Republika e Kosoves

Viti

Njoftim Publik për zgjedhjen e Kryetarëve dhe Këshillave të Fshatrave, Vendbanimve dhe lagjëve Urbane 2019

2019/02/01 - 3:47

Forma e aplikacionit: Njoftim Publik për zgjedhjen e Kryetarëve dhe Këshillave të Fshatrave, Vendbanimve dhe lagjëve Urbane 2019