Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Viti

Njoftim per dhenien e kontrates-Punime ne sallen e Kuvendit,inventar, zerim dhe pajisje te IT-Inventar

2020/11/12 - 3:37

Forma e aplikacionit: Njoftim per dhenien e kontrates-Punime ne sallen e Kuvendit,inventar, zerim dhe pajisje te IT-Inventar