimit Maksutaj Papaz 21071.34 EUR
" LEDI ING " SH.P.K. FazaII - Ujësjellësi Shipol - Brus, Mitrovicë 3510000.68 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik ILEAA - GR SH.P.K.; Infra-Plus SH.P.K.; Ejup Shabani B.I. FazaII - Ujësjellësi Shipol - Brus, Mitrovicë 4407567.27 EUR
" INFINITT " SH.P.K. Furnizimi me frigorifer dhe rezervar te ujit. 2885.1 EUR
AWA SH.P.K. Furnizimi me frigorifer dhe rezervar te ujit. 2670.39 EUR
Sider L.L.C. Furnizimi me frigorifer dhe rezervar te ujit. 3243 EUR
NEW-LINE SH.P.K. Furnizimi me frigorifer dhe rezervar te ujit. 2861.5 EUR
N.T.SH. " Redoni H M " Pjesë 22 158760 EUR
Furnizim me Uniforma për personelin e kuzhinës se Spitalit 3050.05 EUR
"RIMI-ALTEX"SH.P.K. Furnizim me Uniforma për personelin e kuzhinës se Spitalit 4142.98 EUR
" BD Trade " SH.P.K. Mirëmbajtja e 7 laurave në dy Parqet Kombëtare Bjeshket e Nemuna dhe Sharr 38388 EUR
Gazmend Bojku B.I. Furnizim me pjese rezerve dhe mirembajta e Kamionave per KMDK-ne 114385 EUR
Furnizim me pjese rezerve dhe mirembajta e Kamionave per KMDK-ne 129290 EUR
Mirembajtja dimerore e rrugeve dhe trotuareve,deblllokimi i kanalizimeit atmosferik-LOT 3 413301.27 EUR
Toifor Sh.p.k. Mirembajtja dimerore e rrugeve dhe trotuareve,deblllokimi i kanalizimeit atmosferik-LOT 3 409969.38 EUR
" NOVUS " SH.P.K. Furnizim me Hard disqe për serverët HP& DELL power Edge R630 dhe LAN 10822.68 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " INTERADRIA " L.L.C.; N.T. Interadria" Furnizim me Pajisje për Sistemin Telefonik Qeveritar VoIP 10270 EUR
Infosoft Systems SH.P.K. Furnizim me Pajisje për Sistemin Telefonik Qeveritar VoIP 19461.68 EUR
N.T.T. " Zhur Tours " Transporti mësimdhënësve në Përdrini 162.7 EUR
Furnizim me paisje te TI-së për nevoja te MIE-së 9889.91 EUR
ARITECH Furnizim me paisje te TI-së për nevoja te MIE-së 9594.1 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik MILENIUM KONSTRUCTION SH.P.K.; ANUAR SH.P.K. Pastrimi i rrugëve nga bora gjatë sezonit dimëror 75265 EUR
N.SH.T. " ZAHIRI " Pastrimi i rrugëve nga bora gjatë sezonit dimëror 75997.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.P. Shkoza FO7 ; Çlirimi 99 SH.P.K. Pastrimi i rrugëve nga bora gjatë sezonit dimëror 97000 EUR
Pro & Co Group SH.P.K. Ndërtimi i shtratit të Lumit në Bujari-Ritenderim 132077.86 EUR
Pro & Co Group SH.P.K. Ndërtimi i shtratit të Lumit në Bujari-Ritenderim 132077.86 EUR
Ndërtimi i shtratit të Lumit në Bujari-Ritenderim 78848.33 EUR
Ndërtimi i shtratit të Lumit në Bujari-Ritenderim 78848.33 EUR
Megi Bau GmbH SH.P.K. Ndërtimi i shtratit të Lumit në Bujari-Ritenderim 72890.72 EUR
Megi Bau GmbH SH.P.K. Ndërtimi i shtratit të Lumit në Bujari-Ritenderim 72890.72 EUR
Vehbi Mamaj B.I. Rregullimi I rrugës brigada 123 Qender-Suharek -Sheshi në Suharekë 1760345.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Seticommerc SH.P.K.; BAUER BG Rregullimi I rrugës brigada 123 Qender-Suharek -Sheshi në Suharekë 1536362.9 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.P.T. Bamirs ; Uleza Ndertim shpk Rregullimi I rrugës brigada 123 Qender-Suharek -Sheshi në Suharekë 1596913.55 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.P.N. "HIDROTERM" SH.P.K; Alba Konstruksion Rregullimi I rrugës brigada 123 Qender-Suharek -Sheshi në Suharekë 1723134.8 EUR
" I.P.N.EU " SH.P.K. Furnizim me paisje speciale 9754.65 EUR
N.SH.T. " Kanalprofis " Pastrimi i rrugëve nga bora gjatë sezonit dimëror 75628 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: NNSh VAAKAL; Company " Murseli "SH.P.K. Pastrimi i rrugëve nga bora gjatë sezonit dimëror 91650 EUR
NPT MEDICA SH.P.K. LOTO 1 FURNIZIM ME FILMA TË RENTGENIT MUSHKRIVE. 6300 EUR
Permiresimi i sherbimeve permes uljeve te shpenzimeve ne sektorin e sherbimeve te Komunes 0.61 EUR
Permiresimi i sherbimeve permes uljeve te shpenzimeve ne sektorin e sherbimeve te Komunes 0.46 EUR
" Ballkan Petrol " SH.P.K. Ri-tender Furnizim me antifriz dhe uje te xhamave per FSK MM 24938 EUR
Selver Shala B.I. Ri-tender Furnizim me antifriz dhe uje te xhamave per FSK MM 23476.5 EUR
Furnizim me vegla, radiator, klima, ndriqim 84684.9 EUR
" AS Tech " SH.P.K. Furnizim me vegla, radiator, klima, ndriqim 156020 EUR
"ELMONT " SH.P.K. Furnizim me vegla, radiator, klima, ndriqim 72621 EUR
" Liria " SH.P.K. Furnizim me vegla, radiator, klima, ndriqim 73501.5 EUR
" AR - TECH " SH.P.K. Blerjen e shërbimeve për pastrim e objekteve në TC “Kosova A 362100 EUR
" MONTING ENERGJETIKA " SH.P.K. Blerjen e shërbimeve për pastrim e objekteve në TC “Kosova A 367425 EUR
Xhemajl Duraku B.I. Shërbime Pastrimi 1115 EUR
Efa Dienstleistung GmbH - Dega në Kosovë Shërbime Pastrimi 5077.2 EUR
MSS Mobile Sanitary Services SH.P.K. Shërbime Pastrimi 368.55 EUR
FURNIZIM ME MATERIAL TE STERILIZIMIT 2236.1 EUR
" SOLUTION D " SH.P.K. Furnizim me Aparat Gjenerator elektrokirurgjikal ultrasonik dhe bipolar i avansuar me material shpenzues 33957.12 EUR
AGS Corporation SH.P.K. Furnizim me sete për aparatin Autotransfuzion XTRA 5991 EUR
N.SH. " TRIMI MED " Furnizim me Manometra dhe Flowmetra. 2450 EUR
N.T.SH. " Elektromontimi " Furnizim me Manometra dhe Flowmetra. 2515 EUR
" ATM ENGINEERING " SH.P.K. Furnizim me pjese rezerve per M.RR.K. mikronderpres, siguresa 6855.8 EUR
N.P.SH. "NISMA" Furnizim me pjese rezerve per M.RR.K. mikronderpres, siguresa 5894.1 EUR
" AVIGNON " SH.P.K. Furnizim me vegla, radiator, klima, ndriqim 142731 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " VT - 3 " SH.P.K.; "MONTEN" SH.P.K. Furnizimi dhe Mirëmbajtja rekonstruimi e rrjetit për ndriçimin publik - Lot 6 197.89 EUR
N.T.SH." INLINE ENGINEERING " Furnizimi dhe Mirëmbajtja rekonstruimi e rrjetit për ndriçimin publik - Lot 6 194.71 EUR
" Item EL " SH.P.K. Furnizimi dhe Mirëmbajtja rekonstruimi e rrjetit për ndriçimin publik - Lot 6 521.05 EUR
TERMOMONTIMI Furnizimi dhe Mirëmbajtja rekonstruimi e rrjetit për ndriçimin publik - Lot 6 427.7 EUR
RISAMONT SH.P.K. Furnizimi dhe Mirëmbajtja rekonstruimi e rrjetit për ndriçimin publik - Lot 6 846.59 EUR
N.SH. " M.V.R.ELEKTROMONTUES " Furnizimi dhe Mirëmbajtja rekonstruimi e rrjetit për ndriçimin publik - Lot 6 92.75 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik ELEKTRIKA - MONT SH.P.K; N.T.P. V3-ING Furnizimi dhe Mirëmbajtja rekonstruimi e rrjetit për ndriçimin publik - Lot 6 391.16 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.N.P. " NDRIQIMI "; " Termovision " SH.P.K. Furnizimi dhe Mirëmbajtja rekonstruimi e rrjetit për ndriçimin publik - Lot 6 180.63 EUR
N.SH. " TRIMI MED " FURNIZIM ME MATERIAL TE STERILIZIMIT 2959.2 EUR
" Sankos " Sh.p.k. FURNIZIM ME MATERIAL TE STERILIZIMIT 3941.2 EUR
Medical FURNIZIM ME MATERIAL TE STERILIZIMIT 991.2 EUR
Rexha Sanimi i kulmit të DAPK Pejë të dëmtuar nga erërat e forta 8007.5 EUR
" IDEOR CONSTRUCTION " SH.P.K. Renoviranje zidova i plafona hondnika u Srednjoj tehnickoj školi Mihailo Petrovic Alas u Severnoj Mitrovici 72500 EUR
" ERO PROJECT " SH.P.K. Renoviranje zidova i plafona hondnika u Srednjoj tehnickoj školi Mihailo Petrovic Alas u Severnoj Mitrovici 61110 EUR
" Multi Business Group" SH.P.K. Furnizimi dhe Mirëmbajtja rekonstruimi e rrjetit për ndriçimin publik - Lot 6 965.89 EUR
NITI - N SH.P.K. Furnizimi dhe Mirëmbajtja rekonstruimi e rrjetit për ndriçimin publik - Lot 6 378.3 EUR
"MONTING" SH.P.K. Furnizimi dhe Mirëmbajtja rekonstruimi e rrjetit për ndriçimin publik - Lot 6 1176.12 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.T.P. Elektro Meli & Graniti ; Rexha Sh.p.k. Furnizimi dhe Mirëmbajtja rekonstruimi e rrjetit për ndriçimin publik - Lot 6 410.9 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik ANESI SH.P.K.; Gama Ing SH.P.K. Furnizimi dhe Mirëmbajtja rekonstruimi e rrjetit për ndriçimin publik - Lot 6 94.15 EUR
N.N.P. "ISA DEKOR" Renoviranje zidova i plafona hondnika u Srednjoj tehnickoj školi Mihailo Petrovic Alas u Severnoj Mitrovici 60167 EUR
Renoviranje zidova i plafona hondnika u Srednjoj tehnickoj školi Mihailo Petrovic Alas u Severnoj Mitrovici 89946.4 EUR
ADI TE CONSTRUCTION SH.P.K. LOTO 3-RENOVIMI I KULMIT NE SH. MARTIN CAMAJ GURRAKOC. 4773 EUR
LOTO 3-RENOVIMI I KULMIT NE SH. MARTIN CAMAJ GURRAKOC. 3747 EUR
N.N.SH."A & E COM" Furnizim me pjese rezerve per M.RR.K. mikronderpres, siguresa 6360.2 EUR
Petar Premovic I.B. Remont hidropumpe i hidromotora na jamskim utovarivacima Wagner u rudniku Crnac 3050 EUR
PH Enterprise SH.P.K. Furnizimi me stufa për shkolla 3372 EUR
N.T.P. "EURO COOP " Furnizimi me stufa për shkolla 3751 EUR
ENVER BERISHA B.I. Furnizimi me stufa për shkolla 3279 EUR
EKOTERMIKA SH.P.K. Furnizimi me stufa për shkolla 3777.75 EUR
LOTO 3-RENOVIMI I KULMIT NE SH. MARTIN CAMAJ GURRAKOC. 2954 EUR
" KONTI " SH.P.K. Furnizim me oksigjeno koncentrator(aparat për prodhim të oksigjenit) 49000 EUR
N.T.SH. " MONT ELEKTRO " Furnizim me kushineta dhe hillzne 17907.68 EUR
ECO TRADE SH.P.K. Furnizim me kushineta dhe hillzne 23323.41 EUR
N.T.P. "Union" Furnizim me kushineta dhe hillzne 15830.88 EUR
Furnizimi dhe Mirëmbajtja rekonstruimi e rrjetit për ndriçimin publik - Lot 6 390.7 EUR
BM Group SH.P.K. Furnizimi dhe Mirëmbajtja rekonstruimi e rrjetit për ndriçimin publik - Lot 6 635.55 EUR
N.P.T. " Bajra " Furnizim me makinë elektrike për pastrim të dyshemsë 3999 EUR
Komtel Project Engineering SH.P.K. Furnizim me makinë elektrike për pastrim të dyshemsë 4390 EUR
N.N.SH."A & E COM" Furnizim me makinë elektrike për pastrim të dyshemsë 3120 EUR
" Profitech " SH.P.K. Furnizim me makinë elektrike për pastrim të dyshemsë 4680 EUR
" TRADITA " SH.P.K. Furnizimi me stufa për shkolla 3899 EUR
N.T.P.,,Metal B&B" Furnizimi me stufa për shkolla 3101 EUR
'' Albini Group '' SH.P.K. Furnizimi me stufa për shkolla 3547.65 EUR
" Omega - I " SH.P.K Furnizimi me stufa për shkolla 3181.2 EUR
Fehmi Spanca Furnizimi me stufa për shkolla 3752.5 EUR
N.T.P. " VLORA " Furnizimi me stufa për shkolla 3774 EUR
" IDEOR CONSTRUCTION " SH.P.K. Furnizimi me stufa për shkolla 3654 EUR
,,Dona-Impex"Sh.p.k Furnizim me makinë elektrike për pastrim të dyshemsë 3300 EUR
Metë Muriqi B.I. Furnizim me lënd djegëse - dru për ngrohjen e institucioneve arsimore për vitin shkollor 2019 2020 155575 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " AOME " SH.P.K.; N.T.SH. " Aome " Furnizim me lënd djegëse - dru për ngrohjen e institucioneve arsimore për vitin shkollor 2019 2020 163450 EUR
BALI COMERCE SH.P.K. Furnizimi me perde, tepisona, korniza dhe aksesorë për nevoja të Komunës, QKMF-së, QPS, Bibliotekës, Shkollave dhe BZ-së të Komunës së Ferizajt. 13463 EUR
FBB SH.P.K. Furnizim me kushineta dhe hillzne 9752.65 EUR
Arsim Bajgora Furnizim me kushineta dhe hillzne 4838 EUR
N.T.P. " Eldi-Com" Furnizim me kushineta dhe hillzne 8892.48 EUR
"PROFESSIONAL ALARM" L.L.C. Furnizimi dhe montimi i pajisjeve dhe softwarit për acces kontroll 3670.98 EUR
Furnizimi dhe montimi i pajisjeve dhe softwarit për acces kontroll 3763.2 EUR
" PBC " SH.P.K. Furnizimi dhe montimi i pajisjeve dhe softwarit për acces kontroll 3598.8 EUR
BLEDAR KADRIJAJ B.I. Shërbim me tenda dhe karrika për manifestime 7391 EUR
N.T.P.''GRESA - COMMERCE '' Furnizimi me Lëndë Djegëse-Pelet 5600 EUR
ALBKOS SAFETY SH.P.K. Ritender Mbushja dhe servisim i aparateve kunder zjarri 454.89 EUR
" PASTOR KOSOVA " Sh.p.k. Ritender Mbushja dhe servisim i aparateve kunder zjarri 1319.24 EUR
Valbon S. Berisha B.I. Transporti i Nxënësve me Nevoja të Veqanta 3859.1 EUR
Te Aleni SH.P.K. LLOTO 1-MIREMBAJTJA E RRUGEVE MALORE, 28962.5 EUR
N.T.P."Verbani" Furnizimi me perde, tepisona, korniza dhe aksesorë për nevoja të Komunës, QKMF-së, QPS, Bibliotekës, Shkollave dhe BZ-së të Komunës së Ferizajt. 18767 EUR
"AKTIV" SH.P.K. FURNIZIM ME ARTIKUJ 1 MATERIAL ELEKTRIK ,VEGLARI DHE LLAQE ,2.ARTIKUJ TE SANITARISË DHE 3.ARTIKUJ BUJQESORË.- – PËR NEVOJAT E INSTITUCIONEVE KOMUNALE -RITENDERIM 165052.4 EUR
N.T."FLAMURI" Ndërtimi i fushës së futbollit të vogël në fshatin Turjakë,Komuna Malishevë 25193.8 EUR
Ndërtimi i fushës së futbollit të vogël në fshatin Turjakë,Komuna Malishevë 24961.24 EUR
" EdiBau- ing " SH.P.K. Renovimi i kulmeve në 4 objekte shkollore në Komunën e Prizrenit 22427 EUR
N.N.SH. "A & B CONSTRUCTION " Renovimi i kulmeve në 4 objekte shkollore në Komunën e Prizrenit 20903.2 EUR
Ndërmarrje Tregtare Shërbyese " TINI " Renovimi i kulmeve në 4 objekte shkollore në Komunën e Prizrenit 22568.5 EUR
N.P. " Auremont " Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Jabllanic e Madhe në Komunën e Pejës 35798.2 EUR
" MONDI " SH.P.K. Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Jabllanic e Madhe në Komunën e Pejës 39649 EUR
N.N.SH."WORLD MEDIUM" Ndërtimi i fushës së futbollit të vogël në fshatin Turjakë,Komuna Malishevë 21752.58 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik A & S GROUP SH.P.K.; BM Group SH.P.K. Ndërtimi i urave ,tumbinave dhe mureve mbrojtse -Projekt dy vjeqar 142855.53 EUR
N.T. ,,Fer-Petroll" Ndërtimi i urave ,tumbinave dhe mureve mbrojtse -Projekt dy vjeqar 129589.65 EUR
"Valdrini" sh.p.k Ndërtimi i urave ,tumbinave dhe mureve mbrojtse -Projekt dy vjeqar 172738 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.T. Milazim Shala; Bujar Shabani B.I.; EL-BAU SH.P.K. Ndërtimi i urave ,tumbinave dhe mureve mbrojtse -Projekt dy vjeqar 159182.31 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik GURI GROUP SH.P.K.; ,,Guri Sh.p.k. LLOTO 1-MIREMBAJTJA E RRUGEVE MALORE, 28300 EUR
" ADEMAJ ARCH - ING " SH.P.K. LLOTO 1-MIREMBAJTJA E RRUGEVE MALORE, 36800 EUR
N.P.N. " Lindi ' LLOTO 1-MIREMBAJTJA E RRUGEVE MALORE, 34287.5 EUR
" V - SHALA " SH.P.K. Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Jabllanic e Madhe në Komunën e Pejës 32334 EUR
Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Jabllanic e Madhe në Komunën e Pejës 39915.4 EUR
BAJRAM HA.GASHI B.I. Ndertimi i rrugeve lokale Ledina e Halimit Lisat e Pajtimit dhe Ushtria Çlirimtare ne Savrove 57824 EUR
I. Seferi Ndertimi i rrugeve lokale Ledina e Halimit Lisat e Pajtimit dhe Ushtria Çlirimtare ne Savrove 38808.4 EUR
FORTESA O.P. Ndertimi i rrugeve lokale Ledina e Halimit Lisat e Pajtimit dhe Ushtria Çlirimtare ne Savrove 52919 EUR
MIRUSHA COMPANY SH.P.K. LOT 1- KANALIZIM NE LAGJET SHPATI DHE BAJRAKARI 82191.19 EUR
" CITY - GROUP " L.L.C. LOT 1- KANALIZIM NE LAGJET SHPATI DHE BAJRAKARI 48448.55 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.T. Etniku ; ISEFERI SH.P.K. MEREMETIMI I RRUGËVE DHE TROTUAREVE – LOT 2 193762.2 EUR
MEREMETIMI I RRUGËVE DHE TROTUAREVE – LOT 2 184980.6 EUR
MEREMETIMI I RRUGËVE DHE TROTUAREVE – LOT 2 138466.3 EUR
Beni Dona Plast SH.P.K. Furnizim me ushqim te gatshëm dhe pije për pjesëmarrësit ne trajnime për nevojat e Akademisë se Drejtësisë 102360 EUR
EUROFAMIS SH.A. Ndertimi i rrugeve lokale Ledina e Halimit Lisat e Pajtimit dhe Ushtria Çlirimtare ne Savrove 54153 EUR
"FLORI"SH.P.K. Ndertimi i rrugeve lokale Ledina e Halimit Lisat e Pajtimit dhe Ushtria Çlirimtare ne Savrove 54428 EUR
Seticommerc SH.P.K. Ndertimi i rrugeve lokale Ledina e Halimit Lisat e Pajtimit dhe Ushtria Çlirimtare ne Savrove 42530 EUR
NNTPP " Gashi Ing " Ndertimi i rrugeve lokale Ledina e Halimit Lisat e Pajtimit dhe Ushtria Çlirimtare ne Savrove 42411.5 EUR
NNSh VAAKAL Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Lladoc-Dumosh 7202.84 EUR
" SIB " SH.P.K. LLOTO 1-MIREMBAJTJA E RRUGEVE MALORE, 34337.5 EUR
N.N. '' BLENDI COLOR'' Renovimi i shkollave faza e II-të 13892.1 EUR
" 4ING " SH.P.K. Renovimi i shkollave faza e II-të 13463.93 EUR
N.N.P. " Wenda " Renovimi i shkollave faza e II-të 11982.9 EUR
N.N.P."NDERTIMTARI-MAXHUNAJ" Renovimi i shkollave faza e II-të 13898 EUR
OLTI SH.P.K. Furnizim me xhenerator per shkolla 3754 EUR
" INFINITT " SH.P.K. Furnizim me paisje për kuzhinë në Qerdhe 3374 EUR
"eor group " SH.P.K. Furnizim me paisje për kuzhinë në Qerdhe 3475 EUR
" MULTI ENGINEERING GROUP " SH.P.K. Furnizim me paisje për kuzhinë në Qerdhe 3495 EUR
SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP SH.A.- DEGA KOSOVË Ritenderim Regjistrimi i automjeteve të Administratës komunale, QKMF-së dhe BZ-Ferizaj 28216.48 EUR
Altima D.o.o.- Plotesime funksionale ne WebSale te Ai.Recharge te CRM-it 5841 EUR
LENTI & ARMKOS GROUP SH.P.K. Furnizim me municion të kalibrit 9x19 mm për armët të shkurtër pistoletë 55500 EUR
POLIGONI I SHENJËTARISË KATANA SH.P.K. Furnizim me municion të kalibrit 9x19 mm për armët të shkurtër pistoletë 61500 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik MEL Engineering SH.P.K.; INTERING CONSTRUCTION SH.P.K. Izgradnja obdaništa u Gracanici – Faza I 340129.99 EUR
H & B - Consulting SH.P.K. Izgradnja obdaništa u Gracanici – Faza I 328407.01 EUR
''Euro Project '' SH.P.K. Izgradnja obdaništa u Gracanici – Faza I 328757.97 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " KEGA " SH.P.K.; N.P.T. " MALI-I " Furnizim me xhenerator per shkolla 3496 EUR
N.T.P. "EURO COOP " Furnizim me xhenerator per shkolla 3200 EUR
"eor group " SH.P.K. Furnizim me xhenerator per shkolla 3840 EUR
Izolimi i ZMU (zonat e matura të ujit)Mitrovicë. 123754.69 EUR
Izolimi i ZMU (zonat e matura të ujit)Mitrovicë. 168771.46 EUR
" HIDRO PROJECT " SH.P.K. Izolimi i ZMU (zonat e matura të ujit)Mitrovicë. 178346.21 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Pro & Co Group SH.P.K.; FlorinG SH.P.K. Izgradnja obdaništa u Gracanici – Faza I 378845.49 EUR
Arhiko .ING O.P. Izgradnja obdaništa u Gracanici – Faza I 349349.34 EUR
" AC ing " SH.P.K. Izgradnja obdaništa u Gracanici – Faza I 292755.86 EUR
,, ENGRUP " SH.P.K. Izgradnja obdaništa u Gracanici – Faza I 302432.47 EUR
" Kompania Prishtina " Sh.p.k Izgradnja obdaništa u Gracanici – Faza I 344222 EUR
Mercom Company SH.P.K. Izgradnja obdaništa u Gracanici – Faza I 349625.02 EUR
Art House SH.P.K. “Furnizim me tonerë” 225715.9 EUR
EUROPRINTY “Furnizim me tonerë” 231865.93 EUR
N.T.SH."M.S.MEDICOM" Lot 1 508202.4 EUR
PHARMA LEADER L.L.C. Lot 1 335930.4 EUR
Toifor Sh.p.k. Mirembajtja verore e rrugeve dhe trotuareve - Loto III-e 344230.64 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik DARDANIAA SH.P.K.; Victoria Invest shpk Mirembajtja verore e rrugeve dhe trotuareve - Loto III-e 406290.08 EUR
N.N.T."A.B.C." Izgradnja obdaništa u Gracanici – Faza I 275470.29 EUR
ALKO - IMPEX -General Constuction -Sh.p.k. Izgradnja obdaništa u Gracanici – Faza I 388516.9 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Hysen Sopa B.I.; € EURO-GROUP SH. P.K. Izgradnja obdaništa u Gracanici – Faza I 324950.12 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Beni Construction SH.P.K.; Metë Bytyqi B.I.; N.N.P. EURO CONSTRUCTION Izgradnja obdaništa u Gracanici – Faza I 322536.6 EUR
N.P.N "Npe- Ing" Renovime dhe adaptime në objekte të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë 77600 EUR
Radio Zëri i Shtimes Shërbimet e Informimit Publik 2490 EUR
RudY SH.P.K. Furnizimi me senzor dhe modul per lokomotivën 010 7493.94 EUR
" EKO TEST " SH.P.K Furnizimi me senzor dhe modul per lokomotivën 010 7912.99 EUR
" BAK - ING " SH.P.K. Furnizimi me senzor dhe modul per lokomotivën 010 6717.15 EUR
"eor group " SH.P.K. Furnizimi me senzor dhe modul per lokomotivën 010 9582 EUR
" Profitech " SH.P.K. Furnizimi me senzor dhe modul per lokomotivën 010 9300.76 EUR
K.Regjionale e Mbeturinave" Pastrimi " SH.A. Mirembajtja verore e rrugeve dhe trotuareve - Loto III-e 377975.4 EUR
"BIOTEK KOSOVO " L.L.C. LOTO -IV-FURNIZIM ME MATERAL SHPENZUES LABORATORIK 11536.53 EUR
Medilab - Human O.P. LOTO -IV-FURNIZIM ME MATERAL SHPENZUES LABORATORIK 7245.83 EUR
" INTEGRAL " Sh.p.k. Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Lupç, Majac dhe Popovë 144178.55 EUR
MILENIUM KONSTRUCTION SH.P.K. Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Lupç, Majac dhe Popovë 134093.78 EUR
K.N.P.SH. PAPENBURG & ADRIANI COMPANY SH.P.K. Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Lupç, Majac dhe Popovë 138357.26 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Hysen Sopa B.I.; BAJRAM HA.GASHI B.I. Renovime dhe adaptime në objekte të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë 74295 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: ' Vizioni - B ' SH.P.K.; " HIDRO PROJECT " SH.P.K. Renovime dhe adaptime në objekte të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë 82916.5 EUR
Milazim S. Shala Renovim i objekteve në QKMF,QMF dhe AMF 4390 EUR
MEGRANT ING SH.P.K. Renovim i objekteve në QKMF,QMF dhe AMF 4000 EUR
" DESHISHKU GB " SH.P.K. Renovim i objekteve në QKMF,QMF dhe AMF 4591.52 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Furnizim me material zyrtar për nevojat e RTK-së. 21220.5 EUR
Ndërmarrja Hoteliere Private ,,Motel Drini" SHERBIME AKOMODIMI I MUSAFIREVE TE FESTIVALIT I KENDOJME LIRISE 2018 2400 EUR
Medical Lot II- Furnizim me medikamente -jo listes esenciale 21519.6 EUR
N.P.T. " Burimi " Furnizim me Pelet për Qendren Operative Emergjente 112 Prizren 2200.11 EUR
N.N.P. " ATC COM " SH.P.K. FURNIZIM DHE MONTIMI I PAJISJEVE TE NDRIQIMIT SHKOLLEN E FUTBOLLIT MAZGIT-OBILIQ. 41987 EUR
" Rahovica Comerce " SH.P.K. Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Lupç, Majac dhe Popovë 153105.25 EUR
NNSh VAAKAL Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Lupç, Majac dhe Popovë 161508.03 EUR
BASHKIMI METI SH.P.K. Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Lupç, Majac dhe Popovë 128428.56 EUR
BENI - COM SH.P.K. Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Lupç, Majac dhe Popovë 154876.14 EUR
N.SH. " TECH VISION " Dizajnimi dhe Zhvillimi i web-faqes së re të Autoritetit Rregullator për shërbimet e Ujit 3200 EUR
N.N.P. " Wenda " Renovim i objekteve në QKMF,QMF dhe AMF 4969.14 EUR
Shkelqimi Invest SH.P.K. Renovim i objekteve në QKMF,QMF dhe AMF 4242.34 EUR
" TOSI - V " SH.P.K. Renovim i objekteve në QKMF,QMF dhe AMF 3850.6 EUR
Brahim S. Tahiri B.I. Renovim i objekteve në QKMF,QMF dhe AMF 4763.2 EUR
" L-Group " SH.P.K. Renovim i objekteve në QKMF,QMF dhe AMF 4439.6 EUR
" ERO PROJECT " SH.P.K. Renovim i objekteve në QKMF,QMF dhe AMF 4537.12 EUR
N.T.P. " Las Pallmas " Furnizimi me drunjë dekorativ në hapësirat dhe parqet e qytetit të Prishtinës 142400 EUR
AGROCOOP GROUP SH.P.K. Furnizimi me drunjë dekorativ në hapësirat dhe parqet e qytetit të Prishtinës 171280 EUR
N.P.T. " Cufa" Furnizimi me drunjë dekorativ në hapësirat dhe parqet e qytetit të Prishtinës 112400 EUR
N.T.P."LULISHTJA BUÇAJ" Furnizimi me drunjë dekorativ në hapësirat dhe parqet e qytetit të Prishtinës 126240 EUR
Furnizimi me drunjë dekorativ në hapësirat dhe parqet e qytetit të Prishtinës 141500 EUR
" PRIKOS GROUP " SH.P.K. Dizajnimi dhe Zhvillimi i web-faqes së re të Autoritetit Rregullator për shërbimet e Ujit 4200 EUR
N.SH. " Spinp Agency " Dizajnimi dhe Zhvillimi i web-faqes së re të Autoritetit Rregullator për shërbimet e Ujit 2350 EUR
" AS Tech " SH.P.K. Furnizim me Klima Inverter 17920.66 EUR
MEDIATECH & PRINT SH.P.K. Furnizim me Klima Inverter 18200.32 EUR
Furnizim me Klima Inverter 19385.84 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Model Group SH.P.K.; NOTI-BETON SH.P.K. Furnizim me Klima Inverter 16242.7 EUR
" 4ING " SH.P.K. Renovim i objekteve në QKMF,QMF dhe AMF 4466.74 EUR
AGE PROJECT SH.P.K. Punimi i pllakës së dyshemesë për shtëpizat e qenëve në Kampin Vrella 7134 EUR
Shkelqimi Invest SH.P.K. Punimi i pllakës së dyshemesë për shtëpizat e qenëve në Kampin Vrella 7380 EUR
" DESHISHKU GB " SH.P.K. Punimi i pllakës së dyshemesë për shtëpizat e qenëve në Kampin Vrella 8241 EUR
Mirmbajtja dimrore e rrugëve ,trotuareve dhe hapsirave llot X 119211 EUR
Mirmbajtja dimrore e rrugëve ,trotuareve dhe hapsirave llot X 120000 EUR
" INFINITT " SH.P.K. Furnizim me Klima Inverter 17939.54 EUR
ALFA.i Furnizim me Klima Inverter 18817.46 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.P. Ndertimi; Bujar Shabani B.I.; EL-BAU SH.P.K. Pastrimi dhe mirëmbajtja e rrugëve në teritorin e Skenderajt gjatë sezonit dimëror 25.32 EUR
Kujtesa Net Sh.p.k. Shërbimet alternative beck-UP për VPN dhe Internet për nevoja të ASHI-së- Ritender 2031.84 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik EdiBau- ing SH.P.K.; N.N.P. BEK-ING Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Randobravë ( projekt dy vjeçar ) 277214.28 EUR
N.T. " BITI-COM " Furnizimi me drunjë dekorativ në hapësirat dhe parqet e qytetit të Prishtinës 99820 EUR
Ndërmarrja Tregtare " AUTOKOSOVA" Furnizim me pistoletë pneumatike për shtërngim dhe lirim të bulonave 3313.44 EUR
Furnizim me pistoletë pneumatike për shtërngim dhe lirim të bulonave 8850 EUR
" EURO-ING " SH.P.K. Furnizim me pistoletë pneumatike për shtërngim dhe lirim të bulonave 5340.02 EUR
Furnizim me pistoletë pneumatike për shtërngim dhe lirim të bulonave 5503.64 EUR
RGB SH.P.K. Furnizim me pistoletë pneumatike për shtërngim dhe lirim të bulonave 6622.31 EUR
Mirmbajtja dimrore e rrugëve ,trotuareve dhe hapsirave llot X 120000 EUR
Mirmbajtja dimrore e rrugëve ,trotuareve dhe hapsirave llot X 117215 EUR
Mirmbajtja dimrore e rrugëve ,trotuareve dhe hapsirave llot X 119913 EUR
Besnik E. Bislimi B.I. Furnizim me ushqim - Formula standarde 38316 EUR
Union SH.P.K. Furnizim me ushqim - Formula standarde 30876 EUR
" SOLUTION D " SH.P.K. Furnizim me ushqim - Formula standarde 36604.8 EUR
Blerja e mjeteve mjekësore të punës për nevojat e QKMF-së 29355 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Qemal Krasniqi B.I.; ILIR ASANI B.I. Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Randobravë ( projekt dy vjeçar ) 292584.46 EUR
N.N.SH. " CO- ING " Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Randobravë ( projekt dy vjeçar ) 279059.72 EUR
Seticommerc SH.P.K. Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Randobravë ( projekt dy vjeçar ) 288506.42 EUR
"ART PROJECT" SH.P.K. Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Randobravë ( projekt dy vjeçar ) 332959.93 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Infra-Plus SH.P.K.; EUROFAMIS SH.A. Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Randobravë ( projekt dy vjeçar ) 249954.06 EUR
N.T.SH." BIZUN " Furnizim me pistoletë pneumatike për shtërngim dhe lirim të bulonave 4495.8 EUR
N.T.SH. " Alzora " Larja e Automjeteve te Institucioneve te Ministrise se Drejtesise 18229.8 EUR
D.P.SH. " GURI " Larja e Automjeteve te Institucioneve te Ministrise se Drejtesise 3983.6 EUR
" DIELLI CONSTRUCTION & EQUIPMENT " SH.P.K. Furnizim me pjesë për asetet e KRM EKOREGJIONIT SH.A.- PRIZREN 98472 EUR
N.P.SH. " SVARÇA " Furnizimi dhe montimi i dyerve të brendshme 1557.6 EUR
" Interlab" SH.P.K. Blerja e mjeteve mjekësore të punës për nevojat e QKMF-së 30672.26 EUR
N.T.SH."Koslabor" Blerja e mjeteve mjekësore të punës për nevojat e QKMF-së 27984 EUR
" KONTI " SH.P.K. Blerja e mjeteve mjekësore të punës për nevojat e QKMF-së 30447 EUR
" MATKOS PHARM " SH .P.K. Blerja e mjeteve mjekësore të punës për nevojat e QKMF-së 28145 EUR
KO MED L.L.C. Blerja e mjeteve mjekësore të punës për nevojat e QKMF-së 38700 EUR
SCE Sherbime Konsulente per projektin e impianteve per trajtimin e ujerave te zeza Studimi preliminar, dokumenti i tenderit, mbikqyrja e punimeve dhe ndihme teknike (Ligji nr.04 L-1524) 3200000 EUR
"EUROVIA"SH.P.K. Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Randobravë ( projekt dy vjeçar ) 293187.06 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Lulzim Beqiraj B.I.; FIDANI-BETON SH.P.K. Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Randobravë ( projekt dy vjeçar ) 221722.64 EUR
GASHI ING SH.P.K Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Randobravë ( projekt dy vjeçar ) 315338.61 EUR
N.P.T.'' Fanaj Inxhinjering '' Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Randobravë ( projekt dy vjeçar ) 261087.86 EUR
FORTESA SH.P.K. Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Randobravë ( projekt dy vjeçar ) 333558.77 EUR
DITrade SH.P.K. Furnizimi dhe montimi i dyerve të brendshme 1699.2 EUR
"BEHARI" SH.P.K. Furnizimi dhe montimi i dyerve të brendshme 1513.57 EUR
Rushit Jeta B.I. Furnizimi dhe montimi i dyerve të brendshme 1401.84 EUR
,,Printing-Press "Sh.p.k. Furnizim me material zyrtar shtypes 20767.5 EUR
N.T. "Agimi- De" Furnizim me material zyrtar shtypes 19362.75 EUR
EUROPRINTY Furnizim me material zyrtar shtypes 18564 EUR
" A.R.F." SH.P.K. Furnizim me material zyrtar shtypes 15984.45 EUR
ANTEA FRANCE Sherbime Konsulente per projektin e impianteve per trajtimin e ujerave te zeza Studimi preliminar, dokumenti i tenderit, mbikqyrja e punimeve dhe ndihme teknike (Ligji nr.04 L-1524) 3453838.8 EUR
Egis Eau Sherbime Konsulente per projektin e impianteve per trajtimin e ujerave te zeza Studimi preliminar, dokumenti i tenderit, mbikqyrja e punimeve dhe ndihme teknike (Ligji nr.04 L-1524) 3387589.5 EUR
N.Sh.T. ,, Auto Llapi " Furnizim me Goma për Makinat Ngarkuese dhe Transportuese të Minieres në Stantërg 63050 EUR
Xhafer Haliti Furnizim me Goma për Makinat Ngarkuese dhe Transportuese të Minieres në Stantërg 65372 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Furnizim me material zyrtar shtypes 19456.5 EUR
MEDIATECH & PRINT SH.P.K. Furnizim me material zyrtar shtypes 2