Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Viti

Njoftim per kontrate-Furnizimi rregullimi dhe montimi i sistemit të zerimit ne Sallen e Kuvendit Komunal te Vitise

2020/11/12 - 3:39

Forma e aplikacionit: Njoftim per kontrate-Furnizimi rregullimi dhe montimi i sistemit të zerimit ne Sallen e Kuvendit Komunal te Vitise