Republika e Kosoves

Viti

Njoftim për dhënie të Kontratës-Rregullimi i kanalizimeve dhe gropave septike

2019/05/31 - 9:44

Forma e aplikacionit: Njoftim për dhënie të Kontratës-Rregullimi i kanalizimeve dhe gropave septike