Republika e Kosoves

Viti

Detajet e Tenderit

Hartimi i projekteve investive (kapitale) për komunën e Vitisë-Ritender.
657-22-11574-2-1-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
21-10-2022
Data e mbylljes së tenderit:
16-12-2022
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2022-10-21T00:59:00
Vlera e kontratës:
300000 EUR
Lloji i kontratës:
Services
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Hartimi i projekteve investive (kapitale) për komunën e Vitisë-Ritender. 300000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi