Republika e Kosoves

Viti

Prosesverbal nga diskutimi publik per rregulloren taksa, ngarkesa dhe gjoba 2022

2021/09/20 - 10:12

Forma e aplikacionit: Prosesverbal nga diskutimi publik per rregulloren taksa, ngarkesa dhe gjoba 2022