Republika e Kosoves

Viti

Rritet numri i aplikuesve të fermerëve vitias për subvencione në Ministrinë e Bujqësisë

2022/06/07 - 10:06

Naim Pira, drejtor për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural në Viti, ka bërë të ditur se mbi 1056 fermerë vitias kanë aplikuar në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural të Republikës së Kosovës për pagesa direkte-subvencionet për vitin 2022. Drejtori Pira foli edhe rreth procesit të aplikimit në këto subvencione.
“Fillimisht jemi përgatitur me staf për procesin e aplikimit të pagesave direkte në bujqësi, që të mos kemi pritje të mëdha dhe që ky proces të kaloj sa më mirë në komunën tonë. Procesi i aplikimit për subvencione në bujqësi kishte filluar me 26 maj dhe ka përfunduar me 1 qershor të këtij viti. Sipas të dhënave qe ne posedojmë sipërfaqet e mbjella me grurë dhe misër janë rritur në komunën e Vitisë dhe për këtë periudhë kemi pasur mbi 1056 persona që kanë aplikuar që të gëzojnë këtë të drejtë për kulturat e ndryshme bujqësore”, u shpreh drejtori Pira. Ai tha se pjesa më e madhe e aplikimeve janë për kulturat bujqësore të grurit dhe misrit, konkretisht për vitin 2022 janë gjithsej 458 fermer që kanë aplikuar për subvencione për kulturën bujqësore të grurit dhe në sipërfaqe prej 2877 ha. Ndërkaq për misër kanë aplikuar 585 fermer me 1641 ha. Ndërkaq me sipërfaqe më të vogël janë perim kultura, pemë, dru frutore, manore dhe të tjerë. Kurse sipas të dhënave të DBZHR-së ka rënë numri i aplikimeve për subvencionet sektorin e blegtorisë.