Republika e Kosoves

Viti

Konkurs Publik për regjistrimin e nxënsëve në klasën e para në shkollat fillore të Komunës së Vitisë

2019/06/10 - 8:39

Forma e aplikacionit: Konkurs Publik për regjistrimin e nxënsëve në klasën e para në shkollat fillore të Komunës së Vitisë