Republika e Kosoves

Viti

Detajet e Tenderit

Furnizim me pjese rezerve per elektrofiltra per blloqet A3-A4-A5
KEK-22-4364-1-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
16-05-2022
Data e mbylljes së tenderit:
06-06-2022
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2022-05-16T00:40:00
Vlera e kontratës:
73100 EUR
Lloji i kontratës:
Goods and supplies
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Furnizim me pjese rezerve per elektrofiltra per blloqet A3-A4-A5 73100 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
" Profitech " SH.P.K. Furnizim me pjese rezerve per elektrofiltra per blloqet A3-A4-A5 88176.68 EUR