Republika e Kosoves

Viti

NJOFTIM PUBLIK LIDHUR ME DISKUTIMIN PUBLIK PËR PROPOZIM RREGULLOREN PËR MËNYRËN DHE KUSHTET E MENAXHIMIT DHE SHFRYTËZIMIT TË OBJEKTEVE DHE FUSHAVE SPORTIVE PUBLIKE

2019/06/11 - 11:19

Forma e aplikacionit: NJOFTIM PUBLIK LIDHUR ME DISKUTIMIN PUBLIK PËR PROPOZIM RREGULLOREN PËR MËNYRËN DHE KUSHTET E MENAXHIMIT DHE SHFRYTËZIMIT TË OBJEKTEVE DHE FUSHAVE SPORTIVE PUBLIKE