Republika e Kosoves

Viti

Kontrate Sherbimet e xhirimit dhe transmetimit televiziv OE Smart Media Lot I

2020/07/30 - 12:51

Forma e aplikacionit: Kontrate Sherbimet e xhirimit dhe transmetimit televiziv OE Smart Media Lot I