Republika e Kosoves

Viti

Njoftim për dhënie të kontratës-Shërbimet zërimit për nevojat e Komunës

2020/03/13 - 9:31

Forma e aplikacionit: Njoftim për dhënie të kontratës-Shërbimet zërimit për nevojat e Komunës