Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Viti

Njoftim per dhenien e kontrates-Transporti i nxenesve me nevoja te vecanta ne relacionin Kllokot-Prizren dhe anasjelltas

2020/11/12 - 3:32

Forma e aplikacionit: Njoftim per dhenien e kontrates-Transporti i nxenesve me nevoja te vecanta ne relacionin Kllokot-Prizren dhe anasjelltas