Republika e Kosoves

Viti

Detajet e Tenderit

Furnizim me material higjenik për të gjitha njësit shpenzuese
657-22-11371-1-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
20-10-2022
Data e mbylljes së tenderit:
08-11-2022
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2022-10-20T01:04:00
Vlera e kontratës:
21400 EUR
Lloji i kontratës:
Goods and supplies
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Furnizim me material higjenik për të gjitha njësit shpenzuese 21400 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi