Republika e Kosoves

Viti

Njoftim per Kontrat- Mirembajtja verore dhe dimerore e rrugeve ne territorin e komunes se Vitise-dy vjecare

2022/09/12 - 9:46

Forma e aplikacionit: Njoftim per Kontrat- Mirembajtja verore dhe dimerore e rrugeve ne territorin e komunes se Vitise-dy vjecare