Republika Kosovo

VitiTender Datum početka Datum završetka Postupak
Granti performancës 2023 Ndërtimi i Sheshit në qendër të Vitisë - faza III
657-23-13166-5-2-1
24-11-2023 04-12-2023 Detalji
Ndërtimi kanalizimeve LOT I Ndërtimi i kanalizimeve në Viti, Kabash,Ramjan,Katuni i ri, Gërmovë,Beguncë,Remnik, Sodovin e J. dhe e Çerkezve, Smirë LOT II Ndërtimi i kanalizimeve në Trestenik, Radivojc, Pozheran,Vërban dhe Sllatinë.
657-23-11379-5-1-1
30-10-2023 07-12-2023 Detalji
Servisimi dhe Mirmbajtja e automjeteve zyrtare, LOT I dhe LOT II.
657-23-13090-2-2-1
24-11-2023 04-12-2023 Detalji
Ndërtimi i ujësjellësve LOT I Ujësjellësi në Ramjan dhe LOT II Ujësjellësi në Fshatin e ri (Novosellë))
657-23-11394-5-1-1
30-10-2023 08-12-2023 Detalji